Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03214 15/38
Denominación ADQUISICION DUN VEHICULO DE MANDO TIPO PICK-UP 4x4 PARA O SERVICIO CONTRA INCENDIOS
Tipo de expediente Suministros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 40.000,00 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) 33.057,85 € sen IVE
Publicación en perfil 11/02/2016 10:22:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 11/02/2016
Data de publicación do anuncio na web 11/02/2016 10:22:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 35 de data 23/02/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 24/02/2016
Fin 09/03/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 horas de luns a venres e de 9 a 13 horas os sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) " Referencias Técnicas"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 05/04/2016
Hora da apertura 9:35
Data de publicación da apertura na web 01/04/2016 10:01:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 26/04/2016
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 22/04/2016 9:59:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 24/03/2017 10:40:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 20/04/2017
Adxudicatario GONZACAR, SL
Importe de adxudicación (sen IVE) 28925,62
Importe de adxudicación (con IVE) 30000,00
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar