Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 05003 16/11
Denominación CONTRATACIÓN DA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE CATERING E DO PERSOAL MONITOR/COIDADOR DE COMEDOR ESCOLAR PARA OS CEIP DO CONCELLO DE FERROL 2016-2017
Tipo de expediente Especial
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/pluralidade de criterios de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) PREZO DO MENÚ: Os coste por menú (nos termos que se detallan no PPT) por persoa/día son: A) XANTARES (460 comensais/día):Importe total (10% do IVE incluído); 4,82 € (sen IVE: 4,55 €) B) ALMORZOS (280 comensais/dia):Importe total (10% do IVE incluído): 2,41 € ; (sen IVE: 2,27 €VE) IMPORTE MÁXIMO ESTIMADO CURSO 2016-2017: Importe total (IVE 10% incluído): 511.884 € (*CONSULTAR PREGOS RESPECTO DA APORTACIÓN DO CONCELLO DE FERROL PARA O PRESENTE CONTRATO)
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 10/06/2016 11:19:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Licitación
Data de publicación do anuncio na web 10/06/2016 11:19:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP Nº 113 de 15/06/16
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 16/06/2016
Fin 30/06/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano
Persoal a subrogarVer

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 05/07/2016
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura Sobres C) "Referencias Técnicas criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 15/07/2016
Hora da apertura 9:00
Data de publicación da apertura na web 13/07/2016 12:00:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación Ver
Data de publicación da adxudicación na web 01/09/2016 9:37:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 08/09/2016
Adxudicatario SERUNION, S.A.
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións * 49.327,20 € cantidade consignada para o ano 2016 / IVE do 10 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Emilia Seoane Pérez
Cargo Técnica municipal de educación

Outra información

POR ESTAR DECLARADO DE PUBLICACIÓN URXENTE O CONTRATISTA SELECCIONADO PARA A ADXUDICACIÓN  ESTARÁ OBRIGADO A ABOAR OS GASTOS DE  PUBLICACIÓN URXENTE NO BOP (725,84 €)


Formalización do contrato:
Data de formalización: 08/09/2016
Adxudicatario: SERUNION, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar