Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03318 14/42
Denominación PAVIMENTACION VIAL EN PAZOS E PAVIMENTACION ESTRADA MOUGA (PLAN DTC93)
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade cun único criterio de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 128.729,12 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 106.387,70 €
Publicación en perfil 06/10/2014 14:13:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 06/10/2014 14:13:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 07/11/2014
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 05/11/2014 11:41:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 16/12/2014 15:32:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 16/12/2014
Adxudicatario Lancer Proyectos y Obras, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 104249,31
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"CONSTRUCCIONES CANOSA, S.L.; LANCER PROYECTOS Y OBRAS, S.A.; MURAT CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO, S.L."

Responsable/s

Nome David Couselo Mendez
Cargo Arquitecto técnico municipal

Outra información

* O acto público de apertura de sobres B) convocado para o vindeiro 24/10/2014, suspéndese ata novo aviso. O día da apertura, acto público, do sobre citado se anunciará coa debida antelación neste perfil.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 17/12/2014
Adxudicatario:Lancer Proyectos y Obras, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Pe

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar