Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 05101 17/38
Denominación CONTRATACION ANUAL DA PRODUCCION E EXECUCION DA CABALGATA DOS REIS MAGOS
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con pluralidade de criterios de valoración e documentalmente simplificado
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 45.000,00 € co 21% do IVE incluído para a Cabalgata de Reis de 2018
Orzamento (sen IVE) 37.190,08 € sen IVE
Publicación en perfil 25/10/2017 7:40:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 23/10/2017
Data de publicación do anuncio na web 25/10/2017 7:40:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 203 de data 25/10/2017
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 26/10/2017
Fin 09/11/2017
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de Ferrol en horas de 9 a 14 de luns a venres e nas Oficinas de Correos con anuncio obrigatorio ó Órgano de Contratación. Consultar pregos.

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura sobre B) " Referencias Técnicas criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 17/11/2017
Hora da apertura 9:00
Data de publicación da apertura na web 15/11/2017 9:04:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 24/11/2017
Hora da apertura 9:00
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 27/12/2017 10:22:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 28/12/2017
Adxudicatario Servicios Deportivos Galicia, SL
Importe de adxudicación (sen IVE) 35000,00
Importe de adxudicación (con IVE) 42350,00
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

Servicios Deportivos Galicia, S.L. Cuarzo, Producciones Artísticas, S.L.

Responsable/s

Nome
Cargo

Outra información

Detectado erro (por omisión dunha páx. ) no documento correspondente ao prego técnico; sálvase éste incorporando a cláusual omitida (cláusula 9-anexo I) e publicando íntegro o mesmo.

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar