Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AVH 02105 16/06
Denominación Contratación dunha póliza de asistencia para os funcionarios integrados (ingresados con anterioridade ao 31 de marzo de 1993) pertencentes ao Excmo. Concello de Ferrol
Tipo de expediente Contrato privado
Suxeito a regulación harmonizada Si
Procedemento de adxudicación Aberto con pluralidade de criterios de valoración, documentalmente simplificado e suxeito a regulación harmonizada
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) Establécese como tipo de licitación a cantidade de 55,00 euros por asegurado e mes, incluídos recargos, primas de consorcio e tributos legalmente repercutibles. Non é aplicable o IVE. El número estimado de beneficiarios é de 198, polo que, efectos presupostarios establécese un orzamento anual estimado de 130.680,00 euros/ano
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 09/08/2016 11:20:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio licitación no Perfil
Data de publicación do anuncio na web 09/08/2016 11:20:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE BOE nº 207 do 27/08/2016
BOE correccións
BOP BOP Nº 159, do 23/08/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE Anuncio licitación DOUE (enviado o 09/08/2016/ publicado 11/08/2016)
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 09/08/2016
Fin 17/09/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 27/09/2016
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 23/09/2016 11:51:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 18/10/2016
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 14/10/2016 11:50:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 07/02/2017 9:37:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 07/03/2017
Adxudicatario ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU
Importe de adxudicación (sen IVE) 102762,00
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *198 traballadores *43,25 €/mes

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

O prazo de presentación de ofertas é de 40 días naturais contados dende a data do envío do anuncio de licitación ó DOUE. Dito anuncio remítese con data do 09/08/2016, polo que o prazo remata o 17/09/2016.

Formalización do contrato:
Data de formalización: 07/03/2017
Adxudicatario: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar