Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 04203 17/07
Denominación Servizo para a organización, coordinación e execución do programa "Obradoiros pola igualdade"
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto con pluralidade de criterios de valoración, documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) Tipos de licitación: Lote 1: 22,00 euros/hora (incluído 21% do IVE) Lote 2: 22,00 euros/hora (incluído 10% do IVE)
Orzamento (sen IVE) Lote 1: 18,18 euros/hora Lote 2: 20,00 euros/hora
Publicación en perfil 16/05/2017 11:15:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio licitación no Perfil
Data de publicación do anuncio na web 16/05/2017 11:15:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 97, do 25/05/2017
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 26/05/2017
Fin 09/06/2017
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, ou en oficinas de Correos (con aviso ao órgano de contratación-consultar pregos)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 30/06/2017
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 28/06/2017 11:16:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 22/08/2017
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 18/08/2017 9:33:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 26/10/2017 12:52:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Adxudicación (Lote 1)

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 04/01/2018
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 02/11/2017
Adxudicatario LOTE Nº 2: SENES CIT, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 18,00
Importe de adxudicación (con IVE) 19,80
Observacións

Formalización (Lote 1)

Data de formalizacion do contrato 31/01/2018
Adxudicatario SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 18,18 euros/hora
Importe de adxudicación (con IVE) 22,00 euros/hora
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

LOTE Nº2: GESTIÓN PLUS SLU; SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL; SALUD Y DESARROLLO HUMANO SL; SENES CIT SL; ESPROADE SL; TALAIA.SOCIAL SLNE; FORMACIÓN Y NORMALIZACIÓN SL; (UTE) OSVENTOS INNOVACIÓN EN SERVIZOS SL-RETNOVA PROXECTIA CONSULTING SL. LOTE Nº 1: IBÉRICA SOLUCIONES FORMATIVAS Y CONSULTORÍAS SL; SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA SL; SALUD Y DESARROLLO HUMANO SL; ESPROADE SL

Responsable/s

Nome David Monteagudo Martínez
Cargo Animador sociocultural

Outra información

O prazo de presentación de ofertas será de 15 días naturais, a contar dende o día seguinte ao da publicación do anuncio de licitación do BOP da Coruña

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar