Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03318 15/17
Denominación PAVIMENTACION DE VIAIS EN CARANZA, SERANTES, SANTA MARINA E RECIMIL (PAI 2015)
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con mulitplicidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 239.800,50 € co 21% do IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) 198.182,23 € sen IVE
Publicación en perfil 23/09/2015 12:58:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 23/09/2015
Data de publicación do anuncio na web 23/09/2015 12:58:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 192 de data 07/10/2015
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 08/10/2015
Fin 03/11/2015
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos Por resolución da concelleira de Economía, Facenda, Emprego e RRHH de data 10/11/2015 se designou o seguinte comité:

Arquitecto Municipal e Xefe da Oficina Técnica: don José Luis Espada Golpe

Arquitecto Municipal: don Felipe Cotovad Martínez

Suplente 1º: dona Mª José González Novo
Suplente 2º: don Juan Vila Pita

Arquitecta Técnica Municipal: dona Carmen Castro Rascado

Suplente 1º: dona Eva González Blanco
Suplente 2ª: dona Luisa Silvera Vez
Data de publicación na web do comité de expertos 11/11/2015 12:06:00

Acto público

Nome da apertura sobres B) "Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 24/11/2015
Hora da apertura 9:40
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións
Data da apertura 16/02/2016
Hora da apertura 9:35
Data de publicación da apertura na web 12/02/2016 12:14:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 09/05/2016 9:28:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 10/05/2016
Adxudicatario Construcciones Ponciano Nieto, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 122496,44
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"ARIAS INFRAESTRUCTURAS, S.A.: J.MAURI E HIJOS, S.L.; CONSTRUCCIONES PONCIANO NIENTO, S.L.; PROSEMA NOROESTE, S.L.; LANCER PROYECTOS Y OBRAS,S.A; PRACE, SERVICIOS Y OBRAS,S.A.; F.GÓMEZ Y CÍA, S.L.; CRC OBRAS Y SERVICIOS, S.L.; JOSÉ NO MATIÑÁN E HIJOS, CONSTRUCCIONES, S.A.; ASFALGAL TÉCNICA VIARIAS, S.L.; MISTURAS, S.A.; CONSTRUCCIONES CANARGA, S.L."

Responsable/s

Nome David Couselo Mendez
Cargo Arquitecto técnico municipal

Outra información

O prazo de presentación de proposicións (26 días naturais) comezará a contar dende o día seguinte ó da publicación do anuncio de licitación no BOP (publicado o día 07/10/2015) e posto que o último día do cómputo sería o 02/11/2015 (festivo) trasládase ó día seguinte 03/11/2015.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 10/05/2016
Adxudicatario: Construcciones Ponciano Nieto, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar