Contratos menores

Datos do expediente

Nº expediente 2023034356
Asunto Tramitación anticipada Contrato menor para a revisión e implantación do Plan de Emerxencias Municipal de Ferrol (PEMU)
Tipo de expediente Contrato menor Bomberos
Importe líquido 9075 €
Importe total 9075 €
Obxecto Contrato menor para a revisión e implantación do Plan de Emergencias Municipal de Ferrol (PEMU)
Necesidades A súa necesidade vén especificada no informe do xefe de Bombeiros, que sinala: “Obxecto: O presente documento pretende definir o contido base da elaboración do PEMU de Ferrol, o actual aprobouse en xaneiro do 2020 e na actualidade está caducado. A norma Básica de Protección Civil, no artigo 8 da lei 2/1985 constitúe o marco fundamental para a integración dos plans de Protección Civil nun conxunto operativo, susceptible dunha rápida aplicación. A redacción do PEMU terá en conta todo o disposto no PLATERGA e na lei 5/2007 de emerxencias de Galicia. As Administracións Locais na organización da prevención e control das emerxencias Municipais, deben coñecer e analizar os riscos que afectan ao Municipio, ademais de organizar da maneira máis adecuada a primeira e decisiva resposta fronte ás emerxencias. Por este motivo é necesario a revisión-implantación do Plan Municpal de emerxencia Municipal PEMU. O PEMU é un documento vivo e dinámico en tódalas suas áreas de intervención, por este motivo deben ser actualizadas cada unha délas, e como resultado final a implantación do mesmo. A lei 2/1985, Norma Básica establece dous tipos de Planes de Protección: Plans Territoriales: están dirixidos aos riscos xerais que se poidan presentar nun determinado ambito territorial. Plans Especiais: están dirixidos a para cada un dos riscos específicos, a sua natureza requerirá dunha metodoloxía técnico cientifica adecuada para cada un deles. Metodolóxia do plan: Prever riscos colectivos mediante accións dirixidas a coñecelos anticipadamente e evitar que se procuzan, ou reducir os danos nos mesmos. Planificar os medios e medidas necesarias para afrontar as situacións de risco. Adoptar as medidas de recuperación para restablecer as infraestrucuras e servicios esenciales e paliar danos derivados da emerxencia. Contidos das áreas de traballo: 1. Estructura organización do PEMU 2. Organos do PEMU e funcións. 3. Operatividade do PEMU, niveis, activación. 4. Catálogo loxístico dos médios e recursos movilizables en caso de emerxencias. 5. Inundacións 6. Fenómenos meteorolóxicos adversos. 7. Protocolos ante sequias 8. Transporte de mercancías perigosas. 9. Incendios urbanos. 10.Incendios forestais. 11. Incendios industriais. 12.Protocolos ante emerxencias zona portuaria. 13.Protocolos emerxencias rescates, acuáticos, marítimos, plaias e acantilados. 14.Catálogo actividades industriais e polígonos. 15.Actividades de espectáculos de pública concurrencia, concentracións persoas. 16.Protocolos ante amenazas terroristas. 17.Protocolos ante emerxencias con gran cantidad de público ou victimas. Elaboración de fichas de de evaluación de risco e intervención. Novas tecnoloxías Dadas as tendencias actuais na xestión corporativa da información, o contido do PEMU será procesado e almacenado en formato dixital, o que facilita a súa explotación e exportación a calquera plataforma ou soporte utillizado por outras administracións. Crearase unha aplicación para dispositivos móbiles e PCs. Esto supón dispor de unha aplicación para o manexo da información do PEMU, así como funcions de mensaxería propia do Concello, onde se comuniquen as persoas responsables e equipos de intervención, con un canal público a todos os operadores, asi como canales a distintos grupos de intervención, Bombeiros, Policía Local, etc. sendo esta aplicación de uso diario no servicio, Bombeiros, Policía Local de Ferrol, etc. Se consultará ao Centro de Recursos Informáticos do Concello para coñecer os recursos informáticos do Concello. A empresa contará no seu equipo de elaboración e implantación do PEMU de persoal titulado e con experiencia nas distintas áreas de traballo. Prezo de licitación O orzamento de licitación para a revisión e implantación do PEMU de Ferrol nas condicións que establece este documento ascende a 9.075,00 euros.”

Adxudicación

Importe licitación 7500
Data adxudicación 06/11/2023 11:58:14
Adxudicatario PREVINEM, S.L.

Ofertas

NIF Nome Dirección Importe oferta
B70146246 ESTEO ARQUITECTURA, URBANISMO E INGENIERIA SL Conga 2 2 15704 Santiago 11616 €
B70395637 PREVINEM, S.L. GONZALO NAVARRO PARCELA 1 LOCAL I 15573 NARÓN 9075 €

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar