Taboleiro de anuncios

Data Anuncio Documento Tipo PDF
18/09/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas. Edicto de Agosto do 2020 Anuncios Edicto de Agosto do 2020
17/09/2020 Ferrol Escena 2020 Aprobación da realización do programa Ferrol Escena 2020, aprobación das normas reguladoras e o gasto Anuncios Aprobación da realización do programa Ferrol Escena 2020, aprobación das normas reguladoras e o gasto
11/09/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Extracto segunda convocatoria Anuncios Extracto segunda convocatoria
08/09/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Segunda convocatoria Anuncios Segunda convocatoria
08/09/2020 Becas de comedor escolar e axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Decreto Subvencións Decreto
08/09/2020 Becas de comedor escolar e axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Listaxe definitiva Subvencións Listaxe definitiva
07/09/2020 Medidas ante o peche do ocio nocturno. Edicto Anuncios Edicto
07/09/2020 Medidas ante o peche do ocio nocturno. Anxo Anuncios Anxo
03/09/2020 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2020) Extracto de convocatoria Subvencións Extracto de convocatoria
28/08/2020 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Notificación de Resolución Parcial Anuncios Notificación de Resolución Parcial
27/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Extracto da convocatoria Subvencións Extracto da convocatoria
27/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Cadro de valoracións Subvencións Cadro de valoracións
27/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Memoria-Actuacións Solicitadas Subvencións Memoria-Actuacións Solicitadas
27/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Modelo de solicitude Subvencións Modelo de solicitude
24/08/2020 Regulamento do Consello Sectorial de Benestar Social Aprobación inicial Anuncios Aprobación inicial
24/08/2020 Regulamento do Consello Sectorial de Benestar Social Texto inicial do regulamento Anuncios Texto inicial do regulamento
21/08/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas. Edicto Anuncios Edicto
21/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Convocatoria (galego) Subvencións Convocatoria (galego)
21/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Convocatoria (castelán) Subvencións Convocatoria (castelán)
19/08/2020 Plan estatal de vivenda 2018-2021, anualidade 2018 Notificación aos interesados: Propostas de cualificación provisional - subvencións de rehabilitación Subvencións Notificación aos interesados: Propostas de cualificación provisional - subvencións de rehabilitación
14/08/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe das subvencións concedidas Anuncios Listaxe das subvencións concedidas
14/08/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe solicitudes desestimadas Anuncios Listaxe solicitudes desestimadas
13/08/2020 Ferrol Escena 2020 Medidas preventivas para as actuacións Anuncios Medidas preventivas para as actuacións
13/08/2020 Ferrol Escena 2020 Notificación Decreto de adxudicación de actuacións Anuncios Notificación Decreto de adxudicación de actuacións
11/08/2020 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2020) Bases Subvencións Bases
10/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Bases Subvencións Bases
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración de outros ingresos (DR_ AX) Subvencións Declaración de outros ingresos (DR_ AX)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de non ter débedas (DR_D) Subvencións Declaración responsable de non ter débedas (DR_D)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de incompatibilidades en subvencións (DR_IN) Subvencións Declaración responsable de incompatibilidades en subvencións (DR_IN)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de ter contacto persoal cos menores (DR_M) Subvencións Declaración responsable de ter contacto persoal cos menores (DR_M)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de obrigas a entidades beneficiarias (DR_OB) Subvencións Declaración responsable de obrigas a entidades beneficiarias (DR_OB)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de igualdade de premios (DR_P) Subvencións Declaración responsable de igualdade de premios (DR_P)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de seguros (DR_S) Subvencións Declaración responsable de seguros (DR_S)
04/08/2020 Becas de comedor escolar e axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Decretos listas provisionais Subvencións Decretos listas provisionais
04/08/2020 Becas de comedor escolar e axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Listados provisionais Subvencións Listados provisionais
17/07/2020 Anuncio do Organismo Autonómico Xerencia de Infraestructuras e Equipación da Seguridade do Estado de subasta pública para a enaxenación de varios inmobles Promoción da iniciación do procedemento de enaxenación por subasta pública Ó ALZA Anuncios Promoción da iniciación do procedemento de enaxenación por subasta pública Ó ALZA
13/07/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas. Edicto Anuncios Edicto
10/07/2020 Actas do plan de inclusión 20/20 Acta do 7 de Xullo Anuncios Acta do 7 de Xullo
10/07/2020 Actas do plan de inclusión 20/20 Acta do 8 de Xullo Anuncios Acta do 8 de Xullo
10/07/2020 Actas do plan de inclusión 20/20 Acta do 9 de Xullo Anuncios Acta do 9 de Xullo
06/07/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe provisional persoas solicitantes propostas como beneficiarias. Anuncios Listaxe provisional persoas solicitantes propostas como beneficiarias.
06/07/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe provisional persoas solicitantes que non cumpren os requisitos. Anuncios Listaxe provisional persoas solicitantes que non cumpren os requisitos.
06/07/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe provisional persoas solicitantes que non achegaron a totalidade da documentación (Pendente de emenda). Anuncios Listaxe provisional persoas solicitantes que non achegaron a totalidade da documentación (Pendente de emenda).
02/07/2020 Acta de plan de inclusión 20/20 educadores Acta de 2 de Xullo do 2020 Anuncios Acta de 2 de Xullo do 2020
01/07/2020 Aprobación definitiva Ord. 1 prestacion patrimonial (tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos) Publicación no BOP Anuncios Publicación no BOP
30/06/2020 Aprobouse provisionalmente a modificación da Ordenanza num. 1 reguladora da prestación patrimonial Edicto Anuncios Edicto
30/06/2020 Acta de plan de inclusión 20/20 traballadores sociais Acta Anuncios Acta
26/06/2020 Acta de plan de inclusión 2020 para psicólogos Acta do 26 de Xuño do 2020 Anuncios Acta do 26 de Xuño do 2020
23/06/2020 Relación aspirantes propostos proceso selectivo labores de vixilancia e salvamento nas praias do termo municipal de Ferrol Edicto Anuncios Edicto
19/06/2020 Plan de inclusión. Educador de familia Edicto Anuncios Edicto
19/06/2020 Plan de inclusión. Orientadores laborales Edicto Anuncios Edicto
19/06/2020 Plan de inclusión. Psicólogos Edicto Anuncios Edicto
19/06/2020 Plan de inclusión. Traballador social Edicto Anuncios Edicto
16/06/2020 Axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
16/06/2020 Axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Impresos solicitude Anuncios Impresos solicitude
16/06/2020 Becas de comedor escolar para o Curso 2020-2021 Impresos solicitude Anuncios Impresos solicitude
16/06/2020 Becas de comedor escolar para o Curso 2020-2021 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
15/06/2020 Certificado do acordo plenario polo que se aproban as subvencións nominativas do Área de Benestar Certificado do acordo plenario polo que se aproban as subvencións nominativas do Área de Benestar Subvencións Certificado do acordo plenario polo que se aproban as subvencións nominativas do Área de Benestar
11/06/2020 Fogatas de San Juan e San Pedro. Restriccións Bando cara as Fogatas de San Juan e San Pedro. Bandos Bando cara as Fogatas de San Juan e San Pedro.
10/06/2020 Reanudación prazos ámbito xestión de ingresos Edicto. Reanudación prazos ámbito xestión de ingresos Anuncios Edicto. Reanudación prazos ámbito xestión de ingresos
08/06/2020 Axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Bases reguladoras (o prazo de solicitude non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP) Anuncios Bases reguladoras (o prazo  de solicitude non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP)
08/06/2020 Becas de comedor escolar para o Curso 2020-2021 Bases reguladoras (o prazo de solicitude non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP) Anuncios Bases reguladoras (o prazo  de solicitude non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP)
05/06/2020 Edicto de aprobación inicial ordenanza fiscal nº 19 de mesas e cadeiras (Terrazas) Edicto de aprobación inicial ordenanza fiscal nº 19 de mesas e cadeiras (Terrazas) Anuncios Edicto de aprobación inicial ordenanza fiscal nº 19 de mesas e cadeiras (Terrazas)
25/05/2020 Reapertura cemiterio municipal de Catabois para visitas Reapertura cemiterio municipal de Catabois para visitas Anuncios Reapertura cemiterio municipal de Catabois para visitas
11/05/2020 Horarios de servizos de autobús reducidos por Estado de Alarma Horarios de buses interurbáns vixentes dende o 11 de Maio de 2020 Anuncios Horarios de buses interurbáns vixentes dende o 11 de Maio de 2020
11/05/2020 Horarios de servizos de autobús reducidos por Estado de Alarma Horarios de buses urbáns vixentes dende o 11 de Maio de 2020 Anuncios Horarios de buses urbáns vixentes dende o 11 de Maio de 2020
08/05/2020 Subvención Plan de Mellora para a empregabilidade (PAME-Ferrol) Extracto da convocatoria da subvención PAME-Ferrol Subvencións Extracto da convocatoria da subvención PAME-Ferrol
07/05/2020 Aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas correspondente a Seguridade Pública: Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas correspondente a Seguridade Pública: Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Subvencións Aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas correspondente a Seguridade Pública: Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
05/05/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Bases reguladoras para a subvención do Plan de Mellora para a Emprebabilidade (PAME-Ferrol) Anuncios Bases reguladoras para a subvención do Plan de Mellora para a Emprebabilidade (PAME-Ferrol)
05/05/2020 Modificación ordenanza nº 1 da prestación patrimonial de carácter público non tributario correspondente aos servizos de tratamento e eliminación de Residuos urbanos e corrección de erros Modificación ordenanza Anuncios Modificación ordenanza
29/04/2020 Aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas comprensivo das relativas a Benestar Social e Igualdade para o exercicio económico 2020 Edicto Subvencións Edicto
29/04/2020 Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito nº10/2020 subexpediente 1/2020 de crédito extraordinario/suplemento de crédito Edicto Anuncios Edicto
29/04/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Certificado do Concello-Pleno de aprobación das bases e a convocatoria para a subvención do PAME-Ferrol Anuncios Certificado do Concello-Pleno de aprobación das bases e a convocatoria para a subvención do PAME-Ferrol
28/04/2020 Proceso de selección para o nomeamento, mediante comisión de servizos, dun/dunha funcionario/a interino/a, Grupo A, subgrupo A1/A2, Escala de Administración Xeral/ Especial, denominación XEFE/A SECCIÓN FACENDA E PATRIMONIO Notificación do nomeamento en réxime de comisión de servizos xefatura de Sección de Facenda e Patrimonio Anuncios Notificación do nomeamento en réxime de comisión de servizos xefatura de Sección de Facenda e Patrimonio
21/04/2020 Listaxe de empresas abertas durante o COVID-19 Formulario de alta de empresas Anuncios Formulario de alta de empresas
21/04/2020 Edicto de aprobación do Padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas (Ordenanza fiscal nº 26) correspondente ao mes de marzo de 2020 Documento Anuncios Documento
16/04/2020 Decreto de novas medidas para auga, lixo, sumidoiros e depuración EMAFESA - Solicitude de baixa e aplicación de tarifa de "local sen actividade" por cese de actividade durante o estado de alarma por crisis COVID-19.<p><strong>Presentación de documentación: </strong></p><p>Correo postal: Emafesa. Praza da Ilustración nº5 baixo. 15403 Ferrol</p><p> Email: info@emafesa.com</p> Anuncios EMAFESA - Solicitude de baixa e aplicación de tarifa de "local sen actividade" por cese de actividade durante o estado de alarma por crisis COVID-19.<p><strong>Presentación de documentación:
</strong></p><p>Correo postal: Emafesa. Praza da Ilustración nº5 baixo. 15403 Ferrol</p><p>
Email: info@emafesa.com</p>
15/04/2020 Decreto de novas medidas para auga, lixo, sumidoiros e depuración Edicto Anuncios Edicto
01/04/2020 Campamentos Peque-Educa Semana Santa 2020 Notificación do decreto de suspensión dos campamentos Anuncios Notificación do decreto de suspensión dos campamentos
30/03/2020 Medidas de flexibilización fiscal para os contribuintes do Concello de Ferrol Edicto Anuncios Edicto
24/03/2020 Bando 23 marzo 2020 Bando Bandos Bando
17/03/2020 Decreto da alcaldía de actuación para o persoal empregado público do Concello de Ferrol con motivo do Coronavirus (COVID-19) Documento Anuncios Documento
13/03/2020 Bando COVID-19 Bando Bandos Bando
09/03/2020 Campamentos Peque-Educa Semana Santa 2020 Solicitude (prazo dende ás 9 h do día 10 de marzo ao 16 de marzo de 2020) Anuncios Solicitude (prazo dende ás 9 h do día 10 de marzo ao 16 de marzo de 2020)
09/03/2020 Campamentos Peque-Educa Semana Santa 2020 Notificación do Decreto de aprobación Anuncios Notificación do Decreto de aprobación
06/03/2020 Proceso de selección para o nomeamento, mediante comisión de servizos, dun/dunha funcionario/a interino/a, Grupo A, subgrupo A1/A2, Escala de Administración Xeral/ Especial, denominación XEFE/A SECCIÓN FACENDA E PATRIMONIO Entrevista Anuncios Entrevista
02/03/2020 Convocatoria de bolsas de formación de Titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e Bibliotecas Municipais do Concello de Ferrol Relación de admitidos e excluidos Anuncios Relación de admitidos e excluidos
02/03/2020 Convocatoria de bolsas de formación de Titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e Bibliotecas Municipais do Concello de Ferrol Resultado da baremación de aspirantes admitidos ás bolsas Anuncios Resultado da baremación de aspirantes admitidos ás bolsas
02/03/2020 Proceso de selección para o nomeamento, mediante comisión de servizos, dun/dunha funcionario/a interino/a, Grupo A, subgrupo A1/A2, Escala de Administración Xeral/ Especial, denominación XEFE/A SECCIÓN FACENDA E PATRIMONIO Edicto Fase de méritos Anuncios Edicto Fase de méritos
26/02/2020 Ferrol a Escena 2020 Listaxe de grupos inscritos Anuncios Listaxe de grupos inscritos
26/02/2020 Proceso de selección para o nomeamento, mediante comisión de servizos, dun/dunha funcionario/a interino/a, Grupo A, subgrupo A1/A2, Escala de Administración Xeral/ Especial, denominación XEFE/A SECCIÓN FACENDA E PATRIMONIO Relación provisional de admitidos e excluidos Anuncios Relación provisional de admitidos e excluidos
25/02/2020 Anexo de subvencións do Negociado de Cultura e Festas Aprobación inicial do expediente de modificación do anexo de subvencións Subvencións Aprobación inicial do expediente de modificación do anexo de subvencións
24/02/2020 Convocatoria de bolsas de formación de Titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e Bibliotecas Municipais do Concello de Ferrol Aprobar a relación de aspirantes que deben subsanar documentación Anuncios Aprobar a relación de aspirantes que deben subsanar documentación
21/02/2020 XXVII Gala do Deporte Ferrolán Bases Anuncios Bases
19/02/2020 Pepitas 2020 Normas de participación e folla de inscrición Anuncios Normas de participación e folla de inscrición
19/02/2020 PEMU (Plan de Emerxencia Municipal) Descargar PEMU (76 MB - ZIP) Anuncios Descargar PEMU (76 MB - ZIP)
10/02/2020 Provisión por comisión de servizos do posto de xefatura de Sección de Facenda e Patrimonio Publicación das bases Anuncios Publicación das bases
06/02/2020 Domingos a escena 2020 Anuncio BOP Anuncios Anuncio BOP
06/02/2020 Domingos a escena 2020 Bases de participación Anuncios Bases de participación
06/02/2020 Domingos a escena 2020 Solicitude de participación (prazo de presentación: do 07.02.2020 ao 20.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios Solicitude de participación (prazo de presentación: do 07.02.2020 ao 20.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 Convocatoria e bases específicas que rexirán o concurso de comparsas participantes no pasarúas e gala do Carnaval (BOP) Anuncios Convocatoria e bases específicas que rexirán o concurso de comparsas participantes no pasarúas e gala do Carnaval (BOP)
05/02/2020 Entroido 2020 CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS QUE REXERÁN O CONCURSO DE COMPARSAS PARTICIPANTES NO PASARRÚAS E GALA DO ENTROIDO 2020 NO CONCELLO DE FERROL Anuncios CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS QUE REXERÁN O CONCURSO DE COMPARSAS PARTICIPANTES NO PASARRÚAS E GALA DO ENTROIDO 2020 NO CONCELLO DE FERROL
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO I. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN COMPARSAS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO I. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN COMPARSAS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO II. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN GRUPOS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO II. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN GRUPOS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO III. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN PARELLAS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO III. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN PARELLAS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO IV. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO IV. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AO CORRENTE COAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E SS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AO CORRENTE COAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E SS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO VI. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONTACTO CON MENORES (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO VI. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONTACTO CON MENORES (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 Designación de conta bancaria e baixa de datos bancarios Anuncios Designación de conta bancaria e baixa de datos bancarios
04/02/2020 Convocatoria de bolsas de formación de Titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e Bibliotecas Municipais do Concello de Ferrol Bases xerais Anuncios Bases xerais
03/02/2020 Ferrol a Escena 2020 Normas reguladoras Anuncios Normas reguladoras
03/02/2020 Ferrol a Escena 2020 Anexo I. Inscrición dos grupos (O prazo de presentación das solicitudes por parte dos grupos será do 04.02.2020 ata o 17.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios Anexo I. Inscrición dos grupos (O prazo de presentación das solicitudes por parte dos grupos será do 04.02.2020 ata o 17.02.2020 ámbolos dous incluídos)
03/02/2020 Ferrol a Escena 2020 Anexos II e III. Incrición das AAVV (do 27.02.2020 ata o 11.03.2020 ámbolos dous incluidos) Anuncios Anexos II e III. Incrición das AAVV (do 27.02.2020 ata o 11.03.2020 ámbolos dous incluidos)
08/01/2020 Subvencións a entidades veciñais do ano 2019 Listado de subvencións concedidas Subvencións Listado de subvencións concedidas
03/01/2020 Inscrición Cabalgata Reis 2020 Listado de inscritos para a cabalgata de Reis Magos 2020 Anuncios Listado de inscritos para a cabalgata de Reis Magos 2020
03/01/2020 Probas de selección para representar ao Concello de Ferrol na VII Mostra Musical do Eixo Atlántico Publicación BOP (30/12/2019) Anuncios Publicación BOP (30/12/2019)
26/12/2019 Inscrición Cabalgata Reis 2020 Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
26/12/2019 Inscrición Cabalgata Reis 2020 Resolución de aprobación Anuncios Resolución de aprobación
26/12/2019 Probas de selección para representar ao Concello de Ferrol na VII Mostra Musical do Eixo Atlántico Bases e convocatoria Anuncios Bases e convocatoria
26/12/2019 Probas de selección para representar ao Concello de Ferrol na VII Mostra Musical do Eixo Atlántico Decreto Anuncios Decreto
20/12/2019 Campamentos Peque-educa Nadal 2019-2020 Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva
18/12/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Decreto de aprobación das listas definitivas Anuncios Decreto de aprobación das listas definitivas
18/12/2019 Regulamento de funcionamento da Mesa xeral de Negociación do persoal do Concello de Ferrol Anuncio da aprobación inicial Anuncios Anuncio da aprobación inicial
18/12/2019 Creación do Consello Sectorial de Benestar Social do Concello de Ferrol Anuncio Anuncios Anuncio
17/12/2019 Regulamento para a selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ferrol (BOP núm. 52 de 15/03/2019) Anuncio de apertura de solicitudes Anuncios Anuncio de apertura de solicitudes
12/12/2019 Campamentos Peque-educa Nadal 2019-2020 Notificación do Decreto de aprobación da listaxe provisional Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe provisional
12/12/2019 Campaña de inverno 2020 Listado sorteo Anuncios Listado sorteo
09/12/2019 Campaña de inverno 2020 Listado admitidos e excluidos Anuncios Listado admitidos e excluidos
29/11/2019 Campamentos Peque-educa Nadal 2019-2020 Notificación do Decreto de aprobación da realización dos campamentos Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da realización dos campamentos
29/11/2019 Campamentos Peque-educa Nadal 2019-2020 Solicitude campamentos (prazo do 2 ao 9 de decembro) Anuncios Solicitude campamentos (prazo do 2 ao 9 de decembro)
28/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Publicación BOP do extracto da convocatoria 2019 para a subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol Subvencións Publicación BOP do extracto da convocatoria 2019 para a subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol
28/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Anexos presentación da subvención: Modelo de solicitude 2019 Subvencións Anexos presentación da subvención: Modelo de solicitude 2019
28/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Anexos presentación da subvención: Memoria das actuacións solicitadas Subvencións Anexos presentación da subvención: Memoria das actuacións solicitadas
28/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Anexos presentación da subvención: Cadro de valoración Subvencións Anexos presentación da subvención: Cadro de valoración
28/11/2019 Subvencións a entidades veciñais do ano 2019 Anuncio do extracto da convocatoria BOP Subvencións Anuncio do extracto da convocatoria BOP
26/11/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Listado provisional de admitidos e excluídos Anuncios Listado provisional de admitidos e excluídos
25/11/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Listado provisional Anuncios Listado provisional
25/11/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Decreto Anuncios Decreto
25/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Bases reguladoras específicas Subvencións Bases reguladoras específicas
25/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Convocatoria 2019 Subvencións Convocatoria 2019
25/11/2019 Subvencións a entidades veciñais do ano 2019 Bases Reguladoras Subvencións Bases Reguladoras
20/11/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Dilixencia Anuncios Dilixencia
20/11/2019 Memoria-proxecto do programa integrado de emprego do Concello de Ferrol 2019-2020 Memoria-proxecto Subvencións Memoria-proxecto
20/11/2019 Selección dun orientador laboral para a Mancomunidade Acta de selección Anuncios Acta de selección
19/11/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Edicto praza técnico de Normalización Lingüística Oposicións Edicto praza técnico de Normalización Lingüística
18/11/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Acta de selección de 15/11/2019 Oposicións Acta de selección de 15/11/2019
14/11/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Resolución convocatoria Bono-bus Anuncios Resolución convocatoria Bono-bus
14/11/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Convocatoria de reunión informativa para alumnado coa axuda concedida Anuncios Convocatoria de reunión informativa para alumnado coa axuda concedida
12/11/2019 XXII PREMIO SOLIDARIO CIDADE DE FERROL 2019 Listaxe de proxectos Anuncios Listaxe de proxectos
12/11/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Resultados provisionais do 2º grupo Anuncios Resultados provisionais do 2º grupo
12/11/2019 Campaña de inverno 2020 Autorización para administración de medicación Anuncios Autorización para administración de medicación
12/11/2019 Campaña de inverno 2020 Recollida anticipada Anuncios Recollida anticipada
12/11/2019 Campaña de inverno 2020 Información e Folla de inscrición Campaña 2020 Anuncios Información e Folla de inscrición Campaña 2020
12/11/2019 Campaña de inverno 2020 Cartel Campaña 2020 Anuncios Cartel Campaña 2020
11/11/2019 Microteatro "Golpes" (locais de ocio) - Actividades 25N Inscrición (do 11 ao 15 de novembro) Anuncios Inscrición (do 11 ao 15 de novembro)
11/11/2019 Microteatro "Golpes" (locais de ocio) - Actividades 25N Notificación Anuncios Notificación
08/11/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Resultados definitivos Anuncios Resultados definitivos
06/11/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Edicto valoración fase de concurso do proceso de selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de Cooperativismo Oposicións Edicto valoración fase de concurso do proceso de selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de Cooperativismo
05/11/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Básico de prevención de riscos laborais no sector do metal” Resultados provisionais do proceso selectivo Anuncios Resultados provisionais do proceso selectivo
31/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Resultados provisionais do proceso selectivo Anuncios Resultados provisionais do proceso selectivo
31/10/2019 Fabricación dixital con impresión 3D Decreto de aprobación do curso Anuncios Decreto de aprobación do curso
31/10/2019 Fabricación dixital con impresión 3D Inscrición curso (prazo dende o 31 de outubro ao 8 de novembro) Anuncios Inscrición curso (prazo dende o 31 de outubro ao 8 de novembro)
30/10/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Edicto valoración fase de concurso do proceso de selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de normalización lingüística Oposicións Edicto valoración fase de concurso do proceso de selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de normalización lingüística
30/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Informe técnico novo prazo presentación solicitudes Anuncios  Informe técnico novo prazo presentación solicitudes
24/10/2019 Obradoiro de autocoidados e xestión das emocións Notificación do Decreto de aprobación da listaxe de admitidas Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe de admitidas
22/10/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Normalización Lingüística, composición do Tribunal e data de comezo das probas Oposicións Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Normalización Lingüística, composición do Tribunal e data de comezo das probas
22/10/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Cooperativismo, composición do Tribunal e data de comezo das probas Oposicións Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Cooperativismo, composición do Tribunal e data de comezo das probas
22/10/2019 Contratacion de tres postos no departamento de Recursos Humanos Nomeamento, mediante comisión de servizos, da xefatura de Sección de RRHH Anuncios Nomeamento, mediante comisión de servizos, da xefatura de Sección de RRHH
22/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Básico de prevención de riscos laborais no sector do metal” Convocatoria do curso Anuncios Convocatoria do curso
22/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Básico de prevención de riscos laborais no sector do metal” Ficha de solicitude do curso Anuncios Ficha de solicitude do curso
22/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Ficha de solicitude do curso Anuncios Ficha de solicitude do curso
22/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Convocatoria do curso Anuncios Convocatoria do curso
21/10/2019 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol Anuncio aprobación definitiva Anuncios Anuncio aprobación definitiva
21/10/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Convocatoria Anuncios Convocatoria
18/10/2019 Regulamento do Consello Sectorial Municipal de Igualdade e Muller Notificación do Decreto de aprobación de admitidas e non admitidas no Consello Municipal de Igualdade e Muller Anuncios Notificación do Decreto de aprobación de admitidas e non admitidas no Consello Municipal de Igualdade e Muller
18/10/2019 Xornada Inclusión social e persoas sen fogar Cartel e programa Anuncios Cartel e programa
18/10/2019 Xornada Inclusión social e persoas sen fogar Inscrición Anuncios Inscrición
17/10/2019 Concurso de tapas "Tapéate Ferrol 2019" Bases Anuncios Bases
14/10/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Listados definitivos dos beneficiarios/as Anuncios Listados definitivos dos beneficiarios/as
11/10/2019 XXII PREMIO SOLIDARIO CIDADE DE FERROL 2019 Convocatoria para participar no XII Premio Solidario Cidade de Ferrol 2019 (BOP 03/10/2019) Anuncios Convocatoria para participar no XII Premio Solidario Cidade de Ferrol 2019 (BOP 03/10/2019)
10/10/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Bases (o prazo non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP) Anuncios Bases (o prazo non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP)
09/10/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
04/10/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Bases Anuncios Bases
04/10/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Solicitude e declaracións Anuncios Solicitude e declaracións
03/10/2019 XXII PREMIO SOLIDARIO CIDADE DE FERROL 2019 BASES Anuncios BASES
03/10/2019 Obradoiro de autocoidados e xestión das emocións Notificación do Decreto de aprobación do obradoiro Anuncios Notificación do Decreto de aprobación do obradoiro
03/10/2019 Obradoiro de autocoidados e xestión das emocións Inscrición para participar no obradoiro (Prazo do 4 ao 15 de outubro) Anuncios Inscrición para participar no obradoiro (Prazo do 4 ao 15 de outubro)
20/09/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Decreto de aprobación das listas definitivas Anuncios Decreto de aprobación das listas definitivas
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Bases da convocatoria Anuncios Bases da convocatoria
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RP_1: Reservas permanentes para equipos de máxima categoría. (Anexo II) Anuncios RP_1: Reservas permanentes para equipos de máxima categoría. (Anexo II)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RP_2: Reservas permanentes para actividade federada (Anexo III) Anuncios RP_2: Reservas permanentes para actividade federada (Anexo III)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 CF_E: Certificado da Federación para deportes de equipo (Anexo IV) Anuncios CF_E: Certificado da Federación para deportes de equipo (Anexo IV)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 CF_I: Certificado da Federación para deportes individuais (Anexo V) Anuncios CF_I: Certificado da Federación para deportes individuais (Anexo V)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RP_3: Reservas permanentes para Actividade NON Federada (Anexo VI) Anuncios RP_3: Reservas permanentes para Actividade NON Federada (Anexo VI)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RE_1_RESERVAS CARACTER PUNTUAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS (Anexo VII) Anuncios RE_1_RESERVAS CARACTER PUNTUAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS (Anexo VII)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RCE_1: Reservas Para centros educativos e organismos públicos en horairo lectivo (Anexo VIII) Anuncios RCE_1: Reservas Para centros educativos e organismos públicos en horairo lectivo (Anexo VIII)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 DR_M: Declaración responsable persoal en contacto con menores (Anexo IX) Anuncios DR_M: Declaración responsable persoal en contacto con menores (Anexo IX)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 DR_P: DECLARACION RESPONSABLE IGUALDADE DE PREMIOS (Anexo X) Anuncios DR_P: DECLARACION RESPONSABLE IGUALDADE DE PREMIOS (Anexo X)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 DR_S: DECLARACION RESPONSABLE SEGUROS (Anexo XI) Anuncios DR_S: DECLARACION RESPONSABLE SEGUROS  (Anexo XI)
13/09/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística listaxe Oposicións listaxe
13/09/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo listaxe Oposicións listaxe
09/09/2019 Contratacion de tres postos no departamento de Recursos Humanos Decreto Anuncios Decreto
03/09/2019 Curso de "Autodefensa para mulleres ante situacións violentas" Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
02/09/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Anuncio da corrección listado de becas comedores 2019-2020 Anuncios Anuncio da corrección listado de becas comedores 2019-2020
02/09/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Novo decreto con correción do listado de comedores Anuncios Novo decreto con correción do listado de comedores
30/08/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Anuncio da aprobación das listaxes provisionais Anuncios Anuncio da aprobación das listaxes provisionais
30/08/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Anuncio da aprobación das listaxes provisionais Anuncios Anuncio da aprobación das listaxes provisionais
30/08/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Decreto das listaxes provisionais Anuncios Decreto das listaxes provisionais
30/08/2019 Notificación prórroga das autorizacións de uso demaniais para a utilización das instalacións deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol Notificación Anuncios Notificación
30/08/2019 Uso de espazos na Casa da Xuventude Solicitude para o uso de espazos na Casa da Xuventude (dende o 2 de setembro ao 1 de outubro) Anuncios Solicitude para o uso de espazos na Casa da Xuventude (dende o 2 de setembro ao 1 de outubro)
30/08/2019 Uso de espazos na Casa da Xuventude Regulamento de uso e funcionamento da Casa da Xuventude Anuncios Regulamento de uso e funcionamento da Casa da Xuventude
30/08/2019 Uso de espazos na Casa da Xuventude Notificación do Decreto de aprobación da apertura de prazo para o uso de espazos na Casa da Xuventude Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da apertura de prazo para o uso de espazos na Casa da Xuventude
27/08/2019 Regulamento do Consello Sectorial Municipal de Igualdade e Muller Aprobación definitiva Anuncios Aprobación definitiva
27/08/2019 Regulamento do Consello Sectorial Municipal de Igualdade e Muller Anexo I: Solicitude de participación Anuncios Anexo I: Solicitude de participación
27/08/2019 Regulamento do Consello Sectorial Municipal de Igualdade e Muller Notificación do Decreto de aprobación do prazo de solicitude para formar parte do Consello Sectorial Anuncios Notificación do Decreto de aprobación do prazo de solicitude para formar parte do Consello Sectorial
12/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico/a de Normalización Lingüística no Boletín Oficial da Provincia Oposicións Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico/a de Normalización Lingüística no Boletín Oficial da Provincia
12/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Modelo instancia Técnico Normalización Oposicións Modelo instancia Técnico Normalización
12/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Modelo instancia Técnico Cooperativismo Oposicións Modelo instancia Técnico Cooperativismo
12/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico/a de cooperativismo no Boletín Oficial da Provincia Oposicións Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico/a de cooperativismo no Boletín Oficial da Provincia
06/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Bases Oposicións Bases
06/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Bases Oposicións Bases
02/08/2019 Anuncio do Organismo Autónomo Xerencia de Infraestructuras e Equipamento da Seguridade do Estado de subasta pública para a enaxenación de varios inmobles Ficha de información do inmoble Anuncios Ficha de información do inmoble
31/07/2019 Anuncio do Organismo Autónomo Xerencia de Infraestructuras e Equipamento da Seguridade do Estado de subasta pública para a enaxenación de varios inmobles BOE 17/07/2019 Anuncios BOE 17/07/2019
23/07/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
23/07/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Solicitude Anuncios Solicitude
23/07/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
23/07/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Solicitude Anuncios Solicitude
23/07/2019 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención a infancia do Concello de Ferrol Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva
11/07/2019 Bando relativo á recollida de cabalos polo servizo de lacería Bando Anuncios Bando
03/07/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Bases reguladoras (o prazo de solicitude abriráse ao dia seguinte da publicación da convocatoria no BOP) Anuncios Bases reguladoras (o prazo de solicitude abriráse ao dia seguinte da publicación da convocatoria no BOP)
03/07/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Bases reguladoras (o prazo de solicitude abriráse ao dia seguinte da publicación da convocatoria no BOP) Anuncios Bases reguladoras (o prazo de solicitude abriráse ao dia seguinte da publicación da convocatoria no BOP)
02/07/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva
28/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Listaxe definitivo Anuncios Listaxe definitivo
20/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Listaxe de agarda provisional dos campamentos rurais por orde de entrada e quincenas Anuncios Listaxe de agarda provisional dos campamentos rurais por orde de entrada e quincenas
20/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Listaxe de agarda provisional dos campamentos urbanos por orde entrada e quincenas Anuncios Listaxe de agarda provisional dos campamentos urbanos por orde entrada  e quincenas
19/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Listaxe provisional Anuncios Listaxe provisional
19/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Notificación do decreto de aprobación da listaxe provisional Anuncios Notificación do decreto de aprobación da listaxe provisional
17/06/2019 Campamentos deportivos 2019 Ingreso inscrición Anuncios Ingreso inscrición
05/06/2019 Campamentos deportivos 2019 Listado do sorteo Anuncios Listado do sorteo
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Solicitude de inscrición no programa Anuncios Solicitude de inscrición no programa
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Formulario de datos relevantes Anuncios Formulario de datos relevantes
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Declaración responsable Anuncios Declaración responsable
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Autorización saídas Anuncios Autorización saídas
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Autorización imaxe Anuncios Autorización imaxe
03/06/2019 Campamentos deportivos 2019 Sorteo de prazas Anuncios Sorteo de prazas
28/05/2019 Arte-Factory: deconstruindo o patriarcado. Espazos feministas contra as violencias Solicitude de inscrición Anuncios Solicitude de inscrición
28/05/2019 Arte-Factory: deconstruindo o patriarcado. Espazos feministas contra as violencias Cartaz Anuncios Cartaz
28/05/2019 Arte-Factory: deconstruindo o patriarcado. Espazos feministas contra as violencias Programa Anuncios Programa
27/05/2019 Ferrol a Escena 2019 Notificación aprobación das actuacións Anuncios Notificación aprobación das actuacións
27/05/2019 Actividades de envellecemiento activo Listaxes de admitidos e lista de agarda actividades Anuncios Listaxes de admitidos e lista de agarda actividades
10/05/2019 Actividades de envellecemiento activo Modelo de solicitude Anuncios Modelo de solicitude
09/05/2019 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA Publicación definitiva BOP Anuncios Publicación definitiva BOP
09/05/2019 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA Texto da ordenanza definitivo Anuncios Texto da ordenanza definitivo
07/05/2019 Curso de manexo de drons Inscricións Anuncios Inscricións
30/04/2019 Proxecto de adaptación do proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio da Magdalena ao barrio de Ferrol Vello Edicto de aprobación inicial Anuncios Edicto de aprobación inicial
30/04/2019 Proxecto de adaptación do proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio da Magdalena ao barrio de Ferrol Vello Proxecto de mobiliario Ferrol Vello Anuncios Proxecto de mobiliario Ferrol Vello
29/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Anexo II e III (Inscrición AA.VV.) Prazo de presentación para as asociacións veciñais do 30.04.2019 ao 14.05.2015 (ambos dous incluídos) Anuncios Anexo II e III (Inscrición AA.VV.) Prazo de presentación para as asociacións veciñais do 30.04.2019 ao 14.05.2015 (ambos dous incluídos)
29/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Listaxe de grupos inscritos 2019 Anuncios Listaxe de grupos inscritos 2019
29/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Declaración responsable seguro de responsabilidade civil. Prazo de presentación para as asociacións veciñais do 30.04.2019 ao 14.05.2015 (ambos dous incluídos) Anuncios Declaración responsable seguro de responsabilidade civil. Prazo de presentación para as asociacións veciñais do 30.04.2019 ao 14.05.2015 (ambos dous incluídos)
12/04/2019 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Resultado definitivo do proceso selectivo de substitución da dirección do o.e. "Costa Verde" Anuncios Resultado definitivo do proceso selectivo de substitución da dirección do o.e. "Costa Verde"
10/04/2019 CAMPAMENTOS PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE Listaxe de concedidos e denegados Anuncios Listaxe de concedidos e denegados
09/04/2019 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional do proceso selectivo da SUBSTITUCIÓN da DIRECCIÓN do o.e. "Costa Verde" Anuncios Listado provisional do proceso selectivo da SUBSTITUCIÓN da DIRECCIÓN do o.e. "Costa Verde"
01/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Declaración responsable. Prazo de presentación para os grupos do 02.04.2019 ao 15.04.2015 (ambos dous incluídos) Anuncios Declaración responsable. Prazo de presentación para os grupos do 02.04.2019 ao 15.04.2015 (ambos dous incluídos)
01/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Bases para a participación Anuncios Bases para a participación
01/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Anexo I. Prazo de presentación para os grupos do 02.04.2019 ao 15.04.2015 (ambos dous incluídos) Anuncios Anexo I. Prazo de presentación para os grupos do 02.04.2019 ao 15.04.2015 (ambos dous incluídos)
01/04/2019 CAMPAMENTOS PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
01/04/2019 CAMPAMENTOS PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE Formulario: Datos de saúde Anuncios Formulario: Datos de saúde
01/04/2019 CAMPAMENTOS PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE Autorización Anuncios Autorización
25/03/2019 OBRADOIRO PARA COIDADORES/AS DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Inscrición (Prazo dende o 26 de marzo ao 1 de abril) Anuncios Inscrición (Prazo dende o 26 de marzo ao 1 de abril)
14/03/2019 Obradoiro mixto sobre feminicidio Inscrición (Prazo dende o 13 ao 22 de marzo) Anuncios Inscrición (Prazo dende o 13 ao 22 de marzo)
07/03/2019 Obradoiros de recauchutando o cerebro Listaxe de admitidos e excluidos Anuncios Listaxe de admitidos e excluidos
06/03/2019 Roteiro de Navantia Listado de persoas admitidas Anuncios Listado de persoas admitidas
01/03/2019 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA Edicto de aprobación inicial Anuncios Edicto de aprobación inicial
01/03/2019 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA Ordenanza Anuncios Ordenanza
28/02/2019 Curso "Monitor/a de actividades de tempo libre" Relación de inscricións admitidas e denegadas Anuncios Relación de inscricións admitidas e denegadas
28/02/2019 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Listaxe provisional (Prazo reclamación: do 1 ao 14 de marzo, ambos incluídos) Anuncios Listaxe provisional (Prazo reclamación: do 1 ao 14 de marzo, ambos incluídos)
25/02/2019 Festa das Pepitas 2019 Bases de participación e folla de inscrición Anuncios Bases de participación e folla de inscrición
22/02/2019 ROTEIRO DE NAVANTIA (INCORPORACIÓN DA MULLER NA INDUSTRIA) 7 DE MARZO Solicitude de participar no roteiro (apertura do prazo o 25 de febreiro ás 09 h) Anuncios Solicitude de participar no roteiro (apertura do prazo o 25 de febreiro ás 09 h)
22/02/2019 ACTIVIDADE NO ROCÓDROMO "ROMPENDO TEITOS DE CRISTAL" Solicitude para participar na actividade (apertura do prazo o 25 de febreiro ás 09 h) Anuncios Solicitude para participar na actividade (apertura do prazo o 25 de febreiro ás 09 h)
14/02/2019 Curso "Monitor/a de actividades de tempo libre" Solicitude Anuncios Solicitude
13/02/2019 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Decreto de nomeamento Anuncios Decreto de nomeamento
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Bases Anuncios Bases
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Folla de inscrición grupos Anuncios Folla de inscrición grupos
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Anexo I: Formación da comparsa ou grupo constituída como asociación ou entidade Anuncios Anexo I: Formación da comparsa ou grupo constituída como asociación ou entidade
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Anexo II: Formación da comparsa ou grupo constituída por persoas físicas Anuncios Anexo II: Formación da comparsa ou grupo constituída por persoas físicas
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Anexo III: Declaración responsable sobre cumprimento da normativa no desenvolvemento de actividades que impliquen contacto con menores Anuncios Anexo III: Declaración responsable sobre cumprimento da normativa no desenvolvemento de actividades que impliquen contacto con menores
05/02/2019 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Decreto de adxudicación Subvencións Decreto de adxudicación
04/02/2019 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Notificación de concesión Subvencións Notificación de concesión
04/02/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Listaxe definitiva Anuncios Listaxe definitiva
01/02/2019 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego Decreto do nomeamento Anuncios Decreto do nomeamento
01/02/2019 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego ANUNCIO de nomeamento, polo sistema de libre designación, do xefe do Servizo de Recursos Humanos e Emprego Anuncios ANUNCIO de nomeamento, polo sistema de libre designación, do xefe do Servizo de Recursos Humanos e Emprego
29/01/2019 XXVI Gala do Deporte Ferrolán Corrección erro nas bases Anuncios Corrección erro nas bases
28/01/2019 XXVI Gala do Deporte Ferrolán Anexo - Bases Anuncios Anexo - Bases
28/01/2019 XXVI Gala do Deporte Ferrolán Anexo I - Deportista proposto para a distinción Anuncios Anexo I - Deportista proposto para a distinción
28/01/2019 XXVI Gala do Deporte Ferrolán Composición do xurado Anuncios Composición do xurado
28/01/2019 Modificación de créditos 45/2019 Anuncio BOP aprobación inicial expediente de modificación de créditos 45/2019, subexpediente 2/2019 de crédito extraordinario/suplemento de crédito (prazo alegacións do 28/11/2019 ata o 19/12/2019, ambos incluídos) Anuncios Anuncio BOP aprobación inicial expediente de modificación de créditos 45/2019, subexpediente 2/2019 de crédito extraordinario/suplemento de crédito (prazo alegacións do 28/11/2019 ata o 19/12/2019, ambos incluídos)
28/01/2019 Modificación de créditos 45/2019 Certificación acordo plenario relativo á modificación de créditos 45/2019 e ao destino do superávit a investimentos financieiramente sustentables Anuncios Certificación acordo plenario relativo á modificación de créditos 45/2019 e ao destino do superávit a investimentos financieiramente sustentables
16/01/2019 Campaña de esquí 2019 Conta bancaria Anuncios Conta bancaria
15/01/2019 Campaña de esquí 2019 Listado definitivo de admitidos Anuncios Listado definitivo de admitidos
11/01/2019 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Resultado Final Anuncios Resultado Final
11/01/2019 Campaña de esquí 2019 Listaxe de admitidos e excluídos Anuncios Listaxe de admitidos e excluídos
11/01/2019 Campaña de esquí 2019 Corrección Listaxe de admitidos Anuncios Corrección Listaxe de admitidos
03/01/2019 Bono-bus universitario. Curso 2018-2019 Resolución Anuncios Resolución
02/01/2019 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol Anuncio aprobación inicial Anuncios Anuncio aprobación inicial
02/01/2019 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol Ordenanza xeral de subvencións Anuncios Ordenanza xeral de subvencións
26/12/2018 Regulamento para a selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ferrol Anuncio de apertura de solicitudes Anuncios Anuncio de apertura de solicitudes
20/12/2018 Peque-educa Nadal 2018 Listaxe campamentos Anuncios Listaxe campamentos
20/12/2018 Cabalgatas de Nadal 2018-2019 Admitidos para participar na cabalgata de Papá Noel 2018 Anuncios Admitidos para participar na cabalgata de Papá Noel 2018
20/12/2018 Cabalgatas de Nadal 2018-2019 Listaxe de rapaces participantes na Cabalgata de Reis Magos o 05/01/2019 Anuncios Listaxe de rapaces participantes na Cabalgata de Reis Magos o 05/01/2019
20/12/2018 Obradoiros de maxia Porta Máxica 2019 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
18/12/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Listado provisional de axudas concedidas/denegadas Anuncios Listado provisional de axudas concedidas/denegadas
12/12/2018 Cabalgatas de Nadal 2018-2019 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
11/12/2018 Peque-educa Nadal 2018 Solicitude (prazo do 12 ao 18 de decembro, ambos incluídos) Anuncios Solicitude (prazo do 12 ao 18 de decembro, ambos incluídos)
07/12/2018 Comedores senior para persoas maiores Bases Anuncios Bases
30/11/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Resultado primeiro exercicio e convocatoria do segundo Anuncios Resultado primeiro exercicio e convocatoria do segundo
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe modificación ordenanzas Anuncios Informe modificación ordenanzas
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe secretario Anuncios Informe secretario
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Petición informe intervención Anuncios Petición informe intervención
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe I intervención Anuncios Informe I intervención
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe aprobación ordenanza Anuncios Informe aprobación ordenanza
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Acordo plenario Anuncios Acordo plenario
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe II intervención Anuncios Informe II intervención
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Certificado acordo plenario Anuncios Certificado acordo plenario
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Edito aprobación provisional Anuncios Edito aprobación provisional
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Edito BOP Anuncios Edito BOP
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Expediente ordenanzas Anuncios Expediente ordenanzas
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Dilixencia de tramitación Anuncios Dilixencia de tramitación
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Informe de aprobación Anuncios Informe de aprobación
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Acordo pleno de recollida e alcantarillado. Cambios comisión Anuncios Acordo pleno de recollida e alcantarillado. Cambios comisión
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Informe intervención Anuncios Informe intervención
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Certificado acordo plenario Anuncios Certificado acordo plenario
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Edito aprobación provisional Anuncios Edito aprobación provisional
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Edito BOP Anuncios Edito BOP
29/11/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Listaxe provisional Anuncios Listaxe provisional
29/11/2018 Axudas para transporte diario de estudiantes universitarios/as de Ferrol ás facultades da Universidade de A Coruña nos campos de A Coruña Bases Anuncios Bases
29/11/2018 Axudas para transporte diario de estudiantes universitarios/as de Ferrol ás facultades da Universidade de A Coruña nos campos de A Coruña Convocatoria Anuncios Convocatoria
29/11/2018 Axudas para transporte diario de estudiantes universitarios/as de Ferrol ás facultades da Universidade de A Coruña nos campos de A Coruña Solicitude Anuncios Solicitude
20/11/2018 Xornada "ESTOU TAN CERCA QUE NON ME VES" Cartel Anuncios Cartel
20/11/2018 Xornada "ESTOU TAN CERCA QUE NON ME VES" Programa das xornadas Anuncios Programa das xornadas
16/11/2018 Xornada "ESTOU TAN CERCA QUE NON ME VES" Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
16/11/2018 Ordenanzas prestación patrimonial (tratamento e eliminación resíduos sólidos, rede de sumidoiro e subministración auga potable) Edicto de aprobación Anuncios Edicto de aprobación
14/11/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Convocatoria pública Subvencións Convocatoria pública
14/11/2018 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Bases Anuncios Bases
14/11/2018 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Convocatoria Anuncios Convocatoria
14/11/2018 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Anexos Anuncios Anexos
14/11/2018 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Documentación obrigatoria Anuncios Documentación obrigatoria
13/11/2018 Concurso "Mellor escaparate Campaña Ferrol en Negro" Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
05/11/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados definitivos da selección para a substitución de 2 alumnos-traballadores Anuncios Resultados definitivos da selección para a substitución de 2 alumnos-traballadores
02/11/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
31/10/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Listado definitivo e data de comezo das probas Anuncios Listado definitivo e data de comezo das probas
29/10/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais do proceso selectivo substitución de 2 baixas do alumnado-traballador Anuncios Resultados provisionais do proceso selectivo substitución de 2 baixas do alumnado-traballador
25/10/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Bases (o prazo non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP) Anuncios Bases (o prazo non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP)
22/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado DEFINITIVO alumnado-traballador Anuncios Listado DEFINITIVO alumnado-traballador
22/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado DEFINITIVO persoal Anuncios Listado DEFINITIVO persoal
22/10/2018 Exposición pública Conta Xeral Anuncio Anuncios Anuncio
18/10/2018 Concurso de tapas "Tapéate Ferrol 2018" Bases Anuncios Bases
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección MESTRES Anuncios Listado provisional selección MESTRES
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección ALUMNADO TRABALLADOR Anuncios Listado provisional selección ALUMNADO TRABALLADOR
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección AUXILIAR ADMINISTRATIVO Anuncios Listado provisional selección AUXILIAR ADMINISTRATIVO
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección DIRECCIÓN Anuncios Listado provisional selección DIRECCIÓN
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección TITOR DOCENTE Anuncios Listado provisional selección TITOR DOCENTE
17/10/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Anexo I. Modelo de solicitude Subvencións Anexo I. Modelo de solicitude
17/10/2018 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2018 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
16/10/2018 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego Anuncio convocatoria BOE Anuncios Anuncio convocatoria BOE
15/10/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Anexo I. Modelo de solicitude Subvencións Anexo I. Modelo de solicitude
11/10/2018 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2018 Bases (o prazo de inscrición non se abrirá ata a publicación do extracto da convocatoria no BOP) Anuncios Bases (o prazo de inscrición non se abrirá ata a publicación do extracto da convocatoria no BOP)
10/10/2018 Concurso de Intervencións efímeras nos barrios "A rúa é túa" Acta do xurado Anuncios Acta do xurado
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anuncio BOP Subvencións Anuncio BOP
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo I. Modelo de solicitude. Prazo de presentación: do 11.10.2018 ao 02.11.2018 (ámbolos dous incluídos) Subvencións Anexo I. Modelo de solicitude. Prazo de presentación: do 11.10.2018 ao 02.11.2018 (ámbolos dous incluídos)
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo II. Declaración responsable de non ter débedas Subvencións Anexo II. Declaración responsable de non ter débedas
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo III. Acreditacións de entidade Subvencións Anexo III. Acreditacións de entidade
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo IV. Declaración responsable Subvencións Anexo IV. Declaración responsable
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo V. Declaración contacto con menores Subvencións Anexo V. Declaración contacto con menores
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo VI. Declaración responsable lingua galega Subvencións Anexo VI. Declaración responsable lingua galega
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo VII. Certificación dos gastos Subvencións Anexo VII. Certificación dos gastos
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo VIII. Declaración doutros ingresos Subvencións Anexo VIII. Declaración doutros ingresos
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo IX. Xustificación ingresos Subvencións Anexo IX. Xustificación ingresos
05/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Bases reguladoras Subvencións Bases reguladoras
05/10/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Bases reguladoras Subvencións Bases reguladoras
02/10/2018 Curso de fotografía: Edición dixital e retoque fotográfico Listaxe de admitidas e de agarda Anuncios Listaxe de admitidas e de agarda
02/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal Anuncios Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal
01/10/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar na convocatoria e composición do tribunal Anuncios Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar na convocatoria e composición do tribunal
28/09/2018 "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 Listado de admitidas, denegadas e lista de agarda (os obradoiros comezarán o 1 de outubro agás o de inglés que comezará o día 9 de outubro) Anuncios Listado de admitidas, denegadas e lista de agarda (os obradoiros comezarán o 1 de outubro agás o de inglés que comezará o día 9 de outubro)
28/09/2018 Curso de fotografía: Edición dixital e retoque fotográfico Solicitude de inscrición Anuncios Solicitude de inscrición
27/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados defitinivos da selección do mestre Anuncios Resultados defitinivos da selección do mestre
27/09/2018 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego Anuncio de convocatoria Anuncios Anuncio de convocatoria
26/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados defitinivos da selección do mestre Anuncios Resultados defitinivos da selección do mestre
24/09/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Resolucións definitivas Anuncios Resolucións definitivas
21/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados definitivos da selección do persoal e do alumnado-traballador Anuncios Resultados definitivos da selección do persoal e do alumnado-traballador
20/09/2018 Concurso de grafiti-mural "aBANZAI" para a mocidade Listaxe de persoas seleccionadas Anuncios Listaxe de persoas seleccionadas
19/09/2018 Curso de fotografía: A cidade re-habitada Inscrición (prazo desde o 19 ao 28 de setembro) Anuncios Inscrición (prazo desde o 19 ao 28 de setembro)
17/09/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Resolucións definitivas Anuncios Resolucións definitivas
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais "Auxiliar administrativo/a" Anuncios Resultados provisionais "Auxiliar administrativo/a"
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais "Dirección" Anuncios Resultados provisionais "Dirección"
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais "Desenvolvemento de aplicación con tecnoloxía web" Anuncios Resultados provisionais "Desenvolvemento de aplicación con tecnoloxía web"
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais "Titor/a docente de formación empresarial, orientación e formación básica e transversal" Anuncios Resultados provisionais "Titor/a docente de formación empresarial, orientación e formación básica e transversal"
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resutados provisionais proceso selectivo alumnado-traballador Anuncios Resutados provisionais proceso selectivo alumnado-traballador
17/09/2018 Procedemento de libre concorrencia para a cesión de uso dos locais dos andares 1º e 2º do Centro Comercial do Inferniño a entidades asociativas Modelo de solicitude Anuncios Modelo de solicitude
17/09/2018 Procedemento de libre concorrencia para a cesión de uso dos locais dos andares 1º e 2º do Centro Comercial do Inferniño a entidades asociativas Bases Anuncios Bases
17/09/2018 Procedemento de libre concorrencia para a cesión de uso dos locais dos andares 1º e 2º do Centro Comercial do Inferniño a entidades asociativas Plano do centro comercial Anuncios Plano do centro comercial
17/09/2018 "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 Notificación do Decreto de aprobación dos "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 Anuncios Notificación do Decreto de aprobación dos "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019
17/09/2018 "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 A) Inscrición obradoiros Casa da Muller 2018-2019 (prazo dende o 18 ao 27 de setembro, ambos incluídos ) Anuncios A) Inscrición obradoiros Casa da Muller 2018-2019 (prazo dende o 18 ao 27 de setembro, ambos incluídos )
17/09/2018 "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 B) Incrición obradoiro de inglés Anuncios B) Incrición obradoiro de inglés
14/09/2018 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego Anuncio das bases Anuncios Anuncio das bases
12/09/2018 Concurso de grafiti-mural "aBANZAI" para a mocidade Nomeamento do xurado Anuncios Nomeamento do xurado
11/09/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Notificación Anuncios Notificación
07/09/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Listaxe definitiva de admitidos e excluidos Anuncios Listaxe definitiva de admitidos e excluidos
07/09/2018 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados (2018) EXTRACTO da convocatoria Subvencións EXTRACTO da convocatoria
07/09/2018 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados (2018) MODELOS solicitude Subvencións MODELOS solicitude
07/09/2018 Subvencións a entidades veciñais (2018) Convocatoria BOP Subvencións Convocatoria BOP
07/09/2018 Subvencións a entidades veciñais (2018) Anexo I - Solicitude (O prazo de presentación de solicitudes é o comprendido entre o luns 10 de setembro e o venres 5 de outubro ámbolos dous inclusive) Subvencións Anexo I - Solicitude (O prazo de presentación de solicitudes é o comprendido entre o luns 10 de setembro e o venres 5 de outubro ámbolos dous inclusive)
04/09/2018 3ª Mostra de Videoclips "VIDEOCLIPS A ESGALLA 2018" Dossier de prensa Anuncios Dossier de prensa
04/09/2018 3ª Mostra de Videoclips "VIDEOCLIPS A ESGALLA 2018" Ficha de inscrición Anuncios Ficha de inscrición
04/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Bases e baremos Anuncios Bases e baremos
03/09/2018 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados (2018) Bases, convocatoria e anexos de solicitude Subvencións Bases, convocatoria e anexos de solicitude
03/09/2018 Subvencións para a realización de proxectos de interese xuvenil Convocatoria Subvencións Convocatoria
03/09/2018 Subvencións para a realización de proxectos de interese xuvenil Bases Subvencións Bases
03/09/2018 Subvencións para a realización de proxectos de interese xuvenil Anexos Subvencións Anexos
03/09/2018 Subvencións a entidades veciñais (2018) Bases reguladoras Subvencións Bases reguladoras
03/09/2018 Concurso de Intervencións efímeras nos barrios "A rúa é túa" Bases Anuncios Bases
03/09/2018 Concurso de Intervencións efímeras nos barrios "A rúa é túa" Anexo I - Solicitude de inscrición Anuncios Anexo I - Solicitude de inscrición
31/08/2018 Obradoiro de arquitectura, urbanismo, e paisaxe a infancia e a mocidade Listaxe admitidos 3-5 anos Anuncios Listaxe admitidos 3-5 anos
31/08/2018 Obradoiro de arquitectura, urbanismo, e paisaxe a infancia e a mocidade Listaxe admitidos 6-12 anos Anuncios Listaxe admitidos 6-12 anos
23/08/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Resolución provisional Anuncios Resolución provisional
23/08/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Resolución provisional Anuncios Resolución provisional
22/08/2018 Concurso de grafiti-mural "aBANZAI" para a mocidade Bases Anuncios Bases
21/08/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Listaxe provisional de autorizacións Anuncios Listaxe provisional de autorizacións
20/08/2018 Obradoiro de arquitectura, urbanismo e paisaxe para a infancia e a mocidade Solicitude de inscrición no Obradoiro de arquitectura, urbanismo e paisaxe para a infancia e a mocidade Anuncios Solicitude de inscrición no Obradoiro de arquitectura, urbanismo e paisaxe para a infancia e a mocidade
10/08/2018 Notificación aos interesados: propostas de cualificación provisional das ARRUs Addendas aos acordos de 27/10/2015 Anuncios Addendas aos acordos de 27/10/2015
10/08/2018 Notificación aos interesados: propostas de cualificación provisional das ARRUs Prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, anualidade 2017 Anuncios Prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, anualidade 2017
06/08/2018 Información pública do expediente de alteración da calificación xurídica do inmoble do antigo matadoiro mancomunado Anuncio Anuncios Anuncio
06/08/2018 Información pública do expediente de alteración da calificación xurídica do inmoble do antigo matadoiro mancomunado Expediente Anuncios Expediente
02/08/2018 Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida a asociacións de mulleres e entidades sen ánimo de lucro para a realización de proxectos que promovan a igualdade e a diversidade para o ano 2018 Extracto da resolución Anuncios Extracto da resolución
02/08/2018 Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida a asociacións de mulleres e entidades sen ánimo de lucro para a realización de proxectos que promovan a igualdade e a diversidade para o ano 2018 Anexos Anuncios Anexos
31/07/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Anexo II - Declaración responsable non débedas Subvencións Anexo II - Declaración responsable non débedas
31/07/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Anexo IV - Bis declaración responsable Art.13 e 14 Subvencións Anexo IV - Bis declaración responsable Art.13 e 14
31/07/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Anexo IX - Xustificación ingresos Subvencións Anexo IX - Xustificación ingresos
31/07/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Anexo X - Declaración de menores Subvencións Anexo X - Declaración de menores
31/07/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Listaxe de entidades requiridas para a subsanación das solicitudes Anuncios Listaxe de entidades requiridas para a subsanación das solicitudes
23/07/2018 Procedemento de contratación do Servizo de Información Turística nas oficinas municipais de turismo de Ferrol do 1 de agosto ao 31 de decembro de 2018 Apertura da mesa (24/07/2018 13:00 h) Anuncios Apertura da mesa (24/07/2018 13:00 h)
20/07/2018 Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida a asociacións de mulleres e entidades sen ánimo de lucro para a realización de proxectos que promovan a igualdade e a diversidade para o ano 2018 Bases Anuncios Bases
18/07/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Convocatoria Anuncios Convocatoria
18/07/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Impreso de solicitude Anuncios Impreso de solicitude
18/07/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
18/07/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Impreso de solicitude Anuncios Impreso de solicitude
18/07/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Convocatoria Anuncios Convocatoria
18/07/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
12/07/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Acta comisión selección Anuncios Acta comisión selección
12/07/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Resolución Anuncios Resolución
11/07/2018 Campamentos Peque-Educa en Igualdade verán Notificación listaxe definitivo prazas campamentos verán Anuncios Notificación listaxe definitivo prazas campamentos verán
10/07/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Corrección erro edicto (ábrese un novo prazo do 11 ao 24 de xullo) Anuncios Corrección erro edicto (ábrese un novo prazo do 11 ao 24 de xullo)
09/07/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Convocatoria entrevista Anuncios Convocatoria entrevista
09/07/2018 Procedemento de contratación do Servizo de Información Turística nas oficinas municipais de turismo de Ferrol do 1 de agosto ao 31 de decembro de 2018 Prego de cláusulas administratiivas Anuncios Prego de cláusulas administratiivas
09/07/2018 Procedemento de contratación do Servizo de Información Turística nas oficinas municipais de turismo de Ferrol do 1 de agosto ao 31 de decembro de 2018 Prego de cláusulas técnicas Anuncios Prego de cláusulas técnicas
09/07/2018 Procedemento de contratación do Servizo de Información Turística nas oficinas municipais de turismo de Ferrol do 1 de agosto ao 31 de decembro de 2018 Anexo 0: Características do contrato Anuncios Anexo 0: Características do contrato
29/06/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Bases Anuncios Bases
29/06/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Oferta de emprego Anuncios Oferta de emprego
28/06/2018 Senderismo para mulleres "Ecoredes" Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
27/06/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Bases (formato DOC) Anuncios Bases (formato DOC)
26/06/2018 Campamentos Peque-Educa en Igualdade verán Notificación aprobación de resolucións Anuncios Notificación aprobación de resolucións
26/06/2018 Campamentos Peque-Educa en Igualdade verán Resolucións campamentos Peque-Educa Anuncios Resolucións campamentos Peque-Educa
25/06/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Bases Anuncios Bases
22/06/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Acordo relativo á convocatoria Anuncios Acordo relativo á convocatoria
20/06/2018 Campamentos deportivos 2018 Resultado do sorteo das prazas Anuncios Resultado do sorteo das prazas
18/06/2018 Campamentos deportivos 2018 Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
15/06/2018 Senderismo para mulleres "Ecoredes" Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
11/06/2018 Comedores senior para persoas maiores Solicitude de praza para o acceso aos comedores Anuncios Solicitude de praza para o acceso aos comedores
07/06/2018 Campamentos Peque-Educa en Igualdade verán Solicitude de inscrición (a partir do 08/06/2018 ás 09:00 horas) Anuncios Solicitude de inscrición  (a partir do 08/06/2018 ás 09:00 horas)
06/06/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Modificación da secretaría do xurado Anuncios Modificación da secretaría do xurado
11/05/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Modelo de convenio Subvencións Modelo de convenio
03/05/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Acta do xurado Anuncios Acta do xurado
18/04/2018 Obradoiros de actividade mental: "O cerebro é vida" Impreso de solicitude Anuncios Impreso de solicitude
09/04/2018 Ferrol a Escena 2018 Notificación do decreto de aprobación das actuacións concedidas Anuncios Notificación do decreto de aprobación das actuacións concedidas
09/04/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Nomeamento do xurado Anuncios Nomeamento do xurado
03/04/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Modelo de instancia Anuncios Modelo de instancia
28/03/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Bases Anuncios Bases
28/03/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Anuncio DOG Anuncios Anuncio DOG
28/03/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Anuncio BOE Anuncios Anuncio BOE
23/03/2018 Peque-educa Semana Santa 2018 Listaxe de admitidos casa da xuventude Anuncios Listaxe de admitidos casa da xuventude
23/03/2018 Peque-educa Semana Santa 2018 Listaxe de admitidos plaza de España Anuncios Listaxe de admitidos plaza de España
19/03/2018 Curso "Monitor/a de actividades de tempo libre" Listaxe de Admitidos, espera e denegados Anuncios Listaxe de Admitidos, espera e denegados
19/03/2018 Peque-educa Semana Santa 2018 Solicitude Anuncios Solicitude
19/03/2018 Peque-educa Semana Santa 2018 Declaración responsable Anuncios Declaración responsable
14/03/2018 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Resolucións (comezo dos obradoiros a primeira semana de abril) Anuncios Resolucións (comezo dos obradoiros a primeira semana de abril)
14/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Convocatoria Anuncios Convocatoria
12/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Formulario galego Anuncios Formulario galego
12/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Formulario castelán Anuncios Formulario castelán
12/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Formulario inglés Anuncios Formulario inglés
12/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Formulario francés Anuncios Formulario francés
08/03/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Decreto de admitidos definitivos Anuncios Decreto de admitidos definitivos
08/03/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Modificación do decreto de aprobación dos admitidos provisionais Anuncios Modificación do decreto de aprobación dos admitidos provisionais
08/03/2018 XXV Gala do Deporte Ferrolán Bases Anuncios Bases
08/03/2018 XXV Gala do Deporte Ferrolán Presentación de candidaturas Anuncios Presentación de candidaturas
08/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Bases Anuncios Bases
02/03/2018 Curso "Monitor/a de actividades de tempo libre" Solicitude (prazo do 2 ao 14 de marzo. Idade de 18 a 30 anos) Anuncios Solicitude (prazo do 2 ao 14 de marzo. Idade de 18 a 30 anos)
21/02/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Listaxe provisional de admitidos (Prazo para o abono de taxa dende o 22/02/2018 ao 01/03/2018) Anuncios Listaxe provisional de admitidos (Prazo para o abono de taxa dende o 22/02/2018 ao 01/03/2018)
21/02/2018 Ferrol a Escena 2018 Listaxe de grupos inscritos Anuncios Listaxe de grupos inscritos
16/02/2018 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Apertura prazo de inscrición e horarios obradoiros 2018 Anuncios Apertura prazo de inscrición e horarios obradoiros 2018
15/02/2018 Proceso selectivo de técnicos/as do Programa Integrado de Emprego 2017-2018 (concluído) Ver proceso Anuncios Ver proceso
05/02/2018 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Obradoiros de empoderamento feminino Anuncios Obradoiros de empoderamento feminino
05/02/2018 Proxectos de autoxestión da Casa da Xuventude Convocatoria (datas de presentación de proxectos: do 5 de febreiro ao 16 de marzo, ambos días incluídos) Anuncios Convocatoria (datas de presentación de proxectos: do 5 de febreiro ao 16 de marzo, ambos días incluídos)
05/02/2018 Proxectos de autoxestión da Casa da Xuventude Regulamento de uso e funcionamento da Casa da Xuventude Anuncios Regulamento de uso e funcionamento da Casa da Xuventude
30/01/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Bases Anuncios Bases
30/01/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Solicitude de participación (do 31/01/2018 ao 14/02/2018) Anuncios Solicitude de participación (do 31/01/2018 ao 14/02/2018)
30/01/2018 Ferrol a Escena 2018 Bases Anuncios Bases
30/01/2018 Ferrol a Escena 2018 Anexo I - Inscrición de grupos (do 31/01/2018 ata 14/02/2018) Anuncios Anexo I - Inscrición de grupos (do 31/01/2018 ata 14/02/2018)
30/01/2018 Ferrol a Escena 2018 Anexo II e III - Inscrición das AA.VV. (prazo de presentación do 22/02/2018 ao 07/03/2018) Anuncios Anexo II e III - Inscrición das AA.VV. (prazo de presentación do 22/02/2018 ao 07/03/2018)
29/01/2018 Festa das Pepitas 2018 Bases de participación Anuncios Bases de participación
23/01/2018 Concurso Comparsas 2018 Bases Anuncios Bases
18/01/2018 Campaña de esquí Manzaneda 2018 Listado sorteo Anuncios Listado sorteo
17/01/2018 Campaña de esquí Manzaneda 2018 Listado de admitidos e sorteo Anuncios Listado de admitidos e sorteo
08/01/2018 Convocatoria de bolsas de formación de titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e bibliotecas municipais do Concello de Ferrol Baremación de aspirantes Anuncios Baremación de aspirantes
08/01/2018 Campaña de esquí Manzaneda 2018 Tríptico Anuncios Tríptico
05/01/2018 Convocatoria de bolsas de formación de titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e bibliotecas municipais do Concello de Ferrol Relación de persoas admitidas e excluidas Anuncios Relación de persoas admitidas e excluidas
04/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso entrega de documentación Anuncios Impreso entrega de documentación
04/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Solicitude (galego) Anuncios Solicitude (galego)
04/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Solicitude (galego) Anuncios Solicitude (galego)
04/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso entrega de documentación Anuncios Impreso entrega de documentación
03/01/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado definitivo zona 1 Anuncios Listado definitivo zona 1
03/01/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado definitivo zona 2 Anuncios Listado definitivo zona 2
03/01/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado definitivo zona 3 Anuncios Listado definitivo zona 3
03/01/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado definitivo zona 4 Anuncios Listado definitivo zona 4
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 1 Anuncios Impreso 1
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 2 Anuncios Impreso 2
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 3 Anuncios Impreso 3
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 4 Anuncios Impreso 4
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 5 Anuncios Impreso 5
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 1 Anuncios Impreso 1
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 2 Anuncios Impreso 2
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 3 Anuncios Impreso 3
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 4 Anuncios Impreso 4
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 5 Anuncios Impreso 5
02/01/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2017). Orzamento municipal 2017. Decreto de adxudicación Subvencións Decreto de adxudicación
29/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Listaxe de admitidos C. Cívico Canido Anuncios Listaxe de admitidos C. Cívico Canido
29/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Listaxe de admitidos Caranza Anuncios Listaxe de admitidos Caranza
29/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Listaxe de admitidos Covas Anuncios Listaxe de admitidos Covas
29/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Listaxe de admitidos Esmelle Anuncios Listaxe de admitidos Esmelle
22/12/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2016). Orzamento municipal 2017 Decreto de adxudicación Subvencións Decreto de adxudicación
21/12/2017 Convocatoria de bolsas de formación de titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e bibliotecas municipais do Concello de Ferrol Bases xerais Anuncios Bases xerais
21/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Inscrición nos obradoiros Anuncios Inscrición nos obradoiros
20/12/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado provisional zona 1 Anuncios Listado provisional zona 1
20/12/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado provisional zona 2 Anuncios Listado provisional zona 2
20/12/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado provisional zona 3 Anuncios Listado provisional zona 3
20/12/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado provisional zona 4 Anuncios Listado provisional zona 4
20/12/2017 Actividades escola de pilotos e Galicamp Listaxe admitidos na escola de pilotos Anuncios Listaxe admitidos na escola de pilotos
20/12/2017 Actividades escola de pilotos e Galicamp Listaxe admitidos Galicamp 3-6 anos Anuncios Listaxe admitidos Galicamp 3-6 anos
20/12/2017 Actividades escola de pilotos e Galicamp Listaxe admitidos Galicamp 7-12 anos Anuncios Listaxe admitidos Galicamp 7-12 anos
19/12/2017 Peque-educa Nadal 2017 Lista de espera Anuncios Lista de espera
19/12/2017 Peque-educa Nadal 2017 Resolucións (comezo o 22 de decembro de 08:30 a 14:30) Anuncios Resolucións (comezo o 22 de decembro de 08:30 a 14:30)
15/12/2017 Cabalgatas de Nadal 2017-2018 Listaxe de participantes nas cabalgatas dos Reis Magos e Papa Noel Anuncios Listaxe de participantes nas cabalgatas dos Reis Magos e Papa Noel
15/12/2017 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Anuncio Bases reguladoras Anuncios Anuncio Bases reguladoras
15/12/2017 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Anuncio Bases reguladoras Anuncios Anuncio Bases reguladoras
14/12/2017 Convocatoria das subvencións a entidades veciñais 2017 Concesións Subvencións Concesións
12/12/2017 Peque-educa Nadal 2017 Solicitude de inscrición Anuncios Solicitude de inscrición
11/12/2017 Actividades Nadal 2017-2018 Solicitude de inscrición Anuncios Solicitude de inscrición
07/12/2017 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2017 Relación de proxectos Anuncios Relación de proxectos
01/12/2017 Cabalgatas de Nadal 2017-2018 Folla de inscripción Anuncios Folla de inscripción
30/11/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Resolución Anuncios Resolución
29/11/2017 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Resolución provisional obradoiros informática (o prazo de reclamacións remata o 7 de decembro de 2017) Os cursos darán comezo a partir do día 11 de decembro de 2017 Anuncios Resolución provisional obradoiros informática (o prazo de reclamacións remata o 7 de decembro de 2017) Os cursos darán comezo a partir do día 11 de decembro de 2017
24/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta final concurso Anuncios Acta final concurso
23/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta segunda proba eliminatoria Anuncios Acta segunda proba eliminatoria
23/11/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Bases Anuncios Bases
23/11/2017 IV EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO 'CARMELA LOUREIRO' Bases Anuncios Bases
21/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta primeira proba eliminatoria Anuncios Acta primeira proba eliminatoria
17/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta de constitución do xurado Anuncios Acta de constitución do xurado
17/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta de admitidos e sorteo Anuncios Acta de admitidos e sorteo
16/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Nomeamento do xurado Anuncios Nomeamento do xurado
16/11/2017 "FERROL EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS" 2017 Formulario de participación Anuncios Formulario de participación
13/11/2017 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
13/11/2017 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Obradoiro de informática. Opcións. Anuncios Obradoiro de informática. Opcións.
08/11/2017 Lidera 2017 Bases reguladoras do programa Anuncios Bases reguladoras do programa
08/11/2017 Lidera 2017 Solicitude de inscrición (prazo de solicitudes do 9 de novembro ata o 8 de decembro) Anuncios Solicitude de inscrición (prazo de solicitudes do 9 de novembro ata o 8 de decembro)
31/10/2017 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas esc. no Concello de Ferrol Listaxe definitiva (con alegacións) Anuncios Listaxe definitiva (con alegacións)
20/10/2017 Marchas ciclistas populares 2017-2018 Calendario de saídas Anuncios Calendario de saídas
16/10/2017 Ordenanza municipal de protección dos animais e convivencia responsable Aprobación definitiva Anuncios Aprobación definitiva
16/10/2017 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2017 Bases Anuncios Bases
11/10/2017 Concurso de tapas "Tapéate Ferrol 2017" Bases Anuncios Bases
05/10/2017 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas esc. no Concello de Ferrol Lista provisional de admitidos e excluídos (Reapertura de prazo de alegacións) Anuncios Lista provisional de admitidos e excluídos (Reapertura de prazo de alegacións)
05/10/2017 Expediente de modificación do Anexo de subvencións nominativas do orzamento prorrogado 2017. Medio Ambiente. Aprobación definitiva Subvencións Aprobación definitiva
05/10/2017 ARTEllando 2017 Listado definitivo de admitidos Anuncios Listado definitivo de admitidos
03/10/2017 Proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios para a execución parcial da urbanización das rúas Basanta e Espiño Anuncio da resolución de alegacións e aprobación definitiva Anuncios Anuncio da resolución de alegacións e aprobación definitiva
03/10/2017 Proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios para a execución parcial da urbanización das rúas Basanta e Espiño Anuncio do decreto de aprobación das datas e hora de pagamento, ocupación e consignación fixadas para o aboamento, polo Concello, do importe total dos prezos xustos Anuncios Anuncio do decreto de aprobación das datas e hora de pagamento, ocupación e consignación fixadas para o aboamento, polo Concello, do importe total dos prezos xustos
29/09/2017 ARTEllando 2017 Listado provisional de admitidos Anuncios Listado provisional de admitidos
19/09/2017 Programa deportivo para adultos. Curso 2017-2018 Oferta de cursos de natación e ximnasia Anuncios Oferta de cursos de natación e ximnasia
18/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Caranza-Telleiras) Anuncios Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Caranza-Telleiras)
18/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Casa Solidaria) Anuncios Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Casa Solidaria)
18/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Centro) Anuncios Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Centro)
18/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Rural) Anuncios Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Rural)
13/09/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Bases Anuncios Bases
13/09/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Baremo Anuncios Baremo
13/09/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Declaracións Anuncios Declaracións
13/09/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Solicitude Anuncios Solicitude
13/09/2017 ARTEllando 2017 Cartel Anuncios Cartel
13/09/2017 ARTEllando 2017 Bases Anuncios Bases
13/09/2017 ARTEllando 2017 Ficha solicitude Anuncios Ficha solicitude
08/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 1 (Centro) Anuncios Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 1 (Centro)
08/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 2 (Caranza-Telleiras) Anuncios Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 2 (Caranza-Telleiras)
08/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 3 (Casa Solidaria) Anuncios Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 3 (Casa Solidaria)
08/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 4 (Rural) Anuncios Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 4 (Rural)
07/09/2017 Subvencións nominativas orzamento prorrogado 2017. Área deportes. Aprobación definitiva do expediente de modificación do Anexo das subvencións nominativas orzamento 2017 Subvencións Aprobación definitiva do expediente de modificación do Anexo das subvencións nominativas orzamento 2017
04/09/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Convocatoria Anuncios Convocatoria
17/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2017). Orzamento municipal 2017. Formulario de solicitude Subvencións Formulario de solicitude
17/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2016). Orzamento municipal 2017 Formulario de solicitude Subvencións Formulario de solicitude
16/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2017). Orzamento municipal 2017. Extracto da resolución de probación de data 08/08/2017 Subvencións Extracto da resolución de probación de data 08/08/2017
16/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2016). Orzamento municipal 2017 Extracto da resolución de probación de data 08/08/2017 Subvencións Extracto da resolución de probación de data 08/08/2017
11/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Informe sobre a ampliación de prazo para reclamacións Anuncios Informe sobre a ampliación de prazo para reclamacións
10/08/2017 Convocatoria das subvencións a entidades veciñais 2017 Extracto da resolución Subvencións Extracto da resolución
09/08/2017 Expediente de modificación do Anexo de subvencións nominativas do orzamento prorrogado 2017. Medio Ambiente. Edicto de aprobación inicial Subvencións Edicto de aprobación inicial
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 1 (Centro) Anuncios Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 1 (Centro)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 1 (Centro) Anuncios Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 1 (Centro)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 2 (Caranza) Anuncios Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 2 (Caranza)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 2 (Centro) Anuncios Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 2 (Centro)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 3 (Casa Solidaria) Anuncios Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 3 (Casa Solidaria)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 3 (Casa Solidaria) Anuncios Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 3 (Casa Solidaria)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 4 (Rural) Anuncios Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 4 (Rural)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 4 (Rural) Anuncios Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 4 (Rural)
07/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2017). Orzamento municipal 2017. Aprobación incial do expediente de modificación do anexo das subvencións Subvencións Aprobación incial do expediente de modificación do anexo das subvencións
07/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2016). Orzamento municipal 2017 Bases do programa extraordinario Subvencións Bases do programa extraordinario
07/08/2017 Subvencións nominativas orzamento prorrogado 2017. Área deportes. Aprobación inicial do expediente de modificación do anexo das subvencións Subvencións Aprobación inicial do expediente de modificación do anexo das subvencións
04/08/2017 Selección dun/unha técnico/a da oficina de fomento cooperativo da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol Resultado do proceso Anuncios Resultado do proceso
31/07/2017 Expediente de modificación do Anexo de subvencións nominativas do orzamento prorrogado 2017. Emprego Aprobación definitiva Anuncios Aprobación definitiva
27/07/2017 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas esc. no Concello de Ferrol Bases Anuncios Bases
24/07/2017 Obradoiros verán 2017 Resolucións 2º prazo Serantes - Agosto Anuncios Resolucións 2º prazo Serantes - Agosto
24/07/2017 Obradoiros verán 2017 Listaxe espera 2º prazo Serantes Anuncios Listaxe espera 2º prazo Serantes
24/07/2017 Obradoiros verán 2017 Resolucións 2º prazo Covas-Esmelle agosto Anuncios Resolucións 2º prazo Covas-Esmelle agosto
24/07/2017 Obradoiros verán 2017 Listaxe espera Covas-Esmelle 2º prazo agosto Anuncios Listaxe espera Covas-Esmelle 2º prazo agosto
21/07/2017 Subvencions ás entidades asociativas, ás oficinas locais ea outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
17/07/2017 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais Convocatoria Anuncios Convocatoria
17/07/2017 Bases reguladoras da convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2017 Bases Anuncios Bases
14/07/2017 Selección dun/unha informador/a turístico do xeodestino ferrolterra-Rías Altas no verán de 2017 Resultado do proceso Anuncios Resultado do proceso
13/07/2017 Obradoiros verán 2017 Solicitude extraordinaria Anuncios Solicitude extraordinaria
10/07/2017 Selección dun/unha informador/a turístico do xeodestino ferrolterra-Rías Altas no verán de 2017 Convocatoria Anuncios Convocatoria
06/07/2017 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais Anuncio BOP Anuncios Anuncio BOP
03/07/2017 Selección dun/unha informador/a turístico do xeodestino ferrolterra-Rías Altas no verán de 2017 Bases Anuncios Bases
26/06/2017 Edicto de aprobación inicial do estudo de detalle para a adaptación e mellora dos edificios administrativos da autoridade portuaria de Ferrol-San Cibrao Ver edicto Anuncios Ver edicto
22/06/2017 Obradoiros verán 2017 Resolucións obradoiros temáticos Anuncios Resolucións obradoiros temáticos
22/06/2017 Obradoiros verán 2017 Lista de espera ludoteca Praza España (xullo) Anuncios Lista de espera ludoteca Praza España (xullo)
22/06/2017 Obradoiros verán 2017 Lista de espera Santa Mariña (xullo) Anuncios Lista de espera Santa Mariña (xullo)
21/06/2017 Campamentos deportivos 2017 Resultado do sorteo Anuncios Resultado do sorteo
20/06/2017 Becas comedor escolar para o curso 2017-2018 Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
20/06/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
19/06/2017 Campamentos deportivos 2017 Sorteo de prazas Anuncios Sorteo de prazas
09/06/2017 Obradoiros verán 2017 Solicitude Anuncios Solicitude
08/06/2017 Obradoiro monográfico sobre creación escénica denominado “Dramaturxia do espazo actoral” Lista de admitidos definitiva Anuncios Lista de admitidos definitiva
01/06/2017 Domingos a Escena 2017 Modelo de declaración responsable SGAE Anuncios Modelo de declaración responsable SGAE
31/05/2017 Domingos a Escena 2017 Bases Anuncios Bases
31/05/2017 Domingos a Escena 2017 Solicitude de participación (poderán ser presentadas desde o día 1 de xuño ata o día 11 de xuño inclusive) Anuncios Solicitude de participación (poderán ser presentadas desde o día 1 de xuño ata o día 11 de xuño inclusive)
31/05/2017 Domingos a Escena 2017 Formulario de designación de conta bancaria (sustitúe ao certificado bancario que figura na BASE 3ª, PUNTO 1) NOTA: Ten que ir selado pola entidade bancaria Anuncios Formulario de designación de conta bancaria (sustitúe ao certificado bancario que figura na BASE 3ª, PUNTO 1) NOTA: Ten que ir selado pola entidade bancaria
30/05/2017 Obradoiro monográfico sobre creación escénica denominado “Dramaturxia do espazo actoral” Lista de admitidos con carácter provisional (prazo de pago desde o día 30 de maio ata o 2 de xuño de 2017) Anuncios Lista de admitidos con carácter provisional (prazo de pago desde o día 30 de maio ata o 2 de xuño de 2017)
25/05/2017 Campamentos deportivos 2017 Cartel Anuncios Cartel
25/05/2017 Campamentos deportivos 2017 Formulario de inscrición (Nº de prazas: 15) Anuncios Formulario de inscrición (Nº de prazas: 15)
22/05/2017 Subvencións para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol durante o ano 2017, en réxime de concorrencia competitiva Resolución Subvencións Resolución
19/05/2017 Obradoiro monográfico sobre creación escénica denominado “Dramaturxia do espazo actoral” Bases Anuncios Bases
19/05/2017 Obradoiro monográfico sobre creación escénica denominado “Dramaturxia do espazo actoral” Solicitude de participación Anuncios Solicitude de participación
10/05/2017 "VideoClips a Esgalla 2017" 2ª mostra de videoclips do Concello de Ferrol (do 15 ao 30 de xuño de 2017) Ficha inscrición (o prazo de inscrición é do 11 ao 29 de maio ambos inclusive) Anuncios Ficha inscrición (o prazo de inscrición é do 11 ao 29 de maio ambos inclusive)
10/05/2017 "VideoClips a Esgalla 2017" 2ª mostra de videoclips do Concello de Ferrol (do 15 ao 30 de xuño de 2017) Nota de prensa Anuncios Nota de prensa
26/04/2017 Ferrol Escena 2017 Listado de actuacións concedidas ás Asociacións Veciñais Anuncios Listado de actuacións concedidas ás Asociacións Veciñais
12/04/2017 Obradoiro de gravado 2017 Lista provisional de admitidos (instruccións de pago, apartado 8 das bases) Anuncios Lista provisional de admitidos (instruccións de pago, apartado 8 das bases)
31/03/2017 Ferrol Escena 2017 Grupos inscritos que poden ser solicitados polas A.VV. no programa Ferrol Escena (a partir do 01/04/2017, 15 días naturais) Anuncios Grupos inscritos que poden ser solicitados polas A.VV. no programa Ferrol Escena (a partir do 01/04/2017, 15 días naturais)
24/03/2017 Obradoiro de gravado 2017 Bases Anuncios Bases
24/03/2017 Obradoiro de gravado 2017 Solicitude Anuncios Solicitude
16/03/2017 XXIV Gala do Deporte Ferrolán Galardoados Anuncios Galardoados
10/03/2017 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Saxofón e Percusión, na Banda Ferrolá de Música Acta do tribunal para a selección Anuncios Acta do tribunal para a selección
01/03/2017 Selección dun orientador laboral Acta da comisión técnica Oposicións Acta da comisión técnica
27/02/2017 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Saxofón e Percusión, na Banda Ferrolá de Música Relación de presentados admitidos para a selección das prazas de bolseiros Anuncios Relación de presentados admitidos para a selección das prazas de bolseiros
21/02/2017 Ferrol Escena 2017 Bases Anuncios Bases
20/02/2017 Bando botellón Ver bando Bandos Ver bando
18/02/2017 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Saxofón e Percusión, na Banda Ferrolá de Música Bases Anuncios Bases
18/02/2017 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Saxofón e Percusión, na Banda Ferrolá de Música Instancia bolseiros Anuncios Instancia bolseiros
17/02/2017 Normativa matriculación. Curso 2017-2018 ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan... Anuncios ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan...
17/02/2017 Normativa matriculación. Curso 2017-2018 DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria... Anuncios DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria...
17/02/2017 Normativa matriculación. Curso 2017-2018 ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria... Anuncios ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria...
15/02/2017 XXIV Gala do Deporte Ferrolán Bases Anuncios Bases
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Bases BOP Subvencións Bases BOP
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Anexo: Modelo de solicitude (individual) Subvencións Anexo: Modelo de solicitude (individual)
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Anexo: Modelo de solicitude (conxunta) Subvencións Anexo: Modelo de solicitude (conxunta)
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Anexo: Cadro de valoración de actividades (individual) Subvencións Anexo: Cadro de valoración de actividades (individual)
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Anexo: Cadro de valoración de actividades (conxunta) Subvencións Anexo: Cadro de valoración de actividades (conxunta)
02/02/2017 Campaña de esquí 2017 Resultado do sorteo Anuncios Resultado do sorteo
26/01/2017 Campaña de esquí 2017 Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
20/01/2017 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2016-2017) Listaxe definitivo de autorizacións Anuncios Listaxe definitivo de autorizacións
11/01/2017 Proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios para a execución parcial da urbanización das rúas Basanta e Espiño Edicto de aprobación inicial Anuncios Edicto de aprobación inicial
11/01/2017 Proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios para a execución parcial da urbanización das rúas Basanta e Espiño Proxecto de aprobación inicial Anuncios Proxecto de aprobación inicial
11/01/2017 Campaña de esquí 2017 Información sobre datas e solicitudes Anuncios Información sobre datas e solicitudes
11/01/2017 Campaña de esquí 2017 Tríptico Anuncios Tríptico
02/01/2017 Presentación de candidaturas para formar parte da Comisión Permanente de Participación Cidadá Apertura de prazo de presentación de candidaturas Anuncios Apertura de prazo de presentación de candidaturas
02/01/2017 Presentación de candidaturas para formar parte da Comisión Permanente de Participación Cidadá Ficha de presentación de candidatura Anuncios Ficha de presentación de candidatura
30/12/2016 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2016 Resolución definitiva agasallos 2016 Anuncios Resolución definitiva agasallos 2016
21/12/2016 Cabalgata de Reis Magos 2017 Listado nen@s seleccionad@s Anuncios Listado nen@s seleccionad@s
21/12/2016 Cabalgata de Papá Noel 2016 Listado nen@s seleccionad@s Anuncios Listado nen@s seleccionad@s
19/12/2016 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2016 Resolución provisional agasallos 2016 Anuncios Resolución provisional agasallos 2016
16/12/2016 XXI premio Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística e Creación Literaria Acta do 2 novembro Anuncios Acta do 2 novembro
16/12/2016 XXI premio Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística e Creación Literaria Acta do 13 decembro Anuncios Acta do 13 decembro
12/12/2016 Convocatoria para o outorgamento de autorización para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2016-2017 Lista provisional de admitidos e excluidos Anuncios Lista provisional de admitidos e excluidos
12/12/2016 Cabalgata de Reis Magos 2017 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
12/12/2016 Cabalgata de Papá Noel 2016 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
30/11/2016 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2016 Bases Anuncios Bases
30/11/2016 Domingos a Escena 2017 Anuncio de aprobación das bases Anuncios Anuncio de aprobación das bases
30/11/2016 Domingos a Escena 2017 Bases de participación Anuncios Bases de participación
29/11/2016 Programa Solidarízate Bases Anuncios Bases
29/11/2016 Programa Solidarízate Ficha de inscrición Anuncios Ficha de inscrición
21/11/2016 Convocatoria xefatura servizo RR.HH. Convocatoria Oposicións Convocatoria
17/11/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Resultado final Anuncios Resultado final
16/11/2016 III Certame Literario Carmela Loureiro Bases Anuncios Bases
16/11/2016 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2016 Bases reguladoras + Anexo solicitude Anuncios Bases reguladoras + Anexo solicitude
02/11/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Resolución das alegacións, aspirantes propostos e datas para as entrevistas Anuncios Resolución das alegacións, aspirantes propostos e datas para as entrevistas
27/10/2016 XXI premio Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística e Creación Literaria Bases Anuncios Bases
20/10/2016 Subvencións establecer as bases reguladoras da subvención para o comercio e para a hostalería de Ferrol na súa convocatoria do 2016, en réxime de concorrencia competitiva Informe proposta para a adxudicación Subvencións Informe proposta para a adxudicación
19/10/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 (2º prazo) Convocatoria Anuncios Convocatoria
19/10/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 (2º prazo) Solicitude Anuncios Solicitude
19/10/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 (2º prazo) Baremos dos máximos impoñibles por unidade familiar Anuncios Baremos dos máximos impoñibles por unidade familiar
19/10/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 (2º prazo) Declaración xurada Anuncios Declaración xurada
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: pavillón Ensanche Luns 11:00 a 12:00 Anuncios Pilates: pavillón Ensanche Luns 11:00 a 12:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: pavillón Esteiro Martes 10:00 a 11:00 Anuncios Pilates: pavillón Esteiro Martes 10:00 a 11:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: pavillón Esteiro Mércores 10:00 a 11:00 Anuncios Pilates: pavillón Esteiro Mércores 10:00 a 11:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Juan de Lángara Xoves 19:00 a 20:00 Anuncios Pilates: Juan de Lángara Xoves 19:00 a 20:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Juan de Lángara Xoves 20:00 a 21:00 Anuncios Pilates: Juan de Lángara Xoves 20:00 a 21:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Juan de Lángara Xoves 21:00 a 22:00 Anuncios Pilates: Juan de Lángara Xoves 21:00 a 22:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Recimil Mércores 18:00 a 19:00 Anuncios Pilates: Recimil Mércores 18:00 a 19:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Recimil Mércores 19:00 a 20:00 Anuncios Pilates: Recimil Mércores 19:00 a 20:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Recimil Mércores 20:00 a 21:00 Anuncios Pilates: Recimil Mércores 20:00 a 21:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: incidencias Anuncios Pilates: incidencias
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Ensanche mércores de 11:00 a 12:00 Anuncios Danza moderna: Ensanche mércores de 11:00 a 12:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Esteiro xoves de 10:00 a 11:00 Anuncios Danza moderna: Esteiro xoves de 10:00 a 11:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Juan de Lángara Mércores 19:00 a 20:00 Anuncios Danza moderna: Juan de Lángara Mércores 19:00 a 20:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Juan de Lángara Mércores 20:00 a 21:00 Anuncios Danza moderna: Juan de Lángara Mércores 20:00 a 21:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Recimil Xoves 18:00 a 19:00 Anuncios Danza moderna: Recimil Xoves 18:00 a 19:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Recimil Xoves 19:00 a 20:00 Anuncios Danza moderna: Recimil Xoves 19:00 a 20:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Recimil Luns 20:00 a 21:00 Anuncios Danza moderna: Recimil Luns 20:00 a 21:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Incidencias Anuncios Danza moderna: Incidencias
14/10/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Novo aviso recollida de vales Anuncios Novo aviso recollida de vales
14/10/2016 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempada 2016-2017 Bases Anuncios Bases
14/10/2016 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempada 2016-2017 Anexo II: Solicitude instalacións actividade federada (Prazo solicitude dende o 17 ata o 28 de outubro, ambos os dous incluidos) Anuncios Anexo II: Solicitude instalacións actividade federada (Prazo solicitude dende o 17 ata o 28 de outubro, ambos os dous incluidos)
14/10/2016 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempada 2016-2017 Anexo III: Solicitude instalacións actividade non federada (Prazo solicitude dende o 17 ata o 28 de outubro, ambos os dous incluidos) Anuncios Anexo III: Solicitude instalacións actividade non federada (Prazo solicitude dende o 17 ata o 28 de outubro, ambos os dous incluidos)
07/10/2016 ARTEllando 2016 Listado definitivo de admitidos/as Anuncios Listado definitivo de admitidos/as
07/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Luns 10:00 a 11:30 Anuncios Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Luns 10:00 a 11:30
07/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Luns 11:45 a 13:15 Anuncios Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Luns 11:45 a 13:15
07/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Xoves 11:00 a 12:30 Anuncios Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Xoves 11:00 a 12:30
07/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Xoves 18:00 a 19:30 Anuncios Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Xoves 18:00 a 19:30
07/10/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Notas Xerente, técnico e administrativo Anuncios Notas Xerente, técnico e administrativo
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado alumnas danza oriental Anuncios Listado alumnas danza oriental
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado fotografía Anuncios Listado fotografía
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado guitarra Anuncios Listado guitarra
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado meditación e mandalas Anuncios Listado meditación e mandalas
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado informática 1 Anuncios Listado informática 1
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado informática 2 Anuncios Listado informática 2
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listados pintura Anuncios Listados pintura
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listados scrapbooking Anuncios Listados scrapbooking
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 NOTAS IMPORTANTES Anuncios NOTAS IMPORTANTES
05/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Resolución provisional admitidos Anuncios Resolución provisional admitidos
03/10/2016 ARTEllando 2016 Segundo listado provisional de admitidos/as Anuncios Segundo listado provisional de admitidos/as
29/09/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Proba escrita administrativo con plantilla de respostas Anuncios Proba escrita administrativo con plantilla de respostas
28/09/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Proba escrita xerente con plantilla de respostas Anuncios Proba escrita xerente con plantilla de respostas
28/09/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Proba escrita técnico con plantilla de respostas Anuncios Proba escrita técnico con plantilla de respostas
27/09/2016 ARTEllando 2016 Listado provisional de admitidos/as Anuncios Listado provisional de admitidos/as
21/09/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Decreto Anuncios Decreto
21/09/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Aviso recollida de vales Anuncios Aviso recollida de vales
21/09/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Lista provisional de admitidos posto de xerente Anuncios Lista provisional de admitidos posto de xerente
21/09/2016 PRAZA DE TROMPA DA BANDA FERROLÁ DE MÚSICA Relación de aspirantes admitidos Anuncios Relación de aspirantes admitidos
21/09/2016 PRAZA DE FLISCORNO DA BANDA FERROLÁ DE MÚSICA Relación de aspirantes admitidos Anuncios Relación de aspirantes admitidos
20/09/2016 Lidera Ferrol 2016 - Novo prazo - (20 de setembro a 20 de outubro) Bases Anuncios Bases
20/09/2016 Lidera Ferrol 2016 - Novo prazo - (20 de setembro a 20 de outubro) Solicitude de inscricion Anuncios Solicitude de inscricion
20/09/2016 Lidera Ferrol 2016 - Novo prazo - (20 de setembro a 20 de outubro) Declaración responsable Anuncios Declaración responsable
19/09/2016 ARTEllando 2016 Ampliación prazo Anuncios Ampliación prazo
19/09/2016 ARTEllando 2016 Solicitude prazas vacantes Anuncios Solicitude prazas vacantes
15/09/2016 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Trompa e Fliscorno, na Banda Ferrolá de Música Bases Anuncios Bases
15/09/2016 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Trompa e Fliscorno, na Banda Ferrolá de Música Instancia Anuncios Instancia
08/09/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Inscrición Anuncios Inscrición
02/09/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe definitivo PERSOAL Anuncios Listaxe definitivo PERSOAL
02/09/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe definitivo SELECCIÓN DO PERSOAL Anuncios Listaxe definitivo SELECCIÓN DO PERSOAL
31/08/2016 ARTEllando 2016 Bases Anuncios Bases
31/08/2016 ARTEllando 2016 Solicitude Anuncios Solicitude
30/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe definitivo alumnado-traballador SEAG0109 Anuncios Listaxe definitivo alumnado-traballador SEAG0109
30/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe definitivo alumnado-traballador AFDA0611 Anuncios Listaxe definitivo alumnado-traballador AFDA0611
30/08/2016 Obradoiro de Cerámica Outono 2016 Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
30/08/2016 Obradoiro de Cerámica Outono 2016 Instruccións para o pago da taxa Anuncios Instruccións para o pago da taxa
29/08/2016 Selección de persoal laboral da Asociación Seitura22 Ferrol, Eume, Ortegal, Miño e Vilarmaior Bases Anuncios Bases
26/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe provisional da selección do PERSOAL - Persoal Anuncios Listaxe provisional da selección do PERSOAL - Persoal
26/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe provisional da selección do PERSOAL - Selección do persoal Anuncios Listaxe provisional da selección do PERSOAL - Selección do persoal
24/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Especialidade: SEAG0109 INTERPRETACIÓN E EDUCACIÓN AMBIENTAL Anuncios Especialidade: SEAG0109 INTERPRETACIÓN E EDUCACIÓN AMBIENTAL
24/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Especialidade: AFDA0611 GUÍA POR ITINERARIOS DE MEDIA E BAIXA MONTAÑA Anuncios Especialidade: AFDA0611 GUÍA POR ITINERARIOS DE MEDIA E BAIXA MONTAÑA
23/08/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 Convocatoria Anuncios Convocatoria
23/08/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 Solicitude Anuncios Solicitude
23/08/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 Baremos dos máximos impoñibles por unidade familiar Anuncios Baremos dos máximos impoñibles por unidade familiar
23/08/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 Declaración xurada Anuncios Declaración xurada
11/08/2016 Obradoiro de Cerámica Outono 2016 Bases Anuncios Bases
11/08/2016 Obradoiro de Cerámica Outono 2016 Solicitude de participación Anuncios Solicitude de participación
10/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Bases para a selección do alumnado-traballador/a e persoal do obradoiro e anexo I (baremo de selección) Anuncios Bases para a selección do alumnado-traballador/a e persoal do obradoiro e anexo I (baremo de selección)
05/08/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Bases reguladoras da concesión de axudas á escolarización para o curso 2016-2017 Anuncios Bases reguladoras da concesión de axudas á escolarización para o curso 2016-2017
05/08/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Bases reguladoras da concesión de becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Anuncios Bases reguladoras da concesión de becas de comedor escolar para o curso 2016-2017
05/08/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Solicitude de axuda á escolarización para o curso 2016-2017. Prazo solicitude: do 6 ao 25 de agosto Anuncios Solicitude de axuda á escolarización para o curso 2016-2017. Prazo solicitude: do 6 ao 25 de agosto
05/08/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Solicitude becas de comedor escolar para o curso 2016-2017. Prazo solicitude: do 6 ao 25 de agosto Anuncios Solicitude becas de comedor escolar para o curso 2016-2017. Prazo solicitude: do 6 ao 25 de agosto
15/07/2016 XXI edición do premio Ricardo Carvalho Calero de investigación lingüística y creación literaria 2016 Bases Anuncios Bases
13/07/2016 Programa comparte Folleto programa comparte Anuncios Folleto programa comparte
13/07/2016 Relación de aspirantes ás prazas da banda ferrolá de música Relación de aspirantes prazas banda ferrolá de música Anuncios Relación de aspirantes prazas banda ferrolá de música
12/07/2016 Programa comparte Esquema programa comparte Anuncios Esquema programa comparte
12/07/2016 Programa comparte Solicitude estudiante Anuncios Solicitude estudiante
12/07/2016 Programa comparte Solicitude persoa maior Anuncios Solicitude persoa maior
08/07/2016 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2016 Anuncio BOP Convocatoria Anuncios Anuncio BOP Convocatoria
08/07/2016 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2016 Modelo de solicitude de subvención Anuncios Modelo de solicitude de subvención
08/07/2016 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2016 Modelo de memoria das actividades Anuncios Modelo de memoria das actividades
07/07/2016 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de clarinete requinto na Banda Ferrolá de Música Bases clarinete Anuncios Bases clarinete
07/07/2016 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de trompa na Banda Ferrolá de Música Bases trompa Anuncios Bases trompa
07/07/2016 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de saxofón na Banda Ferrolá de Música Bases saxofón Anuncios Bases saxofón
01/07/2016 Regularización catastral Nota de prensa Anuncios Nota de prensa
20/06/2016 Campamentos urbanos 2016 Solicitude "Concilia verán" Anuncios Solicitude "Concilia verán"
20/06/2016 Campamentos urbanos 2016 Solicitude "Minicampers" Anuncios Solicitude "Minicampers"
13/06/2016 24 Premio Internacional de gráfica Máximo Ramos Anuncio gañador e mencións honoríficas Anuncios Anuncio gañador e mencións honoríficas
13/06/2016 Prazas socorristas Praias de Ferrol 2016 Listado de admitidos definitivo Anuncios Listado de admitidos definitivo
10/06/2016 Prazas socorristas Praias de Ferrol 2016 Listado de admitidos Anuncios Listado de admitidos
07/06/2016 Selección de coordinador de socorrismo Edicto Anuncios Edicto
07/06/2016 Convocatoria pública de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol para o ano 2016 Bases BOP Subvencións Bases BOP
07/06/2016 Convocatoria pública de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol para o ano 2016 Solicitude Subvencións Solicitude
07/06/2016 Modificación puntual da ordenza reguladora das terrazas dos establecementos de hostalería Edicto de aprobación inicial Anuncios Edicto de aprobación inicial
02/06/2016 XXX Concurso Internacional de Piano Bases (english) Anuncios Bases (english)
31/05/2016 Lidera Ferrol 2016 Bases Anuncios Bases
31/05/2016 Lidera Ferrol 2016 Anexo I: Solicitud de inscrición Anuncios Anexo I: Solicitud de inscrición
31/05/2016 Lidera Ferrol 2016 Anexo II: Declaración responsable Anuncios Anexo II: Declaración responsable
27/05/2016 Concurso fotográfico "Recimil en positivo" Cartel Anuncios Cartel
27/05/2016 Concurso fotográfico "Recimil en positivo" Bases Anuncios Bases
27/05/2016 Concurso fotográfico "Recimil en positivo" Anexos Anuncios Anexos
20/05/2016 Obradoiro monográfico de creación escénica sobre a Obsolescencia programada Lista definitiva de admitidos Anuncios Lista definitiva de admitidos
20/05/2016 Obradoiro monográfico de creación teatral “Be Crazy” Lista definitiva de admitidos Anuncios Lista definitiva de admitidos
20/05/2016 Convocatoria pública de subvención para actividades de promoción e dinamización do comercio e hostalería de Ferrol durante o ano 2016 Convocatoria BOP Subvencións Convocatoria BOP
20/05/2016 Convocatoria pública de subvención para actividades de promoción e dinamización do comercio e hostalería de Ferrol durante o ano 2016 Anexos Liña 1 Subvencións Anexos Liña 1
20/05/2016 Convocatoria pública de subvención para actividades de promoción e dinamización do comercio e hostalería de Ferrol durante o ano 2016 Anexos Línea 1 conxunta Subvencións Anexos Línea 1 conxunta
20/05/2016 Convocatoria pública de subvención para actividades de promoción e dinamización do comercio e hostalería de Ferrol durante o ano 2016 Anexos Liña 2 Subvencións Anexos Liña 2
20/05/2016 Convocatoria pública de subvención para actividades de promoción e dinamización do comercio e hostalería de Ferrol durante o ano 2016 Anexos Liña 2 conxunta Subvencións Anexos Liña 2 conxunta
12/05/2016 XXX Concurso Internacional de Piano Bases Anuncios Bases
10/05/2016 Obradoiro monográfico de creación escénica sobre a Obsolescencia programada Ampliación prazo presentación solicitudes Anuncios Ampliación prazo presentación solicitudes
10/05/2016 Obradoiro monográfico de creación teatral “Be Crazy” Ampliación prazo presentación solicitudes Anuncios Ampliación prazo presentación solicitudes
06/05/2016 24 Premio Internacional de gráfica Máximo Ramos Composición da Comisión Anuncios Composición da Comisión
03/05/2016 XXIV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos Lista de seleccionados Anuncios Lista de seleccionados
27/04/2016 "VÍDEO CLIPS A ESGALLA" 1ª mostra de vídeo clips do Concello de Ferrol Promo Anuncios Promo
25/04/2016 Obradoiro monográfico de creación escénica sobre a Obsolescencia programada Bases Anuncios Bases
25/04/2016 Obradoiro monográfico de creación escénica sobre a Obsolescencia programada Solicitude Anuncios Solicitude
25/04/2016 Obradoiro monográfico de creación teatral “Be Crazy” Bases Anuncios Bases
25/04/2016 Obradoiro monográfico de creación teatral “Be Crazy” Solicitude Anuncios Solicitude
22/04/2016 I Concurso Carteis "Festa dos Maios-Canido 2016" Bases Anuncios Bases
07/04/2016 XXIV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos Apertura de novo prazo para a presentación de solicitudes de participación Anuncios Apertura de novo prazo para a presentación de solicitudes de participación
16/03/2016 Ferrol Escena 2016 Listaxe de grupos Anuncios Listaxe de grupos
16/03/2016 Campamentos urbanos "Pola igualdade" Inscrición Anuncios Inscrición
14/03/2016 Ordenanza de transparencia, acceso á información e reutilización de datos do Concello de Ferrol Certificado acordo plenario Anuncios Certificado acordo plenario
14/03/2016 Ordenanza de transparencia, acceso á información e reutilización de datos do Concello de Ferrol Aprobación inicial ordenanza Anuncios Aprobación inicial ordenanza
14/03/2016 Ordenanza de transparencia, acceso á información e reutilización de datos do Concello de Ferrol Aprobación inicial ordenanza (BOP 14/03/2016) Anuncios Aprobación inicial ordenanza (BOP 14/03/2016)
11/03/2016 XXIV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos Bases Anuncios Bases
11/03/2016 XXIV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos Formulario inscrición Anuncios Formulario inscrición
10/03/2016 Provisión en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Frauta, na Banda Ferrolá de Música Bases Anuncios Bases
02/03/2016 Provisión en calidade de bolseiro, de prazas nas especialidades de Frauta, Clarinete e Percusión na Banda Ferrolá de Música Relación de presentados, admitidos e excluídos e convocatoria Anuncios Relación de presentados, admitidos e excluídos e convocatoria
23/02/2016 Provisión en calidade de bolseiro, de prazas nas especialidades de Frauta, Clarinete e Percusión na Banda Ferrolá de Música Bases Anuncios Bases
23/02/2016 Provisión en calidade de bolseiro, de prazas nas especialidades de Frauta, Clarinete e Percusión na Banda Ferrolá de Música Boletín de inscrición Anuncios Boletín de inscrición
22/02/2016 Ferrol Escena 2016 Bases para a participación Anuncios Bases para a participación
22/02/2016 Ferrol Escena 2016 Anexo I: Solicitude de inscrición de grupos (os grupos poderán presentar as solicitudes dende o 23.02.2016 ao 13.03.2016 (ámbolos dous incluidos)) Anuncios Anexo I: Solicitude de inscrición de grupos (os grupos poderán presentar as solicitudes dende o 23.02.2016 ao 13.03.2016 (ámbolos dous incluidos))
22/02/2016 Ferrol Escena 2016 Anexo II: Solicitude de inscrición A.VV. Anuncios Anexo II: Solicitude de inscrición A.VV.
05/02/2016 Campaña de esquí 2016 Nº de conta bancaria ingresos (o prazo remata o luns 8 de febreiro ás 14 h.) Anuncios Nº de conta bancaria ingresos (o prazo remata o luns 8 de febreiro ás 14 h.)
03/02/2016 Conduce Ferrol 2015 Listado de concedidos Anuncios Listado de concedidos
03/02/2016 Conduce Ferrol 2015 Listado de requeridos Anuncios Listado de requeridos
03/02/2016 Conduce Ferrol 2015 Listado de denegados Anuncios Listado de denegados
27/01/2016 Concurso de comparsas no pasarúas e gala entroido 2016 no Concello de Ferrol Bases do concurso Anuncios Bases do concurso
27/01/2016 Concurso de comparsas no pasarúas e gala entroido 2016 no Concello de Ferrol Folla de inscripción Anuncios Folla de inscripción
26/01/2016 Campaña de esquí 2016 Resultado sorteo Anuncios Resultado sorteo
25/01/2016 Campaña de esquí 2016 Sorteo prazas Anuncios Sorteo prazas
20/01/2016 Subvencións Deportivas Subvencións para Escolas Deportivas para a tempada 2015-2016. Orzamento 2015. Subvencións Subvencións para Escolas Deportivas para a tempada 2015-2016. Orzamento 2015.
20/01/2016 Subvencións Deportivas Subvencións a clubs e entidades deportivas de base. Orzamento 2015. Subvencións Subvencións a clubs e entidades deportivas de base. Orzamento 2015.
19/01/2016 Festa das Pepitas 2016 Bases participación Anuncios Bases participación
19/01/2016 Festa das Pepitas 2016 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
08/01/2016 Anuncio de aprobación definitiva do plan especial de protección e rehabilitación do barrio de Ferrol Vello Anuncio aprobación definitiva do plan Anuncios Anuncio aprobación definitiva do plan
30/12/2015 Prazas Banda Ferrolá de Música Relación de admitidos e convocatoria Anuncios Relación de admitidos e convocatoria
23/12/2015 Programa Domingos a Escena 2016 ANUNCIO das bases para a participación no programa (DOG) Anuncios ANUNCIO das bases para a participación no programa (DOG)
23/12/2015 Programa Domingos a Escena 2016 Bases para a participación Anuncios Bases para a participación
23/12/2015 Programa Domingos a Escena 2016 Solicitude de participación Anuncios Solicitude de participación
23/12/2015 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2015 Listado provisional (o prazo de reclamacións finaliza o 30 de decembro) Anuncios Listado provisional (o prazo de reclamacións finaliza o 30 de decembro)
22/12/2015 Prazas Banda Ferrolá de Música Decreto aprobación bases Anuncios Decreto aprobación bases
22/12/2015 Prazas Banda Ferrolá de Música Boletín de inscrición Anuncios Boletín de inscrición
14/12/2015 Campamentos urbanos Nadal 2015 Inscrición Anuncios Inscrición
11/12/2015 Cabalgatas Papá Noel 2015 e Reis 2016 Listaxe de nenos que resultaron seleccionados no sorteo Papa Noel 2015 Anuncios Listaxe de nenos que resultaron seleccionados no sorteo Papa Noel 2015
11/12/2015 Cabalgatas Papá Noel 2015 e Reis 2016 Listaxe de nenos que resultaron seleccionados no sorteo Reis Magos 2015 Anuncios Listaxe de nenos que resultaron seleccionados no sorteo Reis Magos 2015
07/12/2015 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2015 Proxectos Anuncios Proxectos
30/11/2015 Cabalgatas Papá Noel 2015 e Reis 2016 Folla de inscrición Papá Noel 2015 Anuncios Folla de inscrición Papá Noel 2015
30/11/2015 Cabalgatas Papá Noel 2015 e Reis 2016 Folla de inscrición Cabalgata Reis 2015 Anuncios Folla de inscrición Cabalgata Reis 2015
25/11/2015 Convocatoria de subvencións para escolas deportivas para a tempada 2015-2016. Orzamento 2015 Bases da convocatoria Anuncios Bases da convocatoria
25/11/2015 Convocatoria de subvencións para escolas deportivas para a tempada 2015-2016. Orzamento 2015 Bases da convocatoria (formato DOC) Anuncios Bases da convocatoria (formato DOC)
25/11/2015 Expediente de modificación do Anexo das subvencións nominativas orzamento 2015. Área Deportes Aprobación inicial Anuncios Aprobación inicial
25/11/2015 Convocatoria de subvencións a clubs e entidades deportivas de base. Orzamento municipal 2015 Bases da convocatoria Subvencións Bases da convocatoria
25/11/2015 Convocatoria de subvencións a clubs e entidades deportivas de base. Orzamento municipal 2015 Bases da convocatoria (formato DOC) Subvencións Bases da convocatoria (formato DOC)
13/11/2015 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2015-2016 Erro na valoración do outorgamento Anuncios Erro na valoración do outorgamento
13/11/2015 Obradoiro de cerámica Outono 2015 Listaxe definitiva Anuncios Listaxe definitiva
04/11/2015 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2015 Convocatoria Anuncios Convocatoria
27/10/2015 Obradoiro de cerámica Outono 2015 Listado provisional de admitidos Anuncios Listado provisional de admitidos
20/10/2015 Obradoiro risoterapia Solicitude Anuncios Solicitude
09/10/2015 Obradoiro de cerámica Outono 2015 Solicitude Anuncios Solicitude
08/10/2015 Obradoiro de gravado Outono 2015 Lista definitiva de admitidos. Recursos que proceden. Anuncios Lista definitiva de admitidos. Recursos que proceden.
08/10/2015 Obradoiro de cerámica Outono 2015 Bases Anuncios Bases
06/10/2015 Obradoiro de gravado Outono 2015 Listado definitivo de admitidos Anuncios Listado definitivo de admitidos
02/10/2015 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2015-2016 Listaxe definitiva de admitidos e excluidos Anuncios Listaxe definitiva de admitidos e excluidos
25/09/2015 Obradoiro de gravado Outono 2015 Listaxe de admitidos (correxida) Anuncios Listaxe de admitidos (correxida)
24/09/2015 Ruta turística para maiores polos Barrios Históricos da cidade Ficha de inscrición Anuncios Ficha de inscrición
21/09/2015 Obradoiro de gravado Outono 2015 Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
18/09/2015 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2015-2016 Listaxe provisional de admitidos e excluidos Anuncios Listaxe provisional de admitidos e excluidos
08/09/2015 Preinscrición familias de acollida para refuxiados/as sirios/as Documento preinscrición Anuncios Documento preinscrición
03/09/2015 Comisión de selección dun Técnico de Inserción Laboral para o desenvolvemento do Programa Territorio de Emprego 2015-2016 Acta da reunión Oposicións Acta da reunión
03/09/2015 Ordenanza de Inspección Técnica de Edificacións Edicto de aprobación definitiva Anuncios Edicto de aprobación definitiva
02/09/2015 Obradoiro de gravado Outono 2015 Solicitude de participación Anuncios Solicitude de participación
02/09/2015 Obradoiro de gravado Outono 2015 Decreto e bases Anuncios Decreto e bases
31/08/2015 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2015-2016 Bases da convocatoria Anuncios Bases da convocatoria
27/08/2015 Axudas á escolarización Resolucións provisionais Anuncios Resolucións provisionais
27/08/2015 Concesión de becas de comedor escolar. Curso 2015-2016 Resolucións provisionais Anuncios Resolucións provisionais
25/08/2015 Solicitude Bono-Bus Universitario 2015-2016 Ver Anuncios Ver
10/08/2015 Resultado da valoración das solicitudes de subvención para a promoción e fomento da Cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol 2015 Ver documento Subvencións Ver documento
28/07/2015 Axudas á escolarización Bases Anuncios Bases
28/07/2015 Axudas á escolarización Requisitos e documentación Anuncios Requisitos e documentación
28/07/2015 Axudas á escolarización Solicitude e anexos Anuncios Solicitude e anexos
28/07/2015 Concesión de becas de comedor escolar. Curso 2015-2016 Bases Anuncios Bases
28/07/2015 Concesión de becas de comedor escolar. Curso 2015-2016 Requisitos e documentación Anuncios Requisitos e documentación
28/07/2015 Concesión de becas de comedor escolar. Curso 2015-2016 Solicitude e anexos Anuncios Solicitude e anexos
19/06/2015 Campamentos urbanos 2015 Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
15/06/2015 Marcha ciclista popular (Día da bicicleta) 21 de xuño de 2015 Aprazamento Anuncios Aprazamento
09/06/2015 Campamentos deportivos 2015 Listaxe provisional de admitidos (grupo B) Anuncios Listaxe provisional de admitidos (grupo B)
01/06/2015 Campamentos deportivos 2015 Resultados sorteo (grupo A) Anuncios Resultados sorteo (grupo A)
29/05/2015 Campamentos deportivos 2015 Listaxe de admtidos para o sorteo do día 1 de xuño (grupo A) Anuncios Listaxe de admtidos para o sorteo do día 1 de xuño (grupo A)
18/05/2015 Denegación e Arquivo do Plan de Sectorización do SRAU-C San Xoán Ver documento Anuncios Ver documento
29/04/2015 Axudas económicas para a Atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 pertencentes á Rede Afesin, á consellería de traballo e benestar e á axencia galega de servizos sociais Bases reguladoras Subvencións Bases reguladoras
29/04/2015 Axudas económicas para a Atención da primeira infancia en escolas infantís 0-3 pertencentes á Rede Afesin, á consellería de traballo e benestar e á axencia galega de servizos sociais Solicitude Subvencións Solicitude
24/04/2015 Obradoiros Primavera 2015 Obradoiro de cerámica - Listaxe definitiva Anuncios Obradoiro de cerámica - Listaxe definitiva
24/04/2015 Obradoiros Primavera 2015 Obradoiro de gravado - Listaxe definitiva Anuncios Obradoiro de gravado - Listaxe definitiva
17/04/2015 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2015 Convocatoria BOP Subvencións Convocatoria BOP
17/04/2015 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2015 Anexos da convocatoria Subvencións Anexos da convocatoria
07/04/2015 Domingos a Escena 2015 Anuncio das bases para a participación no programa Anuncios Anuncio das bases para a participación no programa
07/04/2015 Domingos a Escena 2015 Bases Anuncios Bases
07/04/2015 Domingos a Escena 2015 Instancia Anuncios Instancia
07/04/2015 Convocatoria pública de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol para o ano 2015 Ver documento Subvencións Ver documento
01/04/2015 Obradoiros Primavera 2015 Obradoiro de cerámica - Listado de admitidos ampliación de prazo Anuncios Obradoiro de cerámica - Listado de admitidos ampliación de prazo
01/04/2015 Obradoiros Primavera 2015 Obradoiro de gravado - Listado de admitidos ampliación de prazo Anuncios Obradoiro de gravado - Listado de admitidos ampliación de prazo
27/03/2015 Obradoiros Primavera 2015 Obradoiro de cerámica - Listado de admitidos Anuncios Obradoiro de cerámica - Listado de admitidos
25/03/2015 Obradoiros Primavera 2015 Obradoiro de gravado - Listado de admitidos Anuncios Obradoiro de gravado - Listado de admitidos
25/03/2015 Obradoiros Primavera 2015 Obradoiro de teatro - Listado de admitidos Anuncios Obradoiro de teatro - Listado de admitidos
11/03/2015 Ferrol Escena 2015 Listaxe de grupos Anuncios Listaxe de grupos
10/03/2015 Obradoiros Primavera 2015 Bases Obradoiro de cerámica Anuncios Bases Obradoiro de cerámica
10/03/2015 Obradoiros Primavera 2015 Solicitude de participación Obradoiro de cerámica Anuncios Solicitude de participación Obradoiro de cerámica
10/03/2015 Obradoiros Primavera 2015 Bases Obradoiro de gravado Anuncios Bases Obradoiro de gravado
10/03/2015 Obradoiros Primavera 2015 Solicitude de participación Obradoiro de gravado Anuncios Solicitude de participación Obradoiro de gravado
10/03/2015 Obradoiros Primavera 2015 Bases Obradoiro de teatro Anuncios Bases Obradoiro de teatro
10/03/2015 Obradoiros Primavera 2015 Inscrición Obradoiro de teatro Anuncios Inscrición Obradoiro de teatro
09/03/2015 Conecta Ferrol Bases Anuncios Bases
02/03/2015 Conduce Ferrol 2015 Bases Anuncios Bases
19/02/2015 XV Certame de creación artística Poesía e Imaxe Bases Anuncios Bases
19/02/2015 XV Certame de creación artística Poesía e Imaxe Poemas Anuncios Poemas
16/02/2015 Lidera Ferrol 2015 Bases Anuncios Bases
10/02/2015 Certame literario Carmela Loureiro Foto acto de entrega de premios Anuncios Foto acto de entrega de premios
10/02/2015 Ferrol Escena 2015 Bases Anuncios Bases
10/02/2015 Ferrol Escena 2015 Instancia inscrición de grupos Anuncios Instancia inscrición de grupos
10/02/2015 Ferrol Escena 2015 Instancia inscrición AA.VV. Anuncios Instancia inscrición AA.VV.
05/02/2015 Pasarúas e gala do Entroido 2015 Bases Anuncios Bases
29/01/2015 Certame literario Carmela Loureiro Relación de gañadores Anuncios Relación de gañadores
15/01/2015 XXIII Gala do Deporte Ferrolán Bases Anuncios Bases
30/12/2014 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de peón de Administración Especial Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as Oposicións Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as
30/12/2014 Proceso selectivo para a cobertura, con carácter interino, dunha praza de técnica de Administración Especial Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as Oposicións Relación provisional de admitidos/as e excluídos/as
23/12/2014 Campaña de esquí 2015 Resultado do sorteo efectuado no día 23-12-2014 Anuncios Resultado do sorteo efectuado no día 23-12-2014
18/12/2014 Convocatoria 2015 subvencións para o comercio e hostalaría de Ferrol Convocatoria Subvencións Convocatoria
18/12/2014 Convocatoria 2015 subvencións para o comercio e hostalaría de Ferrol Solicitude Subvencións Solicitude
18/12/2014 Convocatoria 2015 subvencións para o comercio e hostalaría de Ferrol Memoria Subvencións Memoria
03/12/2014 Pepitas 2015 Bases Anuncios Bases
03/12/2014 Pepitas 2015 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
02/12/2014 Campaña de Esquí 2015 Cartel Anuncios Cartel
02/12/2014 Campaña de Esquí 2015 Tríptico Anuncios Tríptico
02/12/2014 Campaña de Esquí 2015 Información da campaña Anuncios Información da campaña
01/12/2014 Subvencións a clubs e entidades deportivas de base. Orzamento municipal 2014 Adxudicación Subvencións Adxudicación
19/11/2014 Concurso de Tapas "Tapéate Ferrol Outono 2014" Bases Anuncios Bases
17/11/2014 Cabalgata de Papá Noel 2014 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
17/11/2014 Cabalgata de Reis 2015 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
13/11/2014 Anuncio da aprobación de resolución das alegacións e aprobación definitiva do proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios para a execución parcial da rúa de nova apertura entre as rúas Insua e Maiola Anuncio Anuncios Anuncio
13/11/2014 Anuncio do decreto de aprobación das datas e horas de pagamento, ocupación e consignación fixadas para o aboamento, polo concello, do importe total dos prezos xustos que figura no proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para execución parcial da rúa de nova apertura entre as rúas Insua e Maiola Anuncio Anuncios Anuncio
11/11/2014 Cobertura de persoal para os programas de IOPRE 2014 Acta da sesión da comisión técnica de selección Anuncios Acta da sesión da comisión técnica de selección
10/11/2014 Club de debate 2014-2015 Cartel Anuncios Cartel
10/11/2014 Club de debate 2014-2015 Información Anuncios Información
10/11/2014 Club de debate 2014-2015 Regulamento Anuncios Regulamento
29/10/2014 Aprobación inicial do Plan Especial de Protección e Rehabilitación de Ferrol Vello Notificación descoñecidos Anuncios Notificación descoñecidos
24/10/2014 Regulamento de funcionamento do servizo mancomunado de lacería e refuxio de Mougá Aprobación inicial e exposición pública Anuncios Aprobación inicial e exposición pública
14/10/2014 Selección dun/unha técnico da oficina de fomento cooperativo da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol Anuncio Anuncios Anuncio
13/10/2014 Subvencións concedidas durante o terceiro trimestre do ano 2014 Ver Subvencións Ver
03/10/2014 Certame literario Carmela Loureiro Cartel Anuncios Cartel
03/10/2014 Certame literario Carmela Loureiro Bases Anuncios Bases
24/09/2014 Convocatoria de bolseiros/as para a Banda Ferrolá de Música (especialidades de flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón e trompeta) Relación de admitidos Anuncios Relación de admitidos
17/09/2014 Convocatoria de subvencións para Escolas Deportivas para a tempada 2014-2015. Orzamento municipal 2014. Bases Subvencións Bases
10/09/2014 Convocatoria de bolseiros/as para a Banda Ferrolá de Música (especialidades de flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón e trompeta) Anuncio da convocatoria Anuncios Anuncio da convocatoria
10/09/2014 Convocatoria de bolseiros/as para a Banda Ferrolá de Música (especialidades de flauta, oboe, clarinete, fagot, saxofón e trompeta) Bases Anuncios Bases
29/08/2014 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2014-2015 Lista definitiva Anuncios Lista definitiva
08/08/2014 Subvencións a clubs e entidades deportivas de base. Orzamento municipal 2014 Bases Subvencións Bases
04/08/2014 Concurso Internacional de Piano 2014 Bases Anuncios Bases
30/07/2014 Proceso selectivo de técnico para o programa Territorio de Emprego 2014-2015 da Mancomunidade Resultado Oposicións Resultado
28/07/2014 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2014-2015 Lista provisional de admitidos e excluidos (alegacións: 10 días hábiles dende o día seguinte á publicación) Anuncios Lista provisional de admitidos e excluidos (alegacións: 10 días hábiles dende o día seguinte á publicación)
28/07/2014 Subvencións concedidas durante o segundo trimestre do ano 2014 Ver Subvencións Ver
24/07/2014 Conecta Ferrol 2014 Bases Anuncios Bases
24/07/2014 Conecta Ferrol 2014 Solicitude Anuncios Solicitude
24/06/2014 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2014-2015 Bases Anuncios Bases
24/06/2014 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2014-2015 Solicitude (do 24 de xuño ao 8 de xullo de 2014) Anuncios Solicitude (do 24 de xuño ao 8 de xullo de 2014)
23/06/2014 III Certame "Pasión Cofrade" (fotografía) Bases Anuncios Bases
20/06/2014 Plan Especial de protección e rehabilitación do barrio de Ferrol Vello Edicto de aprobación inicial Anuncios Edicto de aprobación inicial
16/06/2014 Convocatoria pública de subvencións para promoción e fomento da cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol Subvencións concedidas Anuncios Subvencións concedidas
16/06/2014 Ordenanza reguladora das terrazas dos establecementos de hostalaría Aprobación definitiva Anuncios Aprobación definitiva
10/06/2014 Convocatoria pública de subvencións dirixidas a entidades/asociacións para a dinamización do comercio e da hostalería Convocatoria Anuncios Convocatoria
10/06/2014 Convocatoria pública de subvencións dirixidas a entidades/asociacións para a dinamización do comercio e da hostalería Memoria explicativa Anuncios Memoria explicativa
10/06/2014 Convocatoria pública de subvencións dirixidas a entidades/asociacións para a dinamización do comercio e da hostalería Solicitude Anuncios Solicitude
21/05/2014 Campamentos deportivos 2014 Acta do sorteo Anuncios Acta do sorteo
20/05/2014 Campamentos deportivos 2014 Data do sorteo Anuncios Data do sorteo
20/05/2014 Campamentos deportivos 2014 Listado de nomes de participantes do sorteo Anuncios Listado de nomes de participantes do sorteo
15/05/2014 IX CHIQUIBASQUET FERROL 2014 Cartel Anuncios Cartel
15/05/2014 IX CHIQUIBASQUET FERROL 2014 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
08/05/2014 Campamentos deportivos 2014 Cartel Anuncios Cartel
08/05/2014 Campamentos deportivos 2014 Tríptico e folla de inscrición Anuncios Tríptico e folla de inscrición
28/04/2014 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2014 Ampliación do prazo das solicitudes Anuncios Ampliación do prazo das solicitudes
24/04/2014 Plan Parcial da Gándara, PEPRI Magdalena e PE-8 Inferniño Anuncio de aprobación de criterios interpretativos Anuncios Anuncio de aprobación de criterios interpretativos
16/04/2014 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2014 Bases reguladoras da convocatoria Anuncios Bases reguladoras da convocatoria
16/04/2014 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2014 Formularios de solicitude Anuncios Formularios de solicitude
16/04/2014 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2014 Formularios de xustificación da subvención Anuncios Formularios de xustificación da subvención
09/04/2014 XXIII Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2014 Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
08/04/2014 XXIII Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2014 Bases Anuncios Bases
07/04/2014 Escolas infantís 2014 Bases reguladoras das axudas económicas para os nenos e nenas matriculados/as en escolas infantís Anuncios Bases reguladoras das axudas económicas para os nenos e nenas matriculados/as en escolas infantís
07/04/2014 Escolas infantís 2014 Escolas infantís adheridas ao programa de axudas para a escolarización de nenos/as nados no ano 2013 e 2014 Anuncios Escolas infantís adheridas ao programa de axudas para a escolarización de nenos/as nados no ano 2013 e 2014
07/04/2014 Escolas infantís 2014 Anexo I: Solicitude Anuncios Anexo I: Solicitude
03/04/2014 XX Premio Ricardo Carvalho Calero Bases Anuncios Bases
31/03/2014 Bando de Inspección Técnica de Edificacións do ano 2014 Bando Bandos Bando
31/03/2014 Bando de Inspección Técnica de Edificacións do ano 2014 Ámbito xeral Bandos Ámbito xeral
25/03/2014 Adaptación do modelo de Inspección Técnica de Edificacións Informe-proposta de resolución Anuncios Informe-proposta de resolución
25/03/2014 Adaptación do modelo de Inspección Técnica de Edificacións Anexo: Modelo tipo de informe de evaluación dos edificios Anuncios Anexo: Modelo tipo de informe de evaluación dos edificios
11/03/2014 Convocatoria pública de subvencións para promoción e fomento da cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol Solicitude de subvención Anuncios Solicitude de subvención
11/03/2014 Convocatoria pública de subvencións para promoción e fomento da cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol BOP 11 marzo 2014 Anuncios BOP 11 marzo 2014
11/03/2014 Convocatoria pública de subvencións para promoción e fomento da cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol Modelo axudas Anuncios Modelo axudas
11/03/2014 Convocatoria pública de subvencións para promoción e fomento da cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol Declaración responsable de condición de beneficiario Anuncios Declaración responsable de condición de beneficiario
11/03/2014 Convocatoria pública de subvencións para promoción e fomento da cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol Declaración responsable do artigo 14 da lei 38-2003 Anuncios Declaración responsable do artigo 14 da lei 38-2003
11/03/2014 Convocatoria pública de subvencións para promoción e fomento da cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol Modelo non ter obrigas tributarias e coa Seguridade Social Anuncios Modelo non ter obrigas tributarias e coa Seguridade Social
11/03/2014 Convocatoria pública de subvencións para promoción e fomento da cultura dende as Asociacións Culturais de Ferrol Modelo uso da lingua galega Anuncios Modelo uso da lingua galega
03/03/2014 Ferrol Escena 2014 Grupos inscritos Anuncios Grupos inscritos
27/02/2014 Lidera Ferrol 2014 Bases Anuncios Bases
27/02/2014 Lidera Ferrol 2014 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
04/02/2014 Festival do Entroido 2014 Bases Anuncios Bases
04/02/2014 Festival do Entroido 2014 Folla de inscrición no Festival de Comparsas e Disfraces Anuncios Folla de inscrición no Festival de Comparsas e Disfraces
03/02/2014 Ferrol Escena 2014 Bases de participación Anuncios Bases de participación
03/02/2014 Ferrol Escena 2014 Inscrición AA.VV. Anuncios Inscrición AA.VV.
03/02/2014 Ferrol Escena 2014 Inscrición de grupos Anuncios Inscrición de grupos
30/01/2014 Campaña esquí 2014 Listado de admitidos/as Anuncios Listado de admitidos/as
28/01/2014 Campaña esquí 2014 Data do sorteo Anuncios Data do sorteo
27/01/2014 Proceso selectivo Auxiliar Administrativo Listaxe de aprobados do terceiro exercicio Oposicións Listaxe de aprobados do terceiro exercicio
21/01/2014 Campaña esquí 2014 Información Anuncios Información
21/01/2014 Campaña esquí 2014 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
20/01/2014 Proceso selectivo Auxiliar Administrativo Listado de aprobados no segundo exercicio Oposicións Listado de aprobados no segundo exercicio
15/01/2014 Programa Comparte (programa de convivencia interxeracional entre estudantes universitarios e persoas maiores) Esquema de información do programa Anuncios Esquema de información do programa
15/01/2014 Programa Comparte (programa de convivencia interxeracional entre estudantes universitarios e persoas maiores) Folleto informativo en galego Anuncios Folleto informativo en galego
15/01/2014 Programa Comparte (programa de convivencia interxeracional entre estudantes universitarios e persoas maiores) Solicitude de inscrición para a persoa maior Anuncios Solicitude de inscrición para a persoa maior
15/01/2014 Programa Comparte (programa de convivencia interxeracional entre estudantes universitarios e persoas maiores) Solicitude de inscrición para o/a estudante Anuncios Solicitude de inscrición para o/a estudante
15/01/2014 Programa Comparte (programa de convivencia interxeracional entre estudantes universitarios e persoas maiores) Cartaz Anuncios Cartaz
10/12/2013 XXII Gala do deporte ferrolán Bases Anuncios Bases
10/12/2013 Proceso selectivo Auxiliar Administrativo Listado de aprobados no primeiro exercicio Oposicións Listado de aprobados no primeiro exercicio
22/11/2013 Cabalgata de Reis Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
22/11/2013 Cabalgata de Papá Noel Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
19/11/2013 Festa das Pepitas 2014 Bases de participación Anuncios Bases de participación
14/11/2013 II Concurso de debuxo para nenos e nenas de EP dos centros educativos do Concello de Ferrol e I Concurso de redacción para alumnado da ESO do Concello de Ferrol Anuncio Anuncios Anuncio
11/11/2013 Escolas deportivas para a tempada 2013-2014 Bases da convocatoria de subvencións Subvencións Bases da convocatoria de subvencións
11/11/2013 Subvencións a clubes e entidades deportivas de base 2013 Subvencións Subvencións Subvencións
06/11/2013 Concurso de Tapas "Tapéate Ferrol Outono 2013" Bases Anuncios Bases
31/10/2013 Cobertura prazas Banda Ferrolá de Música Relación de aspirantes admitidos para a selección da praza de clarinete Anuncios Relación de aspirantes admitidos para a selección da praza de clarinete
31/10/2013 Cobertura prazas Banda Ferrolá de Música Relación de aspirantes admitidos para a selección da praza de saxofonista Anuncios Relación de aspirantes admitidos para a selección da praza de saxofonista
31/10/2013 Programa territorio de Emprego 2013-2014 Anuncio de selección Anuncios Anuncio de selección
29/10/2013 Solicitude Bono-Bus Universitario 2013-2014 Resolución Anuncios Resolución
25/10/2013 Cobertura prazas Banda Ferrolá de Música Bases Anuncios Bases
22/10/2013 Concurso de grafitis "Arte en movimiento" Bases Anuncios Bases
18/10/2013 Programa de Benestar Social de axudas á escolarización de nenos/as nados en 2013 Listado de escolas infantís adheridas Anuncios Listado de escolas infantís adheridas
08/10/2013 Benestar social 2013 - Escolas infantís Bases reguladoras de becas para a escolarización de nenas e nenos menores nacidos ao longo do 2013 Anuncios Bases reguladoras de becas para a escolarización de nenas e nenos menores nacidos ao longo do 2013
04/10/2013 II Curso de alfabetización en lingua galega Anuncio Anuncios Anuncio
02/10/2013 Proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio da Magdalena Edicto Anuncios Edicto
02/10/2013 Proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio da Magdalena Proxecto Anuncios Proxecto
01/10/2013 Artellando 2013: Listaxe de admitidos Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
19/09/2013 Conecta Ferrol: Programa de axudas para mercar un ordenador Bases Anuncios Bases
04/09/2013 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol Alegacións Anuncios Alegacións
04/09/2013 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol Listado definitivo de admitidos e excluidos Anuncios Listado definitivo de admitidos e excluidos
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto Acción Familiar ."Tempo para avanzar" Anuncios Proxecto Acción Familiar ."Tempo para avanzar"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto AFAL. "Herdando Lembranzas" Anuncios Proxecto AFAL. "Herdando Lembranzas"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto ALCER. "Doar Palabras" Anuncios Proxecto ALCER. "Doar Palabras"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto ASCM. "Peciños" Anuncios Proxecto ASCM. "Peciños"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto ASPANEMI. "Apoio familiar" Anuncios Proxecto ASPANEMI. "Apoio familiar"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto COGAMI. "Charlas de prevención de lesións medulares" Anuncios Proxecto COGAMI. "Charlas de prevención de lesións medulares"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto MANOS UNIDAS. "Mejora acceso agua potable y seminario en poblaciones rurales de la Región del Kara" Anuncios Proxecto MANOS UNIDAS. "Mejora acceso agua potable y seminario en poblaciones rurales de la Región del Kara"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto NUESTRA SRA. CHAMORRO. "Aprendiendo a conocer" Anuncios Proxecto NUESTRA SRA. CHAMORRO. "Aprendiendo a conocer"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto PARKINSON. "Prevención e estimulación dos procesos mentais superiores en persoas con enfermidade de Parkinson" Anuncios Proxecto PARKINSON. "Prevención e estimulación dos procesos mentais superiores en persoas con enfermidade de Parkinson"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto TERRA DE FERROL. "Dende a Terra de Ferrol para o pobo de Ferrol" Anuncios Proxecto TERRA DE FERROL. "Dende a Terra de Ferrol para o pobo de Ferrol"
26/08/2013 Premio Solidario 2013 Proxecto TEYMA. "Cooperar para aprender y aprender a cooperar" Anuncios Proxecto TEYMA. "Cooperar para aprender y aprender a cooperar"
22/08/2013 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol Listado provisional de admitidos e excluidos Anuncios Listado provisional de admitidos e excluidos
20/08/2013 Solicitude Bono-Bus Universitario 2013-2014 Anuncio Anuncios Anuncio
20/08/2013 Solicitude Bono-Bus Universitario 2013-2014 Solicitude Anuncios Solicitude
02/08/2013 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol Bases Anuncios Bases
01/08/2013 XXVII Concurso Interncional de Piano Cidade de Ferrol Bases Anuncios Bases
15/07/2013 Bases Reguladoras da concesión de bolsas de comedor escolar e axudas á escolarización para o curso 2013-2014 Bases Anuncios Bases
10/07/2013 Relación de aspirantes admitidos para a selección da praza de saxofonista da banda ferrolá de música Relación de aspirantes admitidos Anuncios Relación de aspirantes admitidos
05/07/2013 Provisión en calidade de bolseiro dunha praza de saxofonista na Banda Ferrolá de Música Bases Anuncios Bases
14/05/2013 Valoración das solicitudes de subvención para a promoción e fomento da Cultura desde as Asociacións Culturais de Ferrol Importes concedidos Subvencións Importes concedidos
23/04/2013 Aprobación inicial da derrogación da Ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo de lacería, recollida, aloxamento e control de animais domésticos e salvaxes en catividade Anuncio de derogación Anuncios Anuncio de derogación
23/04/2013 Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo de lacería, recollida, aloxamento e control de animais domésticos Anuncio de aprobación Anuncios Anuncio de aprobación
23/04/2013 Aprobación inicial da ordenanza fiscal reguladora das taxas pola prestación do servizo de lacería, recollida, aloxamento e control de animais domésticos Ordenanza fiscal Anuncios Ordenanza fiscal
19/04/2013 XXI Gala do deporte ferrolán Bases Anuncios Bases
19/03/2013 Convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2013 Bases Subvencións Bases
12/03/2013 Subvencións culturais 2013 Anuncio BOP Subvencións Anuncio BOP
12/03/2013 Subvencións culturais 2013 Bases da convocatoria Subvencións Bases da convocatoria
12/03/2013 Subvencións culturais 2013 Modelo de axudas Subvencións Modelo de axudas
12/03/2013 Subvencións culturais 2013 Modelo de declaración responsable de cumprir os requisitos para obtern a condición de beneficiario/a Subvencións Modelo de declaración responsable de cumprir os requisitos para obtern a condición de beneficiario/a
12/03/2013 Subvencións culturais 2013 Modelo declaración responsable de cumprir o artigo 14 da Lei 38/2003, Xeral de subvencións Subvencións Modelo declaración responsable de cumprir o artigo 14 da Lei 38/2003, Xeral de subvencións
12/03/2013 Subvencións culturais 2013 Modelo de declaración de non ter obrigas tributarias nin coa Seguridade Social Subvencións Modelo de declaración de non ter obrigas tributarias nin coa Seguridade Social
12/03/2013 Subvencións culturais 2013 Modelo de uso da Lingua Galega Subvencións Modelo de uso da Lingua Galega
12/03/2013 Subvencións culturais 2013 Solicitude de subvención Subvencións Solicitude de subvención
04/03/2013 Conduce Ferrol Bases Subvencións Bases
25/02/2013 XXXI Premio de Novela Longa Blanco Amor Bases Anuncios Bases
12/02/2013 Ferrol escena 2013 Listaxe de grupos inscritos Anuncios Listaxe de grupos inscritos
05/02/2013 Lidera Ferrol 2013 Bases Anuncios Bases
05/02/2013 Lidera Ferrol 2013 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
31/01/2013 Entroido 2013 Bases de participación das comparsas e do concurso de disfraces Anuncios Bases de participación das comparsas e do concurso de disfraces
31/01/2013 Entroido 2013 Folla de inscrición no festival de comparsas e disfraces Anuncios