Trámites

Inscrición ou modificación dos datos do padrón

Oficina responsable

Oficina Estatística
Dirección Praza de Armas, s/n. Planta baixa. 15402 Ferrol
Teléfono 981.944.024
Fax 981.944.028
Email estatistica@ferrol.es
Horario Luns a venres de 9:00 a 14:00 h.

Descrición do trámite

No Padrón municipal deben estar dadas de alta todas as persoas que habiten no municipio, sean nacionais ou estranxeiras e, neste último caso, teñan ou non regularizada a súa situación no Rexistro do Ministerio do Interior.

Información previa

 • Se se solicita a inscrición por traslado de residencia, indique no recadro correspondente o municipio e provincia de procedencia. Se procede do estranxeiro, indique o país e, de ser o caso, o consulado español onde estaba inscrito. Se é o caso de tralado de domicilio dentro do mesmo municipio indique no recadro: mesmo municipio.
 • Se se trata da inscrición dunha persoa que non estivese empadroada con anterioridade en ningún municipio, indique no recadro do municipio de procedencia: ningún. Do mesmo xeito cubrirase este recadro para a inscrición de nenos acabados de nacer.
 • Para a correción e actualización dos datos que constan na súa inscrición padroal, risque o dato incorrecto e escriba o correcto no espazo ou recadro situado debaixo deste.
 • A folla cuberta debe ser asinada pola persoa que realiza o trámite, se o seu obxecto é a corrección ou actualización de datos. Cando se trate dunha nova folla de inscrición, asinarán todos os maiores de idade que se inscriban. De se incorporaren novos habitantes a unha folla existente, ademais deberá asinar a autorización das novas inscricións algunha persoa maior de idade que xa figura inscrita na folla.
 • Cubra o recadro Número de persoas inscritas nesta folla, para garantir a inalterabilidade dos espazos que puidesen quedar en branco.
 • Se ten algunha dúbida, resolveráselle no momento de presentar a folla no Concello.

Documentos relacionados

Documentos para presentar

 • Folla padroal cuberta e asinada.
 • Documento que acredite a identidade das persoas inscritas (DNI, tarxeta de estranxeiro, pasaporte, etc. libro de familia para os menores de 15 anos).
 • Documento que acredite a ocupación da vivenda (escritura de propiedade, contrato de arrendamento, contrato ou recibo actual expedido pola compañía suministradora de teléfono, auga, electricidade, etc.). Este documento non é preciso no caso de incorporación de novos habitantes a un grupo familiar xa empadroado.
 • No caso de rectificación ou actualización de datos, documento acreditativo do dato correcto.

Lexislación relacionada

 • Regulamento de poboación e demarcación territorial das entidades locais (artigos 61)
 • Regulamento de organización, funcionamento e réxime xurídico das entidades locais (artigos 204 e 205)

Tramitación

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar