Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 05101 16/10
Denominación Servizo de transporte, colocación e retirada de instrumentos musicais e demáis enseres da Banda Ferrolá de Música
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/único criterio de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) Orzamento máximo do contrato: 18.000 € (engadido o 21% IVE) 14.876,03 € (sen IVE). Tipo de licitación: prezo máximo: 300 €/viaxe efectivamente realizado (engadido 21% IVE); 247,93 €/viaxe (sen IVE). *Estimación mínimo: 15 viaxes/ano; máximo 30 viaxes/ano.
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 20/05/2016 11:01:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Licitación
Data de publicación do anuncio na web 20/05/2016 11:01:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP Nº 105 de 3/06/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 04/06/2016
Fin 18/06/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 01/07/2016
Hora da apertura 9:00
Data de publicación da apertura na web 29/06/2016 12:31:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 14/09/2016 9:59:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 22/09/2016
Adxudicatario MANUEL PRIETO PITA
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *239,24 € / viaxe / IVE do 21%

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 22/09/2016
Adxudicatario:  MANUEL PRIETO PITA
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar