Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 03109 17/34
Denominación CONTRATACION DO SERVIZO DE "INSTALACION E DESINSTALACION DE ILUMINACION ORNAMENTAL NAS CAMPAÑAS DE NADAL DECEMBRO 2017-XANEIRO 2018 E DECEMBRO 2018-XANEIRO 2019"
Tipo de expediente Outros
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) Importe por campaña: 80.000,00 € co IVE incluído.
Orzamento (sen IVE) Importe por campaña: 66.115,70 € sen IVE.
Publicación en perfil 09/10/2017 11:55:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 05/10/2017
Data de publicación do anuncio na web 09/10/2017 11:55:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 194 de data 11/12/2017
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 12/10/2017
Fin 26/10/2017
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e nas oficinas de Correos (neste suposto anuncio obrigatorio ó Órgano de Contratación). Consultar pregos.

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 31/10/2017
Hora da apertura 10:05
Data de publicación da apertura na web 27/10/2017 10:07:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 06/11/2017
Hora da apertura 9:30
Data de publicación da apertura na web 02/11/2017 9:38:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 21/11/2017 8:41:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 22/11/2017
Adxudicatario ILUMINACIONES SANTIAGUESAS,SL
Importe de adxudicación (sen IVE) 64200,00
Importe de adxudicación (con IVE) 77682,00
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

ILUMINACIONES SANTIAGUESAS, SL CREACIONES LUMINOSAS, SL ILUMINACIONES ARTÍSTICAS SALNÉS, SL

Responsable/s

Nome ALBERTO CASTRO RASCADO
Cargo ENXEÑEIRO MUNICIPAL

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar