Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03109 16/37
Denominación Construcción de 240 nichos no Cemiterio de Catabois-2016
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación aberto cun unico criterio de valoración e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non é esixible. Non obstante, os licitadores poderán acreditar a súa solvencia económica e técnica mediante a seguinte clasificación:
Grupo C; Subgrupo 2; Categoría C (categoría 1 equivalente)
Orzamento (con IVE) 159.282,65 euros (incluído o 21% do IVE)
Orzamento (sen IVE) 131.638,55 euros
Publicación en perfil 27/10/2016 12:37:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Perfil AV 16/37
Data de publicación do anuncio na web 27/10/2016 12:37:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 212 do 09/11/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 10/11/2016
Fin 05/12/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro do Concello de Ferrol, ou Oficinas de Correos (consultar pregos)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) "OFERTA ECONÓMICA"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/12/2016
Hora da apertura 9:35
Data de publicación da apertura na web 09/12/2016 12:30:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 20/03/2017 12:30:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 21/03/2017
Adxudicatario EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES,S.A
Importe de adxudicación (sen IVE) 82274,09
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *IVE do 21 %

Empresas que concurriron á licitación

"EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.; CONSTRUCCIONES LÓPEZ CAO; OBRAS REUNIDAS, S.L.U.; DAVID BARROS INSUA ; PRACE SERVICIOS Y OBRAS, S.A.; MT 2001,S.L.U; EXCAVACIONES SAAVEDRA Y LÓPEZ, S.L.; SYR-AMG, S.L.U.; PETROLAM INFRAESTRUCTURAS,S.L.;NEMESIO ORDÓÑEZ,S.A.;MISTURAS S.A.; PROYECON GALICIA,S.A.;CONSTRUCCIONES LEMOS MARTÍNEZ, S.L. ; OBRAS Y VIAJES DE GALICIA, S.L.;PROSEMA NOROESTE,S.L.; TERRAUGA PROYECTOS Y CONTRATAS RIVADEMAR, S.L.; EMPRESA CONSTRUCTORA NORTEMAR, S.L.; OBRAS Y SANEAMIENTOS DE GALICIA, S.L.; GR CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS, S.L.U.; PROYCOGA,S.A.; CIES OBRA CIVIL,S.L.; SERGONSA SERVICIOS, S.L. ; CONSTRUCCIONES NAVILA, S.L.; UMRER, S.L.; CYS HISPANIA, S.L.;CONSTRUCCIONES D OGANDO, S.L.; IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS S.L."

Responsable/s

Nome David Couselo Mendez
Cargo Arquitecto técnico municipal

Outra información

Formalización do contrato:
Data de formalización: 21/03/2017
Adxudicatario: OBRAS REUNIDAS S.L.U.
Datos da adxudicación: ver acordo de adxudicación neste Perfil

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar