Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 03106 16/09
Denominación Plan integral de control poboacional da gaivota patiamarela
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento negociado sen publicidade. Pluralidade criterios valoración. Documentalmente simplicado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 48.400 € (21% IVE)
Orzamento (sen IVE) 40.000 €
Publicación en perfil 06/05/2016 11:53:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 06/05/2016 11:53:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 10/05/2016
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 06/05/2016 11:53:00
Nome da apertura Apertura sobres B) "Oferta económica mellorada" (de ser o caso)
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 18/05/2016
Hora da apertura 9:00
Data de publicación da apertura na web 13/05/2016 11:20:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 06/06/2016 12:13:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 08/06/2016
Adxudicatario LOCUS AVIS, S.L.U.
Importe de adxudicación (sen IVE) 38950,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións CONTRATO CON PRAZO DE EXECUCIÓN DE SEIS MESES. A CONTÍA REFLEXADA NA FILA ANTERIOR FAI REFERENCIA AO IMPORTE ANUAL SEN IVE

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome María Jesús Rodríguez Casanova
Cargo Arquitecta técnica municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 08/06/2016
Adxudicatario: LOCUS AVIS, S.L.U.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar