Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03004 16/13
Denominación Mellora da accesibilidade de 200 cruces de peóns- Fase II 176 pasos. PAS 2015
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación aberto/varios criterios de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe. Non obstante a efectos de acreditar solvencias a adecuada é:
Grupo G; Subgrupo 5; Categoría 2 (categoría C equivalente)
Grupo G; Subgrupo 6; Categoría 2 (categoría C equivalente)
Orzamento (con IVE) 300.159.35 € (21% IVE)
Orzamento (sen IVE) 248.065,58 €
Publicación en perfil 29/08/2016 12:49:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Perfil
Data de publicación do anuncio na web 29/08/2016 12:49:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 170 de 7/09/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 08/09/2016
Fin 03/10/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico
Plano
ProxectoVer

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 11/10/2016
Hora da apertura 10:25
Data de publicación da apertura na web 07/10/2016 12:02:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 25/10/2016
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 21/10/2016 13:29:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 22/12/2016 13:31:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 04/01/2017
Adxudicatario EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, SA
Importe de adxudicación (sen IVE) 46102,99
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"PRACE,SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES,S.A.; COPCISA, S.A."

Responsable/s

Nome Juan Ares Gondell
Cargo

Outra información

.Formalización do contrato:
Data de formalización: 04/01/2017
Adxudicatario: EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar