Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 17/16
Denominación Contratación de recuperador autorizado para a recepción do papel cartón recollido no termo municipal
Tipo de expediente Contrato privado
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Aberto cun único criterio de valoración (prezo), documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) Os licitadores deberán ofertar unha porcentaxe (á baixa ou á alza) con respecto ao prezo oficial publicado por ASPAPEL.
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 23/06/2017 10:48:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio no Perfil de Contratante
Data de publicación do anuncio na web 23/06/2017 10:48:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP BOP nº 124, do 03/07/2017
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 04/07/2017
Fin 18/07/2017
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol (ou en oficinas de Correos, con aviso ao órgano de contratación-consultar pregos)

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) "OFERTA ECONÓMICA"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 11/08/2017
Hora da apertura 9:40
Data de publicación da apertura na web 09/08/2017 10:28:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 23/01/2018 10:37:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 05/02/2018
Adxudicatario TERRARECICLA, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións

O prezo do contrato (a aboar polo adxudicatario ao Concello de Ferrol) consiste nunha porcentaxe (á alza ou á baixa) sobre os prezos publicados por ASPAPEL. A oferta de Terrarecicla foi a seguinte:

-Unha porcentaxe do 12,1% por enriba do prezo medio publicado por ASPAPEL


Empresas que concurriron á licitación

SAICA NATUR, S.L.; TERRARECICLA, S.L.; COGAMI RECICLADO DE GALICIA, S.L. (COREGAL)

Responsable/s

Nome Alberto Castro Rascado
Cargo Enxeñeiro municipal

Outra información

O prazo de presentación de ofertas será de 15 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación do anuncio de licitación no BOP da Coruña (anuncio pendente de publicación).


Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar