Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03004 14/49
Denominación CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN E ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A EXECUCIÓN DE OBRAS DE DEMOLICIÓN DA NAVE PROVISIONAL DO MERCADO DA MADALENA E DA MELLORA DO SEU ESPAZO URBANO, ASÍ COMO DA REXENERACIÓN URBANA DO ÁMBITO DO PASEO DO TÚNEL-COSTA DE MELLA-PEIXERÍA DE UCHA, ENMARCADA DENTRO DAS ACTUACIÓNS DE ABRIR FERROL AO MAR
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade. Único criterio valoración. Documentalmente simplicado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 63.525,00 € (21% IVE)
Orzamento (sen IVE) 52.500,00 €
Publicación en perfil 26/11/2014 10:58:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 26/11/2014 10:58:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 28/11/2014
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 26/11/2014 10:58:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 27/01/2015 13:17:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 28/01/2015
Adxudicatario ARQU27 ESTUDIO SLP
Importe de adxudicación (sen IVE) 49820,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

Formalización contrato: 28/01/2015
Contratista: ARQU27 ESTUDIO SLP
(más datos, ver acordo adxudicación)

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar