Perfil de contratante

Datos do expediente

Nº expediente AV 0902 10/24
Denominación SERVIZO DE XESTIÓN DO CENTRO DE INTERPRETACIÓN DA RECICLAXE "RECICLATERRA"
Tipo de expediente Servizos
Suxeito a regulación harmonizada Non
Procedemento de adxudicación Procedemento aberto con multiplicidade de criterios de valoración
Tramitación Ordinaria
Garantía provisional Non se esixe
Clasificación do contratista Non se esixe
Orzamento (con IVE) 35.885,23 €/ano
Orzamento (sen IVE) 30.411,21 €/ano
Publicación en perfil 25/11/2010 10:42:00
Estado Adxudicación

Anuncios

Anuncio Anuncio de licitación no Perfil do Contratante de data 25/11/2010
Data de publicación do anuncio na web 25/11/2010 10:42:00
Anuncio de reapertura
Data de publicación da reapertura
BOE
BOE correccións
BOP Anuncio BOP núm. 225 de 25/11/2010
BOP correccións
DOG
DOG correccións
Diario Oficial da UE
Diario Oficial da UE correccións

Presentación de proposicións

Inicio 26/11/2010
Fin 10/12/2010
Lugar presentación proposicións Rexistro Xeral do Concello en horas de 9 a 14 de luns a venres días laborais e de 9 a 13 horas sábados e días non laborais para o persoal do Concello

Pregos

Administrativo Ver
Técnico Ver
Plano

A información contida neste apartado é únicamente a efectos informativos.

Comité de expertos

Comité de expertos
Data de publicación na web do comité de expertos

Acto público

Nome da apertura Sobres B) "Referencias técnicas dos criterios non avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións /Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 04/02/2011
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 02/02/2011 13:23:00
Nome da apertura Sobres C) "Oferta económica-referencias técnicas dos criterios avaliables mediante cifras ou porcentaxes"
Lugar da apertura Sala de Comisións/ Alcaldes do Concello de Ferrol
Data da apertura 18/02/2011
Hora da apertura 10:00
Data de publicación da apertura na web 16/02/2011 13:59:00

Adxudicación

Datos da adxudicación Ver
Anuncio de adxudicación
Data de publicación da adxudicación na web 14/04/2011 9:58:00
Outros acordos

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 151.4 do Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de novembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei de contratos do sector público.

Formalización

Data de formalizacion do contrato 14/04/2011
Adxudicatario SEAS, S.L. SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES
Importe de adxudicación (sen IVE) 52960,04
Importe de adxudicación (con IVE)
Observacións *PLURIANUAL (2 ANOS) / - IVE do 18 %

Empresas que concurriron á licitación

Responsable/s

Nome María del Carmen Vidal Bolaño
Cargo Técnica municipal de medio ambiente

Outra información

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar