Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03213 15/31
Denominación ADQUISICION DE CATRO VEHICULOS PATRULLA
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración e documentalmente simplificado.
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non procede
Clasificación do contratista Non procede pero sí outros requisitos de solvencia (consultar pregos)
Orzamento (con IVE) 155.000,00 € co 21% do IVE incluído para os catro (4) vehículos
Orzamento (sen IVE) 128.099,17 € sen IVE
Publicación en perfil 20/10/2015 11:24:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 20/10/2015
Data de publicación do anuncio na web 20/10/2015 11:24:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 210 de data 03/11/2015
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 04/11/2015
Fin 18/11/2015
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello.

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobres B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 24/11/2015
Hora da apertura 0:00
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 19/01/2016
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 14/01/2016 14:00:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 22/11/2016 9:31:00
Outros acordos Acordo da Xunta de Goberno, do 16/01/2017, de sucesión como adxudicataria da empresa Plataforma Comercial de Retail SA no lugar de Gadauto

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 27/01/2017
Adxudicatario PLATAFORMA COMERCIAL DE RETAIL, S.A
Importe de adxudicación (sen IVE) 102822,48
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Carlos Pico Meizoso
Cargo Xefe de Policía Local

Outra información

O prazo de presentación de proposicións (15 días naturais) comezará a contar dende o día seguinte ó da última publicación do anuncio de licitación no Perfil do Contratante (publicado o día 20/10/2015) ou no BOP (03/11/2015), polo que a data de remate do prazo de presentación de proposicións será o día 18/11/2015.FORMALIZACIÓN DO CONTRATO:
Data de formalización: 27/01/2017
Adxudicatario: PLATAFORMA COMERCIAL DE RETAIL, S.A. (Ver acordo de sucesión no apartado "outros acordos"
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar