Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03004 14/33
Denominación CONTRATACION DA EXECUCION DAS OBRAS DE ACONDICIONAMENTO DE LOCAL EXISTENTE NA PRAZA DE ESPAÑA PARA OFICINA DE TURISMO
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade cun único criterio de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 131.348,54 € IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 108.552,51 € sen IVE
Publicación en perfil 03/10/2014 9:52:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 03/10/2014 9:52:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobre B) "Oferta económica-criterio avaliable mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións
Data da apertura 24/10/2014
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 22/10/2014 13:35:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 27/11/2014 14:19:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 27/11/2014
Adxudicatario Construcciones Valdoviño SL
Importe de adxudicación (sen IVE) 106164,34
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; CONSTRUCCIONES VALDOVIÑO,S.L.; ORMER CONSTRUCCIONES,S.L."

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 28/11/2014.
Adxudicatario: Construcciones Valdoviño SL.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar