Sede electrónica - Fondos FEADER

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE FERROL PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019 COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020.

Accións de prevención e defensa contra os incendios forestais a executar pola entidade local de Ferrol no marco de este convenio: A realización de tratamentos preventivos de xeito mecanizado en 50 ha. Axuda máxima: 130,10 €/ha.

A localización dos cortalumes, vías e camiños obxecto de actuación poden consultarse no seguinte enlace:

https://www.ferrol.gal/SixG1/MapG.html?mapName=Convenio_Incendios_Pub

ADDENDA AO CONVENIO DE COLABORACIÓN SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE FERROL PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019, COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020 (ANUALIDADE 2020)

https://www.ferrol.gal/SixG1/MapG1.html?mapName=Convenio_Incendios_2020&apl=MapGConvenioIncendios

SEGUNDA ADDENDA AO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUBSCRITO ENTRE A CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E A ENTIDADE LOCAL DE FERROL PARA A PARTICIPACIÓN NA PREVENCIÓN E DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTAIS DURANTE O ANO 2019 COFINANCIADO PARCIALMENTE CO FONDO EUROPEO AGRÍCOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER) NO MARCO DO PDR DE GALICIA 2014-2020

Ver plano

FEADER

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN E RESTAURACIÓN REDE NATURA 2020, FERROL

MEDIDAS DE CONSERVACIÓN, PRESERVACIÓN E RESTAURACIÓN REDE NATURA 2020, FERROL

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar