Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03318 14/37
Denominación PAVIMENTACION PISTA TRALOUTEIRO E CAMIÑO OS CASAS EN SAN XURXO (PLAN DTC93)
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade cun único criterio de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 54.372,55 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 44.935,99 €
Publicación en perfil 06/10/2014 14:22:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 06/10/2014 14:22:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura sobre B) "Oferta económica-criterio avaliable mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións
Data da apertura 24/10/2014
Hora da apertura 10:45
Data de publicación da apertura na web 22/10/2014 13:35:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 12/02/2015 10:01:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 13/02/2015
Adxudicatario PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A
Importe de adxudicación (sen IVE) 32758,34
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; MURAT S.L.; MONCINA, S.L."

Responsable/s

Nome David Couselo Mendez
Cargo Arquitecto técnico municipal

Outra información

Data de adxudicación: 09/02/2015.
Contratista: PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.
Data de formalización de contrato: 13/02/2015.
(Para consultar máis datos ver acordo de adxudicación).

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar