Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03106 17/01
Denominación Control da poboación urbana da gaivota patiamarela, estorniños e pomba doméstica no Concello de Ferrol
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación aberto/varios criterios de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 63.041€/ano (21%)
Orzamento (sen IVE) 52.100 €/ano
Publicación en perfil 06/03/2017 10:46:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio Perfil
Data de publicación do anuncio na web 06/03/2017 10:46:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 51 de 16/03/2017
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 17/03/2017
Fin 31/03/2017
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 11/04/2017
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 06/04/2017 12:57:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 21/04/2017
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 19/04/2017 11:46:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 15/05/2017 12:14:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 16/05/2017
Adxudicatario LOCUS AVIS, S.L.U.
Importe de adxudicación (sen IVE) 477500,00
Importe de adxudicación (con IVE) 57777,50
Observacións a cantidade indicada como importe de adxudicación se establece para unha anualidade ( €/ano)

Empresas que concurriron á licitación

LOCUS AVIS, S.L.U.; LARUS CONTROL, S.L.N.E.; AGRONERGA, S.L.

Responsable/s

Nome Mª Natividad Gilsanz Mosquera
Cargo Técnica de Medio Ambiente

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar