Taboleiro de anuncios

Data Anuncio Documento Tipo PDF
03/12/2021 Aprobación inicial do regulamento de funcionamento do Servizo de Teleasistencia do Concello de Ferrol Aprobación inicial do regulamento de funcionamento do Servizo de Teleasistencia do Concello de Ferrol Anuncios Aprobación inicial do regulamento de funcionamento do Servizo de Teleasistencia do Concello de Ferrol
02/12/2021 Procedemento de selección de 2 técnicos/as para o Programa Integrado de Emprego do concello de Ferrol 2021/22 Proxecto Anuncios Proxecto
02/12/2021 Procedemento de selección de 2 técnicos/as para o Programa Integrado de Emprego do concello de Ferrol 2021/22 Procedemento de selección Anuncios Procedemento de selección
26/11/2021 Aula Aberta de Formación Cidadá Cronograma Anuncios Cronograma
26/11/2021 Premio solidario Cidade de Ferrol 2021 Decreto de admitidos e composición do xurado Anuncios Decreto de admitidos e composición do xurado
25/11/2021 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2021 Listaxe provisional de solicitudes concedidas e denegadas Anuncios Listaxe provisional de solicitudes concedidas e denegadas
24/11/2021 Aula Aberta de Formación Cidadá Información xeral Anuncios Información xeral
24/11/2021 Aula Aberta de Formación Cidadá Solicitude de inscrición de actividades Anuncios Solicitude de inscrición de actividades
19/11/2021 Convocatoria de subvencións de concorrencia para a promoción e fomento da cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2021 Edicto da convocatoria Subvencións Edicto da convocatoria
17/11/2021 Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2021-2023 Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 11: Normalización Lingüística - LS 11.2 Certame Literario Carmela Loureiro Subvencións Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 11: Normalización Lingüística - LS 11.2 Certame Literario Carmela Loureiro
11/11/2021 Femicamp - Xuventude en igualdade Listaxe definitivo Anuncios Listaxe definitivo
11/11/2021 Cobertura interina dunha praza de oficial de oficios para ocupar o posto de encargado/a de instalacións deportivas do Concello de Ferrol Resultado fase de concurso Anuncios Resultado fase de concurso
10/11/2021 Proposta de estructura de costes do Servizo de limpeza viaria e recollida de residuos do Concello de Ferrol Anuncio Anuncios Anuncio
09/11/2021 Convocatoria para a cobertura por libre designación de postos vacantes, xefaturas de servizo Nomeamento, polo procedemento de libre designación, de distintos postos de xefatura de servizo Anuncios Nomeamento, polo procedemento de libre designación, de distintos postos de xefatura de servizo
09/11/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor Publicación nomeamento BOP 09/11/2021 Concurso oposición Publicación nomeamento BOP 09/11/2021
08/11/2021 Programa de compostaxe doméstica Solicitude de participación Anuncios Solicitude de participación
05/11/2021 Femicamp - Xuventude en igualdade Decreto de ampliación de prazo Anuncios Decreto de ampliación de prazo
05/11/2021 Femicamp - Xuventude en igualdade Inscrición coa ampliación de prazo Anuncios Inscrición coa ampliación de prazo
05/11/2021 Cobertura interina dunha praza de oficial de oficios para ocupar o posto de encargado/a de instalacións deportivas do Concello de Ferrol Resultado da fase de concurso Anuncios Resultado da fase de concurso
03/11/2021 Cobertura interina dunha praza de oficial de oficios para ocupar o posto de encargado/a de instalacións deportivas do Concello de Ferrol Listado definitivo e inicio proceso selección Anuncios Listado definitivo e inicio proceso selección
03/11/2021 Convocatoria para a cobertura por libre designación de postos vacantes, xefaturas de servizo Notificación nomeamento diferido xef. Servizo RRHH Anuncios Notificación nomeamento diferido xef. Servizo RRHH
02/11/2021 Obradoiro "Música sen enrugas: Musicoterapia para maiores" Formulario de inscrición (do 3 ao 9 de novembro) Anuncios Formulario de inscrición (do 3 ao 9 de novembro)
02/11/2021 Obradoiro "Música sen enrugas: Musicoterapia para maiores" Notificación do Decreto de aprobación do prazo de inscrición no obradoiro "Música sen enrugas" Anuncios Notificación do Decreto de aprobación do prazo de inscrición no obradoiro "Música sen enrugas"
02/11/2021 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2021 Bases Anuncios Bases
02/11/2021 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2021 Convocatoria Anuncios Convocatoria
02/11/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto outubro Anuncios Edicto outubro
29/10/2021 Regulamento de funcionamento da oficina de obxectos perdidos do Concello de Ferrol Aprobación definitiva Anuncios Aprobación definitiva
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Solicitude participación (SC1) Subvencións Solicitude participación (SC1)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Certificación entidade (SC2) Subvencións Certificación entidade (SC2)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Baremo subvencións a clubes e entidades deportivas (SC3) Subvencións Baremo subvencións a clubes e entidades deportivas (SC3)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Proxecto da actividade a subvencionar (SC4) Subvencións Proxecto da actividade a subvencionar (SC4)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Xustificación cadro de gastos (XF_G) Subvencións Xustificación cadro de gastos (XF_G)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Memoria da actividade subvencionada (XF_ME) Subvencións Memoria da actividade subvencionada (XF_ME)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Estado de ingresos e gastos da actividade subvencionada (XF_OB) Subvencións Estado de ingresos e gastos da actividade subvencionada (XF_OB)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Declaración responsable de ter contacto persoal cos menores (DR_M) Subvencións Declaración responsable de ter contacto persoal cos menores (DR_M)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Declaración responsable de non ter débedas (DR_D) Subvencións Declaración responsable de non ter débedas (DR_D)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Declaración responsable de incompatibilidades en subvencións (DR_IN) Subvencións Declaración responsable de incompatibilidades en subvencións (DR_IN)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Declaración responsable de obrigas a entidades beneficiarias (DR_OB) Subvencións Declaración responsable de obrigas a entidades beneficiarias (DR_OB)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Declaración de outros ingresos (DR_ AX) Subvencións Declaración de outros ingresos (DR_ AX)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Declaración responsable de igualdade de premios (DR_P) Subvencións Declaración responsable de igualdade de premios (DR_P)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Declaración responsable gastos e xustificantes de pagamento (DR_DG) Subvencións Declaración responsable gastos e xustificantes de pagamento (DR_DG)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Certificado federación deportes de equipo (CF_E) Subvencións Certificado federación deportes de equipo (CF_E)
29/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Certificado federación deportes individuais (CF_I) Subvencións Certificado federación deportes individuais (CF_I)
28/10/2021 Femicamp - Xuventude en igualdade Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
28/10/2021 Femicamp - Xuventude en igualdade Notificación de aprobación Anuncios Notificación de aprobación
27/10/2021 Femicamp - Xuventude en igualdade Portada Anuncios Portada
27/10/2021 Femicamp - Xuventude en igualdade Cartel programa Anuncios Cartel programa
27/10/2021 Convocatoria para a cobertura por libre designación de postos vacantes, xefaturas de servizo Notificación nomeamento procedemento libre designación Anuncios Notificación nomeamento procedemento libre designación
19/10/2021 Subvencións a entidades veciñais do ano 2021 Convocatoria BOP Subvencións Convocatoria BOP
19/10/2021 Subvencións a entidades veciñais do ano 2021 ANEXO I: Solicitude de subvención (o prazo de solicitudes é do 20 de outubro ao 3 de novembro de 2021 ámbolos dous incluídos) Subvencións ANEXO I: Solicitude de subvención (o prazo de solicitudes é do 20 de outubro ao 3 de novembro de 2021 ámbolos dous incluídos)
18/10/2021 Tapéate Ferrol 2021 Bases Anuncios Bases
14/10/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto setembro 2021 Anuncios Edicto setembro 2021
13/10/2021 CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO CURSO ACADÉMICO 2021-2022 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
13/10/2021 CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO CURSO ACADÉMICO 2021-2022 Solicitude bonobus Anuncios Solicitude bonobus
08/10/2021 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2021) Bases Subvencións Bases
07/10/2021 Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2021-2023 Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 9: Seguridade e Tráfico - LS 9.2 Subvencións directas Subvencións Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 9: Seguridade e Tráfico - LS 9.2 Subvencións directas
06/10/2021 Subvencións a entidades veciñais do ano 2021 Bases reguladoras específicas (o prazo de solicitudes abrirase a partir do día seguinte ó da data de publicación do extracto da convocatoria no BOP) Subvencións Bases reguladoras específicas (o prazo de solicitudes abrirase a partir do día seguinte ó da data de publicación do extracto da convocatoria no BOP)
05/10/2021 Subvencións nominativas para o exercizo económico 2021 Anuncio exposición pública inicial da modificación do anexo de subvencións Subvencións Anuncio exposición pública inicial da modificación do anexo de subvencións
30/09/2021 Consello Sectorial de Benestar Social Apertura do prazo, durante todo o mes de outubro, para a presentación de novas solicitudes de participación Anuncios Apertura do prazo, durante todo o mes de outubro, para a presentación de novas solicitudes de participación
29/09/2021 Contratación laboral temporal de persoal de reforzo do servizo de normalización lingüística Acta de 27 de setembro de 2021 Oposicións Acta de 27 de setembro de 2021
28/09/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor Acta 28 de setembro de 2021 Concurso oposición Acta 28 de setembro de 2021
27/09/2021 Adxudicación de postos comisión de servizos Ver documento Anuncios Ver documento
23/09/2021 Contratación laboral temporal de persoal de reforzo do servizo de normalización lingüística Resultado da Fase I, baremación de currículo Oposicións Resultado da Fase I, baremación de currículo
23/09/2021 Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2021-2023 Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 8: Igualdade - LS 8.4 Concurso "Curta co violencia" Subvencións Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 8: Igualdade - LS 8.4 Concurso "Curta co violencia"
23/09/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto agosto 2021 Anuncios Edicto agosto 2021
20/09/2021 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2021 Convocatoria do programa de subvencións (O prazo de presentación de solicitudes será do 20.09.2021 ao 01.10.2021 ámbolos dous incluídos) Subvencións Convocatoria do programa de subvencións (O prazo de presentación de solicitudes será do 20.09.2021 ao 01.10.2021 ámbolos dous incluídos)
20/09/2021 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2021 Anexos subvencións Subvencións Anexos subvencións
17/09/2021 Cobertura interina dunha praza de oficial de oficios para ocupar o posto de encargado/a de instalacións deportivas do Concello de Ferrol Listaxe provisional de admitidos e excluídos Anuncios Listaxe provisional de admitidos e excluídos
17/09/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Listaxe definitiva becas comedor escolar concedidos Anuncios Listaxe definitiva becas comedor escolar concedidos
17/09/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Listaxe definitiva becas comedor escolar denegados Anuncios Listaxe definitiva becas comedor escolar denegados
17/09/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Listaxe definitiva axudas á escolarización concedidos Anuncios Listaxe definitiva axudas á escolarización concedidos
17/09/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Listaxe definitiva axudas á escolarización denegados Anuncios Listaxe definitiva axudas á escolarización denegados
16/09/2021 Tramitación autorizacións de uso demanial para a nova tempada deporte. Actuacións concordantes. Notificación decreto Anuncios Notificación decreto
10/09/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Listaxe axudas á escolarización concedidas Anuncios Listaxe axudas á  escolarización concedidas
10/09/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Decreto concesións definitivas axudas escolarización Anuncios Decreto concesións definitivas axudas escolarización
09/09/2021 Exposición pública da conta xeral do Concello de Ferrol correspondente ao exercicio 2020 Anuncio BOP Anuncios Anuncio BOP
07/09/2021 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2021 Bases reguladoras Subvencións Bases reguladoras
06/09/2021 Aprobación inicial regulamento para a prestación de servizos na modalidade de teletraballo no Concello de Ferrol Anuncio BOP Anuncios Anuncio BOP
01/09/2021 Convocatoria para a cobertura por libre designación de postos vacantes, xefaturas de servizo Decreto entrevistas Anuncios Decreto entrevistas
26/08/2021 Consulta previa elaboración do regulamento de funcionamento do servizo de teleasistencia domiciliaria do Concello de Ferrol Consulta previa Anuncios Consulta previa
26/08/2021 Cobertura interina dunha praza de oficial de oficios para ocupar o posto de encargado/a de instalacións deportivas do Concello de Ferrol Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
26/08/2021 Cobertura interina dunha praza de oficial de oficios para ocupar o posto de encargado/a de instalacións deportivas do Concello de Ferrol Modelo de instancia Anuncios Modelo de instancia
25/08/2021 Regulamento de funcionamento da oficina de obxectos perdidos Regulamento de funcionamento da oficina de obxectos perdidos Anuncios Regulamento de funcionamento da oficina de obxectos perdidos
25/08/2021 Regulamento de funcionamento da oficina de obxectos perdidos Anuncio BOP Anuncios Anuncio BOP
25/08/2021 Convocatoria para a cobertura por libre designación de postos vacantes, xefaturas de servizo Resolución acordando aprazamento Anuncios Resolución acordando aprazamento
16/08/2021 Premio solidario Cidade de Ferrol 2021 Convocatoria Anuncios Convocatoria
12/08/2021 Convocatoria para a cobertura por libre designación de postos vacantes, xefaturas de servizo Listaxe de persoas admitidas Anuncios Listaxe de persoas admitidas
12/08/2021 Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2021-2023 Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 8: Igualdade Subvencións Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 8: Igualdade
10/08/2021 Premio solidario Cidade de Ferrol 2021 Bases (o prazo de inscrición abrirase ao día seguinte de publicarse a convocatoria) Anuncios Bases (o prazo de inscrición abrirase ao día seguinte de publicarse a convocatoria)
06/08/2021 Obradoiro de reciclaxe - Urban custom AVISO: Actividade ADIADA Anuncios AVISO: Actividade ADIADA
06/08/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Decreto de aprobación das listaxes provisionais de solicitantes admitidos/as e excluidos/as para as becas de comedor escolar (Anexo 1) e axudas á escolarización (Anexo 2) Anuncios Decreto de aprobación das listaxes provisionais de solicitantes admitidos/as e excluidos/as para as becas de comedor escolar (Anexo 1) e axudas á escolarización (Anexo 2)
06/08/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Anexo 1: listaxes provisionais de solicitantes admitidos/as e excluidos/as para as becas de comedor escolar Anuncios Anexo 1: listaxes provisionais de solicitantes admitidos/as e excluidos/as para as becas de comedor escolar
06/08/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Anexo 2: listaxes provisionais de solicitantes admitidos/as e excluidos/as para as becas de axudas á escolarización Anuncios Anexo 2: listaxes provisionais de solicitantes admitidos/as e excluidos/as para as becas de axudas á escolarización
05/08/2021 Oferta de emprego público do Concello de Ferrol para o ano 2020 Anuncio Bandos Anuncio
04/08/2021 Festa das Pepitas 2021 Decreto de aprobación de actividades culturais Anuncios Decreto de aprobación de actividades culturais
04/08/2021 Festa das Pepitas 2021 Normas de participación e folla de inscrición Anuncios Normas de participación e folla de inscrición
04/08/2021 Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2021-2023 Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 2: Acción social Subvencións Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 2: Acción social
03/08/2021 Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2021-2023 Modificación PES 2021-2023 - Liñas Estratéxicas 3-4-5: Área Cultura, Deportes e Educación Subvencións Modificación PES 2021-2023 - Liñas Estratéxicas 3-4-5: Área Cultura, Deportes e Educación
03/08/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto xullo 2021 Anuncios Edicto xullo 2021
02/08/2021 Obradoiro de reciclaxe - Urban custom Cartel Anuncios Cartel
02/08/2021 Obradoiro de reciclaxe - Urban custom Notificación da aprobación do obradoiro Anuncios Notificación da aprobación do obradoiro
02/08/2021 Obradoiro de reciclaxe - Urban custom Solicitude de inscrición Anuncios Solicitude de inscrición
28/07/2021 Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2021-2023 Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 6: Participación Cidadá Subvencións Modificación PES 2021-2023 - Liña Estratéxica 6: Participación Cidadá
26/07/2021 Subvención Plan de Impulso de Actividade Económica PAME 3 (restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura) Listaxe_AMPLIACIÓN_solic_DESESTIMADAS_PAME 3 Subvencións Listaxe_AMPLIACIÓN_solic_DESESTIMADAS_PAME 3
23/07/2021 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Edicto reclamación xefatura negociado de Sanidade Anuncios Edicto reclamación xefatura negociado de Sanidade
20/07/2021 Orzamento do Concello de Ferrol para o exercicio económico 2021 Aprobación Inicial orzamento 2021 Anuncios Aprobación Inicial orzamento 2021
16/07/2021 Convocatoria para a cobertura por libre designación de postos vacantes, xefaturas de servizo Convocatoria Anuncios Convocatoria
14/07/2021 Regulamento de prestación de Servizos Deportivos e uso de instalacións deportivas municipais. Consulta previa regulamento Anuncios Consulta previa regulamento
09/07/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto xuño 2021 Anuncios Edicto xuño 2021
07/07/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Modelo de Solicitude Anuncios Modelo de Solicitude
07/07/2021 Campamentos infantís do Concello de Ferrol (de 3 a 13 anos) (Ampliación prazo) Listaxe definitivo Anuncios Listaxe definitivo
06/07/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Convocatoria Anuncios Convocatoria
05/07/2021 Subvención Plan de Impulso de Actividade Económica PAME 3 (restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura) Listaxe DEFINITIVO_BENEFICIARIOS/AS PAME 3 Subvencións Listaxe DEFINITIVO_BENEFICIARIOS/AS PAME 3
05/07/2021 Subvención Plan de Impulso de Actividade Económica PAME 3 (restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura) Listaxe DEFINITIVO_DESESTIMADAS PAME 3 Subvencións Listaxe DEFINITIVO_DESESTIMADAS PAME 3
02/07/2021 Obradoiro de tinguidura textil (prazo inscrición do 5 ao 12 de xullo) Inscrición Anuncios Inscrición
02/07/2021 Obradoiro de tinguidura textil (prazo inscrición do 5 ao 12 de xullo) Notificación Anuncios Notificación
30/06/2021 Concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2021-2022 Bases reguladoras para a concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor escolar. Curso 2021-2022. Anuncios Bases reguladoras para a concesión de axudas á escolarización e bolsas de comedor escolar. Curso 2021-2022.
24/06/2021 Programa "Cubertos" 2021 Listado Anuncios Listado
24/06/2021 Campamentos infantís do Concello de Ferrol (de 3 a 13 anos) (Ampliación prazo) Notificación do Decreto de aprobación da listaxe provisional dos campamentos de verán 2021 Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe provisional dos campamentos de verán 2021
24/06/2021 Campamentos infantís do Concello de Ferrol (de 3 a 13 anos) (Ampliación prazo) Anexo I: Listaxe provisional dos campamentos infantís de verán de 2021 Anuncios Anexo I: Listaxe provisional dos campamentos infantís de verán de 2021
24/06/2021 CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO CURSOS ACADÉMICOS 2020-2021 Modificación da convocatoria de axudas para o transporte universitario á Universidade da Coruña, por mor da modificación das bases Anuncios Modificación da convocatoria de axudas para o transporte universitario á Universidade da Coruña, por mor da modificación das bases
24/06/2021 CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO CURSOS ACADÉMICOS 2020-2021 Impreso solicitude bono-bus universitario Anuncios Impreso solicitude bono-bus universitario
24/06/2021 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Resultado xefaturas de negociado Anuncios Resultado xefaturas de negociado
21/06/2021 Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol Resultado proba Coordinadores Anuncios Resultado proba Coordinadores
18/06/2021 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME_Ferrol) - 2ª CONVOCATORIA Listaxe DEFINITIVO xustificación PAME 2 Anuncios Listaxe DEFINITIVO xustificación PAME 2
16/06/2021 Campamentos infantís do Concello de Ferrol (de 3 a 13 anos) (Ampliación prazo) Decreto Anuncios Decreto
16/06/2021 Campamentos infantís do Concello de Ferrol (de 3 a 13 anos) (Ampliación prazo) Solicitude (Anexo I) Anuncios Solicitude (Anexo I)
16/06/2021 Campamentos infantís do Concello de Ferrol (de 3 a 13 anos) (Ampliación prazo) Formulario de saúde (Anexo II) Anuncios Formulario de saúde (Anexo II)
16/06/2021 Campamentos infantís do Concello de Ferrol (de 3 a 13 anos) (Ampliación prazo) Anexo III Autorizacións cesión imaxe e saídas Anuncios Anexo III Autorizacións cesión imaxe e saídas
16/06/2021 Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol Resultado fase proba piscina Anuncios Resultado fase proba piscina
16/06/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto maio 2021 Anuncios Edicto maio 2021
11/06/2021 Provisión polo procedemento de libre designación dos postos vacantes de Xefaturas de Servizo no Concello de Ferrol Bases Anuncios Bases
11/06/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor RESULTADO 4º exercizo.Coñecemento e destreza no manexo de ferramentas Concurso oposición RESULTADO 4º exercizo.Coñecemento e destreza no manexo de ferramentas
10/06/2021 Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol Resultado fase concurso Anuncios Resultado fase concurso
10/06/2021 Proceso de selección para prover 1 praza de auxiliar coidadora da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade) Resultado segundo exercicio Oposicións Resultado segundo exercicio
10/06/2021 Proceso de selección para prover 1 praza de educadora social da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade) Resultado segundo exercicio Oposicións Resultado segundo exercicio
09/06/2021 Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol Listado definitivo de admitidos e excluidos Anuncios Listado definitivo de admitidos e excluidos
08/06/2021 Bando que regula a realización das luminarias de San Xoán e San Pedro dos días 23 e 28 de xuño no ano 2021 Ver documento Bandos Ver documento
08/06/2021 Regulamento dos servizos de comedor nos centros de educación infantil e primaria (CEIP) do termo municipal do Concello de Ferrol Aprobación definitiva Anuncios Aprobación definitiva
07/06/2021 CAMPAMENTOS INFANTÍS I+D (POLA IGUALDADE E A DIVERSIDADE) VERÁN 2021 Anexo I - Solicitude Anuncios Anexo I - Solicitude
07/06/2021 CAMPAMENTOS INFANTÍS I+D (POLA IGUALDADE E A DIVERSIDADE) VERÁN 2021 Anexo II - Formulario de saúde Anuncios Anexo II - Formulario de saúde
07/06/2021 CAMPAMENTOS INFANTÍS I+D (POLA IGUALDADE E A DIVERSIDADE) VERÁN 2021 Anexo III - Autorizacións cesión imaxe e saídas Anuncios Anexo III - Autorizacións cesión imaxe e saídas
04/06/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor RESULTADO 3º exercizo. Recoñecemento material Concurso oposición RESULTADO 3º exercizo. Recoñecemento material
03/06/2021 CAMPAMENTOS INFANTÍS I+D (POLA IGUALDADE E A DIVERSIDADE) VERÁN 2021 Notificación do decreto de aprobación (O prazo abrirase o 7 de xuño ás 9.00h da mañá) Anuncios Notificación do decreto de aprobación (O prazo abrirase o 7 de xuño ás 9.00h da mañá)
03/06/2021 Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol Relación provisional de persoal admitido e excluido Anuncios Relación provisional de persoal admitido e excluido
03/06/2021 Proceso de selección para prover 1 praza de educadora social da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade) Resultado primeiro exercicio Oposicións Resultado primeiro exercicio
02/06/2021 Proceso de selección para prover 1 praza de educadora social da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade) Plantilla test Oposicións Plantilla test
02/06/2021 Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol Resultado final do proceso Oposicións Resultado final do proceso
02/06/2021 CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO CURSOS ACADÉMICOS 2020-2021 Modificación das bases Anuncios Modificación das bases
01/06/2021 Proceso de selección para prover 1 praza de auxiliar coidadora da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade) Edicto resultado primeiro exercicio e plantilla respostas Oposicións Edicto resultado primeiro exercicio e plantilla respostas
31/05/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor Resultado 2º exercizo. Aptitude física. Concurso oposición Resultado 2º exercizo. Aptitude física.
27/05/2021 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Relación definitiva de persoas admitidas e comisión valoración xefaturas de negociado Anuncios Relación definitiva de persoas admitidas e comisión valoración xefaturas de negociado
26/05/2021 Estudo de viabilidade económica, pregos e documentación complementaria sobre a futura licitación de concesión para a explotación da piscina e instalacións deportivas municipais do estadio da Malata Documentacion complementaria (Auditoría de instalacións técnicas do complexo deportivo anexo ao estadio da Malata) Anuncios Documentacion complementaria (Auditoría de instalacións técnicas do complexo deportivo anexo ao estadio da Malata)
25/05/2021 Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol Bases Anuncios Bases
25/05/2021 Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol Declaración xurada aptitude física e psíquica Anuncios Declaración xurada aptitude física e psíquica
25/05/2021 Contratación laboral temporal de 57 socorristas nas praias do Concello de Ferrol Modelo de solicitude Anuncios Modelo de solicitude
25/05/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor Resultado 1ª fase oposición Concurso oposición Resultado 1ª  fase oposición
21/05/2021 Ferrol Escena 2021 Notificación da adxudicación das actuacións do programa FERROL ESCENA 2021 Anuncios Notificación da adxudicación das actuacións do programa FERROL ESCENA 2021
18/05/2021 Subvención Plan de Impulso de Actividade Económica PAME 3 (restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura) Listaxe provisional BENEFICIARIAS_ PAME 3 Subvencións Listaxe provisional BENEFICIARIAS_ PAME 3
18/05/2021 Subvención Plan de Impulso de Actividade Económica PAME 3 (restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura) Listaxe provisional PARA SUBSANAR_PAME 3 Subvencións Listaxe provisional PARA SUBSANAR_PAME 3
18/05/2021 Subvención Plan de Impulso de Actividade Económica PAME 3 (restauración e hospedaxe, ocio nocturno, comercio local e cultura) Listaxe provisional DESESTIMADAS_PAME 3 Subvencións Listaxe provisional DESESTIMADAS_PAME 3
18/05/2021 Estudo de viabilidade económica, pregos e documentación complementaria sobre a futura licitación de concesión para a explotación da piscina e instalacións deportivas municipais do estadio da Malata Edicto de corrección de erros Anuncios Edicto de corrección de erros
18/05/2021 Estudo de viabilidade económica, pregos e documentación complementaria sobre a futura licitación de concesión para a explotación da piscina e instalacións deportivas municipais do estadio da Malata Edicto Prazo de audiencia sobre obra pública para reforma, ampliación e explotación do centro deportivo municipal ubicado no Estadio de A Malata Anuncios Edicto Prazo de audiencia sobre obra pública para reforma, ampliación e explotación do centro deportivo municipal ubicado no Estadio de A Malata
14/05/2021 Incoación de expediente para a elaboración dunha ordenanza REGULADORA DO SERVIZO DE PROGRAMA EDUCATIVO MUNICIPAL “ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES” NOS CENTROS E EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA (CEIP) DO TERMO MUNICIPAL DE FERROL Ver decreto Anuncios Ver decreto
14/05/2021 Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol Edicto de cambio do lugar de realización da proba Oposicións Edicto de cambio do lugar de realización da proba
13/05/2021 Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol Resultado primeiro exercizo Oposicións Resultado primeiro exercizo
12/05/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor Resultado fase de concurso Concurso oposición Resultado fase de concurso
11/05/2021 Proceso de selección para prover 1 praza de auxiliar coidadora da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade) Resultado fase de concurso Oposicións Resultado fase de concurso
11/05/2021 Proceso de selección para prover 1 praza de educadora social da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade) Resultado fase de concurso Oposicións Resultado fase de concurso
11/05/2021 Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol Notificación rectificación Nivel Celga Oposicións Notificación rectificación Nivel Celga
11/05/2021 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe Subvencións XUSTIFICADAS PAME 1 Subvencións Listaxe Subvencións XUSTIFICADAS PAME 1
11/05/2021 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe Subvencións NON XUSTIFICADAS PAME 1 Subvencións Listaxe Subvencións NON XUSTIFICADAS PAME 1
05/05/2021 Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol Resultado fase de concurso Oposicións Resultado fase de concurso
04/05/2021 Estudo de viabilidade económica, pregos e documentación complementaria sobre a futura licitación de concesión para a explotación da piscina e instalacións deportivas municipais do estadio da Malata Estudo viabilidade Anuncios Estudo viabilidade
04/05/2021 Estudo de viabilidade económica, pregos e documentación complementaria sobre a futura licitación de concesión para a explotación da piscina e instalacións deportivas municipais do estadio da Malata Anexo I - Proxeccións Anuncios Anexo I - Proxeccións
30/04/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto abril 2021 Anuncios Edicto abril 2021
30/04/2021 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Relación provisional de admitidos e excluídos xefaturas de negociado Anuncios Relación provisional de admitidos e excluídos xefaturas de negociado
28/04/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor Anuncio relación definitiva e data inicio proceso selección 12 prazas de bombeiro condutor Concurso oposición Anuncio relación definitiva e data inicio proceso selección 12 prazas de bombeiro condutor
23/04/2021 Proceso de selección para prover 1 praza de auxiliar coidadora da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade) Notificación listado definitivo e inicio do proceso de auxiliar coidadora Oposicións Notificación listado definitivo e inicio do proceso de auxiliar coidadora
23/04/2021 Proceso de selección para prover 1 praza de educadora social da Casa de Acollida, con carácter de persoal funcionario en réxime de interinidade por execución de programas de carácter temporal (convenio Mancomunidade) Notificación listado definitivo e inicio do proceso de educadora social Oposicións Notificación listado definitivo e inicio do proceso de educadora social
16/04/2021 Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol Notificación listado definitivo chóferes grúa e inicio proceso selectivo Oposicións Notificación listado definitivo chóferes grúa e inicio proceso selectivo
14/04/2021 Ferrol Escena 2021 Listaxe de grupos inscritos Anuncios Listaxe de grupos inscritos
14/04/2021 Ferrol Escena 2021 Anexos II e III. Inscrición das AAVV (Prazo de inscrición do 15.04.2021 ao 28.04.2021 ámbolos dous incluídos) Anuncios Anexos II e III. Inscrición das AAVV (Prazo de inscrición do 15.04.2021 ao 28.04.2021 ámbolos dous incluídos)
12/04/2021 Anexo de subvencións nominativas para o exercicio económico 2021 da Área de Benestar Aprobación inicial Subvencións Aprobación inicial
09/04/2021 Curso de adaptación da actividade física e deportiva ao salvamento e socorrismo en instalacións acuáticas e espazos naturais Bases e convocatoria (inscricións do 10 ao 19 de abril do 2021 en rexistro@ferrol.es) Anuncios Bases e convocatoria (inscricións do 10 ao 19 de abril do 2021 en rexistro@ferrol.es)
09/04/2021 Curso de adaptación da actividade física e deportiva ao salvamento e socorrismo en instalacións acuáticas e espazos naturais Cartel Anuncios Cartel
07/04/2021 Protocolo COVID19 para a realización de probas nos procesos selectivos convocadas polo Concello de Ferrol Ver protocolo Anuncios Ver protocolo
07/04/2021 Protocolo COVID19 para a realización de probas nos procesos selectivos convocadas polo Concello de Ferrol Declaración responsable aspirantes Anuncios Declaración responsable aspirantes
07/04/2021 Protocolo COVID19 para a realización de probas nos procesos selectivos convocadas polo Concello de Ferrol Instrución persoas afectadas Anuncios Instrución persoas afectadas
06/04/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto marzo 2021 Anuncios Edicto marzo 2021
31/03/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor Anuncio de listado provisional de admitidos e excluídos Concurso oposición Anuncio de listado provisional de admitidos e excluídos
25/03/2021 Bando: Inicio da campaña de trampeo para detección e control da vespa velutina Ver documento Bandos Ver documento
23/03/2021 Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol Notificación listado provisional persoas admitidas e excluidas Oposicións Notificación listado provisional persoas admitidas e excluidas
17/03/2021 Instrución reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal de postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil Actualización da listaxe de postos vacantes da Instrucción reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal dos postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil a data 15/03/2021 Anuncios Actualización da listaxe de postos vacantes da Instrucción reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal dos postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil a data 15/03/2021
15/03/2021 Anuncio de notificación en procedemento de retirada de vehículo abandonado no depósito municipal Notificación de vehículo abandonado Anuncios Notificación de vehículo abandonado
15/03/2021 Ferrol Escena 2021 Normas reguladoras Anuncios Normas reguladoras
15/03/2021 Ferrol Escena 2021 Notificación aprobación bases reguladoras e gasto Anuncios Notificación aprobación bases reguladoras e gasto
15/03/2021 Ferrol Escena 2021 Anexo I (Inscrición dos grupos) Prazo de inscrición dos grupos do 16.03.2021 ao 30.03.2021 (ámbolos dous incluidos) Anuncios Anexo I (Inscrición dos grupos) Prazo de inscrición dos grupos do 16.03.2021 ao 30.03.2021 (ámbolos dous incluidos)
15/03/2021 Ferrol Escena 2021 Anexo II e III (Inscrición das AA.VV.) Anuncios Anexo II e III (Inscrición das AA.VV.)
15/03/2021 I concurso de curtametraxes contra a violencia de xénero "Curta coa violencia" Notificación nomeamento xurado Anuncios Notificación nomeamento xurado
05/03/2021 XXXII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CONCELLO DE FERROL": ANO 2021 Rectificación de erros materiais da base primeira e sétima Anuncios Rectificación de erros materiais da base primeira e sétima
04/03/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto febreiro 2021 Anuncios Edicto febreiro 2021
03/03/2021 Ordenanza de tráfico, circulación e seguridade viaria (proxecto) Borrador ordenanza tráfico Anuncios Borrador ordenanza tráfico
03/03/2021 Ordenanza de tráfico, circulación e seguridade viaria (proxecto) A Magdalena (1/2) Anuncios A Magdalena (1/2)
03/03/2021 Ordenanza de tráfico, circulación e seguridade viaria (proxecto) A Magdalena (2/2) Anuncios A Magdalena (2/2)
03/03/2021 Ordenanza de tráfico, circulación e seguridade viaria (proxecto) Esteiro Anuncios Esteiro
03/03/2021 Ordenanza de tráfico, circulación e seguridade viaria (proxecto) Ensanche Anuncios Ensanche
03/03/2021 Ordenanza de tráfico, circulación e seguridade viaria (proxecto) CHUF Anuncios CHUF
03/03/2021 Ordenanza de tráfico, circulación e seguridade viaria (proxecto) Centros saúde Anuncios Centros saúde
02/03/2021 Mancomunidade: BANDO traslado poni a refuxio de animais Ver bando Bandos Ver bando
26/02/2021 Convocatoria de subvencións de concorrencia para a promoción e fomento da cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2020 Notificación da adxudicación Subvencións Notificación da adxudicación
24/02/2021 Plan Estratéxico de Subvencións do Concello de Ferrol para o período 2021-2023 Anuncio BOP Subvencións Anuncio BOP
22/02/2021 Cobertura interina de dúas prazas de persoal chófer mecánico do Concello de Ferrol Anuncio bases reguladoras Oposicións Anuncio bases reguladoras
22/02/2021 XXXII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CONCELLO DE FERROL": ANO 2021 Convocatoria pública Anuncios Convocatoria pública
22/02/2021 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Anuncio de ampliación da convocatoria de concurso de traslados de postos vacantes no Concello de Ferrol Anuncios Anuncio de ampliación da convocatoria de concurso de traslados de postos vacantes no Concello de Ferrol
19/02/2021 Regulamento dos servizos de comedor nos centros de educación infantil e primaria (CEIP) do termo municipal do Concello de Ferrol Regulamento Anuncios Regulamento
18/02/2021 Instrución reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal de postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil Actualización da listaxe de postos vacantes da Instrucción reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal dos postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil a data 15/02/2021 Anuncios Actualización da listaxe de postos vacantes da Instrucción reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal dos postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil a data 15/02/2021
12/02/2021 XXXII CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CONCELLO DE FERROL": ANO 2021 Bases Anuncios Bases
12/02/2021 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe PROVISIONAL Xustificación PAME1 INCOMPLETAS Subvencións Listaxe PROVISIONAL Xustificación PAME1 INCOMPLETAS
12/02/2021 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe PROVISIONAL Xustificación PAME1 XUSTIFICADAS Subvencións Listaxe PROVISIONAL Xustificación PAME1 XUSTIFICADAS
12/02/2021 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe PROVISIONAL Xustificación PAME1 NON PRESENTADAS Subvencións Listaxe PROVISIONAL Xustificación PAME1 NON PRESENTADAS
11/02/2021 Regulamento dos servizos de comedor nos centros de educación infantil e primaria (CEIP) do termo municipal do Concello de Ferrol Aprobación inicial Anuncios Aprobación inicial
09/02/2021 Decreto resolución aplicación tarifa sen actividade auga, lixo, sumidoiros, depuración Ver documento Anuncios Ver documento
08/02/2021 Convocatoria de subvencións de concorrencia para a promoción e fomento da cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2020 Proposta de resolución definitiva - Prazo de aceptación ou renuncia Subvencións Proposta de resolución definitiva - Prazo de aceptación ou renuncia
03/02/2021 Regulamento da Mesa local de coordinación interinstitucional contra a violencia de xénero do Concello de Ferrol Anuncio da aprobación inicial Anuncios Anuncio da aprobación inicial
03/02/2021 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto xaneiro 2021 Anuncios Edicto xaneiro 2021
02/02/2021 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor Publicación convocatoria BOE Concurso oposición Publicación convocatoria BOE
01/02/2021 Regulamento interno de funcionamento do Consello Sectorial da Lingua Anuncio da aprobación definitiva do Regulamento Interno de funcionamento do Consello Sectorial da Lingua Anuncios Anuncio da aprobación definitiva do Regulamento Interno de funcionamento do Consello Sectorial da Lingua
27/01/2021 Subvención Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica (PAME 3) EXTRACTO da CONVOCATORIA para a subvención do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid_ 19 (PAME 3) Subvencións EXTRACTO da CONVOCATORIA para a subvención do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid_ 19 (PAME 3)
21/01/2021 Subvención Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica (PAME 3) CONVOCATORIA para a subvención do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid_ 19 (PAME 3) Subvencións CONVOCATORIA para a subvención do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid_ 19 (PAME 3)
20/01/2021 Subvención Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica (PAME 3) Bases reguladoras para a subvención do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid_ 19 (PAME 3) Subvencións Bases reguladoras para a subvención do Plan de Mantemento e Impulso da Actividade Económica no termo municipal de Ferrol con motivo da crise económica provocada polo Covid_ 19 (PAME 3)
14/01/2021 Convocatoria de subvencións de concorrencia para a promoción e fomento da cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2020 Valoración das solicitudes de subvención de concorrencia - Prazo de alegacións Subvencións Valoración das solicitudes de subvención de concorrencia - Prazo de alegacións
14/01/2021 Anuncio de notificación de vehículos abandonados Corrección de erros no anuncio publicado no Taboleiro o 27-10-2020, "de notificación de 29 de xullo de 2020 en procedemento de retirada de vehículos abandonados no depósito municipal (Nº Rfª 2020015077)" Anuncios Corrección de erros no anuncio publicado no Taboleiro o 27-10-2020, "de notificación de 29 de xullo de 2020 en procedemento de retirada de vehículos abandonados no depósito municipal (Nº Rfª 2020015077)"
11/01/2021 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Resultado do concurso de traslados de supervisores no Concello de Ferrol (BOP 18/09/2020) Anuncios Resultado do concurso de traslados de supervisores no Concello de Ferrol (BOP 18/09/2020)
29/12/2020 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2020 Listado definitivo Anuncios Listado definitivo
24/12/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto decembro Anuncios Edicto decembro
22/12/2020 CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO CURSOS ACADÉMICOS 2020-2021 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria  BOP
22/12/2020 CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO CURSOS ACADÉMICOS 2020-2021 Solicitude e documentación Anuncios Solicitude e documentación
18/12/2020 I concurso de curtametraxes contra a violencia de xénero "Curta coa violencia" Bases Anuncios Bases
18/12/2020 I concurso de curtametraxes contra a violencia de xénero "Curta coa violencia" Convocatoria Anuncios Convocatoria
18/12/2020 I concurso de curtametraxes contra a violencia de xénero "Curta coa violencia" Anexo I: Solicitude de inscrición (O prazo é dende o 21 de decembro ata o 18 de xaneiro, ambos incluídos) Anuncios Anexo I: Solicitude de inscrición (O prazo é dende o 21 de decembro ata o 18 de xaneiro, ambos incluídos)
09/12/2020 Decreto sobre as taxas de auga, lixo, sumidoiros e depuración segundo estado de alarma Ver documento Anuncios Ver documento
04/12/2020 Concurso oposición 12 prazas de bombeiro condutor Anuncio bases convocatoria Concurso oposición Anuncio bases convocatoria
04/12/2020 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2020 Listados provisionais de admitidos/as e excluídos/as Anuncios Listados provisionais de admitidos/as e excluídos/as
04/12/2020 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2020 Decreto da publicación dos listados provisionais de admitidos/as e excluídos/as Anuncios Decreto da publicación dos listados provisionais de admitidos/as e excluídos/as
02/12/2020 CONVOCATORIA PÚBLICA DE AXUDAS PARA TRANSPORTE DIARIO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS/AS DE FERROL ÁS FACULTADES DA UNIVERSIDADE DA CORUÑA NOS CAMPUS DA CORUÑA. BONO BUS UNIVERSITARIO CURSOS ACADÉMICOS 2020-2021 Bases Anuncios Bases
02/12/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto novembro Anuncios Edicto novembro
01/12/2020 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Rectificación resolución persoas admitidas supervisores (supervisor limpeza viaria e edificios) Anuncios Rectificación resolución persoas admitidas supervisores (supervisor limpeza viaria e edificios)
27/11/2020 Instrución reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal de postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil Modificación da instrución reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal de postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil Anuncios Modificación da instrución reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal de postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil
27/11/2020 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Relación definitiva admitidos e Comisión Valoración supervisores Anuncios Relación definitiva admitidos e Comisión Valoración supervisores
27/11/2020 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2020) Notificación de adxudicación de subvencións Subvencións Notificación de adxudicación de subvencións
24/11/2020 Subvencións a entidades veciñais do ano 2020 Convocatoria BOP Subvencións Convocatoria BOP
24/11/2020 Subvencións a entidades veciñais do ano 2020 Solicitude Subvencións Solicitude
23/11/2020 Regulamento interno de funcionamento do Consello Sectorial da Lingua Regulamento interno de funcionamento Anuncios Regulamento interno de funcionamento
23/11/2020 Regulamento interno de funcionamento do Consello Sectorial da Lingua Anuncio da aprobación inicial Anuncios Anuncio da aprobación inicial
20/11/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME_Ferrol) - 2ª CONVOCATORIA Notificación listaxe BENEFICIARIOS/AS Pame_Ferrol 2ª convocatoria Anuncios Notificación listaxe BENEFICIARIOS/AS Pame_Ferrol 2ª convocatoria
20/11/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME_Ferrol) - 2ª CONVOCATORIA Notificación listaxe DESESTIMADO/AS Pame_Ferrol 2ª convocatoria Anuncios Notificación listaxe DESESTIMADO/AS Pame_Ferrol 2ª convocatoria
18/11/2020 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Notificación do decreto sobre representatividade dos clubs que utilizan a piscina de Caranza (Asinado o 13/10/2020) Anuncios Notificación do decreto sobre representatividade dos clubs que utilizan a piscina de Caranza (Asinado o 13/10/2020)
18/11/2020 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Notificación do decreto de aprobación do reparto da láminade auga para os clubs que utilizan a piscina de Caranza (Asinado o 04/11/2020) Anuncios Notificación do decreto de aprobación do reparto da láminade auga para os clubs que utilizan a piscina de Caranza (Asinado o 04/11/2020)
18/11/2020 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Notificación do decreto de autorización dos cambios solicitados polos clubs que utilizan a piscina de Caranza (Asinado o 13/11/2020) Anuncios Notificación do decreto de autorización dos cambios solicitados polos clubs que utilizan a piscina de Caranza (Asinado o 13/11/2020)
17/11/2020 Subvencións a entidades veciñais do ano 2020 Bases reguladoras (o prazo de solicitudes abrirase a partir do día seguinte ó da data de publicación do extracto da convocatoria no BOP) Subvencións Bases reguladoras (o prazo de solicitudes abrirase a partir do día seguinte ó da data de publicación do extracto da convocatoria no BOP)
12/11/2020 Modificación da ordenanza fiscal xeral, da Ordenanza número 1 Reguladora do imposto sobre bens inmobles, da ordenanza número 4 reguladora do imposto sobre actividades económicas e Ordenanza número 19 Reguladora da taxa por ocupación de mesas e cadeira con finalidade lucrativa do dominio público Aprobación provisional Anuncios Aprobación provisional
11/11/2020 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2020 Convocatoria Anuncios Convocatoria
09/11/2020 Obradoiros Virtuais Xuventude Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
03/11/2020 Expediente para a elaboración dunha ordenanza REGULADORA DO SERVIZO DE COMEDOR NOS CENTROS DE EDUCACIÓN INFANTIL E PRIMARIA (CEIP) DO TERMO MUNICIPAL DE FERROL Ver expediente Anuncios Ver expediente
03/11/2020 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2020 Anuncio BOP bases (o prazo de presentación de solicitudes se abrirá coa próxima publicación no BOP da CONVOCATORIA) Anuncios Anuncio BOP bases (o prazo de presentación de solicitudes se abrirá coa próxima publicación no BOP da CONVOCATORIA)
02/11/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto outubro Anuncios Edicto outubro
28/10/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME_Ferrol) - 2ª CONVOCATORIA Listaxe provisional SOLICITUDES CONCEDIDAS Anuncios Listaxe provisional SOLICITUDES CONCEDIDAS
28/10/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME_Ferrol) - 2ª CONVOCATORIA Listaxe provisional SOLICITUDES PARA EMENDAR DOCUMENTACIÓN Anuncios Listaxe provisional SOLICITUDES PARA EMENDAR DOCUMENTACIÓN
28/10/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME_Ferrol) - 2ª CONVOCATORIA Listaxe provisional SOLICITUDES DESESTIMADAS Anuncios Listaxe provisional SOLICITUDES DESESTIMADAS
27/10/2020 Bando 27/10/2020 Ver documento Bandos Ver documento
27/10/2020 Anuncio de notificación de vehículos abandonados Anuncio nº ref 2020009877 Anuncios Anuncio nº ref 2020009877
27/10/2020 Anuncio de notificación de vehículos abandonados Anuncio nº ref 2020015077 Anuncios Anuncio nº ref 2020015077
27/10/2020 Anuncio de notificación de vehículos abandonados Anuncio nº ref 2020015081 Anuncios Anuncio nº ref 2020015081
27/10/2020 Anuncio de notificación de vehículos abandonados Anuncio nº ref 2020015082 Anuncios Anuncio nº ref 2020015082
26/10/2020 Bando 26/10/2020 Ver documento Bandos Ver documento
23/10/2020 Instrución reguladora do procedemento de autorización para a ocupación temporal de postos nos mercados municipais da Magdalena e Recimil Ver documento Anuncios Ver documento
23/10/2020 Xornadas día internacional das persoas en situación de sen fogar Programa Anuncios Programa
23/10/2020 Xornadas día internacional das persoas en situación de sen fogar Formulario de rexistro Anuncios Formulario de rexistro
19/10/2020 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2020 Convocatoria pública Subvencións Convocatoria pública
19/10/2020 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2020 Anexos e solicitude (o prazo de presentación de solicitudes será do 20.10.2020 ao 09.11.2020) Subvencións Anexos e solicitude (o prazo de presentación de solicitudes será do 20.10.2020 ao 09.11.2020)
13/10/2020 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Lista definitiva (anexo I) Anuncios Lista definitiva (anexo I)
06/10/2020 DECRETO AMPLIACIÓN PERÍODO TERRAZAS RÚA MAGDALENA (ENTRE R/ RUBALCAVA E R/CORUÑA) Anuncio Anuncios Anuncio
06/10/2020 PEMU (Plan de Emerxencia Municipal) Anuncio da aprobación definitiva Anuncios Anuncio da aprobación definitiva
02/10/2020 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2020 Bases reguladoras Subvencións Bases reguladoras
02/10/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais Edicto setembro Anuncios Edicto setembro
18/09/2020 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Anuncio BOP Anuncios Anuncio BOP
18/09/2020 Concurso de traslados de xefaturas de negociado e supervisores do Concello de Ferrol Solicitude Anuncios Solicitude
18/09/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas. Edicto de Agosto do 2020 Anuncios Edicto de Agosto do 2020
17/09/2020 Ferrol Escena 2020 Aprobación da realización do programa Ferrol Escena 2020, aprobación das normas reguladoras e o gasto Anuncios Aprobación da realización do programa Ferrol Escena 2020, aprobación das normas reguladoras e o gasto
11/09/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME_Ferrol) - 2ª CONVOCATORIA Extracto segunda convocatoria Anuncios Extracto segunda convocatoria
08/09/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME_Ferrol) - 2ª CONVOCATORIA Segunda convocatoria Anuncios Segunda convocatoria
08/09/2020 Becas de comedor escolar e axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Decreto Subvencións Decreto
08/09/2020 Becas de comedor escolar e axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Listaxe definitiva Subvencións Listaxe definitiva
07/09/2020 Medidas ante o peche do ocio nocturno. Edicto Anuncios Edicto
07/09/2020 Medidas ante o peche do ocio nocturno. Anexo Anuncios Anexo
03/09/2020 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2020) Extracto de convocatoria Subvencións Extracto de convocatoria
28/08/2020 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Notificación de Resolución Parcial Anuncios Notificación de Resolución Parcial
27/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Extracto da convocatoria Subvencións Extracto da convocatoria
27/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Cadro de valoracións Subvencións Cadro de valoracións
27/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Memoria-Actuacións Solicitadas Subvencións Memoria-Actuacións Solicitadas
27/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Modelo de solicitude Subvencións Modelo de solicitude
24/08/2020 Regulamento do Consello Sectorial de Benestar Social Aprobación inicial Anuncios Aprobación inicial
24/08/2020 Regulamento do Consello Sectorial de Benestar Social Texto inicial do regulamento Anuncios Texto inicial do regulamento
21/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Convocatoria (galego) Subvencións Convocatoria (galego)
21/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Convocatoria (castelán) Subvencións Convocatoria (castelán)
21/08/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas. Edicto Anuncios Edicto
19/08/2020 Plan estatal de vivenda 2018-2021, anualidade 2018 Notificación aos interesados: Propostas de cualificación provisional - subvencións de rehabilitación Subvencións Notificación aos interesados: Propostas de cualificación provisional - subvencións de rehabilitación
14/08/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe das subvencións concedidas Subvencións Listaxe das subvencións concedidas
14/08/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe solicitudes desestimadas Subvencións Listaxe solicitudes desestimadas
13/08/2020 Ferrol Escena 2020 Medidas preventivas para as actuacións Anuncios Medidas preventivas para as actuacións
13/08/2020 Ferrol Escena 2020 Notificación Decreto de adxudicación de actuacións Anuncios Notificación Decreto de adxudicación de actuacións
11/08/2020 Programa de subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para o fomento e promoción do deporte (2020) Bases Subvencións Bases
10/08/2020 Subvención de actividades de reactivación e promoción económica do Concello de Ferrol para o ano 2020. FERROL CIDADE VIVA. Bases Subvencións Bases
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración de outros ingresos (DR_ AX) Subvencións Declaración de outros ingresos (DR_ AX)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de non ter débedas (DR_D) Subvencións Declaración responsable de non ter débedas (DR_D)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de incompatibilidades en subvencións (DR_IN) Subvencións Declaración responsable de incompatibilidades en subvencións (DR_IN)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de ter contacto persoal cos menores (DR_M) Subvencións Declaración responsable de ter contacto persoal cos menores (DR_M)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de obrigas a entidades beneficiarias (DR_OB) Subvencións Declaración responsable de obrigas a entidades beneficiarias (DR_OB)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de igualdade de premios (DR_P) Subvencións Declaración responsable de igualdade de premios (DR_P)
07/08/2020 Anexos a subvencions nominativas Declaración responsable de seguros (DR_S) Subvencións Declaración responsable de seguros (DR_S)
04/08/2020 Becas de comedor escolar e axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Decretos listas provisionais Subvencións Decretos listas provisionais
04/08/2020 Becas de comedor escolar e axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Listados provisionais Subvencións Listados provisionais
17/07/2020 Anuncio do Organismo Autonómico Xerencia de Infraestructuras e Equipación da Seguridade do Estado de subasta pública para a enaxenación de varios inmobles Promoción da iniciación do procedemento de enaxenación por subasta pública Ó ALZA Anuncios Promoción da iniciación do procedemento de enaxenación por subasta pública Ó ALZA
13/07/2020 Aprobación do padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas. Edicto Anuncios Edicto
10/07/2020 Actas do plan de inclusión 20/20 Acta do 7 de Xullo Anuncios Acta do 7 de Xullo
10/07/2020 Actas do plan de inclusión 20/20 Acta do 8 de Xullo Anuncios Acta do 8 de Xullo
10/07/2020 Actas do plan de inclusión 20/20 Acta do 9 de Xullo Anuncios Acta do 9 de Xullo
06/07/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe provisional persoas solicitantes propostas como beneficiarias. Subvencións Listaxe provisional persoas solicitantes propostas como beneficiarias.
06/07/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe provisional persoas solicitantes que non cumpren os requisitos. Subvencións Listaxe provisional persoas solicitantes que non cumpren os requisitos.
06/07/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Listaxe provisional persoas solicitantes que non achegaron a totalidade da documentación (Pendente de emenda). Subvencións Listaxe provisional persoas solicitantes que non achegaron a totalidade da documentación (Pendente de emenda).
02/07/2020 Acta de plan de inclusión 20/20 educadores Acta de 2 de Xullo do 2020 Anuncios Acta de 2 de Xullo do 2020
01/07/2020 Aprobación definitiva Ord. 1 prestacion patrimonial (tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos) Publicación no BOP Anuncios Publicación no BOP
30/06/2020 Acta de plan de inclusión 20/20 traballadores sociais Acta Anuncios Acta
30/06/2020 Aprobouse provisionalmente a modificación da Ordenanza num. 1 reguladora da prestación patrimonial Edicto Anuncios Edicto
26/06/2020 Acta de plan de inclusión 2020 para psicólogos Acta do 26 de Xuño do 2020 Anuncios Acta do 26 de Xuño do 2020
23/06/2020 Relación aspirantes propostos proceso selectivo labores de vixilancia e salvamento nas praias do termo municipal de Ferrol Edicto Anuncios Edicto
19/06/2020 Plan de inclusión. Traballador social Edicto Anuncios Edicto
19/06/2020 Plan de inclusión. Psicólogos Edicto Anuncios Edicto
19/06/2020 Plan de inclusión. Orientadores laborales Edicto Anuncios Edicto
19/06/2020 Plan de inclusión. Educador de familia Edicto Anuncios Edicto
16/06/2020 Becas de comedor escolar para o Curso 2020-2021 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
16/06/2020 Becas de comedor escolar para o Curso 2020-2021 Impresos solicitude Anuncios Impresos solicitude
16/06/2020 Axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
16/06/2020 Axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Impresos solicitude Anuncios Impresos solicitude
15/06/2020 Certificado do acordo plenario polo que se aproban as subvencións nominativas do Área de Benestar Certificado do acordo plenario polo que se aproban as subvencións nominativas do Área de Benestar Subvencións Certificado do acordo plenario polo que se aproban as subvencións nominativas do Área de Benestar
11/06/2020 Fogatas de San Juan e San Pedro. Restriccións Bando cara as Fogatas de San Juan e San Pedro. Bandos Bando cara as Fogatas de San Juan e San Pedro.
10/06/2020 Reanudación prazos ámbito xestión de ingresos Edicto. Reanudación prazos ámbito xestión de ingresos Anuncios Edicto. Reanudación prazos ámbito xestión de ingresos
08/06/2020 Becas de comedor escolar para o Curso 2020-2021 Bases reguladoras (o prazo de solicitude non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP) Anuncios Bases reguladoras (o prazo  de solicitude non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP)
08/06/2020 Axudas á escolarización para o Curso 2020-2021 Bases reguladoras (o prazo de solicitude non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP) Anuncios Bases reguladoras (o prazo  de solicitude non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP)
05/06/2020 Edicto de aprobación inicial ordenanza fiscal nº 19 de mesas e cadeiras (Terrazas) Edicto de aprobación inicial ordenanza fiscal nº 19 de mesas e cadeiras (Terrazas) Anuncios Edicto de aprobación inicial ordenanza fiscal nº 19 de mesas e cadeiras (Terrazas)
25/05/2020 Reapertura cemiterio municipal de Catabois para visitas Reapertura cemiterio municipal de Catabois para visitas Anuncios Reapertura cemiterio municipal de Catabois para visitas
11/05/2020 Horarios de servizos de autobús reducidos por Estado de Alarma Horarios de buses interurbáns vixentes dende o 11 de Maio de 2020 Anuncios Horarios de buses interurbáns vixentes dende o 11 de Maio de 2020
11/05/2020 Horarios de servizos de autobús reducidos por Estado de Alarma Horarios de buses urbáns vixentes dende o 11 de Maio de 2020 Anuncios Horarios de buses urbáns vixentes dende o 11 de Maio de 2020
08/05/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Extracto da convocatoria da subvención PAME-Ferrol Subvencións Extracto da convocatoria da subvención PAME-Ferrol
07/05/2020 Aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas correspondente a Seguridade Pública: Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas correspondente a Seguridade Pública: Agrupación de Voluntarios de Protección Civil Subvencións Aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas correspondente a Seguridade Pública: Agrupación de Voluntarios de Protección Civil
05/05/2020 Modificación ordenanza nº 1 da prestación patrimonial de carácter público non tributario correspondente aos servizos de tratamento e eliminación de Residuos urbanos e corrección de erros Modificación ordenanza Anuncios Modificación ordenanza
05/05/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Bases reguladoras para a subvención do Plan de Mellora para a Emprebabilidade (PAME-Ferrol) Subvencións Bases reguladoras para a subvención do Plan de Mellora para a Emprebabilidade (PAME-Ferrol)
29/04/2020 Subvención Plan de Mellora para a Empregabilidade (PAME-Ferrol) Certificado do Concello-Pleno de aprobación das bases e a convocatoria para a subvención do PAME-Ferrol Subvencións Certificado do Concello-Pleno de aprobación das bases e a convocatoria para a subvención do PAME-Ferrol
29/04/2020 Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito nº10/2020 subexpediente 1/2020 de crédito extraordinario/suplemento de crédito Edicto Anuncios Edicto
29/04/2020 Aprobación inicial do anexo de subvencións nominativas comprensivo das relativas a Benestar Social e Igualdade para o exercicio económico 2020 Edicto Subvencións Edicto
28/04/2020 Proceso de selección para o nomeamento, mediante comisión de servizos, dun/dunha funcionario/a interino/a, Grupo A, subgrupo A1/A2, Escala de Administración Xeral/ Especial, denominación XEFE/A SECCIÓN FACENDA E PATRIMONIO Notificación do nomeamento en réxime de comisión de servizos xefatura de Sección de Facenda e Patrimonio Anuncios Notificación do nomeamento en réxime de comisión de servizos xefatura de Sección de Facenda e Patrimonio
21/04/2020 Edicto de aprobación do Padrón relativo á taxa por utilización das instalacións deportivas municipais así como polas prestacións de servizos nelas (Ordenanza fiscal nº 26) correspondente ao mes de marzo de 2020 Documento Anuncios Documento
21/04/2020 Listaxe de empresas abertas durante o COVID-19 Formulario de alta de empresas Anuncios Formulario de alta de empresas
16/04/2020 Decreto de novas medidas para auga, lixo, sumidoiros e depuración EMAFESA - Solicitude de baixa e aplicación de tarifa de "local sen actividade" por cese de actividade durante o estado de alarma por crisis COVID-19.<p><strong>Presentación de documentación: </strong></p><p>Correo postal: Emafesa. Praza da Ilustración nº5 baixo. 15403 Ferrol</p><p> Email: info@emafesa.com</p> Anuncios EMAFESA - Solicitude de baixa e aplicación de tarifa de "local sen actividade" por cese de actividade durante o estado de alarma por crisis COVID-19.<p><strong>Presentación de documentación:
</strong></p><p>Correo postal: Emafesa. Praza da Ilustración nº5 baixo. 15403 Ferrol</p><p>
Email: info@emafesa.com</p>
15/04/2020 Decreto de novas medidas para auga, lixo, sumidoiros e depuración Edicto Anuncios Edicto
01/04/2020 Campamentos Peque-Educa Semana Santa 2020 Notificación do decreto de suspensión dos campamentos Anuncios Notificación do decreto de suspensión dos campamentos
30/03/2020 Medidas de flexibilización fiscal para os contribuintes do Concello de Ferrol Edicto Anuncios Edicto
24/03/2020 Bando 23 marzo 2020 Bando Bandos Bando
17/03/2020 Decreto da alcaldía de actuación para o persoal empregado público do Concello de Ferrol con motivo do Coronavirus (COVID-19) Documento Anuncios Documento
13/03/2020 Bando COVID-19 Bando Bandos Bando
09/03/2020 Campamentos Peque-Educa Semana Santa 2020 Solicitude (prazo dende ás 9 h do día 10 de marzo ao 16 de marzo de 2020) Anuncios Solicitude (prazo dende ás 9 h do día 10 de marzo ao 16 de marzo de 2020)
09/03/2020 Campamentos Peque-Educa Semana Santa 2020 Notificación do Decreto de aprobación Anuncios Notificación do Decreto de aprobación
06/03/2020 Proceso de selección para o nomeamento, mediante comisión de servizos, dun/dunha funcionario/a interino/a, Grupo A, subgrupo A1/A2, Escala de Administración Xeral/ Especial, denominación XEFE/A SECCIÓN FACENDA E PATRIMONIO Entrevista Anuncios Entrevista
02/03/2020 Proceso de selección para o nomeamento, mediante comisión de servizos, dun/dunha funcionario/a interino/a, Grupo A, subgrupo A1/A2, Escala de Administración Xeral/ Especial, denominación XEFE/A SECCIÓN FACENDA E PATRIMONIO Edicto Fase de méritos Anuncios Edicto Fase de méritos
02/03/2020 Convocatoria de bolsas de formación de Titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e Bibliotecas Municipais do Concello de Ferrol Relación de admitidos e excluidos Anuncios Relación de admitidos e excluidos
02/03/2020 Convocatoria de bolsas de formación de Titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e Bibliotecas Municipais do Concello de Ferrol Resultado da baremación de aspirantes admitidos ás bolsas Anuncios Resultado da baremación de aspirantes admitidos ás bolsas
26/02/2020 Proceso de selección para o nomeamento, mediante comisión de servizos, dun/dunha funcionario/a interino/a, Grupo A, subgrupo A1/A2, Escala de Administración Xeral/ Especial, denominación XEFE/A SECCIÓN FACENDA E PATRIMONIO Relación provisional de admitidos e excluidos Anuncios Relación provisional de admitidos e excluidos
26/02/2020 Ferrol a Escena 2020 Listaxe de grupos inscritos Anuncios Listaxe de grupos inscritos
25/02/2020 Anexo de subvencións do Negociado de Cultura e Festas Aprobación inicial do expediente de modificación do anexo de subvencións Subvencións Aprobación inicial do expediente de modificación do anexo de subvencións
24/02/2020 Convocatoria de bolsas de formación de Titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e Bibliotecas Municipais do Concello de Ferrol Aprobar a relación de aspirantes que deben subsanar documentación Anuncios Aprobar a relación de aspirantes que deben subsanar documentación
21/02/2020 XXVII Gala do Deporte Ferrolán Bases Anuncios Bases
19/02/2020 PEMU (Plan de Emerxencia Municipal) Descargar PEMU (76 MB - ZIP) Anuncios Descargar PEMU (76 MB - ZIP)
19/02/2020 Pepitas 2020 Normas de participación e folla de inscrición Anuncios Normas de participación e folla de inscrición
10/02/2020 Provisión por comisión de servizos do posto de xefatura de Sección de Facenda e Patrimonio Publicación das bases Anuncios Publicación das bases
06/02/2020 Domingos a escena 2020 Anuncio BOP Anuncios Anuncio BOP
06/02/2020 Domingos a escena 2020 Bases de participación Anuncios Bases de participación
06/02/2020 Domingos a escena 2020 Solicitude de participación (prazo de presentación: do 07.02.2020 ao 20.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios Solicitude de participación (prazo de presentación: do 07.02.2020 ao 20.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 Convocatoria e bases específicas que rexirán o concurso de comparsas participantes no pasarúas e gala do Carnaval (BOP) Anuncios Convocatoria e bases específicas que rexirán o concurso de comparsas participantes no pasarúas e gala do Carnaval (BOP)
05/02/2020 Entroido 2020 CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS QUE REXERÁN O CONCURSO DE COMPARSAS PARTICIPANTES NO PASARRÚAS E GALA DO ENTROIDO 2020 NO CONCELLO DE FERROL Anuncios CONVOCATORIA E BASES ESPECÍFICAS QUE REXERÁN O CONCURSO DE COMPARSAS PARTICIPANTES NO PASARRÚAS E GALA DO ENTROIDO 2020 NO CONCELLO DE FERROL
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO I. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN COMPARSAS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO I. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN COMPARSAS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO II. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN GRUPOS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO II. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN GRUPOS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO III. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN PARELLAS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO III. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN PARELLAS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO IV. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO IV. SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AO CORRENTE COAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E SS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO V. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE ESTAR AO CORRENTE COAS OBRIGAS TRIBUTARIAS E SS (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 ANEXO VI. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONTACTO CON MENORES (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios ANEXO VI. DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CONTACTO CON MENORES (Prazo de presentación do 06.02.2020 ata o 15.02.2020 ámbolos dous incluídos)
05/02/2020 Entroido 2020 Designación de conta bancaria e baixa de datos bancarios Anuncios Designación de conta bancaria e baixa de datos bancarios
04/02/2020 Convocatoria de bolsas de formación de Titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e Bibliotecas Municipais do Concello de Ferrol Bases xerais Anuncios Bases xerais
03/02/2020 Ferrol a Escena 2020 Normas reguladoras Anuncios Normas reguladoras
03/02/2020 Ferrol a Escena 2020 Anexo I. Inscrición dos grupos (O prazo de presentación das solicitudes por parte dos grupos será do 04.02.2020 ata o 17.02.2020 ámbolos dous incluídos) Anuncios Anexo I. Inscrición dos grupos (O prazo de presentación das solicitudes por parte dos grupos será do 04.02.2020 ata o 17.02.2020 ámbolos dous incluídos)
03/02/2020 Ferrol a Escena 2020 Anexos II e III. Incrición das AAVV (do 27.02.2020 ata o 11.03.2020 ámbolos dous incluidos) Anuncios Anexos II e III. Incrición das AAVV (do 27.02.2020 ata o 11.03.2020 ámbolos dous incluidos)
08/01/2020 Subvencións a entidades veciñais do ano 2019 Listado de subvencións concedidas Subvencións Listado de subvencións concedidas
03/01/2020 Probas de selección para representar ao Concello de Ferrol na VII Mostra Musical do Eixo Atlántico Publicación BOP (30/12/2019) Anuncios Publicación BOP (30/12/2019)
03/01/2020 Inscrición Cabalgata Reis 2020 Listado de inscritos para a cabalgata de Reis Magos 2020 Anuncios Listado de inscritos para a cabalgata de Reis Magos 2020
26/12/2019 Probas de selección para representar ao Concello de Ferrol na VII Mostra Musical do Eixo Atlántico Bases e convocatoria Anuncios Bases e convocatoria
26/12/2019 Probas de selección para representar ao Concello de Ferrol na VII Mostra Musical do Eixo Atlántico Decreto Anuncios Decreto
26/12/2019 Inscrición Cabalgata Reis 2020 Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
26/12/2019 Inscrición Cabalgata Reis 2020 Resolución de aprobación Anuncios Resolución de aprobación
20/12/2019 Campamentos Peque-educa Nadal 2019-2020 Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva
18/12/2019 Creación do Consello Sectorial de Benestar Social do Concello de Ferrol Anuncio Anuncios Anuncio
18/12/2019 Regulamento de funcionamento da Mesa xeral de Negociación do persoal do Concello de Ferrol Anuncio da aprobación inicial Anuncios Anuncio da aprobación inicial
18/12/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Decreto de aprobación das listas definitivas Anuncios Decreto de aprobación das listas definitivas
17/12/2019 Regulamento para a selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ferrol (BOP núm. 52 de 15/03/2019) Anuncio de apertura de solicitudes Anuncios Anuncio de apertura de solicitudes
12/12/2019 Campaña de inverno 2020 Listado sorteo Anuncios Listado sorteo
12/12/2019 Campamentos Peque-educa Nadal 2019-2020 Notificación do Decreto de aprobación da listaxe provisional Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe provisional
09/12/2019 Campaña de inverno 2020 Listado admitidos e excluidos Anuncios Listado admitidos e excluidos
29/11/2019 Campamentos Peque-educa Nadal 2019-2020 Notificación do Decreto de aprobación da realización dos campamentos Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da realización dos campamentos
29/11/2019 Campamentos Peque-educa Nadal 2019-2020 Solicitude campamentos (prazo do 2 ao 9 de decembro) Anuncios Solicitude campamentos (prazo do 2 ao 9 de decembro)
28/11/2019 Subvencións a entidades veciñais do ano 2019 Anuncio do extracto da convocatoria BOP Subvencións Anuncio do extracto da convocatoria BOP
28/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Publicación BOP do extracto da convocatoria 2019 para a subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol Subvencións Publicación BOP do extracto da convocatoria 2019 para a subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol
28/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Anexos presentación da subvención: Modelo de solicitude 2019 Subvencións Anexos presentación da subvención: Modelo de solicitude 2019
28/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Anexos presentación da subvención: Memoria das actuacións solicitadas Subvencións Anexos presentación da subvención: Memoria das actuacións solicitadas
28/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Anexos presentación da subvención: Cadro de valoración Subvencións Anexos presentación da subvención: Cadro de valoración
26/11/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Listado provisional de admitidos e excluídos Anuncios Listado provisional de admitidos e excluídos
25/11/2019 Subvencións a entidades veciñais do ano 2019 Bases Reguladoras Subvencións Bases Reguladoras
25/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Bases reguladoras específicas Subvencións Bases reguladoras específicas
25/11/2019 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol para o ano 2019 Convocatoria 2019 Subvencións Convocatoria 2019
25/11/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Listado provisional Anuncios Listado provisional
25/11/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Decreto Anuncios Decreto
20/11/2019 Selección dun orientador laboral para a Mancomunidade Acta de selección Anuncios Acta de selección
20/11/2019 Memoria-proxecto do programa integrado de emprego do Concello de Ferrol 2019-2020 Memoria-proxecto Subvencións Memoria-proxecto
20/11/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Dilixencia Anuncios Dilixencia
19/11/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Edicto praza técnico de Normalización Lingüística Oposicións Edicto praza técnico de Normalización Lingüística
18/11/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Acta de selección de 15/11/2019 Oposicións Acta de selección de 15/11/2019
14/11/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Resolución convocatoria Bono-bus Anuncios Resolución convocatoria Bono-bus
14/11/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Convocatoria de reunión informativa para alumnado coa axuda concedida Anuncios Convocatoria de reunión informativa para alumnado coa axuda concedida
12/11/2019 Campaña de inverno 2020 Autorización para administración de medicación Anuncios Autorización para administración de medicación
12/11/2019 Campaña de inverno 2020 Recollida anticipada Anuncios Recollida anticipada
12/11/2019 Campaña de inverno 2020 Información e Folla de inscrición Campaña 2020 Anuncios Información e Folla de inscrición Campaña 2020
12/11/2019 Campaña de inverno 2020 Cartel Campaña 2020 Anuncios Cartel Campaña 2020
12/11/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Resultados provisionais do 2º grupo Anuncios Resultados provisionais do 2º grupo
12/11/2019 XXII PREMIO SOLIDARIO CIDADE DE FERROL 2019 Listaxe de proxectos Anuncios Listaxe de proxectos
11/11/2019 Microteatro "Golpes" (locais de ocio) - Actividades 25N Inscrición (do 11 ao 15 de novembro) Anuncios Inscrición (do 11 ao 15 de novembro)
11/11/2019 Microteatro "Golpes" (locais de ocio) - Actividades 25N Notificación Anuncios Notificación
08/11/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Resultados definitivos Anuncios Resultados definitivos
06/11/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Edicto valoración fase de concurso do proceso de selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de Cooperativismo Oposicións Edicto valoración fase de concurso do proceso de selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de Cooperativismo
05/11/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Básico de prevención de riscos laborais no sector do metal” Resultados provisionais do proceso selectivo Anuncios Resultados provisionais do proceso selectivo
31/10/2019 Fabricación dixital con impresión 3D Decreto de aprobación do curso Anuncios Decreto de aprobación do curso
31/10/2019 Fabricación dixital con impresión 3D Inscrición curso (prazo dende o 31 de outubro ao 8 de novembro) Anuncios Inscrición curso (prazo dende o 31 de outubro ao 8 de novembro)
31/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Resultados provisionais do proceso selectivo Anuncios Resultados provisionais do proceso selectivo
30/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Informe técnico novo prazo presentación solicitudes Anuncios  Informe técnico novo prazo presentación solicitudes
30/10/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Edicto valoración fase de concurso do proceso de selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de normalización lingüística Oposicións Edicto valoración fase de concurso do proceso de selección de persoal funcionario interino, Técnico/a de normalización lingüística
24/10/2019 Obradoiro de autocoidados e xestión das emocións Notificación do Decreto de aprobación da listaxe de admitidas Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe de admitidas
22/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Convocatoria do curso Anuncios Convocatoria do curso
22/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Manipulador de alimentos e xestión de alérxenos” Ficha de solicitude do curso Anuncios Ficha de solicitude do curso
22/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Básico de prevención de riscos laborais no sector do metal” Convocatoria do curso Anuncios Convocatoria do curso
22/10/2019 Curso para persoas en situación de desemprego: “Básico de prevención de riscos laborais no sector do metal” Ficha de solicitude do curso Anuncios Ficha de solicitude do curso
22/10/2019 Contratacion de tres postos no departamento de Recursos Humanos Nomeamento, mediante comisión de servizos, da xefatura de Sección de RRHH Anuncios Nomeamento, mediante comisión de servizos, da xefatura de Sección de RRHH
22/10/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Cooperativismo, composición do Tribunal e data de comezo das probas Oposicións Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Cooperativismo, composición do Tribunal e data de comezo das probas
22/10/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Normalización Lingüística, composición do Tribunal e data de comezo das probas Oposicións Anuncio listaxe definitiva de persoas admitidas/excluídas da selección de persoal funcionario interino, Técnico de Normalización Lingüística, composición do Tribunal e data de comezo das probas
21/10/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Convocatoria Anuncios Convocatoria
21/10/2019 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol Anuncio aprobación definitiva Subvencións Anuncio aprobación definitiva
18/10/2019 Xornada Inclusión social e persoas sen fogar Cartel e programa Anuncios Cartel e programa
18/10/2019 Xornada Inclusión social e persoas sen fogar Inscrición Anuncios Inscrición
18/10/2019 Regulamento do Consello Sectorial Municipal de Igualdade e Muller Notificación do Decreto de aprobación de admitidas e non admitidas no Consello Municipal de Igualdade e Muller Anuncios Notificación do Decreto de aprobación de admitidas e non admitidas no Consello Municipal de Igualdade e Muller
17/10/2019 Concurso de tapas "Tapéate Ferrol 2019" Bases Anuncios Bases
14/10/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Listados definitivos dos beneficiarios/as Anuncios Listados definitivos dos beneficiarios/as
11/10/2019 XXII PREMIO SOLIDARIO CIDADE DE FERROL 2019 Convocatoria para participar no XII Premio Solidario Cidade de Ferrol 2019 (BOP 03/10/2019) Anuncios Convocatoria para participar no XII Premio Solidario Cidade de Ferrol 2019 (BOP 03/10/2019)
10/10/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2019 Bases (o prazo non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP) Anuncios Bases (o prazo non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP)
09/10/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
04/10/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Bases Anuncios Bases
04/10/2019 Bono-bus universitario. Curso 2019-2020 Solicitude e declaracións Anuncios Solicitude e declaracións
03/10/2019 Obradoiro de autocoidados e xestión das emocións Notificación do Decreto de aprobación do obradoiro Anuncios Notificación do Decreto de aprobación do obradoiro
03/10/2019 Obradoiro de autocoidados e xestión das emocións Inscrición para participar no obradoiro (Prazo do 4 ao 15 de outubro) Anuncios Inscrición para participar no obradoiro (Prazo do 4 ao 15 de outubro)
03/10/2019 XXII PREMIO SOLIDARIO CIDADE DE FERROL 2019 BASES Anuncios BASES
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 Bases da convocatoria Anuncios Bases da convocatoria
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RP_1: Reservas permanentes para equipos de máxima categoría. (Anexo II) Anuncios RP_1: Reservas permanentes para equipos de máxima categoría. (Anexo II)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RP_2: Reservas permanentes para actividade federada (Anexo III) Anuncios RP_2: Reservas permanentes para actividade federada (Anexo III)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 CF_E: Certificado da Federación para deportes de equipo (Anexo IV) Anuncios CF_E: Certificado da Federación para deportes de equipo (Anexo IV)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 CF_I: Certificado da Federación para deportes individuais (Anexo V) Anuncios CF_I: Certificado da Federación para deportes individuais (Anexo V)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RP_3: Reservas permanentes para Actividade NON Federada (Anexo VI) Anuncios RP_3: Reservas permanentes para Actividade NON Federada (Anexo VI)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RE_1_RESERVAS CARACTER PUNTUAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS (Anexo VII) Anuncios RE_1_RESERVAS CARACTER PUNTUAL PARA EVENTOS DEPORTIVOS (Anexo VII)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 RCE_1: Reservas Para centros educativos e organismos públicos en horairo lectivo (Anexo VIII) Anuncios RCE_1: Reservas Para centros educativos e organismos públicos en horairo lectivo (Anexo VIII)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 DR_M: Declaración responsable persoal en contacto con menores (Anexo IX) Anuncios DR_M: Declaración responsable persoal en contacto con menores (Anexo IX)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 DR_P: DECLARACION RESPONSABLE IGUALDADE DE PREMIOS (Anexo X) Anuncios DR_P: DECLARACION RESPONSABLE IGUALDADE DE PREMIOS (Anexo X)
20/09/2019 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalación deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempadas 2019/2020 e 2020/2021 DR_S: DECLARACION RESPONSABLE SEGUROS (Anexo XI) Anuncios DR_S: DECLARACION RESPONSABLE SEGUROS  (Anexo XI)
20/09/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Decreto de aprobación das listas definitivas Anuncios Decreto de aprobación das listas definitivas
13/09/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo listaxe Oposicións listaxe
13/09/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística listaxe Oposicións listaxe
09/09/2019 Contratacion de tres postos no departamento de Recursos Humanos Decreto Anuncios Decreto
03/09/2019 Curso de "Autodefensa para mulleres ante situacións violentas" Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
02/09/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Anuncio da corrección listado de becas comedores 2019-2020 Anuncios Anuncio da corrección listado de becas comedores 2019-2020
02/09/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Novo decreto con correción do listado de comedores Anuncios Novo decreto con correción do listado de comedores
30/08/2019 Uso de espazos na Casa da Xuventude Solicitude para o uso de espazos na Casa da Xuventude (dende o 2 de setembro ao 1 de outubro) Anuncios Solicitude para o uso de espazos na Casa da Xuventude (dende o 2 de setembro ao 1 de outubro)
30/08/2019 Uso de espazos na Casa da Xuventude Regulamento de uso e funcionamento da Casa da Xuventude Anuncios Regulamento de uso e funcionamento da Casa da Xuventude
30/08/2019 Uso de espazos na Casa da Xuventude Notificación do Decreto de aprobación da apertura de prazo para o uso de espazos na Casa da Xuventude Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da apertura de prazo para o uso de espazos na Casa da Xuventude
30/08/2019 Notificación prórroga das autorizacións de uso demaniais para a utilización das instalacións deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol Notificación Anuncios Notificación
30/08/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Anuncio da aprobación das listaxes provisionais Anuncios Anuncio da aprobación das listaxes provisionais
30/08/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Decreto das listaxes provisionais Anuncios Decreto das listaxes provisionais
30/08/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Anuncio da aprobación das listaxes provisionais Anuncios Anuncio da aprobación das listaxes provisionais
27/08/2019 Regulamento do Consello Sectorial Municipal de Igualdade e Muller Aprobación definitiva Anuncios Aprobación definitiva
27/08/2019 Regulamento do Consello Sectorial Municipal de Igualdade e Muller Anexo I: Solicitude de participación Anuncios Anexo I: Solicitude de participación
27/08/2019 Regulamento do Consello Sectorial Municipal de Igualdade e Muller Notificación do Decreto de aprobación do prazo de solicitude para formar parte do Consello Sectorial Anuncios Notificación do Decreto de aprobación do prazo de solicitude para formar parte do Consello Sectorial
12/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Modelo instancia Técnico Cooperativismo Oposicións Modelo instancia Técnico Cooperativismo
12/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico/a de cooperativismo no Boletín Oficial da Provincia Oposicións Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico/a de cooperativismo no Boletín Oficial da Provincia
12/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico/a de Normalización Lingüística no Boletín Oficial da Provincia Oposicións Publicación do anuncio de convocatoria e das bases dun/ha Técnico/a de Normalización Lingüística no Boletín Oficial da Provincia
12/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Modelo instancia Técnico Normalización Oposicións Modelo instancia Técnico Normalización
06/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de cooperativismo Bases Oposicións Bases
06/08/2019 Proceso para a selección dun/unha funcionario interino, técnico/a de normalización lingüística Bases Oposicións Bases
02/08/2019 Anuncio do Organismo Autónomo Xerencia de Infraestructuras e Equipamento da Seguridade do Estado de subasta pública para a enaxenación de varios inmobles Ficha de información do inmoble Anuncios Ficha de información do inmoble
31/07/2019 Anuncio do Organismo Autónomo Xerencia de Infraestructuras e Equipamento da Seguridade do Estado de subasta pública para a enaxenación de varios inmobles BOE 17/07/2019 Anuncios BOE 17/07/2019
23/07/2019 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención a infancia do Concello de Ferrol Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva
23/07/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
23/07/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Solicitude Anuncios Solicitude
23/07/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
23/07/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Solicitude Anuncios Solicitude
11/07/2019 Bando relativo á recollida de cabalos polo servizo de lacería Bando Anuncios Bando
03/07/2019 Axudas á escolarización para o curso 2019-2020 Bases reguladoras (o prazo de solicitude abriráse ao dia seguinte da publicación da convocatoria no BOP) Anuncios Bases reguladoras (o prazo de solicitude abriráse ao dia seguinte da publicación da convocatoria no BOP)
03/07/2019 Becas de comedor escolar para o Curso 2019-2020 Bases reguladoras (o prazo de solicitude abriráse ao dia seguinte da publicación da convocatoria no BOP) Anuncios Bases reguladoras (o prazo de solicitude abriráse ao dia seguinte da publicación da convocatoria no BOP)
02/07/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva Anuncios Notificación do Decreto de aprobación da listaxe definitiva
28/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Listaxe definitivo Anuncios Listaxe definitivo
20/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Listaxe de agarda provisional dos campamentos rurais por orde de entrada e quincenas Anuncios Listaxe de agarda provisional dos campamentos rurais por orde de entrada e quincenas
20/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Listaxe de agarda provisional dos campamentos urbanos por orde entrada e quincenas Anuncios Listaxe de agarda provisional dos campamentos urbanos por orde entrada  e quincenas
19/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Listaxe provisional Anuncios Listaxe provisional
19/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Notificación do decreto de aprobación da listaxe provisional Anuncios Notificación do decreto de aprobación da listaxe provisional
17/06/2019 Campamentos deportivos 2019 Ingreso inscrición Anuncios Ingreso inscrición
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Solicitude de inscrición no programa Anuncios Solicitude de inscrición no programa
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Formulario de datos relevantes Anuncios Formulario de datos relevantes
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Declaración responsable Anuncios Declaración responsable
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Autorización saídas Anuncios Autorización saídas
05/06/2019 Peque-educa en igualdade verán 2019 Autorización imaxe Anuncios Autorización imaxe
05/06/2019 Campamentos deportivos 2019 Listado do sorteo Anuncios Listado do sorteo
03/06/2019 Campamentos deportivos 2019 Sorteo de prazas Anuncios Sorteo de prazas
28/05/2019 Arte-Factory: deconstruindo o patriarcado. Espazos feministas contra as violencias Solicitude de inscrición Anuncios Solicitude de inscrición
28/05/2019 Arte-Factory: deconstruindo o patriarcado. Espazos feministas contra as violencias Cartaz Anuncios Cartaz
28/05/2019 Arte-Factory: deconstruindo o patriarcado. Espazos feministas contra as violencias Programa Anuncios Programa
27/05/2019 Actividades de envellecemiento activo Listaxes de admitidos e lista de agarda actividades Anuncios Listaxes de admitidos e lista de agarda actividades
27/05/2019 Ferrol a Escena 2019 Notificación aprobación das actuacións Anuncios Notificación aprobación das actuacións
10/05/2019 Actividades de envellecemiento activo Modelo de solicitude Anuncios Modelo de solicitude
09/05/2019 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA Publicación definitiva BOP Anuncios Publicación definitiva BOP
09/05/2019 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA Texto da ordenanza definitivo Anuncios Texto da ordenanza definitivo
07/05/2019 Curso de manexo de drons Inscricións Anuncios Inscricións
30/04/2019 Proxecto de adaptación do proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio da Magdalena ao barrio de Ferrol Vello Edicto de aprobación inicial Anuncios Edicto de aprobación inicial
30/04/2019 Proxecto de adaptación do proxecto de normalización do mobiliario urbano do Barrio da Magdalena ao barrio de Ferrol Vello Proxecto de mobiliario Ferrol Vello Anuncios Proxecto de mobiliario Ferrol Vello
29/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Anexo II e III (Inscrición AA.VV.) Prazo de presentación para as asociacións veciñais do 30.04.2019 ao 14.05.2015 (ambos dous incluídos) Anuncios Anexo II e III (Inscrición AA.VV.) Prazo de presentación para as asociacións veciñais do 30.04.2019 ao 14.05.2015 (ambos dous incluídos)
29/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Listaxe de grupos inscritos 2019 Anuncios Listaxe de grupos inscritos 2019
29/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Declaración responsable seguro de responsabilidade civil. Prazo de presentación para as asociacións veciñais do 30.04.2019 ao 14.05.2015 (ambos dous incluídos) Anuncios Declaración responsable seguro de responsabilidade civil. Prazo de presentación para as asociacións veciñais do 30.04.2019 ao 14.05.2015 (ambos dous incluídos)
12/04/2019 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Resultado definitivo do proceso selectivo de substitución da dirección do o.e. "Costa Verde" Anuncios Resultado definitivo do proceso selectivo de substitución da dirección do o.e. "Costa Verde"
10/04/2019 CAMPAMENTOS PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE Listaxe de concedidos e denegados Anuncios Listaxe de concedidos e denegados
09/04/2019 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional do proceso selectivo da SUBSTITUCIÓN da DIRECCIÓN do o.e. "Costa Verde" Anuncios Listado provisional do proceso selectivo da SUBSTITUCIÓN da DIRECCIÓN do o.e. "Costa Verde"
01/04/2019 CAMPAMENTOS PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE Formulario de inscrición Anuncios Formulario de inscrición
01/04/2019 CAMPAMENTOS PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE Formulario: Datos de saúde Anuncios Formulario: Datos de saúde
01/04/2019 CAMPAMENTOS PEQUE-EDUCA EN IGUALDADE Autorización Anuncios Autorización
01/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Declaración responsable. Prazo de presentación para os grupos do 02.04.2019 ao 15.04.2015 (ambos dous incluídos) Anuncios Declaración responsable. Prazo de presentación para os grupos do 02.04.2019 ao 15.04.2015 (ambos dous incluídos)
01/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Bases para a participación Anuncios Bases para a participación
01/04/2019 Ferrol a Escena 2019 Anexo I. Prazo de presentación para os grupos do 02.04.2019 ao 15.04.2015 (ambos dous incluídos) Anuncios Anexo I. Prazo de presentación para os grupos do 02.04.2019 ao 15.04.2015 (ambos dous incluídos)
25/03/2019 OBRADOIRO PARA COIDADORES/AS DE PERSOAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA Inscrición (Prazo dende o 26 de marzo ao 1 de abril) Anuncios Inscrición (Prazo dende o 26 de marzo ao 1 de abril)
14/03/2019 Obradoiro mixto sobre feminicidio Inscrición (Prazo dende o 13 ao 22 de marzo) Anuncios Inscrición (Prazo dende o 13 ao 22 de marzo)
07/03/2019 Obradoiros de recauchutando o cerebro Listaxe de admitidos e excluidos Anuncios Listaxe de admitidos e excluidos
06/03/2019 Roteiro de Navantia Listado de persoas admitidas Anuncios Listado de persoas admitidas
01/03/2019 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA Edicto de aprobación inicial Anuncios Edicto de aprobación inicial
01/03/2019 ORDENANZA DE PROTECCIÓN DA ATMOSFERA FRONTE Á CONTAMINACIÓN POR FORMAS DA MATERIA Ordenanza Anuncios Ordenanza
28/02/2019 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Listaxe provisional (Prazo reclamación: do 1 ao 14 de marzo, ambos incluídos) Anuncios Listaxe provisional (Prazo reclamación: do 1 ao 14 de marzo, ambos incluídos)
28/02/2019 Curso "Monitor/a de actividades de tempo libre" Relación de inscricións admitidas e denegadas Anuncios Relación de inscricións admitidas e denegadas
25/02/2019 Festa das Pepitas 2019 Bases de participación e folla de inscrición Anuncios Bases de participación e folla de inscrición
22/02/2019 ACTIVIDADE NO ROCÓDROMO "ROMPENDO TEITOS DE CRISTAL" Solicitude para participar na actividade (apertura do prazo o 25 de febreiro ás 09 h) Anuncios Solicitude para participar na actividade (apertura do prazo o 25 de febreiro ás 09 h)
22/02/2019 ROTEIRO DE NAVANTIA (INCORPORACIÓN DA MULLER NA INDUSTRIA) 7 DE MARZO Solicitude de participar no roteiro (apertura do prazo o 25 de febreiro ás 09 h) Anuncios Solicitude de participar no roteiro (apertura do prazo o 25 de febreiro ás 09 h)
14/02/2019 Curso "Monitor/a de actividades de tempo libre" Solicitude Anuncios Solicitude
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Bases Anuncios Bases
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Folla de inscrición grupos Anuncios Folla de inscrición grupos
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Anexo I: Formación da comparsa ou grupo constituída como asociación ou entidade Anuncios Anexo I: Formación da comparsa ou grupo constituída como asociación ou entidade
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Anexo II: Formación da comparsa ou grupo constituída por persoas físicas Anuncios Anexo II: Formación da comparsa ou grupo constituída por persoas físicas
13/02/2019 Concurso de comparsas participantes no pasarrúas e Gala do Entroido 2019 Anexo III: Declaración responsable sobre cumprimento da normativa no desenvolvemento de actividades que impliquen contacto con menores Anuncios Anexo III: Declaración responsable sobre cumprimento da normativa no desenvolvemento de actividades que impliquen contacto con menores
13/02/2019 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Decreto de nomeamento Anuncios Decreto de nomeamento
05/02/2019 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Decreto de adxudicación Subvencións Decreto de adxudicación
04/02/2019 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Listaxe definitiva Anuncios Listaxe definitiva
04/02/2019 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Notificación de concesión Subvencións Notificación de concesión
01/02/2019 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego Decreto do nomeamento Anuncios Decreto do nomeamento
01/02/2019 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego ANUNCIO de nomeamento, polo sistema de libre designación, do xefe do Servizo de Recursos Humanos e Emprego Anuncios ANUNCIO de nomeamento, polo sistema de libre designación, do xefe do Servizo de Recursos Humanos e Emprego
29/01/2019 XXVI Gala do Deporte Ferrolán Corrección erro nas bases Anuncios Corrección erro nas bases
28/01/2019 Modificación de créditos 45/2019 Anuncio BOP aprobación inicial expediente de modificación de créditos 45/2019, subexpediente 2/2019 de crédito extraordinario/suplemento de crédito (prazo alegacións do 28/11/2019 ata o 19/12/2019, ambos incluídos) Anuncios Anuncio BOP aprobación inicial expediente de modificación de créditos 45/2019, subexpediente 2/2019 de crédito extraordinario/suplemento de crédito (prazo alegacións do 28/11/2019 ata o 19/12/2019, ambos incluídos)
28/01/2019 Modificación de créditos 45/2019 Certificación acordo plenario relativo á modificación de créditos 45/2019 e ao destino do superávit a investimentos financieiramente sustentables Anuncios Certificación acordo plenario relativo á modificación de créditos 45/2019 e ao destino do superávit a investimentos financieiramente sustentables
28/01/2019 XXVI Gala do Deporte Ferrolán Anexo - Bases Anuncios Anexo - Bases
28/01/2019 XXVI Gala do Deporte Ferrolán Anexo I - Deportista proposto para a distinción Anuncios Anexo I - Deportista proposto para a distinción
28/01/2019 XXVI Gala do Deporte Ferrolán Composición do xurado Anuncios Composición do xurado
16/01/2019 Campaña de esquí 2019 Conta bancaria Anuncios Conta bancaria
15/01/2019 Campaña de esquí 2019 Listado definitivo de admitidos Anuncios Listado definitivo de admitidos
11/01/2019 Campaña de esquí 2019 Listaxe de admitidos e excluídos Anuncios Listaxe de admitidos e excluídos
11/01/2019 Campaña de esquí 2019 Corrección Listaxe de admitidos Anuncios Corrección Listaxe de admitidos
11/01/2019 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Resultado Final Anuncios Resultado Final
03/01/2019 Bono-bus universitario. Curso 2018-2019 Resolución Anuncios Resolución
02/01/2019 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol Anuncio aprobación inicial Subvencións Anuncio aprobación inicial
02/01/2019 Ordenanza xeral de subvencións do Concello de Ferrol Ordenanza xeral de subvencións Subvencións Ordenanza xeral de subvencións
26/12/2018 Regulamento para a selección de persoal funcionario interino e laboral temporal do Concello de Ferrol Anuncio de apertura de solicitudes Anuncios Anuncio de apertura de solicitudes
20/12/2018 Obradoiros de maxia Porta Máxica 2019 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
20/12/2018 Cabalgatas de Nadal 2018-2019 Admitidos para participar na cabalgata de Papá Noel 2018 Anuncios Admitidos para participar na cabalgata de Papá Noel 2018
20/12/2018 Cabalgatas de Nadal 2018-2019 Listaxe de rapaces participantes na Cabalgata de Reis Magos o 05/01/2019 Anuncios Listaxe de rapaces participantes na Cabalgata de Reis Magos o 05/01/2019
20/12/2018 Peque-educa Nadal 2018 Listaxe campamentos Anuncios Listaxe campamentos
18/12/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Listado provisional de axudas concedidas/denegadas Anuncios Listado provisional de axudas concedidas/denegadas
12/12/2018 Cabalgatas de Nadal 2018-2019 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
11/12/2018 Peque-educa Nadal 2018 Solicitude (prazo do 12 ao 18 de decembro, ambos incluídos) Anuncios Solicitude (prazo do 12 ao 18 de decembro, ambos incluídos)
07/12/2018 Comedores senior para persoas maiores Bases Anuncios Bases
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Expediente ordenanzas Anuncios Expediente ordenanzas
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Dilixencia de tramitación Anuncios Dilixencia de tramitación
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Informe de aprobación Anuncios Informe de aprobación
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Acordo pleno de recollida e alcantarillado. Cambios comisión Anuncios Acordo pleno de recollida e alcantarillado. Cambios comisión
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Informe intervención Anuncios Informe intervención
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Certificado acordo plenario Anuncios Certificado acordo plenario
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Edito aprobación provisional Anuncios Edito aprobación provisional
30/11/2018 Expediente aprobacion das ordenanzas reguladoras das prestacións patrimomiais de carácter público non tributario correspondentes aos servizos de tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e da rede de sumidoiros Edito BOP Anuncios Edito BOP
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe modificación ordenanzas Anuncios Informe modificación ordenanzas
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe secretario Anuncios Informe secretario
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Petición informe intervención Anuncios Petición informe intervención
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe I intervención Anuncios Informe I intervención
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe aprobación ordenanza Anuncios Informe aprobación ordenanza
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Acordo plenario Anuncios Acordo plenario
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Informe II intervención Anuncios Informe II intervención
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Certificado acordo plenario Anuncios Certificado acordo plenario
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Edito aprobación provisional Anuncios Edito aprobación provisional
30/11/2018 Expediente aprobación da ordenanza reguladora da prestación patrimomial de carácter público non tributario correspondente ao servizo de submistración de auga potable Edito BOP Anuncios Edito BOP
30/11/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Resultado primeiro exercicio e convocatoria do segundo Anuncios Resultado primeiro exercicio e convocatoria do segundo
29/11/2018 Axudas para transporte diario de estudiantes universitarios/as de Ferrol ás facultades da Universidade de A Coruña nos campos de A Coruña Bases Anuncios Bases
29/11/2018 Axudas para transporte diario de estudiantes universitarios/as de Ferrol ás facultades da Universidade de A Coruña nos campos de A Coruña Convocatoria Anuncios Convocatoria
29/11/2018 Axudas para transporte diario de estudiantes universitarios/as de Ferrol ás facultades da Universidade de A Coruña nos campos de A Coruña Solicitude Anuncios Solicitude
29/11/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Listaxe provisional Anuncios Listaxe provisional
20/11/2018 Xornada "ESTOU TAN CERCA QUE NON ME VES" Cartel Anuncios Cartel
20/11/2018 Xornada "ESTOU TAN CERCA QUE NON ME VES" Programa das xornadas Anuncios Programa das xornadas
16/11/2018 Ordenanzas prestación patrimonial (tratamento e eliminación resíduos sólidos, rede de sumidoiro e subministración auga potable) Edicto de aprobación Anuncios Edicto de aprobación
16/11/2018 Xornada "ESTOU TAN CERCA QUE NON ME VES" Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
14/11/2018 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Bases Anuncios Bases
14/11/2018 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Convocatoria Anuncios Convocatoria
14/11/2018 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Anexos Anuncios Anexos
14/11/2018 Axudas económicas a familias con menores matriculados nun centro de atención á infancia Documentación obrigatoria Anuncios Documentación obrigatoria
14/11/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Convocatoria pública Subvencións Convocatoria pública
13/11/2018 Concurso "Mellor escaparate Campaña Ferrol en Negro" Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
05/11/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados definitivos da selección para a substitución de 2 alumnos-traballadores Anuncios Resultados definitivos da selección para a substitución de 2 alumnos-traballadores
02/11/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
31/10/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Listado definitivo e data de comezo das probas Anuncios Listado definitivo e data de comezo das probas
29/10/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais do proceso selectivo substitución de 2 baixas do alumnado-traballador Anuncios Resultados provisionais do proceso selectivo substitución de 2 baixas do alumnado-traballador
25/10/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2018 Bases (o prazo non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP) Anuncios Bases (o prazo non se abre ata que se publique a convocatoria no BOP)
22/10/2018 Exposición pública Conta Xeral Anuncio Anuncios Anuncio
22/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado DEFINITIVO alumnado-traballador Anuncios Listado DEFINITIVO alumnado-traballador
22/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado DEFINITIVO persoal Anuncios Listado DEFINITIVO persoal
18/10/2018 Concurso de tapas "Tapéate Ferrol 2018" Bases Anuncios Bases
17/10/2018 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2018 Convocatoria BOP Anuncios Convocatoria BOP
17/10/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Anexo I. Modelo de solicitude Subvencións Anexo I. Modelo de solicitude
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección MESTRES Anuncios Listado provisional selección MESTRES
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección ALUMNADO TRABALLADOR Anuncios Listado provisional selección ALUMNADO TRABALLADOR
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección AUXILIAR ADMINISTRATIVO Anuncios Listado provisional selección AUXILIAR ADMINISTRATIVO
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección DIRECCIÓN Anuncios Listado provisional selección DIRECCIÓN
17/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Listado provisional selección TITOR DOCENTE Anuncios Listado provisional selección TITOR DOCENTE
16/10/2018 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego Anuncio convocatoria BOE Anuncios Anuncio convocatoria BOE
15/10/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Anexo I. Modelo de solicitude Subvencións Anexo I. Modelo de solicitude
11/10/2018 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2018 Bases (o prazo de inscrición non se abrirá ata a publicación do extracto da convocatoria no BOP) Anuncios Bases (o prazo de inscrición non se abrirá ata a publicación do extracto da convocatoria no BOP)
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anuncio BOP Subvencións Anuncio BOP
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo I. Modelo de solicitude. Prazo de presentación: do 11.10.2018 ao 02.11.2018 (ámbolos dous incluídos) Subvencións Anexo I. Modelo de solicitude. Prazo de presentación: do 11.10.2018 ao 02.11.2018 (ámbolos dous incluídos)
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo II. Declaración responsable de non ter débedas Subvencións Anexo II. Declaración responsable de non ter débedas
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo III. Acreditacións de entidade Subvencións Anexo III. Acreditacións de entidade
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo IV. Declaración responsable Subvencións Anexo IV. Declaración responsable
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo V. Declaración contacto con menores Subvencións Anexo V. Declaración contacto con menores
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo VI. Declaración responsable lingua galega Subvencións Anexo VI. Declaración responsable lingua galega
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo VII. Certificación dos gastos Subvencións Anexo VII. Certificación dos gastos
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo VIII. Declaración doutros ingresos Subvencións Anexo VIII. Declaración doutros ingresos
10/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Anexo IX. Xustificación ingresos Subvencións Anexo IX. Xustificación ingresos
10/10/2018 Concurso de Intervencións efímeras nos barrios "A rúa é túa" Acta do xurado Anuncios Acta do xurado
05/10/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2018). Orzamento municipal 2018 Bases reguladoras Subvencións Bases reguladoras
05/10/2018 Subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais de Ferrol para o ano 2018 Bases reguladoras Subvencións Bases reguladoras
02/10/2018 Obradoiro de Emprego "Costa Verde" Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal Anuncios Bases para a selección do alumnado traballador/a e persoal
02/10/2018 Curso de fotografía: Edición dixital e retoque fotográfico Listaxe de admitidas e de agarda Anuncios Listaxe de admitidas e de agarda
01/10/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar na convocatoria e composición do tribunal Anuncios Listaxe provisional de persoas admitidas e excluídas para participar na convocatoria e composición do tribunal
28/09/2018 Curso de fotografía: Edición dixital e retoque fotográfico Solicitude de inscrición Anuncios Solicitude de inscrición
28/09/2018 "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 Listado de admitidas, denegadas e lista de agarda (os obradoiros comezarán o 1 de outubro agás o de inglés que comezará o día 9 de outubro) Anuncios Listado de admitidas, denegadas e lista de agarda (os obradoiros comezarán o 1 de outubro agás o de inglés que comezará o día 9 de outubro)
27/09/2018 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego Anuncio de convocatoria Anuncios Anuncio de convocatoria
27/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados defitinivos da selección do mestre Anuncios Resultados defitinivos da selección do mestre
26/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados defitinivos da selección do mestre Anuncios Resultados defitinivos da selección do mestre
24/09/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Resolucións definitivas Anuncios Resolucións definitivas
21/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados definitivos da selección do persoal e do alumnado-traballador Anuncios Resultados definitivos da selección do persoal e do alumnado-traballador
20/09/2018 Concurso de grafiti-mural "aBANZAI" para a mocidade Listaxe de persoas seleccionadas Anuncios Listaxe de persoas seleccionadas
19/09/2018 Curso de fotografía: A cidade re-habitada Inscrición (prazo desde o 19 ao 28 de setembro) Anuncios Inscrición (prazo desde o 19 ao 28 de setembro)
17/09/2018 "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 Notificación do Decreto de aprobación dos "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 Anuncios Notificación do Decreto de aprobación dos "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019
17/09/2018 "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 A) Inscrición obradoiros Casa da Muller 2018-2019 (prazo dende o 18 ao 27 de setembro, ambos incluídos ) Anuncios A) Inscrición obradoiros Casa da Muller 2018-2019 (prazo dende o 18 ao 27 de setembro, ambos incluídos )
17/09/2018 "Obradoiros pola igualdade" 2018-2019 B) Incrición obradoiro de inglés Anuncios B) Incrición obradoiro de inglés
17/09/2018 Procedemento de libre concorrencia para a cesión de uso dos locais dos andares 1º e 2º do Centro Comercial do Inferniño a entidades asociativas Modelo de solicitude Anuncios Modelo de solicitude
17/09/2018 Procedemento de libre concorrencia para a cesión de uso dos locais dos andares 1º e 2º do Centro Comercial do Inferniño a entidades asociativas Bases Anuncios Bases
17/09/2018 Procedemento de libre concorrencia para a cesión de uso dos locais dos andares 1º e 2º do Centro Comercial do Inferniño a entidades asociativas Plano do centro comercial Anuncios Plano do centro comercial
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais "Auxiliar administrativo/a" Anuncios Resultados provisionais "Auxiliar administrativo/a"
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais "Dirección" Anuncios Resultados provisionais "Dirección"
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais "Desenvolvemento de aplicación con tecnoloxía web" Anuncios Resultados provisionais "Desenvolvemento de aplicación con tecnoloxía web"
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resultados provisionais "Titor/a docente de formación empresarial, orientación e formación básica e transversal" Anuncios Resultados provisionais "Titor/a docente de formación empresarial, orientación e formación básica e transversal"
17/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Resutados provisionais proceso selectivo alumnado-traballador Anuncios Resutados provisionais proceso selectivo alumnado-traballador
17/09/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Resolucións definitivas Anuncios Resolucións definitivas
14/09/2018 Provisión polo sistema de libre designación do posto de traballo de xefatura de Servizo de Recursos Humanos e Emprego Anuncio das bases Anuncios Anuncio das bases
12/09/2018 Concurso de grafiti-mural "aBANZAI" para a mocidade Nomeamento do xurado Anuncios Nomeamento do xurado
11/09/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Notificación Anuncios Notificación
07/09/2018 Subvencións a entidades veciñais (2018) Convocatoria BOP Subvencións Convocatoria BOP
07/09/2018 Subvencións a entidades veciñais (2018) Anexo I - Solicitude (O prazo de presentación de solicitudes é o comprendido entre o luns 10 de setembro e o venres 5 de outubro ámbolos dous inclusive) Subvencións Anexo I - Solicitude (O prazo de presentación de solicitudes é o comprendido entre o luns 10 de setembro e o venres 5 de outubro ámbolos dous inclusive)
07/09/2018 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados (2018) EXTRACTO da convocatoria Subvencións EXTRACTO da convocatoria
07/09/2018 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados (2018) MODELOS solicitude Subvencións MODELOS solicitude
07/09/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Listaxe definitiva de admitidos e excluidos Anuncios Listaxe definitiva de admitidos e excluidos
04/09/2018 Selección do alumnado-traballador e persoal do o.e. "Costa web" Bases e baremos Anuncios Bases e baremos
04/09/2018 3ª Mostra de Videoclips "VIDEOCLIPS A ESGALLA 2018" Dossier de prensa Anuncios Dossier de prensa
04/09/2018 3ª Mostra de Videoclips "VIDEOCLIPS A ESGALLA 2018" Ficha de inscrición Anuncios Ficha de inscrición
03/09/2018 Concurso de Intervencións efímeras nos barrios "A rúa é túa" Bases Anuncios Bases
03/09/2018 Concurso de Intervencións efímeras nos barrios "A rúa é túa" Anexo I - Solicitude de inscrición Anuncios Anexo I - Solicitude de inscrición
03/09/2018 Subvencións a entidades veciñais (2018) Bases reguladoras Subvencións Bases reguladoras
03/09/2018 Subvencións para a realización de proxectos de interese xuvenil Convocatoria Subvencións Convocatoria
03/09/2018 Subvencións para a realización de proxectos de interese xuvenil Bases Subvencións Bases
03/09/2018 Subvencións para a realización de proxectos de interese xuvenil Anexos Subvencións Anexos
03/09/2018 Subvención de actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados (2018) Bases, convocatoria e anexos de solicitude Subvencións Bases, convocatoria e anexos de solicitude
31/08/2018 Obradoiro de arquitectura, urbanismo, e paisaxe a infancia e a mocidade Listaxe admitidos 3-5 anos Anuncios Listaxe admitidos 3-5 anos
31/08/2018 Obradoiro de arquitectura, urbanismo, e paisaxe a infancia e a mocidade Listaxe admitidos 6-12 anos Anuncios Listaxe admitidos 6-12 anos
23/08/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Resolución provisional Anuncios Resolución provisional
23/08/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Resolución provisional Anuncios Resolución provisional
22/08/2018 Concurso de grafiti-mural "aBANZAI" para a mocidade Bases Anuncios Bases
21/08/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Listaxe provisional de autorizacións Anuncios Listaxe provisional de autorizacións
20/08/2018 Obradoiro de arquitectura, urbanismo e paisaxe para a infancia e a mocidade Solicitude de inscrición no Obradoiro de arquitectura, urbanismo e paisaxe para a infancia e a mocidade Anuncios Solicitude de inscrición no Obradoiro de arquitectura, urbanismo e paisaxe para a infancia e a mocidade
10/08/2018 Notificación aos interesados: propostas de cualificación provisional das ARRUs Addendas aos acordos de 27/10/2015 Anuncios Addendas aos acordos de 27/10/2015
10/08/2018 Notificación aos interesados: propostas de cualificación provisional das ARRUs Prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, anualidade 2017 Anuncios Prórroga do Plan estatal de fomento do alugamento de vivendas, a rehabilitación edificatoria e a rexeneración e renovación urbanas 2013-2016, anualidade 2017
06/08/2018 Información pública do expediente de alteración da calificación xurídica do inmoble do antigo matadoiro mancomunado Anuncio Anuncios Anuncio
06/08/2018 Información pública do expediente de alteración da calificación xurídica do inmoble do antigo matadoiro mancomunado Expediente Anuncios Expediente
02/08/2018 Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida a asociacións de mulleres e entidades sen ánimo de lucro para a realización de proxectos que promovan a igualdade e a diversidade para o ano 2018 Extracto da resolución Anuncios Extracto da resolución
02/08/2018 Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida a asociacións de mulleres e entidades sen ánimo de lucro para a realización de proxectos que promovan a igualdade e a diversidade para o ano 2018 Anexos Anuncios Anexos
31/07/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Listaxe de entidades requiridas para a subsanación das solicitudes Anuncios Listaxe de entidades requiridas para a subsanación das solicitudes
31/07/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Anexo II - Declaración responsable non débedas Subvencións Anexo II - Declaración responsable non débedas
31/07/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Anexo IV - Bis declaración responsable Art.13 e 14 Subvencións Anexo IV - Bis declaración responsable Art.13 e 14
31/07/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Anexo IX - Xustificación ingresos Subvencións Anexo IX - Xustificación ingresos
31/07/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Anexo X - Declaración de menores Subvencións Anexo X - Declaración de menores
23/07/2018 Procedemento de contratación do Servizo de Información Turística nas oficinas municipais de turismo de Ferrol do 1 de agosto ao 31 de decembro de 2018 Apertura da mesa (24/07/2018 13:00 h) Anuncios Apertura da mesa (24/07/2018 13:00 h)
20/07/2018 Convocatoria de subvencións en réxime de concorrencia competitiva dirixida a asociacións de mulleres e entidades sen ánimo de lucro para a realización de proxectos que promovan a igualdade e a diversidade para o ano 2018 Bases Anuncios Bases
18/07/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Impreso de solicitude Anuncios Impreso de solicitude
18/07/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Convocatoria Anuncios Convocatoria
18/07/2018 Becas de comedor escolar para o curso 2018/19 Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
18/07/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
18/07/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Convocatoria Anuncios Convocatoria
18/07/2018 Axudas á escolarización para o curso 2018/19 Impreso de solicitude Anuncios Impreso de solicitude
12/07/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Acta comisión selección Anuncios Acta comisión selección
12/07/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Resolución Anuncios Resolución
11/07/2018 Campamentos Peque-Educa en Igualdade verán Notificación listaxe definitivo prazas campamentos verán Anuncios Notificación listaxe definitivo prazas campamentos verán
10/07/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Corrección erro edicto (ábrese un novo prazo do 11 ao 24 de xullo) Anuncios Corrección erro edicto (ábrese un novo prazo do 11 ao 24 de xullo)
09/07/2018 Procedemento de contratación do Servizo de Información Turística nas oficinas municipais de turismo de Ferrol do 1 de agosto ao 31 de decembro de 2018 Prego de cláusulas administratiivas Anuncios Prego de cláusulas administratiivas
09/07/2018 Procedemento de contratación do Servizo de Información Turística nas oficinas municipais de turismo de Ferrol do 1 de agosto ao 31 de decembro de 2018 Prego de cláusulas técnicas Anuncios Prego de cláusulas técnicas
09/07/2018 Procedemento de contratación do Servizo de Información Turística nas oficinas municipais de turismo de Ferrol do 1 de agosto ao 31 de decembro de 2018 Anexo 0: Características do contrato Anuncios Anexo 0: Características do contrato
09/07/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Convocatoria entrevista Anuncios Convocatoria entrevista
29/06/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Bases Anuncios Bases
29/06/2018 Proceso selectivo de un/unha informador/a turístico/a do xeodestino turístico Ferrolterra-Rías Altas no verán de 2018 Oferta de emprego Anuncios Oferta de emprego
28/06/2018 Senderismo para mulleres "Ecoredes" Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
27/06/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Bases (formato DOC) Anuncios Bases (formato DOC)
26/06/2018 Campamentos Peque-Educa en Igualdade verán Notificación aprobación de resolucións Anuncios Notificación aprobación de resolucións
26/06/2018 Campamentos Peque-Educa en Igualdade verán Resolucións campamentos Peque-Educa Anuncios Resolucións campamentos Peque-Educa
25/06/2018 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2018-2019) Bases Anuncios Bases
22/06/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Acordo relativo á convocatoria Anuncios Acordo relativo á convocatoria
20/06/2018 Campamentos deportivos 2018 Resultado do sorteo das prazas Anuncios Resultado do sorteo das prazas
18/06/2018 Campamentos deportivos 2018 Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
15/06/2018 Senderismo para mulleres "Ecoredes" Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
11/06/2018 Comedores senior para persoas maiores Solicitude de praza para o acceso aos comedores Anuncios Solicitude de praza para o acceso aos comedores
07/06/2018 Campamentos Peque-Educa en Igualdade verán Solicitude de inscrición (a partir do 08/06/2018 ás 09:00 horas) Anuncios Solicitude de inscrición  (a partir do 08/06/2018 ás 09:00 horas)
06/06/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Modificación da secretaría do xurado Anuncios Modificación da secretaría do xurado
11/05/2018 Subvención nominativa para a realización de actividades polas entidades beneficiarias do servizo de Cultura, Educación, Deportes e Turismo Modelo de convenio Subvencións Modelo de convenio
03/05/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Acta do xurado Anuncios Acta do xurado
18/04/2018 Obradoiros de actividade mental: "O cerebro é vida" Impreso de solicitude Anuncios Impreso de solicitude
09/04/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Nomeamento do xurado Anuncios Nomeamento do xurado
09/04/2018 Ferrol a Escena 2018 Notificación do decreto de aprobación das actuacións concedidas Anuncios Notificación do decreto de aprobación das actuacións concedidas
03/04/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Modelo de instancia Anuncios Modelo de instancia
28/03/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Bases Anuncios Bases
28/03/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Anuncio DOG Anuncios Anuncio DOG
28/03/2018 Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral Anuncio BOE Anuncios Anuncio BOE
23/03/2018 Peque-educa Semana Santa 2018 Listaxe de admitidos casa da xuventude Anuncios Listaxe de admitidos casa da xuventude
23/03/2018 Peque-educa Semana Santa 2018 Listaxe de admitidos plaza de España Anuncios Listaxe de admitidos plaza de España
19/03/2018 Peque-educa Semana Santa 2018 Solicitude Anuncios Solicitude
19/03/2018 Peque-educa Semana Santa 2018 Declaración responsable Anuncios Declaración responsable
19/03/2018 Curso "Monitor/a de actividades de tempo libre" Listaxe de Admitidos, espera e denegados Anuncios Listaxe de Admitidos, espera e denegados
14/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Convocatoria Anuncios Convocatoria
14/03/2018 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Resolucións (comezo dos obradoiros a primeira semana de abril) Anuncios Resolucións (comezo dos obradoiros a primeira semana de abril)
12/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Formulario galego Anuncios Formulario galego
12/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Formulario castelán Anuncios Formulario castelán
12/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Formulario inglés Anuncios Formulario inglés
12/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Formulario francés Anuncios Formulario francés
08/03/2018 XXV Premio Internacional de Gráfica Máximo Ramos 2018 Bases Anuncios Bases
08/03/2018 XXV Gala do Deporte Ferrolán Bases Anuncios Bases
08/03/2018 XXV Gala do Deporte Ferrolán Presentación de candidaturas Anuncios Presentación de candidaturas
08/03/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Decreto de admitidos definitivos Anuncios Decreto de admitidos definitivos
08/03/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Modificación do decreto de aprobación dos admitidos provisionais Anuncios Modificación do decreto de aprobación dos admitidos provisionais
02/03/2018 Curso "Monitor/a de actividades de tempo libre" Solicitude (prazo do 2 ao 14 de marzo. Idade de 18 a 30 anos) Anuncios Solicitude (prazo do 2 ao 14 de marzo. Idade de 18 a 30 anos)
21/02/2018 Ferrol a Escena 2018 Listaxe de grupos inscritos Anuncios Listaxe de grupos inscritos
21/02/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Listaxe provisional de admitidos (Prazo para o abono de taxa dende o 22/02/2018 ao 01/03/2018) Anuncios Listaxe provisional de admitidos (Prazo para o abono de taxa dende o 22/02/2018 ao 01/03/2018)
16/02/2018 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Apertura prazo de inscrición e horarios obradoiros 2018 Anuncios Apertura prazo de inscrición e horarios obradoiros 2018
15/02/2018 Proceso selectivo de técnicos/as do Programa Integrado de Emprego 2017-2018 (concluído) Ver proceso Anuncios Ver proceso
05/02/2018 Proxectos de autoxestión da Casa da Xuventude Convocatoria (datas de presentación de proxectos: do 5 de febreiro ao 16 de marzo, ambos días incluídos) Anuncios Convocatoria (datas de presentación de proxectos: do 5 de febreiro ao 16 de marzo, ambos días incluídos)
05/02/2018 Proxectos de autoxestión da Casa da Xuventude Regulamento de uso e funcionamento da Casa da Xuventude Anuncios Regulamento de uso e funcionamento da Casa da Xuventude
05/02/2018 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Obradoiros de empoderamento feminino Anuncios Obradoiros de empoderamento feminino
30/01/2018 Ferrol a Escena 2018 Bases Anuncios Bases
30/01/2018 Ferrol a Escena 2018 Anexo I - Inscrición de grupos (do 31/01/2018 ata 14/02/2018) Anuncios Anexo I - Inscrición de grupos (do 31/01/2018 ata 14/02/2018)
30/01/2018 Ferrol a Escena 2018 Anexo II e III - Inscrición das AA.VV. (prazo de presentación do 22/02/2018 ao 07/03/2018) Anuncios Anexo II e III - Inscrición das AA.VV. (prazo de presentación do 22/02/2018 ao 07/03/2018)
30/01/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Bases Anuncios Bases
30/01/2018 Obradoiro de cerámica 2018 Solicitude de participación (do 31/01/2018 ao 14/02/2018) Anuncios Solicitude de participación (do 31/01/2018 ao 14/02/2018)
29/01/2018 Festa das Pepitas 2018 Bases de participación Anuncios Bases de participación
23/01/2018 Concurso Comparsas 2018 Bases Anuncios Bases
18/01/2018 Campaña de esquí Manzaneda 2018 Listado sorteo Anuncios Listado sorteo
17/01/2018 Campaña de esquí Manzaneda 2018 Listado de admitidos e sorteo Anuncios Listado de admitidos e sorteo
08/01/2018 Campaña de esquí Manzaneda 2018 Tríptico Anuncios Tríptico
08/01/2018 Convocatoria de bolsas de formación de titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e bibliotecas municipais do Concello de Ferrol Baremación de aspirantes Anuncios Baremación de aspirantes
05/01/2018 Convocatoria de bolsas de formación de titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e bibliotecas municipais do Concello de Ferrol Relación de persoas admitidas e excluidas Anuncios Relación de persoas admitidas e excluidas
04/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Solicitude (galego) Subvencións Solicitude (galego)
04/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso entrega de documentación Subvencións Impreso entrega de documentación
04/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso entrega de documentación Subvencións Impreso entrega de documentación
04/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Solicitude (galego) Subvencións Solicitude (galego)
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 1 Subvencións Impreso 1
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 2 Subvencións Impreso 2
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 3 Subvencións Impreso 3
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 4 Subvencións Impreso 4
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 5 Subvencións Impreso 5
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 1 Subvencións Impreso 1
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 2 Subvencións Impreso 2
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 3 Subvencións Impreso 3
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 4 Subvencións Impreso 4
03/01/2018 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Impreso 5 Subvencións Impreso 5
03/01/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado definitivo zona 1 Anuncios Listado definitivo zona 1
03/01/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado definitivo zona 2 Anuncios Listado definitivo zona 2
03/01/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado definitivo zona 3 Anuncios Listado definitivo zona 3
03/01/2018 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado definitivo zona 4 Anuncios Listado definitivo zona 4
02/01/2018 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2017). Orzamento municipal 2017. Decreto de adxudicación Subvencións Decreto de adxudicación
29/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Listaxe de admitidos C. Cívico Canido Anuncios Listaxe de admitidos C. Cívico Canido
29/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Listaxe de admitidos Caranza Anuncios Listaxe de admitidos Caranza
29/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Listaxe de admitidos Covas Anuncios Listaxe de admitidos Covas
29/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Listaxe de admitidos Esmelle Anuncios Listaxe de admitidos Esmelle
22/12/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2016). Orzamento municipal 2017 Decreto de adxudicación Subvencións Decreto de adxudicación
21/12/2017 I Festival de Ilusionismo de Ferrol. Obradoiros de Maxia "Porta Máxica 2018" Inscrición nos obradoiros Anuncios Inscrición nos obradoiros
21/12/2017 Convocatoria de bolsas de formación de titulados na área de biblioteconomía e documentación da Universidade da Coruña no arquivo e bibliotecas municipais do Concello de Ferrol Bases xerais Anuncios Bases xerais
20/12/2017 Actividades escola de pilotos e Galicamp Listaxe admitidos na escola de pilotos Anuncios Listaxe admitidos na escola de pilotos
20/12/2017 Actividades escola de pilotos e Galicamp Listaxe admitidos Galicamp 3-6 anos Anuncios Listaxe admitidos Galicamp 3-6 anos
20/12/2017 Actividades escola de pilotos e Galicamp Listaxe admitidos Galicamp 7-12 anos Anuncios Listaxe admitidos Galicamp 7-12 anos
20/12/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado provisional zona 1 Anuncios Listado provisional zona 1
20/12/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado provisional zona 2 Anuncios Listado provisional zona 2
20/12/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado provisional zona 3 Anuncios Listado provisional zona 3
20/12/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Listado provisional zona 4 Anuncios Listado provisional zona 4
19/12/2017 Peque-educa Nadal 2017 Lista de espera Anuncios Lista de espera
19/12/2017 Peque-educa Nadal 2017 Resolucións (comezo o 22 de decembro de 08:30 a 14:30) Anuncios Resolucións (comezo o 22 de decembro de 08:30 a 14:30)
15/12/2017 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e viviendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a ADENDAS do Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Anuncio Bases reguladoras Subvencións Anuncio Bases reguladoras
15/12/2017 Convocatoria de subvencións para a rehabilitación de edificios e vivendas nas áreas de rexeneración e renovación urbana dos barrios históricos de A Magdalena e Ferrol Vello, do barrio de A Graña e do barrio de Esteiro Vello de Ferrol, referidas ao novo Convenio entre o Ministerio de Fomento, o IGVS e o Concello de Ferrol en base a PRÓRROGA do Plan Estatal de Vivenda 2013-2016 realizada por RD. 637/2016. Anuncio Bases reguladoras Subvencións Anuncio Bases reguladoras
15/12/2017 Cabalgatas de Nadal 2017-2018 Listaxe de participantes nas cabalgatas dos Reis Magos e Papa Noel Anuncios Listaxe de participantes nas cabalgatas dos Reis Magos e Papa Noel
14/12/2017 Convocatoria das subvencións a entidades veciñais 2017 Concesións Subvencións Concesións
12/12/2017 Peque-educa Nadal 2017 Solicitude de inscrición Anuncios Solicitude de inscrición
11/12/2017 Actividades Nadal 2017-2018 Solicitude de inscrición Anuncios Solicitude de inscrición
07/12/2017 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2017 Relación de proxectos Anuncios Relación de proxectos
01/12/2017 Cabalgatas de Nadal 2017-2018 Folla de inscripción Anuncios Folla de inscripción
30/11/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Resolución Anuncios Resolución
29/11/2017 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Resolución provisional obradoiros informática (o prazo de reclamacións remata o 7 de decembro de 2017) Os cursos darán comezo a partir do día 11 de decembro de 2017 Anuncios Resolución provisional obradoiros informática (o prazo de reclamacións remata o 7 de decembro de 2017) Os cursos darán comezo a partir do día 11 de decembro de 2017
24/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta final concurso Anuncios Acta final concurso
23/11/2017 IV EDICIÓN DO CERTAME LITERARIO 'CARMELA LOUREIRO' Bases Anuncios Bases
23/11/2017 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2017 Bases Anuncios Bases
23/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta segunda proba eliminatoria Anuncios Acta segunda proba eliminatoria
21/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta primeira proba eliminatoria Anuncios Acta primeira proba eliminatoria
17/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta de constitución do xurado Anuncios Acta de constitución do xurado
17/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Acta de admitidos e sorteo Anuncios Acta de admitidos e sorteo
16/11/2017 "FERROL EN NEGRO CONTRA AS VIOLENCIAS" 2017 Formulario de participación Anuncios Formulario de participación
16/11/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Nomeamento do xurado Anuncios Nomeamento do xurado
13/11/2017 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
13/11/2017 Obradoiros Casa da Muller 2017/2018 Obradoiro de informática. Opcións. Anuncios Obradoiro de informática. Opcións.
08/11/2017 Lidera 2017 Bases reguladoras do programa Anuncios Bases reguladoras do programa
08/11/2017 Lidera 2017 Solicitude de inscrición (prazo de solicitudes do 9 de novembro ata o 8 de decembro) Anuncios Solicitude de inscrición (prazo de solicitudes do 9 de novembro ata o 8 de decembro)
31/10/2017 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas esc. no Concello de Ferrol Listaxe definitiva (con alegacións) Anuncios Listaxe definitiva (con alegacións)
20/10/2017 Marchas ciclistas populares 2017-2018 Calendario de saídas Anuncios Calendario de saídas
16/10/2017 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2017 Bases Anuncios Bases
16/10/2017 Ordenanza municipal de protección dos animais e convivencia responsable Aprobación definitiva Anuncios Aprobación definitiva
11/10/2017 Concurso de tapas "Tapéate Ferrol 2017" Bases Anuncios Bases
05/10/2017 ARTEllando 2017 Listado definitivo de admitidos Anuncios Listado definitivo de admitidos
05/10/2017 Expediente de modificación do Anexo de subvencións nominativas do orzamento prorrogado 2017. Medio Ambiente. Aprobación definitiva Subvencións Aprobación definitiva
05/10/2017 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas esc. no Concello de Ferrol Lista provisional de admitidos e excluídos (Reapertura de prazo de alegacións) Anuncios Lista provisional de admitidos e excluídos (Reapertura de prazo de alegacións)
03/10/2017 Proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios para a execución parcial da urbanización das rúas Basanta e Espiño Anuncio da resolución de alegacións e aprobación definitiva Anuncios Anuncio da resolución de alegacións e aprobación definitiva
03/10/2017 Proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios para a execución parcial da urbanización das rúas Basanta e Espiño Anuncio do decreto de aprobación das datas e hora de pagamento, ocupación e consignación fixadas para o aboamento, polo Concello, do importe total dos prezos xustos Anuncios Anuncio do decreto de aprobación das datas e hora de pagamento, ocupación e consignación fixadas para o aboamento, polo Concello, do importe total dos prezos xustos
29/09/2017 ARTEllando 2017 Listado provisional de admitidos Anuncios Listado provisional de admitidos
19/09/2017 Programa deportivo para adultos. Curso 2017-2018 Oferta de cursos de natación e ximnasia Anuncios Oferta de cursos de natación e ximnasia
18/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Caranza-Telleiras) Anuncios Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Caranza-Telleiras)
18/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Casa Solidaria) Anuncios Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Casa Solidaria)
18/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Centro) Anuncios Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Centro)
18/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Rural) Anuncios Resolucións listaxe definitivo becas comedor (Zona Rural)
13/09/2017 ARTEllando 2017 Cartel Anuncios Cartel
13/09/2017 ARTEllando 2017 Bases Anuncios Bases
13/09/2017 ARTEllando 2017 Ficha solicitude Anuncios Ficha solicitude
13/09/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Bases Anuncios Bases
13/09/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Baremo Anuncios Baremo
13/09/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Declaracións Anuncios Declaracións
13/09/2017 Bono-bus universitario. Curso 2017-2018 Solicitude Anuncios Solicitude
08/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 1 (Centro) Anuncios Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 1 (Centro)
08/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 2 (Caranza-Telleiras) Anuncios Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 2 (Caranza-Telleiras)
08/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 3 (Casa Solidaria) Anuncios Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 3 (Casa Solidaria)
08/09/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 4 (Rural) Anuncios Resolución definitiva de concesións de axudas á escolarización para a Zona 4 (Rural)
07/09/2017 Subvencións nominativas orzamento prorrogado 2017. Área deportes. Aprobación definitiva do expediente de modificación do Anexo das subvencións nominativas orzamento 2017 Subvencións Aprobación definitiva do expediente de modificación do Anexo das subvencións nominativas orzamento 2017
04/09/2017 XXXI CONCURSO INTERNACIONAL DE PIANO "CIDADE DE FERROL". ANO 2017 Convocatoria Anuncios Convocatoria
17/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2016). Orzamento municipal 2017 Formulario de solicitude Subvencións Formulario de solicitude
17/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2017). Orzamento municipal 2017. Formulario de solicitude Subvencións Formulario de solicitude
16/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2016). Orzamento municipal 2017 Extracto da resolución de probación de data 08/08/2017 Subvencións Extracto da resolución de probación de data 08/08/2017
16/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2017). Orzamento municipal 2017. Extracto da resolución de probación de data 08/08/2017 Subvencións Extracto da resolución de probación de data 08/08/2017
11/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Informe sobre a ampliación de prazo para reclamacións Anuncios Informe sobre a ampliación de prazo para reclamacións
10/08/2017 Convocatoria das subvencións a entidades veciñais 2017 Extracto da resolución Subvencións Extracto da resolución
09/08/2017 Expediente de modificación do Anexo de subvencións nominativas do orzamento prorrogado 2017. Medio Ambiente. Edicto de aprobación inicial Subvencións Edicto de aprobación inicial
07/08/2017 Subvencións nominativas orzamento prorrogado 2017. Área deportes. Aprobación inicial do expediente de modificación do anexo das subvencións Subvencións Aprobación inicial do expediente de modificación do anexo das subvencións
07/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2016). Orzamento municipal 2017 Bases do programa extraordinario Subvencións Bases do programa extraordinario
07/08/2017 Subvencións a clubs e entidades deportivas municipais para fomento e promoción do deporte (2017). Orzamento municipal 2017. Aprobación incial do expediente de modificación do anexo das subvencións Subvencións Aprobación incial do expediente de modificación do anexo das subvencións
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 1 (Centro) Anuncios Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 1 (Centro)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 1 (Centro) Anuncios Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 1 (Centro)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 2 (Caranza) Anuncios Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 2 (Caranza)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 2 (Centro) Anuncios Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 2 (Centro)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 3 (Casa Solidaria) Anuncios Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 3 (Casa Solidaria)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 3 (Casa Solidaria) Anuncios Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 3 (Casa Solidaria)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 4 (Rural) Anuncios Listaxe provisional de concesións de axudas á escolarización para a Zona 4 (Rural)
07/08/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 4 (Rural) Anuncios Listaxe provisional de concesións de becas de comedor para a Zona 4 (Rural)
04/08/2017 Selección dun/unha técnico/a da oficina de fomento cooperativo da Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol Resultado do proceso Anuncios Resultado do proceso
31/07/2017 Expediente de modificación do Anexo de subvencións nominativas do orzamento prorrogado 2017. Emprego Aprobación definitiva Subvencións Aprobación definitiva
27/07/2017 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas esc. no Concello de Ferrol Bases Anuncios Bases
24/07/2017 Obradoiros verán 2017 Resolucións 2º prazo Serantes - Agosto Anuncios Resolucións 2º prazo Serantes - Agosto
24/07/2017 Obradoiros verán 2017 Listaxe espera 2º prazo Serantes Anuncios Listaxe espera 2º prazo Serantes
24/07/2017 Obradoiros verán 2017 Resolucións 2º prazo Covas-Esmelle agosto Anuncios Resolucións 2º prazo Covas-Esmelle agosto
24/07/2017 Obradoiros verán 2017 Listaxe espera Covas-Esmelle 2º prazo agosto Anuncios Listaxe espera Covas-Esmelle 2º prazo agosto
21/07/2017 Subvencions ás entidades asociativas, ás oficinas locais ea outras entidades colaboradoras da Rede Eusumo para o fomento do cooperativismo e a economía social Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
17/07/2017 Bases reguladoras da convocatoria de subvencións a entidades veciñais do Concello de Ferrol do ano 2017 Bases Anuncios Bases
17/07/2017 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais Convocatoria Anuncios Convocatoria
14/07/2017 Selección dun/unha informador/a turístico do xeodestino ferrolterra-Rías Altas no verán de 2017 Resultado do proceso Anuncios Resultado do proceso
13/07/2017 Obradoiros verán 2017 Solicitude extraordinaria Anuncios Solicitude extraordinaria
10/07/2017 Selección dun/unha informador/a turístico do xeodestino ferrolterra-Rías Altas no verán de 2017 Convocatoria Anuncios Convocatoria
06/07/2017 Programa de subvencións para a promoción e fomento da Cultura dende as asociacións culturais Anuncio BOP Anuncios Anuncio BOP
03/07/2017 Selección dun/unha informador/a turístico do xeodestino ferrolterra-Rías Altas no verán de 2017 Bases Anuncios Bases
26/06/2017 Edicto de aprobación inicial do estudo de detalle para a adaptación e mellora dos edificios administrativos da autoridade portuaria de Ferrol-San Cibrao Ver edicto Anuncios Ver edicto
22/06/2017 Obradoiros verán 2017 Resolucións obradoiros temáticos Anuncios Resolucións obradoiros temáticos
22/06/2017 Obradoiros verán 2017 Lista de espera ludoteca Praza España (xullo) Anuncios Lista de espera ludoteca Praza España (xullo)
22/06/2017 Obradoiros verán 2017 Lista de espera Santa Mariña (xullo) Anuncios Lista de espera Santa Mariña (xullo)
21/06/2017 Campamentos deportivos 2017 Resultado do sorteo Anuncios Resultado do sorteo
20/06/2017 Axudas á escolarización e bolsas de comedor. Curso 2017/18 Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
20/06/2017 Becas comedor escolar para o curso 2017-2018 Bases reguladoras Anuncios Bases reguladoras
19/06/2017 Campamentos deportivos 2017 Sorteo de prazas Anuncios Sorteo de prazas
09/06/2017 Obradoiros verán 2017 Solicitude Anuncios Solicitude
08/06/2017 Obradoiro monográfico sobre creación escénica denominado “Dramaturxia do espazo actoral” Lista de admitidos definitiva Anuncios Lista de admitidos definitiva
01/06/2017 Domingos a Escena 2017 Modelo de declaración responsable SGAE Anuncios Modelo de declaración responsable SGAE
31/05/2017 Domingos a Escena 2017 Bases Anuncios Bases
31/05/2017 Domingos a Escena 2017 Solicitude de participación (poderán ser presentadas desde o día 1 de xuño ata o día 11 de xuño inclusive) Anuncios Solicitude de participación (poderán ser presentadas desde o día 1 de xuño ata o día 11 de xuño inclusive)
31/05/2017 Domingos a Escena 2017 Formulario de designación de conta bancaria (sustitúe ao certificado bancario que figura na BASE 3ª, PUNTO 1) NOTA: Ten que ir selado pola entidade bancaria Anuncios Formulario de designación de conta bancaria (sustitúe ao certificado bancario que figura na BASE 3ª, PUNTO 1) NOTA: Ten que ir selado pola entidade bancaria
30/05/2017 Obradoiro monográfico sobre creación escénica denominado “Dramaturxia do espazo actoral” Lista de admitidos con carácter provisional (prazo de pago desde o día 30 de maio ata o 2 de xuño de 2017) Anuncios Lista de admitidos con carácter provisional (prazo de pago desde o día 30 de maio ata o 2 de xuño de 2017)
25/05/2017 Campamentos deportivos 2017 Cartel Anuncios Cartel
25/05/2017 Campamentos deportivos 2017 Formulario de inscrición (Nº de prazas: 15) Anuncios Formulario de inscrición (Nº de prazas: 15)
22/05/2017 Subvencións para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e dos mercados de Ferrol durante o ano 2017, en réxime de concorrencia competitiva Resolución Subvencións Resolución
19/05/2017 Obradoiro monográfico sobre creación escénica denominado “Dramaturxia do espazo actoral” Bases Anuncios Bases
19/05/2017 Obradoiro monográfico sobre creación escénica denominado “Dramaturxia do espazo actoral” Solicitude de participación Anuncios Solicitude de participación
10/05/2017 "VideoClips a Esgalla 2017" 2ª mostra de videoclips do Concello de Ferrol (do 15 ao 30 de xuño de 2017) Ficha inscrición (o prazo de inscrición é do 11 ao 29 de maio ambos inclusive) Anuncios Ficha inscrición (o prazo de inscrición é do 11 ao 29 de maio ambos inclusive)
10/05/2017 "VideoClips a Esgalla 2017" 2ª mostra de videoclips do Concello de Ferrol (do 15 ao 30 de xuño de 2017) Nota de prensa Anuncios Nota de prensa
26/04/2017 Ferrol Escena 2017 Listado de actuacións concedidas ás Asociacións Veciñais Anuncios Listado de actuacións concedidas ás Asociacións Veciñais
12/04/2017 Obradoiro de gravado 2017 Lista provisional de admitidos (instruccións de pago, apartado 8 das bases) Anuncios Lista provisional de admitidos (instruccións de pago, apartado 8 das bases)
31/03/2017 Ferrol Escena 2017 Grupos inscritos que poden ser solicitados polas A.VV. no programa Ferrol Escena (a partir do 01/04/2017, 15 días naturais) Anuncios Grupos inscritos que poden ser solicitados polas A.VV. no programa Ferrol Escena (a partir do 01/04/2017, 15 días naturais)
24/03/2017 Obradoiro de gravado 2017 Bases Anuncios Bases
24/03/2017 Obradoiro de gravado 2017 Solicitude Anuncios Solicitude
16/03/2017 XXIV Gala do Deporte Ferrolán Galardoados Anuncios Galardoados
10/03/2017 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Saxofón e Percusión, na Banda Ferrolá de Música Acta do tribunal para a selección Anuncios Acta do tribunal para a selección
01/03/2017 Selección dun orientador laboral Acta da comisión técnica Oposicións Acta da comisión técnica
27/02/2017 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Saxofón e Percusión, na Banda Ferrolá de Música Relación de presentados admitidos para a selección das prazas de bolseiros Anuncios Relación de presentados admitidos para a selección das prazas de bolseiros
21/02/2017 Ferrol Escena 2017 Bases Anuncios Bases
20/02/2017 Bando botellón Ver bando Bandos Ver bando
18/02/2017 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Saxofón e Percusión, na Banda Ferrolá de Música Bases Anuncios Bases
18/02/2017 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Saxofón e Percusión, na Banda Ferrolá de Música Instancia bolseiros Anuncios Instancia bolseiros
17/02/2017 Normativa matriculación. Curso 2017-2018 ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan... Anuncios ORDE do 25 de xaneiro de 2017 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan...
17/02/2017 Normativa matriculación. Curso 2017-2018 DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria... Anuncios DECRETO 254/2012, do 13 de decembro, polo que se regula a admisión de alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria...
17/02/2017 Normativa matriculación. Curso 2017-2018 ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria... Anuncios ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria...
15/02/2017 XXIV Gala do Deporte Ferrolán Bases Anuncios Bases
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Bases BOP Subvencións Bases BOP
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Anexo: Modelo de solicitude (individual) Subvencións Anexo: Modelo de solicitude (individual)
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Anexo: Modelo de solicitude (conxunta) Subvencións Anexo: Modelo de solicitude (conxunta)
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Anexo: Cadro de valoración de actividades (individual) Subvencións Anexo: Cadro de valoración de actividades (individual)
10/02/2017 Convocatoria pública de subvención para actividades de dinamización do comercio, da hostalería e mercados de Ferrol durante o ano 2017 Anexo: Cadro de valoración de actividades (conxunta) Subvencións Anexo: Cadro de valoración de actividades (conxunta)
02/02/2017 Campaña de esquí 2017 Resultado do sorteo Anuncios Resultado do sorteo
26/01/2017 Campaña de esquí 2017 Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
20/01/2017 Outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas (2016-2017) Listaxe definitivo de autorizacións Anuncios Listaxe definitivo de autorizacións
11/01/2017 Campaña de esquí 2017 Información sobre datas e solicitudes Anuncios Información sobre datas e solicitudes
11/01/2017 Campaña de esquí 2017 Tríptico Anuncios Tríptico
11/01/2017 Proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios para a execución parcial da urbanización das rúas Basanta e Espiño Edicto de aprobación inicial Anuncios Edicto de aprobación inicial
11/01/2017 Proxecto de expropiación por taxación conxunta dos bens e dereitos necesarios para a execución parcial da urbanización das rúas Basanta e Espiño Proxecto de aprobación inicial Anuncios Proxecto de aprobación inicial
02/01/2017 Presentación de candidaturas para formar parte da Comisión Permanente de Participación Cidadá Apertura de prazo de presentación de candidaturas Anuncios Apertura de prazo de presentación de candidaturas
02/01/2017 Presentación de candidaturas para formar parte da Comisión Permanente de Participación Cidadá Ficha de presentación de candidatura Anuncios Ficha de presentación de candidatura
30/12/2016 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2016 Resolución definitiva agasallos 2016 Anuncios Resolución definitiva agasallos 2016
21/12/2016 Cabalgata de Papá Noel 2016 Listado nen@s seleccionad@s Anuncios Listado nen@s seleccionad@s
21/12/2016 Cabalgata de Reis Magos 2017 Listado nen@s seleccionad@s Anuncios Listado nen@s seleccionad@s
19/12/2016 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2016 Resolución provisional agasallos 2016 Anuncios Resolución provisional agasallos 2016
16/12/2016 XXI premio Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística e Creación Literaria Acta do 2 novembro Anuncios Acta do 2 novembro
16/12/2016 XXI premio Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística e Creación Literaria Acta do 13 decembro Anuncios Acta do 13 decembro
12/12/2016 Cabalgata de Papá Noel 2016 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
12/12/2016 Cabalgata de Reis Magos 2017 Folla de inscrición Anuncios Folla de inscrición
12/12/2016 Convocatoria para o outorgamento de autorización para a utilización das instalacións deportivas no Concello de Ferrol. Tempada 2016-2017 Lista provisional de admitidos e excluidos Anuncios Lista provisional de admitidos e excluidos
30/11/2016 Domingos a Escena 2017 Anuncio de aprobación das bases Anuncios Anuncio de aprobación das bases
30/11/2016 Domingos a Escena 2017 Bases de participación Anuncios Bases de participación
30/11/2016 Premio Solidario Cidade de Ferrol 2016 Bases Anuncios Bases
29/11/2016 Programa Solidarízate Bases Anuncios Bases
29/11/2016 Programa Solidarízate Ficha de inscrición Anuncios Ficha de inscrición
21/11/2016 Convocatoria xefatura servizo RR.HH. Convocatoria Oposicións Convocatoria
17/11/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Resultado final Anuncios Resultado final
16/11/2016 Concesión de axudas de agasallos Nadal 2016 Bases reguladoras + Anexo solicitude Anuncios Bases reguladoras + Anexo solicitude
16/11/2016 III Certame Literario Carmela Loureiro Bases Anuncios Bases
02/11/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Resolución das alegacións, aspirantes propostos e datas para as entrevistas Anuncios Resolución das alegacións, aspirantes propostos e datas para as entrevistas
27/10/2016 XXI premio Ricardo Carvalho Calero de Investigación Lingüística e Creación Literaria Bases Anuncios Bases
20/10/2016 Subvencións establecer as bases reguladoras da subvención para o comercio e para a hostalería de Ferrol na súa convocatoria do 2016, en réxime de concorrencia competitiva Informe proposta para a adxudicación Subvencións Informe proposta para a adxudicación
19/10/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 (2º prazo) Convocatoria Anuncios Convocatoria
19/10/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 (2º prazo) Solicitude Anuncios Solicitude
19/10/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 (2º prazo) Baremos dos máximos impoñibles por unidade familiar Anuncios Baremos dos máximos impoñibles por unidade familiar
19/10/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 (2º prazo) Declaración xurada Anuncios Declaración xurada
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: pavillón Ensanche Luns 11:00 a 12:00 Anuncios Pilates: pavillón Ensanche Luns 11:00 a 12:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: pavillón Esteiro Martes 10:00 a 11:00 Anuncios Pilates: pavillón Esteiro Martes 10:00 a 11:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: pavillón Esteiro Mércores 10:00 a 11:00 Anuncios Pilates: pavillón Esteiro Mércores 10:00 a 11:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Juan de Lángara Xoves 19:00 a 20:00 Anuncios Pilates: Juan de Lángara Xoves 19:00 a 20:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Juan de Lángara Xoves 20:00 a 21:00 Anuncios Pilates: Juan de Lángara Xoves 20:00 a 21:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Juan de Lángara Xoves 21:00 a 22:00 Anuncios Pilates: Juan de Lángara Xoves 21:00 a 22:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Recimil Mércores 18:00 a 19:00 Anuncios Pilates: Recimil Mércores 18:00 a 19:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Recimil Mércores 19:00 a 20:00 Anuncios Pilates: Recimil Mércores 19:00 a 20:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: Recimil Mércores 20:00 a 21:00 Anuncios Pilates: Recimil Mércores 20:00 a 21:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Pilates: incidencias Anuncios Pilates: incidencias
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Ensanche mércores de 11:00 a 12:00 Anuncios Danza moderna: Ensanche mércores de 11:00 a 12:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Esteiro xoves de 10:00 a 11:00 Anuncios Danza moderna: Esteiro xoves de 10:00 a 11:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Juan de Lángara Mércores 19:00 a 20:00 Anuncios Danza moderna: Juan de Lángara Mércores 19:00 a 20:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Juan de Lángara Mércores 20:00 a 21:00 Anuncios Danza moderna: Juan de Lángara Mércores 20:00 a 21:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Recimil Xoves 18:00 a 19:00 Anuncios Danza moderna: Recimil Xoves 18:00 a 19:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Recimil Xoves 19:00 a 20:00 Anuncios Danza moderna: Recimil Xoves 19:00 a 20:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Recimil Luns 20:00 a 21:00 Anuncios Danza moderna: Recimil Luns 20:00 a 21:00
17/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Danza moderna: Incidencias Anuncios Danza moderna: Incidencias
14/10/2016 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempada 2016-2017 Bases Anuncios Bases
14/10/2016 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempada 2016-2017 Anexo II: Solicitude instalacións actividade federada (Prazo solicitude dende o 17 ata o 28 de outubro, ambos os dous incluidos) Anuncios Anexo II: Solicitude instalacións actividade federada (Prazo solicitude dende o 17 ata o 28 de outubro, ambos os dous incluidos)
14/10/2016 Convocatoria para o outorgamento de autorizacións para a utilización das instalacións deportivas e pistas escolares no Concello de Ferrol, tempada 2016-2017 Anexo III: Solicitude instalacións actividade non federada (Prazo solicitude dende o 17 ata o 28 de outubro, ambos os dous incluidos) Anuncios Anexo III: Solicitude instalacións actividade non federada (Prazo solicitude dende o 17 ata o 28 de outubro, ambos os dous incluidos)
14/10/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Novo aviso recollida de vales Anuncios Novo aviso recollida de vales
07/10/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Notas Xerente, técnico e administrativo Anuncios Notas Xerente, técnico e administrativo
07/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Luns 10:00 a 11:30 Anuncios Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Luns 10:00 a 11:30
07/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Luns 11:45 a 13:15 Anuncios Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Luns 11:45 a 13:15
07/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Xoves 11:00 a 12:30 Anuncios Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Xoves 11:00 a 12:30
07/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Xoves 18:00 a 19:30 Anuncios Listado "ESTIMULACIÓN COGNITIVA" Xoves 18:00 a 19:30
07/10/2016 ARTEllando 2016 Listado definitivo de admitidos/as Anuncios Listado definitivo de admitidos/as
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado alumnas danza oriental Anuncios Listado alumnas danza oriental
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado fotografía Anuncios Listado fotografía
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado guitarra Anuncios Listado guitarra
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado meditación e mandalas Anuncios Listado meditación e mandalas
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado informática 1 Anuncios Listado informática 1
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listado informática 2 Anuncios Listado informática 2
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listados pintura Anuncios Listados pintura
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Listados scrapbooking Anuncios Listados scrapbooking
06/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 NOTAS IMPORTANTES Anuncios NOTAS IMPORTANTES
05/10/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Resolución provisional admitidos Anuncios Resolución provisional admitidos
03/10/2016 ARTEllando 2016 Segundo listado provisional de admitidos/as Anuncios Segundo listado provisional de admitidos/as
29/09/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Proba escrita administrativo con plantilla de respostas Anuncios Proba escrita administrativo con plantilla de respostas
28/09/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Proba escrita xerente con plantilla de respostas Anuncios Proba escrita xerente con plantilla de respostas
28/09/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Proba escrita técnico con plantilla de respostas Anuncios Proba escrita técnico con plantilla de respostas
27/09/2016 ARTEllando 2016 Listado provisional de admitidos/as Anuncios Listado provisional de admitidos/as
21/09/2016 PRAZA DE FLISCORNO DA BANDA FERROLÁ DE MÚSICA Relación de aspirantes admitidos Anuncios Relación de aspirantes admitidos
21/09/2016 PRAZA DE TROMPA DA BANDA FERROLÁ DE MÚSICA Relación de aspirantes admitidos Anuncios Relación de aspirantes admitidos
21/09/2016 Seitura 22 - Leader 2014-2020 Lista provisional de admitidos posto de xerente Anuncios Lista provisional de admitidos posto de xerente
21/09/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Decreto Anuncios Decreto
21/09/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Aviso recollida de vales Anuncios Aviso recollida de vales
20/09/2016 Lidera Ferrol 2016 - Novo prazo - (20 de setembro a 20 de outubro) Bases Anuncios Bases
20/09/2016 Lidera Ferrol 2016 - Novo prazo - (20 de setembro a 20 de outubro) Solicitude de inscricion Anuncios Solicitude de inscricion
20/09/2016 Lidera Ferrol 2016 - Novo prazo - (20 de setembro a 20 de outubro) Declaración responsable Anuncios Declaración responsable
19/09/2016 ARTEllando 2016 Ampliación prazo Anuncios Ampliación prazo
19/09/2016 ARTEllando 2016 Solicitude prazas vacantes Anuncios Solicitude prazas vacantes
15/09/2016 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Trompa e Fliscorno, na Banda Ferrolá de Música Bases Anuncios Bases
15/09/2016 Provisión, en calidade de bolseiro, de prazas na especialidade de Trompa e Fliscorno, na Banda Ferrolá de Música Instancia Anuncios Instancia
08/09/2016 Obradoiros Casa da Muller 2016-2017 Inscrición Anuncios Inscrición
02/09/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe definitivo PERSOAL Anuncios Listaxe definitivo PERSOAL
02/09/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe definitivo SELECCIÓN DO PERSOAL Anuncios Listaxe definitivo SELECCIÓN DO PERSOAL
31/08/2016 ARTEllando 2016 Bases Anuncios Bases
31/08/2016 ARTEllando 2016 Solicitude Anuncios Solicitude
30/08/2016 Obradoiro de Cerámica Outono 2016 Listaxe de admitidos Anuncios Listaxe de admitidos
30/08/2016 Obradoiro de Cerámica Outono 2016 Instruccións para o pago da taxa Anuncios Instruccións para o pago da taxa
30/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe definitivo alumnado-traballador SEAG0109 Anuncios Listaxe definitivo alumnado-traballador SEAG0109
30/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe definitivo alumnado-traballador AFDA0611 Anuncios Listaxe definitivo alumnado-traballador AFDA0611
29/08/2016 Selección de persoal laboral da Asociación Seitura22 Ferrol, Eume, Ortegal, Miño e Vilarmaior Bases Anuncios Bases
26/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe provisional da selección do PERSOAL - Persoal Anuncios Listaxe provisional da selección do PERSOAL - Persoal
26/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Listaxe provisional da selección do PERSOAL - Selección do persoal Anuncios Listaxe provisional da selección do PERSOAL - Selección do persoal
24/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Especialidade: SEAG0109 INTERPRETACIÓN E EDUCACIÓN AMBIENTAL Anuncios Especialidade: SEAG0109 INTERPRETACIÓN E EDUCACIÓN AMBIENTAL
24/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Especialidade: AFDA0611 GUÍA POR ITINERARIOS DE MEDIA E BAIXA MONTAÑA Anuncios Especialidade: AFDA0611 GUÍA POR ITINERARIOS DE MEDIA E BAIXA MONTAÑA
23/08/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 Convocatoria Anuncios Convocatoria
23/08/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 Solicitude Anuncios Solicitude
23/08/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 Baremos dos máximos impoñibles por unidade familiar Anuncios Baremos dos máximos impoñibles por unidade familiar
23/08/2016 Solicitude de axudas ao bono-bus universitario ao Campus da Coruña para o curso escolar 2016-2017 Declaración xurada Anuncios Declaración xurada
11/08/2016 Obradoiro de Cerámica Outono 2016 Bases Anuncios Bases
11/08/2016 Obradoiro de Cerámica Outono 2016 Solicitude de participación Anuncios Solicitude de participación
10/08/2016 Obradoiro de emprego "Senda de natureza" Bases para a selección do alumnado-traballador/a e persoal do obradoiro e anexo I (baremo de selección) Anuncios Bases para a selección do alumnado-traballador/a e persoal do obradoiro e anexo I (baremo de selección)
05/08/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Bases reguladoras da concesión de axudas á escolarización para o curso 2016-2017 Anuncios Bases reguladoras da concesión de axudas á escolarización para o curso 2016-2017
05/08/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Bases reguladoras da concesión de becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Anuncios Bases reguladoras da concesión de becas de comedor escolar para o curso 2016-2017
05/08/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Solicitude de axuda á escolarización para o curso 2016-2017. Prazo solicitude: do 6 ao 25 de agosto Anuncios Solicitude de axuda á escolarización para o curso 2016-2017. Prazo solicitude: do 6 ao 25 de agosto
05/08/2016 Axudas á escolarización e becas de comedor escolar para o curso 2016-2017 Solicitude becas de comedor escolar para o curso 2016-2017. Prazo solicitude: do 6 ao 25 de agosto Anuncios Solicitude becas de comedor escolar para o curso 2016-2017. Prazo solicitude: do 6 ao 25 de agosto
15/07/2016 XXI edición do premio Ricardo Carvalho Calero de investigación lingüística y creación literaria 2016 Bases Anuncios Bases
13/07/2016 Relación de aspirantes ás prazas da banda ferrolá de música Relación de aspirantes prazas banda ferrolá de música Anuncios Relación de aspirantes prazas banda ferrolá de música