Planeamento urbanistico

PEPRI do barrio da Magdalena

Título PDF
Aprobación criterios interpretativos (08/05/2014 BOP núm. 86) - Ver Aprobación criterios interpretativos (08/05/2014 BOP núm. 86) - Ver
MEMORIA - Indice MEMORIA - Indice
MEMORIA - Apartado 1-6 MEMORIA - Apartado 1-6
MEMORIA - Apartado 7 (7.1-7.7) MEMORIA - Apartado 7 (7.1-7.7)
MEMORIA - Apartado 7 (7.8) MEMORIA - Apartado 7 (7.8)
MEMORIA - Apartado 7 (7.9) MEMORIA - Apartado 7 (7.9)
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIEIRO E PROGRAMA DE ACTUACIÓN - Indice ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIEIRO E PROGRAMA DE ACTUACIÓN - Indice
ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIEIRO E PROGRAMA DE ACTUACIÓN - Estudio económico e programa de acruación ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIEIRO E PROGRAMA DE ACTUACIÓN - Estudio económico e programa de acruación
NORMATIVA - Normativa BOP 08/11/2007 NORMATIVA - Normativa BOP 08/11/2007
NORMATIVA - Indice NORMATIVA - Indice
NORMATIVA - Normativa urbanística: Títulos I-III NORMATIVA - Normativa urbanística: Títulos I-III
NORMATIVA - Normativa urbanística: Títulos IV-IX NORMATIVA - Normativa urbanística: Títulos IV-IX
CATÁLOGO (TOMO I) - Indice CATÁLOGO (TOMO I) - Indice
CATÁLOGO (TOMO I) - 1. EDIFICACION, 2. CATALOGACION DA ESTATUARIA PUBLICA. CATÁLOGO (TOMO I) - 1. EDIFICACION, 2. CATALOGACION DA ESTATUARIA PUBLICA.
CATÁLOGO (TOMO I) - 3. XARDINERIA E ARBOREDO, 4. PAVIMENTOS, 5. AMOBLAMENTO URBANO, 6. BIBLIOGRAFIA BASICA. CATÁLOGO (TOMO I) - 3. XARDINERIA E ARBOREDO, 4. PAVIMENTOS, 5. AMOBLAMENTO URBANO, 6. BIBLIOGRAFIA BASICA.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1547903 - 1647514. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1547903 - 1647514.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1647601 - 1647611. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1647601 - 1647611.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1647612 - 1648901. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1647612 - 1648901.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1648904 - 1648913. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1648904 - 1648913.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1648914 - 1747101. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1648914 - 1747101.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1747102 - 1747102. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1747102 - 1747102.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1747506 - 1747518. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1747506 - 1747518.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1747519 - 1748308. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1747519 - 1748308.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1748309 - 1749606. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1748309 - 1749606.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1749607 - 1847002. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1749607 - 1847002.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1847201 - 1847218. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1847201 - 1847218.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1847219 - 1847514. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1847219 - 1847514.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1847515 - 1847524. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1847515 - 1847524.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1848401 - 1848410. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1848401 - 1848410.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1848412 - 1848905. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1848412 - 1848905.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1848906 - 1849101. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1848906 - 1849101.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1849102 - 1849111. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1849102 - 1849111.
CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1849112 - 1849118. CATÁLOGO (TOMO I) - FICHAS: 1849112 - 1849118.
CATÁLOGO (TOMO II) - INDICE. CATÁLOGO (TOMO II) - INDICE.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1849501 - 1849519. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1849501 - 1849519.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1849602 - 1850913. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1849602 - 1850913.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1850914 - 1948403. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1850914 - 1948403.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1948404 - 1948416. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1948404 - 1948416.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1948417 - 1948904. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1948417 - 1948904.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1948906 - 1948917. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1948906 - 1948917.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1948918 - 1949109. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1948918 - 1949109.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1949112 - 1949507. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1949112 - 1949507.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1949508 - 1949603. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1949508 - 1949603.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1949604 - 1949616. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1949604 - 1949616.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1949618 - 1951108. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1949618 - 1951108.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1951523 - 2048401. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 1951523 - 2048401.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2048402 - 2048413. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2048402 - 2048413.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2048414 - 2048902. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2048414 - 2048902.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2049002 - 2049014. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2049002 - 2049014.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2049016 - 2049503. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2049016 - 2049503.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2049504 - 2049515. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2049504 - 2049515.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2049516 - 2050404. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2049516 - 2050404.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2050406 - 2050426. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2050406 - 2050426.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2050703 - 2050717. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2050703 - 2050717.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2050718 - 2050912. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2050718 - 2050912.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2050913 - 2052812. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2050913 - 2052812.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2052814 - 2149211. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2052814 - 2149211.
CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2149215 - 2149223. CATÁLOGO (TOMO II) - FICHAS: 2149215 - 2149223.
CATÁLOGO (TOMO III) - INDICE. CATÁLOGO (TOMO III) - INDICE.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2150701 - 2150718. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2150701 - 2150718.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2150719 - 2150719. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2150719 - 2150719.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2151114 - 22549503. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2151114 - 22549503.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2249504 - 2249524. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2249504 - 2249524.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2250002 - 2250012. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2250002 - 2250012.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2250013 - 2250704. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2250013 - 2250704.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2250705 - 2250726. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2250705 - 2250726.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 22509727 - 2250917. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 22509727 - 2250917.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2250918 - 2251206. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2250918 - 2251206.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2251207 - 2251218. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2251207 - 2251218.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2251803 - 2251819. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2251803 - 2251819.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2251820 - 2349407. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2251820 - 2349407.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2349501 - 2349514. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2349501 - 2349514.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2349515 - 2349526. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2349515 - 2349526.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2349527 - 2350412. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2349527 - 2350412.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2350413 - 2351211. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2350413 - 2351211.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2351212 - 2351811. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2351212 - 2351811.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2351814 - 2352011. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2351814 - 2352011.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2352013 - 2352905. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2352013 - 2352905.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2449610 - 2450112. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2449610 - 2450112.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2450114 - 2450801. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2450114 - 2450801.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2450802 - 2452119. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2450802 - 2452119.
CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2549001 - 2549217. CATÁLOGO (TOMO III) - FICHAS: 2549001 - 2549217.
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - INDICE DE PLANOS. PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - INDICE DE PLANOS.
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.1. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.1. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.2. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.2. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.3. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.3. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.4. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.4. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.5. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.5. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.6. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.6. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.7. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.7. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.8. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.8. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.9. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.9. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.10. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.10. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.11. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.11. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.12. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000 PLANOS: TRATAMENTO ESPAZO PÚBLICO - 7.12. TRATAMENTO DO ESPAZO PUBLICO. 1/1000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - INDICE DE PLANOS. PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - INDICE DE PLANOS.
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8. INFRAESTRUCTURAS. PLANO RESUMEN. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8. INFRAESTRUCTURAS. PLANO RESUMEN. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.1.1. INFRAESTRUCTURAS. AUGAS RESIDUAIS. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.1.1. INFRAESTRUCTURAS. AUGAS RESIDUAIS. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.1.2. INFRAESTRUCTURAS. AUGAS RESIDUAIS. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.1.2. INFRAESTRUCTURAS. AUGAS RESIDUAIS. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.1.3 INFRAESTRUCTURAS. AUGAS RESIDUAIS. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.1.3 INFRAESTRUCTURAS. AUGAS RESIDUAIS. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.1.4. INFRAESTRUCTURAS. AUGAS RESIDUAIS. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.1.4. INFRAESTRUCTURAS. AUGAS RESIDUAIS. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.2.1. INFRAESTRUCTURAS. SANEAMENTO, AUGAS PLUVIAIS. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.2.1. INFRAESTRUCTURAS. SANEAMENTO, AUGAS PLUVIAIS. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.2.2. INFRAESTRUCTURAS. SANEAMENTO, AUGAS PLUVIAIS. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.2.2. INFRAESTRUCTURAS. SANEAMENTO, AUGAS PLUVIAIS. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.2.3. INFRAESTRUCTURAS. SANEAMENTO, AUGAS PLUVIAIS. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.2.3. INFRAESTRUCTURAS. SANEAMENTO, AUGAS PLUVIAIS. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.2.4. INFRAESTRUCTURAS. SANEAMENTO, AUGAS PLUVIAIS. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.2.4. INFRAESTRUCTURAS. SANEAMENTO, AUGAS PLUVIAIS. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.3.1. INFRAESTRUCTURAS. ABASTECEMENTO DE AUGA. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.3.1. INFRAESTRUCTURAS. ABASTECEMENTO DE AUGA. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.3.2. INFRAESTRUCTURAS. ABASTECEMENTO DE AUGA. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.3.2. INFRAESTRUCTURAS. ABASTECEMENTO DE AUGA. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.3.3. INFRAESTRUCTURAS. ABASTECEMENTO DE AUGA. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.3.3. INFRAESTRUCTURAS. ABASTECEMENTO DE AUGA. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.3.4. INFRAESTRUCTURAS. ABASTECEMENTO DE AUGA. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.3.4. INFRAESTRUCTURAS. ABASTECEMENTO DE AUGA. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.4.1. INFRAESTRUCTURAS. TELECOMUNICACIONES. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.4.1. INFRAESTRUCTURAS. TELECOMUNICACIONES. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.4.2. INFRAESTRUCTURAS. TELECOMUNICACIONES. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.4.2. INFRAESTRUCTURAS. TELECOMUNICACIONES. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.4.3. INFRAESTRUCTURAS. TELECOMUNICACIONES. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.4.3. INFRAESTRUCTURAS. TELECOMUNICACIONES. 1/2000
PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.4.4. INFRAESTRUCTURAS. TELECOMUNICACIONES. 1/2000 PLANOS: INFRAESTRUCTURAS - 8.4.4. INFRAESTRUCTURAS. TELECOMUNICACIONES. 1/2000
PLANOS: ETAPIFICACIÓN - INDICE PLANOS. PLANOS: ETAPIFICACIÓN - INDICE PLANOS.
PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9. ETAPIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/2000 PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9. ETAPIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/2000
PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9.1. ETAPIFICACION. 1/2000 PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9.1. ETAPIFICACION. 1/2000
PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9.2. ETAPIFICACION. 1/2000 PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9.2. ETAPIFICACION. 1/2000
PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9.3. ETAPIFICACION. 1/2000 PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9.3. ETAPIFICACION. 1/2000
PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9.4. ETAPIFICACION. 1/2000 PLANOS: ETAPIFICACIÓN - 9.4. ETAPIFICACION. 1/2000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - MONTAXE PLANOS: PERI MAGDALENA CUALIFICACION (A1). 1/15000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - MONTAXE PLANOS: PERI MAGDALENA CUALIFICACION (A1). 1/15000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - INDICE PLANOS. PLANOS: CUALIFICACIÓN - INDICE PLANOS.
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.1. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.1. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.2. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.2. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.3. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.3. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.4. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.4. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.5. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.5. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.6. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.6. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.7. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.7. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.8. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.8. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.9. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.9. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.10. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.10. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.11. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.11. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.12. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CUALIFICACIÓN - 3.12. CUALIFICACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - MONTAXE PLANOS: PERI MAGDALENA PARCELARIO (A1). 1/15000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - MONTAXE PLANOS: PERI MAGDALENA PARCELARIO (A1). 1/15000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - INDICE DE PLANOS. PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - INDICE DE PLANOS.
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2. CODIFICACION PARCELARIO. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2. CODIFICACION PARCELARIO. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.1. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.1. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.2. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.2. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.3. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.3. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.4. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.4. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.5. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.5. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.6. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.6. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.7. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.7. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.8. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.8. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.9. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.9. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.10. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.10. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.11. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.11. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.12. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000 PLANOS: CODIFICACIÓN PARCELARIO - 2.12. CODIFICACION PARCELARIO. 1/1000
PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - INDICE DE PLANOS. PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - INDICE DE PLANOS.
PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1. AMBITO ORDENADO. PLANO RESUMEN. 1/2000 PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1. AMBITO ORDENADO. PLANO RESUMEN. 1/2000
PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1.1. AMBITO ORDENADO. 1/2000 PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1.1. AMBITO ORDENADO. 1/2000
PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1.2. AMBITO ORDENADO. 1/2000 PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1.2. AMBITO ORDENADO. 1/2000
PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1.3. AMBITO ORDENADO. 1/2000 PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1.3. AMBITO ORDENADO. 1/2000
PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1.4. AMBITO ORDENADO. 1/2000 PLANOS: ÁMBITO ORDENADO - 1.4. AMBITO ORDENADO. 1/2000
PLANOS: CATALOGACIÓN - MONTAXE PLANOS: PERI MAGDALENA CATALOGACION (A1). 1/15000 PLANOS: CATALOGACIÓN - MONTAXE PLANOS: PERI MAGDALENA CATALOGACION (A1). 1/15000
PLANOS: CATALOGACIÓN - INDICE PLANOS. PLANOS: CATALOGACIÓN - INDICE PLANOS.
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4. CATALOGACION. PLANO RESUMEN. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4. CATALOGACION. PLANO RESUMEN. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.1. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.1. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.2. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.2. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.3. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.3. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.4. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.4. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.5. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.5. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.6. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.6. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.7. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.7. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.8. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.8. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.9. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.9. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.10. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.10. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.11. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.11. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.12. CATALOGACION. 1/1000 PLANOS: CATALOGACIÓN - 4.12. CATALOGACION. 1/1000
PLANOS: ALZADOS - INDICE PLANOS. PLANOS: ALZADOS - INDICE PLANOS.
PLANOS: ALZADOS - 5. ALZADOS. PLANO RESUMEN. 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5. ALZADOS. PLANO RESUMEN. 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.0. ALZADOS. RUA SAN DIEGO (15479, 15488, 15484). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.0. ALZADOS. RUA SAN DIEGO (15479, 15488, 15484). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.1. ALZADOS. RUA DO SOL (16493, 16489, 17483). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.1. ALZADOS. RUA DO SOL (16493, 16489, 17483). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.2. ALZADOS. RUA MARIA (16489, 17483, 16488). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.2. ALZADOS. RUA MARIA (16489, 17483, 16488). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.3. ALZADOS. RUA GRAVINA (16488, 16475). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.3. ALZADOS. RUA GRAVINA (16488, 16475). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.4. ALZADOS. RUA REAL (16475, 16476, 17475). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.4. ALZADOS. RUA REAL (16475, 16476, 17475). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.5. ALZADOS. RUA DA MAGDALENA (16476, 17475, 17471, 18472). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.5. ALZADOS. RUA DA MAGDALENA (16476, 17475, 17471, 18472). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.6. ALZADOS. RUA DA IGREXA (17471, 18472). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.6. ALZADOS. RUA DA IGREXA (17471, 18472). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.7. ALZADOS. RUA DO SOL (17494, 18509, 17496, 18495). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.7. ALZADOS. RUA DO SOL (17494, 18509, 17496, 18495). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.8. ALZADOS. RUA MARIA (17496, 18495, 18491, 18496). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.8. ALZADOS. RUA MARIA (17496, 18495, 18491, 18496). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.9. ALZADOS. RUA DOLORES (18491, 18496, 18494, 19491). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.9. ALZADOS. RUA DOLORES (18491, 18496, 18494, 19491). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.10. ALZADOS. RUA REAL (18484, 19491, 18489, 19484). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.10. ALZADOS. RUA REAL (18484, 19491, 18489, 19484). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.11. ALZADOS. RUA DA MAGDALENA (18489, 19484, 18475, 19489). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.11. ALZADOS. RUA DA MAGDALENA (18489, 19484, 18475, 19489). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.12. ALZADOS. RUA DA IGREXA (18475, 19489, 19487). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.12. ALZADOS. RUA DA IGREXA (18475, 19489, 19487). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.13. ALZADOS. RUA DO SOL (19511, 19515, 19509, 20504). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.13. ALZADOS. RUA DO SOL (19511, 19515, 19509, 20504). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.14. ALZADOS. RUA MARIA (19511, 19509, 20504, 19495, 20509). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.14. ALZADOS. RUA MARIA (19511, 19509, 20504, 19495, 20509). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.15. ALZADOS. RUA DOLORES (19495, 20509, 19496, 20507). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.15. ALZADOS. RUA DOLORES (19495, 20509, 19496, 20507). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.16. ALZADOS. RUA REAL (19496, 19509, 20507, 20490, 20495). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.16. ALZADOS. RUA REAL (19496, 19509, 20507, 20490, 20495). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.17. ALZADOS. RUA MAGDALENA (20490, 20495, 20484, 21492). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.17. ALZADOS. RUA MAGDALENA (20490, 20495, 20484, 21492). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.18. ALZADOS. RUA DA IGREXA (20484, 21492, 20489,22490). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.18. ALZADOS. RUA DA IGREXA (20484, 21492, 20489,22490). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.19. ALZADOS. RUA DO SOL (20528, 21525, 21511, 21515). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.19. ALZADOS. RUA DO SOL (20528, 21525, 21511, 21515). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.20. ALZADOS. RUA MARIA (21511, 21515, 22512). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.20. ALZADOS. RUA MARIA (21511, 21515, 22512). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.21. ALZADOS. RUA GALIANO (21504, 22512, 22518). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.21. ALZADOS. RUA GALIANO (21504, 22512, 22518). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.22. ALZADOS. RUA REAL (22518, 21507, 22509). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.22. ALZADOS. RUA REAL (22518, 21507, 22509). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.23. ALZADOS. RUA DA MAGDALENA (21507, 22509, 22500,22507). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.23. ALZADOS. RUA DA MAGDALENA (21507, 22509, 22500,22507). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.24. ALZADOS. RUA DA IGREXA (22500, 22507, 22495). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.24. ALZADOS. RUA DA IGREXA (22500, 22507, 22495). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.25. ALZADOS. RUA DA IGREXA (21527). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.25. ALZADOS. RUA DA IGREXA (21527). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.26. ALZADOS. RUA MARIA (21527, 23520). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.26. ALZADOS. RUA MARIA (21527, 23520). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.27. ALZADOS. RUA GALIANO (23520, 23512). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.27. ALZADOS. RUA GALIANO (23520, 23512). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.28. ALZADOS. RUA REAL (23512, 23518). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.28. ALZADOS. RUA REAL (23512, 23518). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.29. ALZADOS. RUA DA MAGDALENA (23518, 23504). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.29. ALZADOS. RUA DA MAGDALENA (23518, 23504). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.30. ALZADOS. PRAZA DO CALLAO (23504, 24519). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.30. ALZADOS. PRAZA DO CALLAO (23504, 24519). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.31. ALZADOS. CANTON DE MOLINS (22495, 23494). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.31. ALZADOS. CANTON DE MOLINS (22495, 23494). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.32. ALZADOS. RUA DO CARME (23494, 23495). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.32. ALZADOS. RUA DO CARME (23494, 23495). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.33. ALZADOS. RUA PARDO BAIXO (23495, 24496, 24501, 25490). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.33. ALZADOS. RUA PARDO BAIXO (23495, 24496, 24501, 25490). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.34. ALZADOS. RUA LUGO (24496, 24501, 25492, 24508). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.34. ALZADOS. RUA LUGO (24496, 24501, 25492, 24508). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.35. ALZADOS. RUA PARDO BAIXO (25492), RUA SAN AMARO (24508). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.35. ALZADOS. RUA PARDO BAIXO (25492), RUA SAN AMARO (24508). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.36. ALZADOS. RUA IRMANDIÑOS (18470). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.36. ALZADOS. RUA IRMANDIÑOS (18470). 1/500
PLANOS: ALZADOS - 5.37. ALZADOS. RUA IRMANDIÑOS (18470). 1/500 PLANOS: ALZADOS - 5.37. ALZADOS. RUA IRMANDIÑOS (18470). 1/500
PLANOS: REDE VIARIA - LISTADO DE PLANOS. PLANOS: REDE VIARIA - LISTADO DE PLANOS.
PLANOS: REDE VIARIA - 6. REDE VIARIA. PLANO RESUMEN. 1/2000 PLANOS: REDE VIARIA - 6. REDE VIARIA. PLANO RESUMEN. 1/2000
PLANOS: REDE VIARIA - 6.1. REDE VIARIA. 1/2000 PLANOS: REDE VIARIA - 6.1. REDE VIARIA. 1/2000
PLANOS: REDE VIARIA - 6.1. REDE VIARIA. 1/2000 PLANOS: REDE VIARIA - 6.1. REDE VIARIA. 1/2000
PLANOS: REDE VIARIA - 6.1. REDE VIARIA. 1/2000 PLANOS: REDE VIARIA - 6.1. REDE VIARIA. 1/2000
PLANOS: REDE VIARIA - 6.1. REDE VIARIA. 1/2000 PLANOS: REDE VIARIA - 6.1. REDE VIARIA. 1/2000

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar