Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03109 16/14
Denominación ROZA DE VIAIS E LIMPEZA DE CUNETAS DA ZONA RURAL DO CONCELLO DE FERROL
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto/único criterio de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 116.546.60 € (21%)
Orzamento (sen IVE) 96.319,50 €
Publicación en perfil 14/06/2016 14:21:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Licitación
Data de publicación do anuncio na web 14/06/2016 14:21:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 117 de 21/06/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 22/06/2016
Fin 06/07/2016
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) "OFERTA ECONÓMICA"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 08/07/2016
Hora da apertura 9:00
Data de publicación da apertura na web 06/07/2016 12:30:00
Nome da apertura Sobres B) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 12/07/2016
Hora da apertura 10:15
Data de publicación da apertura na web 08/07/2016 11:50:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 22/08/2016 12:25:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 31/08/2016
Adxudicatario FORESTAL PAZOS, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 62810,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

O acto publico de apertura de sobres B) convocado para o día 8/07/2016, suspendeuse ata nova convocatoria (que oportunamente se fará constar neste perfil)

CONVOCADO ACTO DE APERTURA PÚBLICA DE SOBRES B) PARA O VINDEIRO DÍA 12/07/2016 ás 10:15 HORAS, na Sala de Comisións do Concello

Formalización do contrato:
Data de formalización: 31/08/2016
Adxudicatario: FORESTAL DE PAZOS, S.L.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar