Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 01104 14/30
Denominación CONTRATACIÓN DO SERVIZO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA A DINAMIZACIÓN DA APLICACIÓN DE XESTIÓN DE EXPEDIENTES, CIVIDAS
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade/pluralidade de criterios de valoración. Documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 66.550,00 € (21% IVE)
Orzamento (sen IVE) 55.000,00 €
Publicación en perfil 26/11/2014 10:38:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 26/11/2014 10:38:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 28/11/2014
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 26/11/2014 10:38:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 05/12/2014
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 03/12/2014 13:00:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 22/01/2015 9:23:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 19/01/2015
Adxudicatario TECNOCOM, S.A
Importe de adxudicación (sen IVE) 52900,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Andrés Picallo Piñeiro
Cargo Xefe do Negociado do CRI

Outra información

Data de adxudicación: 19/01/2015.
Contratista: TECNOCOM, S.A.
Data de formalización de contrato: 03/02/2015.
(Para consultar máis datos ver acordo de adxudicación).

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar