Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 05101 17/25
Denominación Servizo de infraestructuras na praza de España e praza de Amboaxe durantes as festas de verán 2017
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade/único criterio de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 40.000 € (21%)
Orzamento (sen IVE)
Publicación en perfil 04/08/2017 11:34:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 04/08/2017 11:34:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) "OFERTA ECONÓMICA"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 08/08/2017
Hora da apertura 10:20
Data de publicación da apertura na web 04/08/2017 11:34:00
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 22/08/2017 14:07:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 23/08/2017
Adxudicatario SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA, SL
Importe de adxudicación (sen IVE) 27000,00
Importe de adxudicación (con IVE) 32670,00
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

SERVICIOS DEPORTIVOS GALICIA, SL e PRODUCCIÓNS LITORIA, SL.

Responsable/s

Nome Santiago Troitiño Guerrero
Cargo Coordinador de Seguridade

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar