Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03109 15/26
Denominación Construcción de 120 nichos no Cemiterio de Catabois. 2015
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/único criterio de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 81.984,24 € (21%)
Orzamento (sen IVE) 67.755,57 €
Publicación en perfil 24/08/2015 9:31:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Licitación
Data de publicación do anuncio na web 24/08/2015 9:31:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP 167 de 2/09/2015
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 03/09/2015
Fin 15/09/2015
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano Ver

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 24/09/2015
Hora da apertura 9:35
Data de publicación da apertura na web 22/09/2015 10:16:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 04/11/2015 10:02:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 04/11/2015
Adxudicatario Ormer Construcciones, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE) 46341,32
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"HIPERDECO GALICIA, S.L.;CONSTRUCCIONES Y REFORMAS JUAN CARLOS LOGROÑO,S.L.;ORMER CONSTRUCCIONES, S.L.;PARQUET ALBANESE, S.L.;PRACE. SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; PROSEMA NOROESTE, S.L.; CAMOGA, S.L.; CONSTRUCCIONES CANOSA, S.L.;VILADOFER, S.L.; GONNABA CONSTRUCCIONES Y REFORMAS, S.L.L.; DEMACO, S.L.; CONSTRUCCIONES GUERREIRO SOMOZAS, S.L.; INLASTIME, S.L.; TERRAUGA, PROYECTOS Y OBRAS, S.L.; CONSTRUMAX DE CONTRATAS, S.L.;EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR, S.L.;XESTION AMBIENTAL DE CONTRATAS, S.L.;OBRAS E SANEAMIENTOS DE GALICIA, S.L.;NEMESIO ORDÓÑEZ, S.A.;SERGONSA SERVICIOS, S.L.;DECORACIONES J. BELLO, S.L.;AVANZA GESTIÓN INTERAL DE INMUEBLES, S.L.L.;ABACO SERCOIN,S.L.U. ; COPCISA,S.A.; OBRAS REUNIDAS, S.L.U.; GRUPO IAS."

Responsable/s

Nome David Couselo Mendez
Cargo Arquitecto técnico municipal

Outra información

NOTA IMPORTANTE: o acto público público de apertura de ofertas convocado para hoxe (día 22/09/2015) suspendeuse; dito acto celebrarase en nova convocatoria o vindeiro día 24/09/2015 á mesma hora
Formalización do contrato:
Data de formalización: 04/11/2015
Adxudicatario: Ormer Construcciones, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar