Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 04001 14/50
Denominación Contratación da prestación do servizo de transporte de autobús con servizo de acompañante para os menores que acoden ó centro de día de menores conveniado entre o Concello de Ferrol e a Excma. Deputación da Coruña
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade. Único criterio valoración. Documentalmente simplicado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 15.565,70 €/ano (10% de IVE)
Orzamento (sen IVE) 14.150,64 €/ano
Publicación en perfil 14/01/2015 10:53:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 14/01/2015 10:53:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 16/01/2015
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 14/01/2015 10:53:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 02/03/2015 11:46:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 06/03/2015
Adxudicatario AUTOS CAMILO, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE) 22600,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS)/ IVE do 10 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome José Antonio Rodríguez Rey
Cargo Técnico de Benestar Social

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 06/03/2015
Adxudicatario: AUTOS CAMILO, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar