Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 02104 17/37
Denominación CONTRATACION POR LOTES DO SERVIZO DE EXECUCION DOS ITINERARIOS FORMATIVOS DO PROXECTO "FERROL EMPREGO XUVENIL" COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración e documentalmente simplificado.
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista

Non se esixe: os licitadores acreditarán a súa solvencia económica e técnica consonte o disposto na cláusula 21.1 letra E) do Prego de cláusulas administrativas.

Orzamento (con IVE) Lote 1: 38.441,54 €, Lote 2: 35.631,39 €, Lote 3: 32.875,19 €, Lote 4: 35.275,47 €, Lote 5: 27.390,81 € e Lote 6: (formación transversal 28.874,99 €, formación en idioma extranxeiro 24.375,00 €, formación transversal-manipulación de alimentos 749,99 € e formación transversal-prevención r.laborais 3.750,00 €) Orzamento máximo dispoñible: 198.489,39 € co 21% do IVE incluído
Orzamento (sen IVE) Orzamento máximo dispoñible: 164.040,82 € sen IVE * Consultar o desglose por lotes no PCA
Publicación en perfil 11/01/2018 12:32:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do contratante de data 09/01/2018
Data de publicación do anuncio na web 11/01/2018 12:32:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio de licitación no BOP núm. 10 do día 15/01/2018
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 16/01/2018
Fin 30/01/2018
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello de luns a venres de 9 a 14 horas e nas Oficinas de Correos con aviso ó órgano de contratación. Consultar pregos.

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Apertura en acto público sobres B) "Referencias técnicas-criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes dos licitadores inicialmente admitidos"
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 20/02/2018
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web
Nome da apertura Apertura Sobres C)
Lugar da apertura Sala de Comisións do Concello de Ferrol
Data da apertura 13/03/2018
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 08/06/2018 8:55:00
Outros acordos Rectificación de erros no acordo de adxudicación

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato
Adxudicatario
Importe de adxudicación (sen IVE)
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións

Formalización (Lote 1)

Data de formalizacion do contrato 11/06/2018
Adxudicatario SELF EMPLOYMENT LIMANFER, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 30181,87
Importe de adxudicación (con IVE) 36519,46
Observacións

Formalización (Lote 2)

Data de formalizacion do contrato 11/06/2018
Adxudicatario SELF EMPLOYMENT LIMANFER, S.L.
Importe de adxudicación (sen IVE) 26502,68
Importe de adxudicación (con IVE) 32068,25
Observacións

Formalización (Lote 5)

Data de formalizacion do contrato 08/06/2018
Adxudicatario GÁLICA Consultoría e Formación, S. Coop. Galega
Importe de adxudicación (sen IVE) 18500,00
Importe de adxudicación (con IVE) exento de IVE
Observacións

Formalización (Lote 6)

Data de formalizacion do contrato 12/06/2018
Adxudicatario FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN
Importe de adxudicación (sen IVE) 18897,00
Importe de adxudicación (con IVE) exento de IVE
Observacións

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome Ana Alonso Yáñez
Cargo Xefa de Negociado de Emprego

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar