Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03004 14/60
Denominación CONTRATACIÓN DA REDACCIÓN DO PROXECTO BÁSICO E DE EXECUCIÓN, ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAÚDE, DIRECCIÓN DE OBRA, DIRECCIÓN DE EXECUCIÓN E A COORDINACIÓN DE SEGURIDADE E SAÚDE PARA A OBRA DE MELLORA DE ACCESIBILIDADE DE 200 CRUCES DE PEÓNS NO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade/único criterio de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) SEN IVE Honorarios da redacción do proxecto básico e de execución e do correspondente estudio de seguridade e saúde 16.042,18 € Honorarios da dirección de obra, dirección de execución e a coordinación de seguridade e saúde 11.459,62 €
Orzamento (sen IVE) 27.501,80 €
Publicación en perfil 11/03/2015 11:56:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 11/03/2015 11:56:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/03/2015
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 11/03/2015 11:56:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 27/04/2015 12:52:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 28/04/2015
Adxudicatario INYCIA INGENIEROS, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE) 26115,25
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Felipe Cotavad Martínez
Cargo Arquitecto municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 28/04/2015
Adxudicatario: INYCIA INGENIEROS, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar