Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 02002 15/19
Denominación Contratación da xestión dos expedientes derivados do exercicio da potestade sancionadora do Concello de Ferrol
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/pluralidade de criterios de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista Grupo L; Subgrupo 2; categoría A
Orzamento (con IVE) Establécese como crédito orzamentario anual (importe máximo de execución a cantidade de 129.470,00 €/ano (21%) Tipo licitación: O licitador indicará unha porcentaxe á baixa sobre a participación nos ingresos efectivos que se leven a cabo nas contas municipais en período voluntario de cobro, en relación á tramitación dos expedientes obxecto deste contrato. Neste senso establécese unha participación máxima do 33%
Orzamento (sen IVE) 107.000,00 €/ano
Publicación en perfil 20/08/2015 9:38:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Licitación
Data de publicación do anuncio na web 20/08/2015 9:38:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP 166 de 1/09/2015
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 02/09/2015
Fin 16/09/2015
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 29/09/2015
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 25/09/2015 10:22:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 10/11/2015
Hora da apertura 10:10
Data de publicación da apertura na web 06/11/2015 11:57:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 17/02/2016 8:24:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 16/03/2016
Adxudicatario Recyges, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * A efectos orzamentarios estableces como crédito anual a contía de 107.000 €*Importe correspondente á porcentaxe do 23 % sobre á participación nos ingresos efectivos que se leven a cabo nas contas municipais, en periodo voluntario de cobro, en relación á tramitación dos expedientes obxecto deste contrato.

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 16/03/2016
Adxudicatario: Recyges, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfi

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar