Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 15/39
Denominación CONTRATACIÓN DE RECUPERADOR AUTORIZADO PARA A RECEPCIÓN DO PAPEL CARTÓN RECOLLIDO NO TERMO MUNICIPAL
Tipo de expediente Contrato privado
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/único criterio de valoración e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) o prezo unitario indicarano os licitadores nas súas ofertas expresado como unha porcentaxe (á alza ou á baixa) das cantidades que para cada mes establecen as estatísticas de prezos de papel recuperado publicadas por ASPAPEL
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 07/04/2016 13:28:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio ANUNCIO PERFIL
Data de publicación do anuncio na web 07/04/2016 13:28:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP Nº76 de 22/04/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 23/04/2016
Fin 07/05/2016
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobres B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 26/05/2016
Hora da apertura 9:45
Data de publicación da apertura na web 23/05/2016 12:03:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 04/08/2016 11:10:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 22/08/2016
Adxudicatario TERRARECICLA, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

 Formalización do contrato:
Data de formalización: 22/08/2016
Adxudicatario: TERRARECICLA, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar