Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03004 17/10
Denominación Contratación da redacción do proxecto básico e de execución, do estudo de seguridade e saúde, da dirección de obra, da dirección de execución e a coordinación de seguridade e saúde para a ampliación da Estrada de Pazos
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto cun único criterio de valoración (prezo) e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 41.553,82
Orzamento (sen IVE) 34.342,00 Desglosado nos seguintes conceptos: Redacción proxecto: 20.605,00 Dirección facultativa e liquidación: 8.586,00 Coordinación SS: 5.151,00
Publicación en perfil 13/06/2017 9:54:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio licitación no Perfil
Data de publicación do anuncio na web 13/06/2017 9:54:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio BOP nº 116, do 21/06/17
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 22/06/2017
Fin 06/07/2017
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol, ou en oficinas de Correos (con aviso ao órgano de contratación-consultar pregos)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) "OFERTA ECONÓMICA"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 08/08/2017
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 04/08/2017 11:29:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 01/12/2017 9:56:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 13/12/2017
Adxudicatario PROYESTEGAL, SL
Importe de adxudicación (sen IVE) 21742,00
Importe de adxudicación (con IVE) 26307,82
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

PROYFE SL,ESTUDIO TÉCNICO GALLEGO SA,PROYEGAL INGENIERÍA SL, INGENIERÍA, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DEL NOROESTE SLU, EPTISA SERVICIOS DE INGENIERÍA SL,SOLTEC INGENIEROS SL, EL CROQUIS TALLER DE ARQUITECTURA SL,INGENIERÍA INSITU SL, PROYESTEGAL SL

Responsable/s

Nome JUAN ARES GONDELL
Cargo ENXEÑEIRO INDUSTRIAL MUNICIPAL

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar