Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 04001 16/28
Denominación Acondicionamento e memoria de actividade de local social no número 6 sm, esquerda-dereita en Rúa Ortigueira, Barrio de Recimil, Ferrol (PAS 2015)
Tipo de expediente Obras
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto cun único criterio de valoración, e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe. Non obstante, a efectos de acreditación das solvencias técnica e económica, a clasificación adecuada é a seguinte:Grupo C; Subgrupo 4; Categoría 1 (categoría A equivalente)
Orzamento (con IVE) 70.983,17 euros
Orzamento (sen IVE) 58.663,78 euros
Publicación en perfil 09/11/2016 11:45:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio licitación no Perfil
Data de publicación do anuncio na web 09/11/2016 11:45:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 219, do 18/11/2016
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 19/11/2016
Fin 14/12/2016
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, ou nas Oficinas de Correos (consultar pregos)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre c) "OFERTA ECONÓMICA"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 19/01/2017
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 16/01/2017 9:46:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 03/08/2017 12:02:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 09/08/2017
Adxudicatario CONSTRUCCIONES CANOSA, SL
Importe de adxudicación (sen IVE) 47693,65
Importe de adxudicación (con IVE) 57709,32
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

EULOGIO VIÑAL OBRAS Y CONSTRUCCIONES SA OBRAS Y CONTRATAS RIVADEMAR SL VILADOFER SL PRACE, SERVICIOS Y OBRAS SA HIPERDECO GALICIA SL CONSTRUCCIONES CANOSA SL GROMA OBRAS SL GR CONSTRUCCIONES, OBRAS Y SERVICIOS SLU TERRAUGA PROYECTO Y OBRAS SL EXCAVACIONES Y OBRAS MELCHOR SL DESARROLLA OBRAS Y SERVICIOS SL MISTURAS SA COPCISA IAM RUMBO INSTALACIONES Y OBRAS SL ÁBACO CR SL SYR-AMG SLU INTEGRAL ARCHITECTURE SYSTEMS SL (GRUPO IAS)

Responsable/s

Nome MARIA JESUS RODRIGUEZ CASANOVA
Cargo ARQUITECTA TECNICA MUNICIPAL

Outra información

 As obras están cofinanciadas pola Excma. Deputación Provincial da Coruña, dentro do seu Plan de Acción Social (PAS 2015).

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar