Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente PN 05101 17/23
Denominación Contratación da realización dun concerto pola artísta ROSARIO FLORES
Tipo de expediente Contrato privado
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Negociado sen publicidade/único criterio de valoración/documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional non se esixe
Clasificación do contratista
Orzamento (con IVE) 41.140.00 €
Orzamento (sen IVE) 34.000.00 €
Publicación en perfil 22/08/2017 8:34:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio
Data de publicación do anuncio na web 22/08/2017 8:34:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio
Fin
Lugar presentación proposicións

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura
Lugar da apertura
Data da apertura
Hora da apertura
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 22/08/2017 8:34:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 22/08/2017
Adxudicatario I RADIA CREA, SL
Importe de adxudicación (sen IVE) 34000,00
Importe de adxudicación (con IVE) 41140,00
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

I RADIA CREA SL, ó non ser posible a concorrencia de ofertas pola propia natureza do contrato e a especificicade artística do mesmo, habida conta tamén de que a empresa I RADIA CREA, S.L.. ostenta todos os dereitos de representación do citado artista (Xunta de Goberno Local 17/07/2017)

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar