Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03007 16/18
Denominación OBRAS DE "MELLORAS NO CAMIÑO C-35
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación aberto/varios criterios de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Urxente
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 60.547.26 € (21%)
Orzamento (sen IVE) 50.039.06 €
Publicación en perfil 10/06/2016 10:57:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Licitación
Data de publicación do anuncio na web 10/06/2016 10:57:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 113 de 15/06/16
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 16/06/2016
Fin 28/06/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobre B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 01/07/2016
Hora da apertura 9:15
Data de publicación da apertura na web 29/06/2016 12:31:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 16/08/2016 12:52:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 22/08/2016
Adxudicatario CANARGA, S.L
Importe de adxudicación (sen IVE) 29102,48
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21%

Empresas que concurriron á licitación

"PRACE, SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; BENIGNO GARCÍA SUÁREZ CONSTRUCCIONES EN GRAL, S.A., Begasucesgsa; JOSÉ NO MATIÑAN E HIJOS, CONSTRUCCIONES, S.A.; CONSTRUCCIONES CONCIFA, S.L.; EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.; JOSE M. PIÑEIRO LÓPEZ, S.L.; OBRAS Y SANEAMIENTOS GALICIA S,L.;CONSTRUCCIONES CANARGA,S.L.;LANCER PROYECTOS Y OBRAS S.A.;PROYECTOS ZENALE S.L.; FRANCISCO GÓMEZ Y CÍA."

Responsable/s

Nome David Couselo Mendez
Cargo Arquitecto técnico municipal

Outra información

As obras correspondentes a esta contratación están subvencionadas por AGADER, ao abeiro do Plan Marco: mellora dos camiños municipais de acceso a explotacións agrarias-2016, cofinanciado por FEADER ao abeiro do PDR de Galicia 2014-2020.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 22/08/2016
Adxudicatario: CANARGA, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste PerfilUtilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar