Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03004 14/57
Denominación Contratación das obras correspondentes ó proxecto complementario de "Reacondicionamento dos espazos públicos de articulación interna dos barrios: Rúa Alegre"
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade. Único criterio valoración. Documentalmente simplicado/Trámite urxente
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 241.282,65 € (21%)
Orzamento (sen IVE) 199.407,15 €
Publicación en perfil 10/12/2014 11:01:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 10/12/2014 11:01:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Tomo 1: Memoria, anexos, pregos e presuposto
Tomo 2: Seguridade e saúde
Planos - Proxecto complementario
Planos - Seguridade e saúde
BC3 - Arquivo ZIP
Administrativo Ver
Técnico
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B): "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 12/12/2014
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 10/12/2014 11:01:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 19/01/2015 12:28:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 20/01/2015
Adxudicatario Dragados, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 199173,55
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

DRAGADOS, S.A.

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 20/01/2015
Adxudicatario:Dragados, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Pe

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar