Inventario de bens e dereitos

FILTRO

Relación de dereitos reais 2024

Código Nome Situación Utilización
2100001 Concesión administrativa dun ben de dominio público. Dereito que consiste en ocupar, de forma excluínte, unha parcela propiedade do Estado para destinar a uso deportivo A Malata Construcción dunha zona deportiva
2100002 Concesión administrativa dun ben de dominio público. Dereito que consiste en ocupar, de forma excluínte, unha parcela propiedade do Estado para destinar a uso deportivo A Malata Zona de uso deportivo, complementando outras actuacións existentes na Malata
2100003 Concesión rexistro, marcas sobre escudo e denominado do municipio (oficina de patentes y marcas), números 2445962 e seguintes
2110001 Base de datos profesional Microsoft fax PRO 2.6

Relación de dereitos revertibles 2024

Código Descrición Utilización
8100001 Dereito de arrendamento do antigo fielato de arbitrios da av. da Marina. Venda de efectos navais
8100002 Dereito de arrendamento da casa nº 401 da crtra. de Castilla (Hostal Magallanes). Café-bar e hospedaxe
8100003 Dereito de arrendamento da casa nº 34 na R/ Coruña
8100004 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 1-2º-I Vivenda
8100005 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 1-baixo-D Vivenda
8100006 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 1-baixo -I Vivenda
8100007 Vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 2-1º-D
8100008 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 2-1º-I Vivenda
8100009 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 2-2º-D Vivenda
8100010 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 2-2º-I Vivenda
8100011 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 2-baixo-D Vivenda
8100012 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 2-baixo-I Vivenda
8100013 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 3-1º -D Vivenda
8100014 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 3-1º-I Vivenda
8100015 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 3-2º -D Vivenda
8100016 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 3-2º -I Vivenda
8100017 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 3-baixo-D Vivenda
8100018 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 3-baixo-I Vivenda
8100019 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 4-1º -D Vivenda
8100020 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 4-1º-I Vivenda
8100021 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 4-2º-D Vivenda
8100022 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 4-2º -I Vivenda
8100023 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 4-3º-D Vivenda
8100024 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 4-3º -I Vivenda
8100025 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 4-baixo-D Vivenda
8100026 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 4-baixo -I Vivenda
8100027 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 4-soto-D Oficinas e almacén de medios auxiliares para construccións
8100028 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-1º-D Vivenda
8100029 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-1º -I Vivenda
8100030 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-2º-D Vivenda
8100031 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-2º -I Vivenda
8100032 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-3º-D Vivenda
8100033 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-3º -I Vivenda
8100034 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-baixo-D Vivenda
8100035 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-baixo-I Vivenda
8100036 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-soto-D Oficina e almacén de medios auxiliares para construccións
8100037 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 5-soto-I Oficina e almacén de medios auxiliares para construccións
8100038 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-1º-D Vivenda
8100039 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-1º-I Vivenda
8100040 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-2º-D Vivenda
8100041 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-2º-I Vivenda
8100042 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-3º-D Vivenda
8100043 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-3º-I Vivenda
8100044 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-baixo-D Vivenda
8100045 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-baixo-I Vivenda
8100046 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-soto-D Industrial: Mesón Bar
8100047 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 6-soto-I Industrial: Mesón Bar
8100048 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 7-1º-D Vivenda
8100049 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 7-1º-I Vivenda
8100050 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 7-2º-D Vivenda
8100051 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 7-2º-I
8100052 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 7-baixo-D
8100053 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 7-baixo-I Vivenda
8100054 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 7-soto-D Industria: Paquetería
8100055 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 7-soto-I Industria: Ultramarinos
8100056 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 8-1º-D Vivenda
8100057 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 8-1º-I Vivenda
8100058 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 8-2º-D Vivenda
8100059 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 8-2º-I Vivenda
8100060 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 8-baixo-D Vivenda
8100061 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 8-baixo-I Vivenda
8100062 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 8-soto-D Local para a asociación Tí e máis Eu Teatro
8100063 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 8-soto-I Industrial: Taller reparación Radio e TV.
8100064 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 9-1º-D Vivenda
8100065 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 9-1º-I Vivenda
8100066 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 9-2º-D Vivenda
8100067 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 9-2º-I Vivenda
8100068 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 9-baixo-D Vivenda
8100069 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 9-baixo-I Vivenda
8100070 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 9-soto-D Industrial: Perruquería e Perfumería
8100071 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 9-soto-I Industrial: Almacén Perruquería e Perfumería
8100072 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 1-1º-D Vivenda
8100073 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 1-1º-I Vivenda
8100074 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 1-2º-D Vivenda
8100075 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 1-2º-I Vivenda
8100076 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 1-3º-D Vivenda
8100077 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 1-3º-I Vivenda
8100078 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 1-baixo-D Vivenda
8100079 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 2-1º-D Vivenda
8100080 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 2-1º-I Vivenda
8100081 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 2-2º-D Vivenda
8100082 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 2-2º-I Vivenda
8100083 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 2-3º-D Vivenda
8100084 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 2-3º-I Vivenda
8100085 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 2-baixo-D Vivenda
8100086 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 2-baixo-I Vivenda
8100087 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 3-1º-D Vivenda
8100088 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 3-1º-I Vivenda
8100089 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 3-2º-D Vivenda
8100090 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 3-2º-I Vivenda
8100091 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 3-3º-D Vivenda
8100092 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 3-3º-I Vivenda
8100093 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 3-baixo-D Vivenda
8100094 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 3-baixo-I Vivenda
8100095 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 4-1º-D Vivenda
8100096 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 4-1º-I
8100097 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 4-2º-D Vivenda
8100098 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 4-2º-I Vivenda
8100099 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 4-3º-D Vivenda
8100100 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 4-3º-I Vivenda
8100101 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 4-baixo-D Vivenda
8100102 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 4-baixo-I Vivenda
8100103 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 5-1º-D Vivenda
8100104 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 5-1º-I Vivenda
8100105 Vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 5-2º-D
8100106 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 5-2º-I Vivenda
8100107 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 5-3º-D Vivenda
8100108 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 5-3º-I Vivenda
8100109 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 5-baixo-D Vivenda
8100110 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 6-1º-D Vivenda
8100111 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 6-1º-I Vivenda
8100112 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 6-2º-I Vivenda
8100113 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 6-3º-D Vivenda
8100114 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 6-3º-I Vivenda
8100115 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 6-baixo-D Vivenda
8100116 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa As Pontes de García Rodríguez, nº 6-baixo-I Vivenda
8100117 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 1-1º-D Vivenda
8100118 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 1-1º-I Vivenda
8100119 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 1-2º-D Vivenda
8100120 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 1-2º-I Vivenda
8100121 Vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 1-3º-D
8100122 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 1-3º-I Vivenda
8100123 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 1-baixo-D Vivenda
8100124 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 1-baixo-I Vivenda
8100125 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Betanzos, nº 1-soto-D Industria: Oficina transportista
8100126 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Betanzos, nº 1-soto-I Industria: Bar
8100127 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 2-1º-D Vivenda
8100128 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 2-1º-I Vivenda
8100129 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 2-2º-D Vivenda
8100130 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 2-2º-I Vivenda
8100131 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 2-baixo-D Vivenda
8100132 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 2-baixo-I Vivenda
8100133 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 3-1º-D Vivenda
8100134 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 3-1º-I Vivenda
8100135 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 3-2º-D Vivenda
8100136 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 3-2º-I Vivenda
8100137 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 3-baixo-D Vivenda
8100138 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 3-baixo-I Vivenda
8100139 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 4-1º-D Vivenda
8100140 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 4-1º-I Vivenda
8100141 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 4-2º-D Vivenda
8100142 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 4-2º-I Vivenda
8100143 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 4-baixo-D Vivenda
8100144 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 4-baixo-I Vivenda
8100145 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Betanzos, nº 4-al.-I Industria: Oficina e Confección
8100146 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 5-1º-D Vivenda
8100147 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 5-1º-I Vivenda
8100148 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 5-2º-D Vivenda
8100149 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 5-2º-I Vivenda
8100150 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 5-baixo-D Vivenda
8100151 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 5-baixo-I Vivenda
8100152 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 6-1º-D Vivenda
8100153 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 6-1º-I Vivenda
8100154 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 6-2º-D Vivenda
8100155 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 6-2º-I Vivenda
8100156 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 6-baixo-D Vivenda
8100157 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 6-baixo-I Vivenda
8100158 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 7-1º-D Vivenda
8100159 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 7-1º-I Vivenda
8100160 Vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 7-2º-D
8100161 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 7-2º-I Vivenda
8100162 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 7-baixo-D Vivenda
8100163 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 7-baixo-I Vivenda
8100164 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 8-1º-D Vivenda
8100165 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 8-1º-I Vivenda
8100166 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 8-2º-D Vivenda
8100167 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 8-2º-I Vivenda
8100168 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 8-baixo-D Vivenda
8100169 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Betanzos, nº 8-baixo-I Vivenda
8100170 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Betanzos, nº 8-soto-D Industria: Almacén
8100171 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero,Ricardo, nº 1-1º-D Vivenda
8100172 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 1-1º-I Vivenda
8100173 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 1-2º-D Vivenda
8100174 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 1-2º-I Vivenda
8100175 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 1-3º-D Vivenda
8100176 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 1-3º-I Vivenda
8100177 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 1-baixo-D Vivenda
8100178 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 1-baixo-I Vivenda
8100179 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 2-1º-D Vivenda
8100180 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 2-1º-I Vivenda
8100181 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 2-2º-D Vivenda
8100182 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 2-2º-I Vivenda
8100183 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 2-3º-D Vivenda
8100184 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 2-3º-I Vivenda
8100185 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 2-baixo-D Vivenda
8100186 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 2-baixo-I Vivenda
8100187 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 3-1º-D Vivenda
8100188 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 3-1º-I Vivenda
8100189 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 3-2º-D Vivenda
8100190 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 3-2º-I Vivenda
8100191 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 3-3º-D Vivenda
8100192 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 3-3º-I Vivenda
8100193 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 3-baixo-D Vivenda
8100194 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 3-baixo-I Vivenda
8100195 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 4-1º-D Vivenda
8100196 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 4-1º-I Vivenda
8100197 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 4-2º-D Vivenda
8100198 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 4-2º-I Vivenda
8100199 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 4-3º-D Vivenda
8100200 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 4-3º-I Vivenda
8100201 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 4-baixo-D Vivenda
8100202 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 4-baixo-I Vivenda
8100203 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 5-1º-D Vivenda
8100204 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 5-1º-I Vivenda
8100205 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 5-2º-D
8100206 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 5-2º-I Vivenda
8100207 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 5-3º-I Vivenda
8100208 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 5-baixo-D Vivenda
8100209 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 5-baixo-I Vivenda
8100210 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 6-1º-D Vivenda
8100211 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 6-1º-I Vivenda
8100212 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 6-2º-D Vivenda
8100213 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 6-2º-I Vivenda
8100214 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 6-3º-D Vivenda
8100215 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 6-3º-I Vivenda
8100216 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 6-baixo-D Vivenda
8100217 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 6-baixo-I Vivenda
8100218 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 7-1º-D Vivenda
8100219 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 7-1º-I Vivenda
8100220 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 7-2º-D Vivenda
8100221 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 7-2º-I Vivenda
8100222 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 7-3º-D Vivenda
8100223 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 7-3º-I Vivenda
8100224 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 7-baixo-D Vivenda
8100225 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 7-baixo-I Vivenda
8100226 Dereito de arrendamento de vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero, Ricardo, nº 8-1º-D Vivenda
8100227 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero Ricardo, nº 8-1º-I Vivenda
8100228 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero Ricardo, nº 8-2º-D Vivenda
8100229 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero Ricardo, nº 8-2º-I Vivenda
8100230 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero Ricardo, nº 8-3º-D Vivenda
8100231 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero Ricardo, nº 8-3º-I Vivenda
8100232 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa carballo Calero Ricardo, nº 8-baixo-D Vivenda
8100233 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Carballo Calero Ricardo, nº 8-baixo-I Vivenda
8100234 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 10-baixo C Industrial: Café-bar
8100235 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 12-baixo C Industrial: Despacho de confitería
8100236 Vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 6-1º-D
8100237 Vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 6-1º-I
8100238 Vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 6-2º -D
8100239 Vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 6-2º-I
8100240 Vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 6-baixo-D
8100241 Vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 6-baixo-I
8100242 Vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 6-soto-D
8100243 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 6-soto-I Industrial: Café-Bar
8100244 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 8- 1º-D Vivenda
8100245 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 8- 1º-I Vivenda
8100246 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 8- 2º-D Vivenda
8100247 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 8- 2º-I Vivenda
8100248 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 8- baixo-D Vivenda
8100249 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 8- baixo-I Vivenda
8100250 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 8- soto-D Industrial: Mercería
8100251 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 8- soto-I Industrial: Bazar
8100252 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 10- 1º-D Vivenda
8100253 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 10-1º-I Vivenda
8100254 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 10- 2º-D Vivenda
8100255 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 10-2º-I Vivenda
8100256 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 10-3º-D Vivenda
8100257 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 10-3º-I Vivenda
8100258 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 10-baixo-D Vivenda
8100259 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 10-baixo-I Vivenda
8100260 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 10-soto-I Industrial: Café-bar
8100261 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 12- 1º-D Vivenda
8100262 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 12- 1º-I Vivenda
8100263 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 12- 2º-D Vivenda
8100264 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 12- 2º-I Vivenda
8100265 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 12- baixo-D Vivenda
8100266 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 12- baixo -I Vivenda
8100267 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 12- soto-C Industrial: Ultramarinos
8100268 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 12- soto-D Industrial: Cafetería
8100269 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 12- soto-I Industrial: Almacén
8100270 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 14-1º-D Vivenda
8100271 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 14-1º-I Vivenda
8100272 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 14-2º-D Vivenda
8100273 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 14-2º-I Vivenda
8100274 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 14-baixo-D Vivenda
8100275 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 14-baixo-I Vivenda
8100276 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 14-soto-D Industrial: Librería
8100277 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 14-soto-I Industrial: Taberna e Abacería
8100278 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 16- 1º-D Vivenda
8100279 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 16- 1º-I Vivenda
8100280 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 16- 2º-D Vivenda
8100281 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 16- 2º-I Vivenda
8100282 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 16- 3º-D Vivenda
8100283 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 16- 3º-I Vivenda
8100284 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 16- baixo-D Vivenda
8100285 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 16- baixo-I Vivenda
8100286 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 16-soto-D Industrial: Garda de motos e coches pequenos
8100287 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 16- soto-I Industrial: Garda de motos e coches pequenos
8100288 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 18- 1º-D Vivenda
8100289 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 18- 1º-I Vivenda
8100290 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 18- 2º-D Vivenda
8100291 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 18- 2º-I Vivenda
8100292 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 18- baixo-D Vivenda
8100293 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 18- baixo-I Vivenda
8100294 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Estrada de Castilla, nº 18- soto-D Industrial: Garaxe
8100295 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 20- 1º-D Vivenda
8100296 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 20- 1º-I Vivenda
8100297 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 20- 2º-D Vivenda
8100298 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 20- 2º-I Vivenda
8100299 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 20- baixo-D Vivenda
8100300 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 20- baixo-I Vivenda
8100301 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 22- 1º-D Vivenda
8100302 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 22- 1º-I Vivenda
8100303 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 22- 2º-I Vivenda
8100304 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 22- 3º-D Vivenda
8100305 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 22- 3º-I Vivenda
8100306 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Estrada de Castilla, nº 22- baixo-D Vivenda
8100307 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa estrada de castilla, nº 22- baixo-I Vivenda
8100308 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 1 -1º-D Vivenda
8100309 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 1 -1º-I Vivenda
8100310 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 1 -2º-D Vivenda
8100311 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 1 - 2º-I Vivenda
8100312 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 1 -3º-D Vivenda
8100313 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 1 -3º-I Vivenda
8100314 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 1 -baixo-D Vivenda
8100315 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Cedeira nº 1 -soto-I Industrial: Venda de electrodomésticos
8100316 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 2- 1º-D Vivenda
8100317 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 2- 1º-I Vivenda
8100318 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 2- 2º-D Vivenda
8100319 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 2- 2º-I Vivenda
8100320 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 2- 3º-D Vivenda
8100321 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 2- 3º-I Vivenda
8100322 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 2- baixo-D Vivenda
8100323 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 2- baixo-I Vivenda
8100324 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 3- 2º-D Vivenda
8100325 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 3- 2º-I Vivenda
8100326 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 3- 3º-D Vivenda
8100327 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 3- 3º-I Vivenda
8100328 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 3- baixo-D Vivenda
8100329 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 3- baixo-I Vivenda
8100330 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº4- 1º-D Vivenda
8100331 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº4- 1º-I Vivenda
8100332 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº4- 2º-D Vivenda
8100333 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº4- 2º-I Vivenda
8100334 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº4- 3º-D Vivenda
8100335 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº4- 3º-I Vivenda
8100336 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº4- baixo-D Vivenda
8100337 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº4- baixo-I Vivenda
8100338 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº5- 1º-D Vivenda
8100339 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº5- 1º-I Vivenda
8100340 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº5- 2º-D Vivenda
8100341 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº5- 2º-I Vivenda
8100342 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº5- 3º-D Vivenda
8100343 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº5- 3º-I Vivenda
8100344 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº5- baixo-D Vivenda
8100345 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº5- baixo-I Vivenda
8100346 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº6- 1º-D Vivenda
8100347 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº6- 1º-I Vivenda
8100348 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 6- 2º-D Vivenda
8100349 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº6- 2º-I Vivenda
8100350 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº6- 3º-D Vivenda
8100351 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº6- 3º-I Vivenda
8100352 Vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº6- baixo-D
8100353 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº6- baixo-I Vivenda
8100354 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 7- 1º-D Vivenda
8100355 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 7- 1º-I Vivenda
8100356 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 7- 2º-D Vivenda
8100357 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 7- 2º-I Vivenda
8100358 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 7- 3º-D Vivenda
8100359 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 7- 3º-I Vivenda
8100360 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 7- baixo -D Vivenda
8100361 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 7- baixo-I Vivenda
8100362 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 8- 1º-I Vivenda
8100363 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 8- 2º-D Vivenda
8100364 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 8- 2º-I Vivenda
8100365 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 8- 3º-I Vivenda
8100366 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 8- baixo-D Vivenda
8100367 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Cedeira nº 8- baixo-I Vivenda
8100368 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 1º-D Vivenda
8100369 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 1º-I Vivenda
8100370 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 2º-D Vivenda
8100371 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 2º-I Vivenda
8100372 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 3º-D Vivenda
8100373 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 3º-I Vivenda
8100374 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 4º-D Vivenda
8100375 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 4º-I Vivenda
8100376 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 5º-D Vivenda
8100377 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 5º-I Vivenda
8100378 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 6º-D Vivenda
8100379 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- 6º-I Vivenda
8100380 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España nº 23- baixo-D Industrial: Confitería e similares
8100381 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España nº 23- baixo-I Industrial: Perfumería e Perruquería
8100382 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España nº 23- baixo-P Vivenda
8100383 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España nº23 soto Industrial: Almacén de Perfumería e Perruquería
8100384 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-1º-D Vivenda
8100385 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-1º-I Vivenda
8100386 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-2º-D Vivenda
8100387 Vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-2º-I
8100388 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-3º-D Vivenda
8100389 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-3º-I Vivenda
8100390 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-4º-D Vivenda
8100391 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-4º-I Vivenda
8100392 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-5º-D Vivenda
8100393 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24-5º-I Vivenda
8100394 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 24-ba-D Industria: Venda de flores
8100395 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 24-ba-I Industria: Bazar art. de regalos e similar
8100396 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 24 ba-p Vivenda
8100397 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25 1º-D Vivenda
8100398 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25-1º-I Vivenda
8100399 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25-2º-D Vivenda
8100400 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25-2º-I Vivenda
8100401 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25-3º-D Vivenda
8100402 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25-3º-I Vivenda
8100403 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº25-4º-D Vivenda
8100404 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25-4º-I Vivenda
8100405 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25-5º-D Vivenda
8100406 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25-5º-I Vivenda
8100407 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 25-ba-D Industria: Café-Bar
8100408 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 25-ba-I Industria: Perfumería e similares
8100409 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 25-ba-P Vivenda
8100410 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-1º-D Vivenda
8100411 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-1º-I Vivenda
8100412 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-2º-D Vivenda
8100413 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-2º-I Vivenda
8100414 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-3º-D Vivenda
8100415 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-3º-I Vivenda
8100416 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-4º-D Vivenda
8100417 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-4º-I Vivenda
8100418 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-5º-D Vivenda
8100419 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-5º-I Vivenda
8100420 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 26-ba-D Industria: Librería
8100421 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 26-ba-I Industria: Paquetería
8100422 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 26-ba-P Vivenda
8100423 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-1º-D Vivenda
8100424 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-1º-I Vivenda
8100425 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-2º-D Vivenda
8100426 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-2º-I Vivenda
8100427 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-3º-D Vivenda
8100428 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-3º-I Vivenda
8100429 Vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-4º-D
8100430 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-4º-I Vivenda
8100431 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-5º-D Vivenda
8100432 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-5º-I Vivenda
8100433 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 27-ba-D Industria: Café-Bar
8100434 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 27-ba-I Industria: Venda de texidos
8100435 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 27-ba-P Vivenda
8100436 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-1º-D Vivenda
8100437 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-1º-I Vivenda
8100438 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-2º-D Vivenda
8100439 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-2º-I Vivenda
8100440 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-3º-D Vivenda
8100441 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-3º-I Vivenda
8100442 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-4º-D Vivenda
8100443 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-4º-I Vivenda
8100444 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-5º-D Vivenda
8100445 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-5º-I Vivenda
8100446 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-6º-D Vivenda
8100447 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-6º-I Vivenda
8100448 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Praza de España, nº 28-7º-A Vivenda
8100449 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 28-baixo-D Industria: Café-Bar
8100450 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 28-baixo-I Industria: Tenda confección
8100451 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Praza de España, nº 28-baixo-P Industria: Ampliación do Café-Bar
8100452 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 1-1º-D Vivenda
8100453 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 1-1º-I Vivenda
8100454 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 1-2º-D Vivenda
8100455 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 1-2º-I Vivenda
8100456 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 1-baixo-C
8100457 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 1-baixo-D Vivenda
8100458 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 1-baixo-I Vivenda
8100459 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 2-1º-D Vivenda
8100460 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 2-1º-I Vivenda
8100461 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 2-2º-D Vivenda
8100462 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 2-2º-I Vivenda
8100463 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 2-baixo-D Vivenda
8100464 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 2-baixo-I Vivenda
8100465 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 3-1º-D
8100466 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 3-1º-I
8100467 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 3-2º-D Vivenda
8100468 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 3-2º-I Vivenda
8100469 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 3-baixoº-D Vivenda
8100470 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 3-baixoº-I Vivenda
8100471 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 4-1º-D Vivenda
8100472 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 4-1º-I Vivenda
8100473 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 4-2º-D Vivenda
8100474 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 4-2º-I Vivenda
8100475 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 4-baixo-D Vivenda
8100476 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 4-baixo-I Vivenda
8100477 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 4-soto-D Industria: Bar
8100478 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 4-soto-I Industria: Bar
8100479 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 5-1º-D Vivenda
8100480 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 5-1ºi Vivenda
8100481 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 5-2º-D Vivenda
8100482 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 5-2º-I Vivenda
8100483 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 5-baixo-D Vivenda
8100484 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 5-baixo-I Vivenda
8100485 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 5-soto-D Industria:Bazar e similares
8100486 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 5-soto-I Industria: Bazar e similares
8100487 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 6-1º-D Vivenda
8100488 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 6-1º-I Vivenda
8100489 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 6-2º-I Vivenda
8100490 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 6-baixo-D Vivenda
8100491 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 6-baixo-I Vivenda
8100492 Local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 6-soto-D
8100493 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 6-soto-I Industria: Librería
8100494 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 7-1º-D Vivenda
8100495 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 7-1º-I Vivenda
8100496 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 7-2º-D Vivenda
8100497 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 7-2º-I Vivenda
8100498 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 7-baixo-D Vivenda
8100499 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 7-baixo-I Vivenda
8100500 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 7-soto-D Industria: Confitería
8100501 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 8-1º-D Vivenda
8100502 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 8-1º-I Vivenda
8100503 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 8-2º-D Vivenda
8100504 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 8-2º-I Vivenda
8100505 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 8-baixo-D Vivenda
8100506 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 8-baixo-I Vivenda
8100507 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 8-soto-D Industria: Paquetería e Calzado
8100508 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 8-soto-I Industria: Perruquería e droguería
8100509 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 9-1º-D Vivenda
8100510 Vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 9-1º-I
8100511 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 9-2º-D Vivenda
8100512 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 9-2º-I Vivenda
8100513 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 9-baixo-D
8100514 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 9-baixo-I Vivenda
8100515 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 9-soto-D Industria: Administración coches de línea
8100516 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 9-soto-I Industria: Venda de texidos
8100517 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº10-1-D Vivenda
8100518 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº10-1-I Vivenda
8100519 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº10-2-D Vivenda
8100520 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº10-2-I Vivenda
8100521 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 10-baixo-D Vivenda
8100522 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 10-baixo-I Vivenda
8100523 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 10-soto-D Industria: Venda louza e cristal
8100524 Dereito de arrendamento do loccal comercial sito na rúa Euzkadi, nº 10-soto-I Industria: Bodegón
8100525 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 11-1º-D Vivenda
8100526 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 11-1º-I
8100527 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 11-2º-D Vivenda
8100528 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 11-2º-I Vivenda
8100529 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 11-baixo-D Vivenda
8100530 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Euzkadi, nº 11-baixo-I Vivenda
8100531 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 11-soto-D Industria: Café-Bar
8100532 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Euzkadi, nº 11-soto-I Industria: Obrador de confitería
8100533 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 1-1º-D Vivenda
8100534 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 1-1º-I Vivenda
8100535 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 1-2º-D Vivenda
8100536 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 1-2º-I Vivenda
8100537 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 1-baixo-D Vivenda
8100538 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 1-baixo-I Vivenda
8100539 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 1-soto-I Industria: Café-Bar
8100540 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 2-1º-D Vivenda
8100541 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 2-1º-I Vivenda
8100542 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 2-2º-D Vivenda
8100543 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 2-2º-I Vivenda
8100544 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 2-baixo-D Vivenda
8100545 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 2-baixo-I Vivenda
8100546 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 3-1º-D Vivenda
8100547 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 3-1º-I Vivenda
8100548 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 3-2º-D Vivenda
8100549 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 3-2º-I Vivenda
8100550 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 3-baixo-D Vivenda
8100551 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 4-1º-D Vivenda
8100552 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 4-1º-I Vivenda
8100553 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 4-2º-D Vivenda
8100554 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 4-2º-I Vivenda
8100555 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 4-baixo-D Vivenda
8100556 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 4-baixo-I Vivenda
8100557 Vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 5-1º-D
8100558 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 5-1º-I Vivenda
8100559 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 5-2º-D Vivenda
8100560 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 5-2º-I Vivenda
8100561 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 5-baixo-D Vivenda
8100562 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 5-baixo-I Vivenda
8100563 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 5-soto-D Industria: Café-Bar
8100564 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 5-soto-I Industria: Café-Bar
8100565 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 6-1º-D Vivenda
8100566 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 6-1º-I Vivenda
8100567 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 6-2º-D Vivenda
8100568 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 6-2º-I Vivenda
8100569 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 6-baixo-D Vivenda
8100570 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 6-baixo-I Vivenda
8100571 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 6-soto-D Industria: Ultramarinos
8100572 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 6-soto-I Industria: Exposición artigos, louza e cristal
8100573 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 7-1º-D
8100574 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 7-1º-I Vivenda
8100575 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 7-2º-D Vivenda
8100576 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 7-2º-I Vivenda
8100577 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 7-baixo-D Vivenda
8100578 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 7-baixo-I Vivenda
8100579 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 7-soto-D Industria: Taller reparación electrodomésticos
8100580 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 7-soto-I Trastero
8100581 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 8-1º-D Vivenda
8100582 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 8-1º-I Vivenda
8100583 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 8-2º-D Vivenda
8100584 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 8-2º-I Vivenda
8100585 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 8-baixo-D Vivenda
8100586 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 8-baixo-I Vivenda
8100587 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 8-soto-D Industria: Café-Bar
8100588 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 8-soto-I Industria: Ultramarinos
8100589 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 9-1º-D Vivenda
8100590 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 9-1º-I Vivenda
8100591 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 9-2º-D Vivenda
8100592 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 9-2º-I Vivenda
8100593 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 9-baixo-D Vivenda
8100594 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 9-baixo-I Vivenda
8100595 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 9-soto-D Industria: Artigos ferretería
8100596 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 9-soto-I Industria: Artigos ferretería
8100597 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 10-1º-D Vivenda
8100598 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 10-1º-I Vivenda
8100599 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 10-2º-D Vivenda
8100600 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 10-2º-I Vivenda
8100601 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 10-baixo-D Vivenda
8100602 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 10-baixo-I Vivenda
8100603 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 10-soto-D
8100604 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 11-1º-D Vivenda
8100605 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 11-1º-I Vivenda
8100606 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 11-2º-D Vivenda
8100607 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 11-2º-I Vivenda
8100608 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 11-baixo-D Vivenda
8100609 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 11-baixo-I Vivenda
8100610 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 11-soto-D
8100611 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 12-1º-D Vivenda
8100612 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 12-1º-I Vivenda
8100613 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 12-2º-D Vivenda
8100614 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 12-2º-I Vivenda
8100615 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 12-baixo-D Vivenda
8100616 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Mugardos, nº 12-baixo-I Vivenda
8100617 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Mugardos, nº 12-soto-I
8100618 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 1-1º-D Vivenda
8100619 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 1-1º-I Vivenda
8100620 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 1-2º-D Vivenda
8100621 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 1-2º-I Vivenda
8100622 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 1-3º-D Vivenda
8100623 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 1-3º-I Vivenda
8100624 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 1-baixo-D Vivenda
8100625 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 1-baixo-I Vivenda
8100626 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 2-1º-D Vivenda
8100627 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 2-1º-I Vivenda
8100628 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 2-2º-D Vivenda
8100629 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 2-2º-I Vivenda
8100630 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 2-3º-D Vivenda
8100631 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 2-3º-I Vivenda
8100632 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 2-baixo-D Vivenda
8100633 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 2-baixo-I Vivenda
8100634 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 3-1º-D Vivenda
8100635 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 3-1º-I Vivenda
8100636 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 3-2º-D Vivenda
8100637 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 3-2º-I Vivenda
8100638 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 3-3º-D Vivenda
8100639 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 3-3º-I Vivenda
8100640 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 3-baixo-D Vivenda
8100641 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 3-baixo-I Vivenda
8100642 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 4-1º-D Vivenda
8100643 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 4-1º-I Vivenda
8100644 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 4-2º-D Vivenda
8100645 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 4-2º-I Vivenda
8100646 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 4-3º-D Vivenda
8100647 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 4-3º-I Vivenda
8100648 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 4-baixo-D Vivenda
8100649 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 4-baixo-I Vivenda
8100650 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 5-1º-D Vivenda
8100651 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 5-1º-I Vivenda
8100652 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 5-2º-D Vivenda
8100653 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 5-2º-I Vivenda
8100654 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 5-3º-D Vivenda
8100655 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 5-3º-I Vivenda
8100656 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 5-baixo-D Vivenda
8100657 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 5-baixo-I Vivenda
8100658 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 6-1º-D Vivenda
8100659 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 6-1º-I Vivenda
8100660 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 6-2º-D Vivenda
8100661 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 6-2º-I Vivenda
8100662 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 6-3º-D
8100663 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 6-3º-I Vivenda
8100664 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 6-baixo-D Vivenda
8100665 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Narón, nº 6-baixo-I Vivenda
8100666 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 1-1º-D Vivenda
8100667 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 1-1º-I Vivenda
8100668 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 1-2º-D Vivenda
8100669 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 1-2º-I Vivenda
8100670 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 1-baixo-D Vivenda
8100671 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 1-baixo-I Vivenda
8100672 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 2-1º-D Vivenda
8100673 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 2-1º-I Vivenda
8100674 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 2-2º-D
8100675 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 2-baixo-D Vivenda
8100676 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 2-baixo-I
8100677 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Somozas, nº 2-soto-I Industria: Almacén
8100678 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 3-1º-D Vivenda
8100679 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 3-1º-I Vivenda
8100680 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 3-2º-D Vivenda
8100681 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 3-2º-I Vivenda
8100682 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 3-baixo-D Vivenda
8100683 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 3-baixo-I Vivenda
8100684 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 4-1º-D Vivenda
8100685 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 4-1º-I Vivenda
8100686 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 4-2º-D Vivenda
8100687 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 4-2º-I Vivenda
8100688 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 4-baixo-D Vivenda
8100689 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Somozas, nº 4-baixo-I Vivenda
8100690 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Somozas, nº 4-soto-D Industria: Ultramarinos
8100691 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Somozas, nº 4-soto-I Industria: Almacén ultramarinos
8100692 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 1-1º-D Vivenda
8100693 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rua Neda, nº 1-1º-I Vivenda
8100694 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 1-2º-D Vivenda
8100695 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 1-2º-I Vivenda
8100696 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 1-3º-D Vivenda
8100697 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 1-3º-I Vivenda
8100698 Cotrato de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 1-baixo-D Vivenda
8100699 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 1-baixo-I Vivenda
8100700 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 2-1º-D Vivenda
8100701 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 2-1º-I Vivenda
8100702 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 2-2º-D Vivenda
8100703 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 2-2º-I Vivenda
8100704 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 2-3º-D Vivenda
8100705 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 2-3º-I Vivenda
8100706 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rua Neda, nº 2-baixo-D Vivenda
8100707 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 2-baixo-I Vivenda
8100708 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 3-1º-D Vivenda
8100709 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 3-1º-I Vivenda
8100710 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 3-2º-D
8100711 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 3-2º-I Vivenda
8100712 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 3-3º-D Vivenda
8100713 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 3-3º-I
8100714 Dereito de arrendameto da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 3-baixo-I Vivenda
8100715 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 4-1º-D Vivenda
8100716 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 4-1º-I Vivenda
8100717 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 4-2º-D Vivenda
8100718 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 4-2º-I Vivenda
8100719 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 4-3º-D Vivenda
8100720 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 4-3º-I Vivenda
8100721 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 4-baixo-D Vivenda
8100722 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Neda, nº 4-baixo-I Vivenda
8100723 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Neda, nº 4-soto-D Industria: Comestibles
8100724 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 1-1º-D Vivenda
8100725 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 1-1º-I Vivenda
8100726 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 1-2º-D Vivenda
8100727 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 1-2º-I Vivenda
8100728 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 1-baixo-D Vivenda
8100729 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 1-baixo-I Vivenda
8100730 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 2-1º-D Vivenda
8100731 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 2-1º-I Vivenda
8100732 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 2-2º-D Vivenda
8100733 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 2-2º-I Vivenda
8100734 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 2-baixo-D Vivenda
8100735 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 2-baixo-I Vivenda
8100736 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ares, nº 2-soto-D Industria: Librería
8100737 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ares, nº 2-soto-I Industria: Abacería-Comestibles
8100738 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 3-1º-D Vivenda
8100739 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 3-1º-I Vivenda
8100740 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 3-2º-D Vivenda
8100741 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 3-2º-I Vivenda
8100742 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 3-baixo-D Vivenda
8100743 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 3-baixo-I Vivenda
8100744 Local comercial sito na rúa Ares, nº 3-soto-I
8100745 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 4-1º-D Vivenda
8100746 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 4-1º-I Vivenda
8100747 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 4-2º-D Vivenda
8100748 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 4-2º-I Vivenda
8100749 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 4-baixo-D Vivenda
8100750 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ares, nº 4-baixo-I Vivenda
8100751 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ares, nº 4-soto-D Industria: Almacén de comestibles
8100752 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ares, nº 4-soto-I Industria: Tenda de comestibles
8100753 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 1-1º-D Vivenda
8100754 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 1-1º-I Vivenda
8100755 Vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 1-2º-D
8100756 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 1-2º-I Vivenda
8100757 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 1-3º-D
8100758 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 1-3º-I
8100759 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 1-baixo-D Vivenda
8100760 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 1-baixo-I Vivenda
8100761 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 1-soto-I Industria: Exposición e almacén de mobles feitos
8100762 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 2-1º-D Vivenda
8100763 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 2-Iº-I Vivenda
8100764 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 2-2º-D Vivenda
8100765 Vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 2-2º-I
8100766 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 2-baixo-D Vivenda
8100767 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 2-baixo-I Vivenda
8100768 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 3-1º-D Vivenda
8100769 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 3-1º-I Vivenda
8100770 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 3-2º-D Vivenda
8100771 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 3-2º-I Vivenda
8100772 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 3-baixo-D Vivenda
8100773 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 3-baixo-I Vivenda
8100774 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 4-1º-D Vivenda
8100775 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 4-1º-I Vivenda
8100776 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 4-2º-D Vivenda
8100777 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 4-2º-I Vivenda
8100778 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 4-baixo-D Vivenda
8100779 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 5-1º-D Vivenda
8100780 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 5-1º-I Vivenda
8100781 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 5-2º-D Vivenda
8100782 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 5-2º-I Vivenda
8100783 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 5-baixo-D Vivenda
8100784 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 5-baixo-I Vivenda
8100785 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 6-1º-D Vivenda
8100786 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 6-1º-I Vivenda
8100787 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 6-2º-D Vivenda
8100788 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 6-2º-I Vivenda
8100789 Vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 6-baixo-D
8100790 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 6-baixo-I Vivenda
8100791 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 6-soto-D Industria: Almacén, bicicletas e artigos de regalo
8100792 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 6-soto-I Industria: Almacén, bicicletas e artigos de regalo
8100793 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 7-1º-D Vivenda
8100794 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 7-1º-I Vivenda
8100795 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 7-2º-I Vivenda
8100796 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 7-baixo-D Vivenda
8100797 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 7-baixo-I Vivenda
8100798 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 7-soto-D Industria: Comestibles e Bar
8100799 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 7-soto-I Almacén e exposición de bicicletas e artigos de bazar
8100800 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 8-1º-D Vivenda
8100801 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 8-1º-I Vivenda
8100802 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 8-2º-D Vivenda
8100803 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 8-2º-I Vivenda
8100804 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 8-baixo-D Vivenda
8100805 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 8-baixo-I Vivenda
8100806 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 8-soto-D Industria: Café-Bar
8100807 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 8-soto-I Industria: Perruquería
8100808 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 9-1º-D Vivenda
8100809 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 9-1º-I Vivenda
8100810 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 9-2º-D Vivenda
8100811 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 9-2º-I Vivenda
8100812 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 9-3º-D Vivenda
8100813 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 9-3º-I Vivenda
8100814 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 9-baixo-D Vivenda
8100815 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 9-soto-D Industria: Oficina
8100816 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 9-soto-I Industria: Ultramarinos
8100817 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 10-1º-D Vivenda
8100818 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 10-1º-I Vivenda
8100819 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 10-2º-D Vivenda
8100820 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 10-2º-I Vivenda
8100821 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 10-3º-D Vivenda
8100822 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 10-3º-I Vivenda
8100823 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 10-baixo-D Vivenda
8100824 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira nº 10-baixo-I Vivenda
8100825 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 10-soto-D Industria: Clases particulares
8100826 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 10-soto-I Industria: Clases particulares
8100827 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 11-1º-D Vivenda
8100828 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 11-1º-I Vivenda
8100829 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 11-2º-D Vivenda
8100830 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 11-2º-I Vivenda
8100831 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 11-3º-D Vivenda
8100832 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 11-3º-I Vivenda
8100833 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 11-baixo-D Vivenda
8100834 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 11-soto-D Industria: Xoguetes e telderetadas
8100835 Vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 11-soto-I
8100836 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 12-1º-D Vivenda
8100837 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 12-1º-I Vivenda
8100838 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 12-2º-D Vivenda
8100839 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 12-2º-I Vivenda
8100840 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 12-baixo-D Vivenda
8100841 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 12-baixo-I Vivenda
8100842 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 12-soto-D Industria: Garaxe
8100843 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 12-soto-I Industria: Librería, zapatería, prensa e regalos
8100844 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 13-1º-D Vivenda
8100845 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 13-1º-I Vivenda
8100846 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 13-2º-D Vivenda
8100847 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 13-2º-I Vivenda
8100848 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 13-baixo-D Vivenda
8100849 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 13-baixo-I Vivenda
8100850 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 13-soto-D Industria: Venda de aparellos electrodomésticos
8100851 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 13-soto-I Industria: Impartir cursos
8100852 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 14-1º-D Vivenda
8100853 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 14-1º-I Vivenda
8100854 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 14-2º-D Vivenda
8100855 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 14-2º-I Vivenda
8100856 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 14-baixo-D Vivenda
8100857 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Ortigueira, nº 14-baixo-I Vivenda
8100858 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 14-soto-B Industria: Cafetería
8100859 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Ortigueira, nº 14-soto-D Industria: Venda de confección de prendas de cabaleiros, donas e nenos e para o fogar
8100860 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 1-1º-D Vivenda
8100861 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 1-1º-I Vivenda
8100862 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 1-2º-D Vivenda
8100863 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 1-2º-I Vivenda
8100864 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 1-baixo-D Vivenda
8100865 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 1-baixo-I Vivenda
8100866 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 2-1º-D Vivenda
8100867 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 2-1º-I Vivenda
8100868 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 2-2º-D Vivenda
8100869 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 2-2º-I Vivenda
8100870 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 2-baixo-D Vivenda
8100871 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 2-baixo-I Vivenda
8100872 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 3-1º-D Vivenda
8100873 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 3-1º-I Vivenda
8100874 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 3-2º-D Vivenda
8100875 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 3-2º-I Vivenda
8100876 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 3-baixo-D Vivenda
8100877 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 3-baixo-I Vivenda
8100878 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 4-1º-D Vivenda
8100879 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 4-1º-I Vivenda
8100880 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 4-2º-D Vivenda
8100881 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 4-2º-I Vivenda
8100882 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 4-baixo-D Vivenda
8100883 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Dez do Marzal, nº 4-baixo-I Vivenda
8100884 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 1-1º-D Vivenda
8100885 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 1-1º-I Vivenda
8100886 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 1-2º-D Vivenda
8100887 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 1-2º-I Vivenda
8100888 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 1-baixo-D Vivenda
8100889 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 1-baixo-I Vivenda
8100890 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Pontedeume, nº 1-soto-I Industria: Café-Bar
8100891 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 2-1º-D Vivenda
8100892 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 2-1º-I Vivenda
8100893 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 2-2º-D Vivenda
8100894 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 2-2º-I Vivenda
8100895 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 2-3º-D Vivenda
8100896 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 2-3º-I Vivenda
8100897 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 2-baixo-D Vivenda
8100898 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 2-baixo-I Vivenda
8100899 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 3-1º-D Vivenda
8100900 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 3-1º-I Vivenda
8100901 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 3-2º-D Vivenda
8100902 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 3-2º-I Vivenda
8100903 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 3-3º-D Vivenda
8100904 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 3-3º-I
8100905 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 3-baixo-D Vivenda
8100906 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 3-baixo-I Vivenda
8100907 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 4-1º-D Vivenda
8100908 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 4-1º-I Vivenda
8100909 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 4-2º-I Vivenda
8100910 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 4-3º-D Vivenda
8100911 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 4-3º-I Vivenda
8100912 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 4-baixo-D Vivenda
8100913 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 4-baixo-I Vivenda
8100914 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 5-1º-D Vivenda
8100915 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 5-1º-I Vivenda
8100916 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 5-2º-D Vivenda
8100917 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 5-2º-I Vivenda
8100918 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 5-3º-D Vivenda
8100919 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 5-3º-I Vivenda
8100920 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 5-baixo-D Vivenda
8100921 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 5-baixo-I Vivenda
8100922 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 6-1º-D Vivenda
8100923 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 6-1º-I Vivenda
8100924 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 6-2º-D Vivenda
8100925 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 6-2º-I Vivenda
8100926 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 6-3º-D Vivenda
8100927 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 6-3º-I Vivenda
8100928 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 6-baixo-D Vivenda
8100929 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 6-baixo-I Vivenda
8100930 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Pontedeume, nº 6-soto-D Industria: Almacén
8100931 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Pontedeume, nº 6-soto-I Industria: Almacén
8100932 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 7-1º-D Vivenda
8100933 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 7-1º-I Vivenda
8100934 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 7-2º-D Vivenda
8100935 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 7-2º-I Vivenda
8100936 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 7-3º-D Vivenda
8100937 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 7-3º-I Vivenda
8100938 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 7-baixo-D Vivenda
8100939 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Pontedeume, nº 7-soto-I Industria: Almacén
8100940 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 8-1-D Vivenda
8100941 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 8-2-D Vivenda
8100942 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 8-2-I Vivenda
8100943 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 8-3-D Vivenda
8100944 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 8-3-I Vivenda
8100945 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 8-baixo-D Vivenda
8100946 Vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 8-baixo-I
8100947 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Pontedeume, nº 8-soto-A Industria: Venda carne de tenreira
8100948 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Pontedeume, nº 8-soto-A Industria:Oficinas y exposición de artículos, calzado paquetería
8100949 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Pontedeume, nº 8-soto-I Industria: Venda carne de equino
8100950 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 9-1º-D Vivenda
8100951 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 9-1º-I
8100952 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 9-2º-D Vivenda
8100953 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 9-2º-I Vivenda
8100954 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 9-3º-D Vivenda
8100955 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 9-3º-I Vivenda
8100956 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 9-baixo-D Vivenda
8100957 Vivenda protexida sita na rúa Pontedeume, nº 9-baixo-I
8100958 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Pontedeume, nº 9-soto-D Industria: Taller confección de prendas a máquina
8100959 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Pontedeume, nº 9-soto-I Industria:Oficinas y exposición de artículos, calzado paquetería
8100960 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 1-1º-D Vivenda
8100961 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 1-1º-I Vivenda
8100962 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 1-2º-D Vivenda
8100963 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 1-2º-I Vivenda
8100964 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 1-3º-D Vivenda
8100965 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 1-3º-I Vivenda
8100966 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 1-baixo-D Vivenda
8100967 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 1-baixo-I Vivenda
8100968 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 2-1º-D Vivenda
8100969 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 2-1º-I Vivenda
8100970 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 2-2º-D Vivenda
8100971 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 2-2º-I Vivenda
8100972 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 2-3º-I Vivenda
8100973 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 2-baixo-D Vivenda
8100974 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 2-baixo-I Vivenda
8100975 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 3-1º-D Vivenda
8100976 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 3-1º-I Vivenda
8100977 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 3-2º-D Vivenda
8100978 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 3-2º-I Vivenda
8100979 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 3-3º-D Vivenda
8100980 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 3-3º-I Vivenda
8100981 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 3-baixo-D Vivenda
8100982 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 3-baixo-I Vivenda
8100983 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 4-1º-D Vivenda
8100984 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 4-1º-I Vivenda
8100985 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 4-2º-D Vivenda
8100986 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 4-2º-I Vivenda
8100987 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 4-3º-D Vivenda
8100988 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 4-3º-I Vivenda
8100989 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 4-baixo-D Vivenda
8100990 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 4-baixo-I Vivenda
8100991 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Valdoviño, nº 4-soto-D Industria: Café-Bar
8100992 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 5-1º-D Vivenda
8100993 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 5-1º-I Vivenda
8100994 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 5-2º-D Vivenda
8100995 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 5-2º-I Vivenda
8100996 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 5-3º-D Vivenda
8100997 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 5-3º-I Vivenda
8100998 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 5-baixo-D Vivenda
8100999 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 5-baixo-I Vivenda
8101000 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Valdoviño, nº 5-soto-D Industria: Taberna
8101001 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Valdoviño, nº 5-soto-I Industria: Taberna
8101002 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 6-1º-D Vivenda
8101003 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 6-1º-I Vivenda
8101004 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 6-2º-D Vivenda
8101005 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 6-2º-I Vivenda
8101006 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 6-3º-D Vivenda
8101007 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 6-3º-I Vivenda
8101008 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 6-baixo-D Vivenda
8101009 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 6-baixo-I Vivenda
8101010 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 6-soto-D Vivenda
8101011 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 7-1º-D Vivenda
8101012 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 7-1º-I Vivenda
8101013 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 7-2º-D Vivenda
8101014 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 7-2º-I Vivenda
8101015 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 7-3º-D Vivenda
8101016 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 7-3º-I Vivenda
8101017 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 7-baixo-D Vivenda
8101018 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 7-baixo-I Vivenda
8101019 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Valdoviño, nº 7-soto-I Industria: Venta o menor de conservas e productos alimenticios
8101020 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 8-1º-D Vivenda
8101021 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 8-1º-I Vivenda
8101022 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 8-2º-D Vivenda
8101023 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 8-2º-I Vivenda
8101024 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 8-3º-D Vivenda
8101025 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 8-3º-I Vivenda
8101026 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 8-baixo-D Vivenda
8101027 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Valdoviño, nº 8-baixo-I Vivenda
8101028 Dereito de arrendamento do local comercial sito na rúa Valdoviño, nº 8-soto-D Industria: carnicería e artígos de alimentación
8101029 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 115-1º-D Vivenda
8101030 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 115-1º-I Vivenda
8101031 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 115-2º-D Vivenda
8101032 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 115-2º-I Vivenda
8101033 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 115-3º-D Vivenda
8101034 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 115-3º-I Vivenda
8101035 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 115-baixo-D Vivenda
8101036 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 115-baixo-I Vivenda
8101037 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Avda. de Vigo, nº 115-soto-D Industria: Café-Bar
8101038 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Avda. de Vigo, nº 115-soto-I Industria: Café-Bar
8101039 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 117-1º-D Vivenda
8101040 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 117-1º-I Vivenda
8101041 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 117-2º-D Vivenda
8101042 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 117-2º-I Vivenda
8101043 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 117-3º-D
8101044 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 117-3º-I Vivenda
8101045 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 117-baixo-D Vivenda
8101046 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 117-baixo-I Vivenda
8101047 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 119-1º-D Vivenda
8101048 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 119-1º-I Vivenda
8101049 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 119-2º-D
8101050 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 119-2º-I Vivenda
8101051 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 119-3º-D Vivenda
8101052 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 119-3º-I Vivenda
8101053 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 119-baixo-D Vivenda
8101054 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 119-baixo-I Vivenda
8101055 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 121-1º-D Vivenda
8101056 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 121-1º-I Vivenda
8101057 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 121-2º-D Vivenda
8101058 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 121-2º-I Vivenda
8101059 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 121-3º-D Vivenda
8101060 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 121-3º-I Vivenda
8101061 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 121-baixo-D Vivenda
8101062 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 121-baixo-I Vivenda
8101063 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 123-1º-D Vivenda
8101064 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 123-1º-I Vivenda
8101065 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 123-2º-D Vivenda
8101066 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 123-2º-I Vivenda
8101067 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 123-3º-D Vivenda
8101068 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 123-3º-I Vivenda
8101069 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 123-baixo-D Vivenda
8101070 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 123-baixo-I Vivenda
8101071 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 125-1º-D Vivenda
8101072 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 125-1º-I Vivenda
8101073 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 125-2º-D Vivenda
8101074 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 125-2º-I Vivenda
8101075 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 125-3º-D Vivenda
8101076 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 125-3º-I Vivenda
8101077 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 125-baixo-D Vivenda
8101078 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 125-baixo-I Vivenda
8101079 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Avda. de Vigo, nº 125-soto-D Local social da Sociedad Ánimas
8101080 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 127-1º-D Vivenda
8101081 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 127-1º-I Vivenda
8101082 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 127-2º-D Vivenda
8101083 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 127-2º-I Vivenda
8101084 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 127-3º-D Vivenda
8101085 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 127-3º-I Vivenda
8101086 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 127-baixo-D Vivenda
8101087 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 127-baixo-I Vivenda
8101088 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Avda. de Vigo, nº 127-soto-dereito e esquerdo Local social da Sociedad Ánimas
8101089 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 129-1º-D Vivenda
8101090 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 129-1º-I Vivenda
8101091 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 129-2º-D Vivenda
8101092 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 129-2º-I Vivenda
8101093 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 129-3º-D Vivenda
8101094 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 129-3º-I Vivenda
8101095 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 129-baixo-D Vivenda
8101096 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 129-baixo-I Vivenda
8101097 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 131-1º-D Vivenda
8101098 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 131-1º-I Vivenda
8101099 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 131-2º-D Vivenda
8101100 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 131-2º-I Vivenda
8101101 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 131-3º-D Vivenda
8101102 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 131-3º-I Vivenda
8101103 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 131-baixo-D Vivenda
8101104 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 131-baixo-I Vivenda
8101105 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Avda. de Vigo, nº 131-soto-D Industria: ultramarinos e bar
8101106 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 133-1º-D Vivenda
8101107 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 133-1º-I Vivenda
8101108 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 133-2º-D Vivenda
8101109 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 133-2º-I Vivenda
8101110 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 133-3º-D Vivenda
8101111 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 133-3º-I Vivenda
8101112 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 133-baixo-D Vivenda
8101113 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na Avda. de Vigo, nº 133-baixo-I Vivenda
8101114 Dereito de arrendamento do local comercial sito na Avda. de Vigo, nº 133-soto-D Descoñecida
8101115 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 1-1º-D Vivenda
8101116 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 1-1º-I Vivenda
8101117 Dereito de arrendamento da vivenda protexida sita na rúa Álvarez de Sotomaior, nº 1-2º-D Vivenda
8110001 Concesión de vía pública na Praza de España para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110002 Concesión de vía pública na Praza de España, nas inmediacións do Banco de España,para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110003 Concesión de vía pública frente a Correos para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110004 Concesión de vía pública no barrio do Inferniño, ó lado das cabinas telefónicas,para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110005 Concesión de vía pública frente a porta da empresa "Bazán"para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110006 Concesión de vía pública nas proximidades do "Café Avenida"; na Praza de España, para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110007 Concesión de vís pública no cementerio municipal de Catabois para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda de frores e outros útiles propios do ornato do cemiterio
8110008 Concesión do quiosco sito nas inmediacións das vivendas sindicais de Santa Marina. Quiosco destinado á venda de revistas e periódicos
8110009 Concesión de vía pública nas escaleiras de entrada ó mercado das vivendas protexidas,na rúa de Castilla,para instalar un quiosco. Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110010 Concesión de vía pública fronte o ambulatorio da S.S, na Praza de España, para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110011 Concesión de vía pública na R/ Carmen, esq. Cantón de Molíns, para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110012 Concesión de vía público na Praza de Ultramar para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110013 Concesión de vía pública nas inmediacións da residencia da S.S para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda de periódicos,revistas e frores
8110014 Concesión de vía pública na Crtra de Castilla (esq. Manuel Belando) para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110015 Concesión de vía pública na Crtra de Castilla (esq. R/ Pontevedra) para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110016 Concesión de vía pública na R/ Real (nas inmediacións do Parador de Turismo) para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110017 Concesión de vía pública na Av Castelao (Porta do Mercado) para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110018 Concesión de vía pública na Crtra de Castilla (Cruce de San Juan) para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110019 Concesión de vía pública na Av. Castelao (fronte ambulatorio da S.S) para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110020 Concesión de vía pública na Praza de Armas para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110021 Concesión de vía pública na R/ Mac- Mahón, Porta de Bazán, para instalar un quiosco Quiosco destinado á venda do cupón de cegos da O.N.C.E
8110022 Concesión do servicio de Cafetería do Concello. Explotación do servicio de cafetería do Concello.
8110023 Concesión para a explotación do aparcadoiro soterrado e varios locais comerciais na Praza de Armas. Explotación do aparcadoiro. Ten unha capacidade de 113 prazas.
8110024 Concesión dun quiosco para café-bar na praza do Inferniño. Explotación do quiosco destinado a café- bar
8110025 Concesión dun quiosco para libros e revistas na praza do Inferniño. Explotación do quiosco destinado á venda de revistas,libros e periódicos
8110026 Concesión do servicio de recollida de lixo, limpeza viaria e contenedores. Explotación do servicio de recollida de lixo
8110027 Concesión da xestión da piscina municipal da Malata. Explotación e xestión da piscina
8110028 Concesión para a explotación e xestión de centro comercial e aparcadoiro no Inferniño. Explotación e xestión do centro comercial e aparcadoiro, cunha capacidade de 342 prazas
8110029 Concesión da xestión e a explotación do mercado de Caranza. Explotación e xestión do Mercado de Caranza.
8110030 Concesión para a instalación e explotación publicitaria das marquesinas dos buses. Instalación de marquesinas e a súa explotación
8110031 Concesión para a xestión do aparcadoiro do Cantón de Molíns. Explotación e xestión do aparcadoiro. Ten unha capacidade de 359 prazas
8110032 Concesión do servicio de retirada de vehículos da vía pública. Servicio de retirada de vehículos e o seu depósito
8110033 Concesión para a conservación e mantemento do servicio municipal da iluminación pública e outros Xestión da iluminación pública,instalacións eléctricas das dependencias municipais e sinais luminosa
8110034 Concesión administrativa do posto nº I-78, nave 1ª, planta alta do Mercado Central Venda de queisos
8110035 Concesión administrativa do posto nº I-79, nave 1ª, planta alta do Mercado Central Venda de queisos
8110036 Concesión administrativa do posto nº 8-1, nave 1ª, planta alta do Mercado Central Venda de queisos
8110037 Concesión administrativa do posto nº 90, nave 1ª, planta alta do Mercado Central Venda de queisos
8110038 Concesión administrativa do posto nº 94-K, nave 1ª, planta alta do Mercado Central Venda de bolsas de plástico
8110039 Concesión administrativa do posto nº 95, nave 1ª, planta alta do Mercado Central Venda de queisos
8110040 Concesión administrativa do posto nº 101, nave 1ª, planta alta do Mercado Central Venda de bolsas de plástico
8110041 Concesión administrativa do posto anexo ó nº 1-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110042 Concesión administrativa do posto nº 1-D, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de legumes
8110043 Concesión administrativa do posto nº 1-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de pan
8110044 Concesión administrativa do posto nº 1-J, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda froitas
8110045 Concesión administrativa do posto nº 1-L, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de pan
8110046 Concesión administrativa do posto nº 2-D, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Almacén
8110047 Concesión administrativa do posto nº 2-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froita
8110048 Concesión administrativa do posto nº 2-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froita
8110049 Concesión administrativa do posto nº 3-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de patatas
8110050 Concesión administrativa do posto nº 3-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110051 Concesión administrativa do posto nº 3-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110052 Concesión administrativa do posto nº 4-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froita
8110053 Concesión administrativa do posto nº 4-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froita
8110054 Concesión administrativa do posto nº 4-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110055 Concesión administrativa do posto nº 5-H, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de cebolas
8110056 Concesión administrativa do posto nº 5-K, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda carne conxelada
8110057 Concesión administrativa do posto nº 5-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110058 Concesión administrativa do posto nº 6-A, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110059 Concesión administrativa do posto nº 6-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110060 Concesión administrativa do posto nº 6-K, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110061 Concesión administrativa do posto nº 6-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de ultramarinos
8110062 Concesión administrativa do posto nº 7-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110063 Concesión administrativa do posto nº 7-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110064 Concesión administrativa do posto nº 7-L, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110065 Concesión administrativa do posto nº 8-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110066 Concesión administrativa do posto nº 8-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110067 Concesión administrativa do posto nº 8-L, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110068 Concesión administrativa do posto nº 9-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110069 Concesión administrativa do posto nº 9-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110070 Concesión administrativa do posto nº 9-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110071 Concesión administrativa do posto nº 10-H, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110072 Concesión administrativa do posto nº 10-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110073 Concesión administrativa do posto nº 11-A, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110074 Concesión administrativa do posto nº 11-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110075 Concesión administrativa do posto nº 11-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de pan
8110076 Concesión administrativa do posto nº 11-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110077 Concesión administrativa do posto nº 12-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110078 Concesión administrativa do posto nº 12-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de legumes
8110079 Concesión administrativa do posto nº 12-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110080 Concesión administrativa do posto nº 13-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110081 Concesión administrativa do posto nº 13-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de Legumes
8110082 Concesión administrativa do posto nº 13-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110083 Concesión administrativa do posto nº 14-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110084 Concesión administrativa do posto nº 14-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110085 Concesión administrativa do posto nº 14-L, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110086 Concesión administrativa do posto nº 15-H, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110087 Concesión administrativa do posto nº 15-K, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110088 Concesión administrativa do posto nº 15-L, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110089 Concesión administrativa do posto nº 16-A, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110090 Concesión administrativa do posto nº 16-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110091 Concesión administrativa do posto nº 16-K, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110092 Concesión administrativa do posto nº 16-L, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110093 Concesión administrativa do posto nº 16-X, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Almacén
8110094 Concesión administrativa do posto nº 17-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110095 Concesión administrativa do posto nº 17-K, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110096 Concesión administrativa do posto nº 17-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110097 Concesión administrativa do posto nº 18-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110098 Concesión administrativa do posto nº 18-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110099 Concesión administrativa do posto nº 18-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110100 Concesión administrativa do posto nº 19-F, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110101 Concesión administrativa do posto nº 19-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110102 Concesión administrativa do posto nº 19-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de pan e leite
8110103 Concesión administrativa do posto nº 20-H, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110104 Concesión administrativa do posto nº 20-J, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110105 Concesión administrativa do posto nº 20-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de pan e leite
8110106 Concesión administrativa do posto nº 21-J, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110107 Concesión administrativa do posto nº 21-L, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Comestibles
8110108 Concesión administrativa do posto nº 22-J, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110109 Concesión administrativa do posto nº 22-L, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110110 Concesión administrativa do posto nº 23-J, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110111 Concesión administrativa do posto nº 23-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110112 Concesión administrativa do posto nº 24-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Ultramarinos
8110113 Concesión administrativa do posto nº 24-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110114 Concesión administrativa do posto nº 25-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110115 Concesión administrativa do posto nº 25-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110116 Concesión administrativa do posto nº 26-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110117 Concesión administrativa do posto nº 26-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de pescado conxelado
8110118 Concesión administrativa do posto nº 27-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110119 Concesión administrativa do posto nº 27-M, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de pescado conxelado
8110120 Concesión administrativa do posto nº 28-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110121 Concesión administrativa do posto nº 28-L, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de pescado conxelado
8110122 Concesión administrativa do posto nº 29-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Charcutería
8110123 Concesión administrativa do posto nº 30-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110124 Concesión administrativa do posto nº 31-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110125 Concesión administrativa do posto nº 32-K, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Frigorífico
8110126 Concesión administrativa do posto nº 33-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Confitería
8110127 Concesión administrativa do posto nº 34-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Confitería
8110128 Concesión administrativa do posto nº 35-I, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110129 Concesión administrativa do posto nº 36-J, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Venda de froitas
8110130 Concesión administrativa do posto nº 202-A, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Bar
8110131 Concesión administrativa do posto nº 203-A, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Almacén
8110132 Concesión administrativa do posto nº 204-A, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Almacén
8110133 Concesión administrativa do posto nº 205-A, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Almacén
8110134 Concesión administrativa do posto nº 206-A, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Almacén
8110135 Concesión administrativa do posto nº 207-A, nave 2ª, planta baixa do Mercado Central Almacén
8110136 Concesión administrativa do posto nº 0-1, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110137 Concesión administrativa do posto nº 0-2, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110138 Concesión administrativa do posto nº 21-H, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110139 Concesión administrativa do posto nº 22-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110140 Concesión administrativa do posto nº 23-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110141 Concesión administrativa do posto nº 24-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110142 Concesión administrativa do posto nº 25-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110143 Concesión administrativa do posto nº 26-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110144 Concesión administrativa do posto nº 27-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110145 Concesión administrativa do posto nº 28-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110146 Concesión administrativa do posto nº 29-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110147 Concesión administrativa do posto nº 30-H, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110148 Concesión administrativa do posto nº 31-H, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de pan
8110149 Concesión administrativa do posto nº 34-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Máquinas Recreativas
8110150 Concesión administrativa do posto nº 36-F, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de pan
8110151 Concesión administrativa do posto nº 40-H, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de pan
8110152 Concesión administrativa do posto nº 48-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de legumes
8110153 Concesión administrativa do posto nº 49-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de legumes
8110154 Concesión administrativa do posto nº 51-K, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de legumes
8110155 Concesión administrativa do posto nº 52-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de queisos e huevos
8110156 Concesión administrativa do posto nº 53-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de queixos e ovos
8110157 Concesión administrativa do posto nº 55-J, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de legumes
8110158 Concesión administrativa do posto nº 56-J, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de froitas e hortalizas
8110159 Concesión administrativa do posto nº 57-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110160 Concesión administrativa do posto nº 58-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110161 Concesión administrativa do posto nº 59-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110162 Concesión administrativa do posto nº 60-K, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de flores
8110163 Autorización para o uso en precario, do posto nº 66-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Almacén
8110164 Concesión administrativa do posto nº 67-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110165 Concesión administrativa do posto nº 69-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de froitas e legumes
8110166 Concesión administrativa do posto nº 73-I, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de legumes
8110167 Concesión administrativa do posto nº 74-J, nave 2ª, planta alta do Mercado Central Venda de legumes
8110168 Concesión administrativa do posto nº 44, nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110169 Concesión administrativa do posto nº 1 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110170 Concesión administrativa do posto nº 2 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110171 Concesión administrativa do posto nº 3 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110172 Concesión administrativa do posto nº 4 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110173 Concesión administrativa do posto nº 5 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110174 Concesión administrativa do posto nº 6 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110175 Concesión administrativa do posto nº 7 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110176 Concesión administrativa do posto nº 8 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110177 Concesión administrativa do posto nº 9 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110178 Concesión administrativa do posto nº 10 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110179 Concesión administrativa do posto nº 11 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110180 Concesión administrativa do posto nº 12 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110181 Concesión administrativa do posto nº 13 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110182 Concesión administrativa do posto nº 14 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110183 Concesión administrativa do posto nº 15 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110184 Concesión administrativa do posto nº 18 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110185 Concesión administrativa do posto nº 19 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110186 Concesión administrativa do posto nº 20 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110187 Concesión administrativa do posto nº 21 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110188 Concesión administrativa do posto nº 22 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110189 Concesión administrativa do posto nº 23 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110190 Concesión administrativa do posto nº 24 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110191 Concesión administrativa do posto nº 25 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110192 Concesión administrativa do posto nº 26 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110193 Concesión administrativa do posto nº 27 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110194 Concesión administrativa do posto nº 28 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110195 Concesión administrativa do posto nº 29 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110196 Concesión administrativa do posto nº 30 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110197 Concesión administrativa do posto nº 31 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110198 Concesión administrativa do posto nº 32 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110199 Concesión administrativa do posto nº 33 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110200 Concesión administrativa do posto nº 34 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110201 Concesión administrativa do posto nº 35 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110202 Concesión administrativa do posto nº 36 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110203 Concesión administrativa do posto nº 37 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110204 Concesión administrativa do posto nº 38 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110205 Concesión administrativa do posto nº 39 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110206 Concesión administrativa do posto nº 40 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110207 Concesión administrativa do posto nº 41 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110208 Concesión administrativa do posto nº 42 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110209 Concesión administrativa do posto nº 43 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110210 Concesión administrativa do posto nº 45 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110211 Concesión administrativa do posto nº 46 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110212 Concesión administrativa do posto nº 47 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110213 Concesión administrativa do posto nº 48 nave 3ª, planta baixa do Mercado Central Venda de carne de porco
8110214 Concesión administrativa do posto nº 1 exterior do Mercado Central Bazar
8110215 Concesión administrativa do posto nº 2 exterior do Mercado Central Bazar
8110216 Concesión administrativa do posto nº 3 exterior do Mercado Central Bazar
8110217 Concesión administrativa do posto nº 4 exterior do Mercado Central Xoiería
8110218 Concesión administrativa do posto nº 5 exterior do Mercado Central Café-Bar
8110219 Concesión administrativa do posto nº 6 exterior do Mercado Central Café-Bar
8110220 Concesión administrativa do posto nº 7 exterior do Mercado Central Café-Bar
8110221 Concesión administrativa do posto nº 8 exterior do Mercado Central Café-Bar
8110222 Concesión administrativa do posto nº 9 exterior do Mercado Central Venda de plásticos
8110223 Concesión administrativa do posto nº 10 exterior do Mercado Central Venda de plásticos
8110224 Concesión administrativa do posto nº 11 exterior do Mercado Central Xoiería
8110225 Concesión administrativa do posto nº 12 exterior do Mercado Central Xoiería
8110226 Concesión administrativa do posto nº 13 exterior do Mercado Central Xoiería
8110227 Concesión administrativa do posto nº 14 exterior do Mercado Central Xoguetería
8110228 Concesión administrativa do posto nº 15 exterior do Mercado Central Quincalla
8110229 Concesión administrativa do posto nº 16 exterior do Mercado Central Quincalla
8110230 Concesión administrativa do posto nº 17 exterior do Mercado Central Paquetería e confección
8110231 Concesión administrativa do posto nº 18 exterior do Mercado Central Café
8110232 Concesión administrativa do posto nº 19 exterior do Mercado Central Café
8110233 Concesión administrativa do posto nº 21 exterior do Mercado Central Xoiería
8110234 Concesión administrativa do posto nº 22 exterior do Mercado Central Xoiería-Quincalla
8110235 Concesión administrativa do posto nº 23 exterior do Mercado Central Mercería
8110236 Concesión administrativa do posto nº 24 exterior do Mercado Central Mercería
8110237 Concesión administrativa do posto nº 25 exterior do Mercado Central Descoñecido
8110238 Concesión administrativa do posto nº 26 exterior do Mercado Central Venda de bolería
8110239 Concesión administrativa do posto nº 27 exterior do Mercado Central Venda de tecidos
8110240 Concesión administrativa do posto nº 28 exterior do Mercado Central Xoiería
8110241 Concesión administrativa do posto nº 29 exterior do Mercado Central Descoñecido
8110242 Concesión administrativa do posto nº 30 exterior do Mercado Central Perfumería
8110243 Concesión administrativa do posto nº 31 exterior do Mercado Central Paquetería
8110244 Concesión administrativa do posto nº 32 exterior do Mercado Central Paquetería
8110245 Concesión administrativa do posto nº 33 exterior do Mercado Central Paquetería
8110246 Concesión administrativa do posto nº 34 exterior do Mercado Central Paquetería
8110247 Concesión administrativa do posto nº 35-exterior-planta baixa do Mercado Central Venda de material eléctrico
8110248 Concesión administrativa do posto nº 39-exterior do Mercado Central Decoración
8110249 Concesión administrativa do posto nº 40-exterior do Mercado Central Decoración
8110250 Concesión administrativa do posto nº 41-exterior do Mercado Central Librería
8110251 Concesión administrativa do posto nº 42-exterior do Mercado Central Venda de retais
8110252 Concesión administrativa do posto nº 43-exterior do Mercado Central Venda de lana
8110253 Concesión administrativa do posto nº 44-exterior do Mercado Central Venda de quincalla
8110254 Concesión administrativa do posto nº 47-exterior do Mercado Central Venda de artículos accesorios de instalacións de fontanería
8110255 Concesión administrativa do posto nº 48-exterior do Mercado Central Decoración
8110256 Concesión administrativa do posto nº 50-exterior do Mercado Central Cafetín
8110257 Concesión administrativa do posto nº 51-exterior do Mercado Central Cafetín
8110258 Concesión administrativa do posto nº 9-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Bazar
8110259 Concesión administrativa do posto nº 10-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Bazar
8110260 Concesión administrativa do posto nº 11-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Bazar
8110261 Concesión administrativa do posto nº 12-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Bazar
8110262 Concesión administrativa do posto nº 13-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Regalos e xoguetes
8110263 Concesión administrativa do posto nº 14-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Venda de froitos secos
8110264 Concesión administrativa do posto nº 1-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Venda de tecidos
8110265 Concesión administrativa do posto nº 2-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Venda de tecidos
8110266 Concesión administrativa do posto nº 3-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Mercería
8110267 Concesión administrativa do posto nº 4-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Droguería
8110268 Concesión administrativa do posto nº 5-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Café-Bar
8110269 Concesión administrativa do posto nº 6-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Café-Bar
8110270 Concesión administrativa do posto nº 7-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Café-Bar
8110271 Concesión administrativa do posto nº 8-exterior adosado á pescadería do Mercado Central Café-Bar
8110272 Concesión administrativa do posto nº 1 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110273 Concesión administrativa do posto nº 2 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110274 Concesión administrativa do posto nº 3 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110275 Concesión administrativa do posto nº 4 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110276 Concesión administrativa do posto nº 5 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110277 Concesión administrativa do posto nº 6 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110278 Concesión administrativa do posto nº 7 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110279 Concesión administrativa do posto nº 8 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110280 Concesión administrativa do posto nº 9 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110281 Concesión administrativa do posto nº 10 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110282 Concesión administrativa do posto nº 11 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110283 Concesión administrativa do posto nº 12 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110284 Concesión administrativa do posto nº 13 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110285 Concesión administrativa do posto nº 14 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110286 Concesión administrativa do posto nº 15 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110287 Concesión administrativa do posto nº 16 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110288 Concesión administrativa do posto nº 17 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110289 Concesión administrativa do posto nº 18 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110290 Concesión administrativa do posto nº 19 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110291 Concesión administrativa do posto nº 20 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110292 Concesión administrativa do posto nº 21 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110293 Concesión administrativa do posto nº 22 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110294 Concesión administrativa do posto nº 23 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110295 Concesión administrativa do posto nº 24 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110296 Concesión administrativa da mesa nº 1 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110297 Concesión administrativa da mesa nº 2 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110298 Concesión administrativa da mesa nº 4 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110299 Concesión administrativa da mesa nº 5 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110300 Concesión administrativa da mesa nº 6 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110301 Concesión administrativa da mesa nº 7 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110302 Concesión administrativa da mesa nº 8 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110303 Concesión administrativa da mesa nº 9 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110304 Concesión administrativa da mesa nº 10 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110305 Concesión administrativa da mesa nº 11 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110306 Concesión administrativa da mesa nº 12 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110307 Concesión administrativa da mesa nº 13 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110308 Concesión administrativa da mesa nº 14 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110309 Concesión administrativa da mesa nº 15 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110310 Concesión administrativa da mesa nº 16 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110311 Concesión administrativa da mesa nº 17 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110312 Concesión administrativa da mesa nº 18 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110313 Concesión administrativa da mesa nº 19 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110314 Concesión administrativa da mesa nº 20 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110315 Concesión administrativa da mesa nº 21 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110316 Concesión administrativa da mesa nº 22 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110317 Concesión administrativa da mesa nº 23 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110318 Concesión administrativa da mesa nº 24 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110319 Concesión administrativa da mesa nº 26 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110320 Concesión administrativa da mesa nº 27 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110321 Concesión administrativa da mesa nº 29 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110322 Concesión administrativa da mesa nº 30 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110323 Concesión administrativa da mesa nº 32 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110324 Concesión administrativa da mesa nº 33 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110325 Concesión administrativa da mesa nº 34 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110326 Concesión administrativa da mesa nº 35 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110327 Concesión administrativa da mesa nº 36 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110328 Concesión administrativa da mesa nº 37 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110329 Concesión administrativa da mesa nº 38 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110330 Concesión administrativa da mesa nº 39 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110331 Concesión administrativa da mesa nº 40 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110332 Concesión administrativa da mesa nº 43 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110333 Concesión administrativa da mesa nº 44 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110334 Concesión administrativa da mesa nº 45 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110335 Concesión administrativa da mesa nº 46 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110336 Concesión administrativa da mesa nº 47 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110337 Concesión administrativa da mesa nº 48 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110338 Concesión administrativa da mesa nº 49 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110339 Concesión administrativa da mesa nº 50 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110340 Concesión administrativa da mesa nº 51 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110341 Concesión administrativa da mesa nº 52 da pescadería nº 1 do Mercado Central Pescadería
8110342 Concesión administrativa do posto nº 1 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110343 Concesión administrativa da mesa nº 1 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110344 Concesión administrativa do posto nº 2 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110345 Concesión administrativa da mesa nº 2 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110346 Concesión administrativa do posto nº 3 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110347 Concesión administrativa da mesa nº 3 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110348 Concesión administrativa do posto nº 4 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110349 Concesión administrativa da mesa nº 4 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110350 Concesión administrativa do posto nº 5 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110351 Concesión administrativa do posto nº 6 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110352 Concesión administrativa da mesa nº 6 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110353 Concesión administrativa do posto nº 7 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110354 Concesión administrativa da mesa nº 7 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110355 Concesión administrativa do posto nº 8 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110356 Concesión administrativa da mesa nº 8 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110357 Concesión administrativa do posto nº 9 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110358 Concesión administrativa da mesa nº 9 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110359 Concesión administrativa do posto nº 10 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110360 Concesión administrativa da mesa nº 10 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110361 Concesión administrativa do posto nº 11 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110362 Concesión administrativa da mesa nº 11 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110363 Concesión administrativa do posto nº 12 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110364 Concesión administrativa da mesa nº 12 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110365 Concesión administrativa do posto nº 13 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110366 Concesión administrativa da mesa nº 13 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110367 Concesión administrativa do posto nº 14 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110368 Concesión administrativa da mesa nº 14 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110369 Concesión administrativa do posto nº 15 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110370 Concesión administrativa da mesa nº 15 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110371 Concesión administrativa do posto nº 16 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110372 Concesión administrativa da mesa nº 16 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110373 Concesión administrativa do posto nº 17 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110374 Concesión administrativa da mesa nº 17 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110375 Concesión administrativa do posto nº 18 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110376 Concesión administrativa da mesa nº 18 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110377 Concesión administrativa do posto nº 19 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110378 Concesión administrativa da mesa nº 21 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110379 Concesión administrativa da mesa nº 22 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110380 Concesión administrativa da mesa nº 23 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110381 Concesión administrativa da mesa nº 24 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110382 Concesión administrativa da mesa nº 25 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110383 Concesión administrativa da mesa nº 26 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110384 Concesión administrativa da mesa nº 27 da pescadería nº 2 do Mercado Central Pescadería
8110385 Concesión administrativa do posto nº 1-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Ultramarinos
8110386 Concesión administrativa do posto nº 2-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de legumes
8110387 Concesión administrativa do posto nº 3-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110388 Concesión administrativa do posto nº 4-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110389 Concesión administrativa do posto nº 5-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110390 Concesión administrativa do posto nº 6-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de vacún
8110391 Concesión administrativa do posto nº 7-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de vacún
8110392 Concesión administrativa do posto nº 8-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Charcutería
8110393 Concesión administrativa do posto nº 9-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Charcutería
8110394 Concesión administrativa do posto nº 10-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Charcutería
8110395 Concesión administrativa do posto nº 11-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de pan e leite
8110396 Concesión administrativa do posto nº 12-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Particular
8110397 Concesión administrativa do posto nº 13-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Comercio
8110398 Concesión administrativa do posto nº 14-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Charcutería
8110399 Concesión administrativa do posto nº 15-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco e friame
8110400 Concesión administrativa do posto nº 16-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco e friame
8110401 Concesión administrativa do posto nº 17-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110402 Concesión administrativa do posto nº 18-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110403 Concesión administrativa do posto nº 19-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110404 Concesión administrativa do posto nº 20-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas e ultramarinos
8110405 Concesión administrativa do posto nº 21-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas e ultramarinos
8110406 Concesión administrativa do posto nº 22-interior pequeno do Mercado das Vivendas Protexidas Ultramarinos
8110407 Concesión administrativa do posto nº 1-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de pescado conxelado
8110408 Concesión administrativa do posto nº 2-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Carnicería
8110409 Concesión administrativa do posto nº 3-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas e legumes
8110410 Concesión administrativa do posto nº 4-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas e legumes
8110411 Concesión administrativa do posto nº 5-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas e legumes
8110412 Concesión administrativa do posto nº 6-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas e legumes
8110413 Concesión administrativa do posto nº 7-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas e legumes
8110414 Concesión administrativa do posto nº 8-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas e legumes
8110415 Concesión administrativa do posto nº 9-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Café-Bar
8110416 Concesión administrativa do posto nº 10-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Café-Bar
8110417 Concesión administrativa do posto nº 11-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110418 Concesión administrativa do posto nº 12-exterior do Mercado das Vivendas Protexidass Pescadería
8110419 Concesión administrativa do posto nº 13-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Comestibles
8110420 Concesión administrativa do posto nº 14-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Comestibles
8110421 Concesión administrativa do posto nº 15-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Charcutería
8110422 Concesión administrativa do posto nº 16-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de vacún
8110423 Concesión administrativa do posto nº 17-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110424 Concesión administrativa do posto nº 18-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110425 Concesión administrativa do posto nº 19-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110426 Concesión administrativa do posto nº 20-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas
8110427 Concesión administrativa do posto nº 21-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas
8110428 Concesión administrativa do posto nº 22-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Paquetería
8110429 Concesión administrativa do posto nº 23-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110430 Concesión administrativa do posto nº 24-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas
8110431 Concesión administrativa do posto nº 25-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de flores
8110432 Concesión administrativa do posto nº 26-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas
8110433 Concesión administrativa do posto nº 27-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de pan
8110434 Concesión administrativa do posto nº 28-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Bolería
8110435 Concesión administrativa do posto nº 29-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas
8110436 Concesión administrativa do posto nº 30-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas
8110437 Concesión administrativa do posto nº 31-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de productos lácteos
8110438 Concesión administrativa do posto nº 32-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de productos lácteos
8110439 Concesión administrativa do posto nº 33-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas
8110440 Concesión administrativa do posto nº 34-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas
8110441 Concesión administrativa do posto nº 35-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de froitas
8110442 Concesión administrativa do posto nº 36-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de productos lácteos
8110443 Concesión administrativa do posto nº 37-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de pan
8110444 Concesión administrativa do posto nº 38-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de pan
8110445 Concesión administrativa do posto nº 39-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de pan
8110446 Concesión administrativa do posto anexo ó nº 19-exterior do Mercado das Vivendas Protexidas Café-Bar
8110447 Concesión administrativa do posto nº 1-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110448 Concesión administrativa do posto nº 3-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Charcutería
8110449 Concesión administrativa do posto nº 4-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Comestibles
8110450 Concesión administrativa do posto nº 5-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110451 Concesión administrativa do posto nº 6-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110452 Concesión administrativa do posto nº 7-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110453 Concesión administrativa do posto nº 8-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110454 Concesión administrativa do posto nº 9-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110455 Concesión administrativa do posto nº 10-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Ultramarinos
8110456 Concesión administrativa do posto nº 10-anexo interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Ultramarinos
8110457 Concesión administrativa do posto nº 11-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Ultramarinos
8110458 Concesión administrativa do posto nº 11-anexo interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Ultramarinos
8110459 Concesión administrativa do posto nº 12-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Ultramarinos
8110460 Concesión administrativa do posto nº 13-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110461 Concesión administrativa do posto nº 14-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110462 Concesión administrativa do posto nº 15-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110463 Concesión administrativa do posto nº 16-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110464 Concesión administrativa do posto nº 17-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110465 Concesión administrativa do posto nº 18-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de porco
8110466 Concesión administrativa do posto nº 19-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de vacún
8110467 Concesión administrativa do posto nº 20-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Venda de carne de vacún
8110468 Concesión administrativa do posto nº 21-interior grande do Mercado das Vivendas Protexidas Charcutería
8110469 Concesión administrativa do posto nº 1 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110470 Concesión administrativa do posto nº 2 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110471 Concesión administrativa do posto nº 3 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110472 Concesión administrativa do posto nº 4 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110473 Concesión administrativa do posto nº 5 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110474 Concesión administrativa do posto nº 6 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110475 Concesión administrativa do posto nº 7 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110476 Concesión administrativa do posto nº 8 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110477 Concesión administrativa do posto nº 9 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110478 Concesión administrativa do posto nº 10 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110479 Concesión administrativa do posto nº 11 da pescadería do Mercado das Vivendas Protexidas Pescadería
8110480 Concesión para a explotación dun estacionamento para vehículos no subsolo da praza de España aparcadoiro. Ten unha capacidade de 625 prazas.
8110481 Xestión da cafetería situada no Centro Cívico-Social de San Pablo e actividades complementarias local de Cafetería
8110482 Concesión de espazos no edificio do Antigo Hospicio a entidades socio- culturais Sede das Asociacións
8110483 Autorización de utilización do local "despacho I" no Centro Cívico de Canido Organización administrativa e coordinación de actividades
8110484 Autorización de utilización de tres locais no Centro Cívico de Canido (despacho II, taller I e taller II) Organización e desenvolvemento de actividades
8120001 Cesión da posesión do terreo sito nos Cuervos, Serantes-Catabois Colexio para nenos xitanos
8120002 Cesión da posesión da parcela III-33 sita en Caranza Colexio de E.X.B
8120003 Cesión da posesión dunha parcela sita na estrada de Catabois Colexio de E.X.B
8120004 Cesión da posesión dun terreo sito en Pazos-Serantes Colexio de E.X.B
8120005 Cesión da posesión dunha parcela sita en Ferrol Vello Colexio de E.X.B
8120006 Cesión da posesión dunha parcela sita na R/Ponzos,Bertón,Caranza Colexio de E.X.B
8120007 Cesión da posesión das parcelas I-8 e I-7 no polígono de Caranza Colexio de E.X.B
8120008 Cesión da posesión dunha parcela sita en San Juan de Filgueira-Campo de Chao- Colexio de E.X.B
8120009 Cesión da posesión dun terreo en Doniños, lugar de Pereiros Colexio de E.X.B
8120010 Cesión da posesión dunha parcela sita en Cobas, lugar de Gasparallar Colexio de E.X.B
8120011 Cesión da posesión dunha parcela sita na R/ Doctor Fleming Colexio de E.X.B
8120012 Cesión da posesión dunha parcela sita en Laxe,Doniños,Balón Colexio de E.X.B
8130001 Dereito de superficie sobre unha porción de terreo do Concello, de 10.000 metros cadrados, sito en Beque Aneiros, Serantes Construcción dun campo de deportes
8130002 Dereito de superficie sobre unha porción de terreo do Concello,de 3.116 metros cadrados,sito en Beque Aneiros, Serantes Construcción dun local con fins socioculturais.
8130003 Dereito de superficie sobre unha porción de terreo do Concello, de 963 metros cadrados,sito en Beque Aneiros, Serantes Ampliación das instalacións a ubicar na parcela colindante e con fins socioculturais recreativos e d
8130004 Dereito de superficie sobre un terreo do Concello sito en Laxe-Balón, de 1.657 metros cadrados Construcción dun local con fins culturais e educativos
8140001 Cesión en precario do uso (comodato) das prantas baixa e primeira da casa 202-204 da R/ Magdalena. Actividades culturais
8140002 Cesión en precario do uso (comodato) da Casa do Patín Biblioteca.
8140003 Cesión en precario do uso (comodato) do pavillón do antigo Hospicio de Sta Teresa. Sede da sociedade biblioteca e museo.
8140004 Cesión en precario do uso (comodato) da 2ª pranta da casa 204 da R/ Magdalena. Axuda social.
8140005 Cesión en precario do uso (comodato) da pranta baixa da casa nº 204 da R/ Magdalena. Sede da asociación
8140006 Cesión en precario do uso (comodato) da 1º e 2º pranta do Fielato do muelle , escola nacional, edificio nº 10-11 na R/ Paseo da Marina. Sede da asociación
8140007 Cesión en precario do uso (comodato) da escola de Mandiá. Sede da asociación
8140008 Cesión en precario (comodato) do Fielato de Canido (casa nº 33 da crtra de Catabois). Actividades ordinarias do grupo de radioaficionados
8140009 Cesión en precario do uso (comodato) dunha casa (antiga escola ) en San Felipe. Sede da asociación
8140010 Cesión en precario do uso (comodato) do depósito de auga na R/ Alegre. Sede da asociación
8140011 Cesión en precario do uso (comodato) do solar e casa na R/ Sol nº 26. Auxilio médico.
8140012 Cesión en precario do uso (comodato) do local 4-5-. Polg. Esteiro. Sede da asociación
8140013 Cesión en precario do uso (comodato) do local na U.V. 2 B-8 P-4B de Alcalde Quintanilla (polígono de Caranza.) Sede da asociación
8140014 Cesión en precario do uso (comodato) da totalidade do antigo hospital psiquiatrico en San Pedro deLeixa Atención a persoas afectadas de autismo e/ou psicose
8140015 Cesión en precario do uso (comodato) do local de pranta baixa, R/ Espartero nº 9 Sede da asociación
8140016 Cesión en precario do uso (comodato) da casa vivenda do parque de Sta Marina. Sede da asociación
8140017 Cesión en precario do uso (comodato) da pranta baixa e primeira do edificio na R/ María 52-54. Delegación da UNED en Ferrol.
8140018 Cesión en precario do uso (comodato) da 3º pranta do edificio da Praza de España nº 2 Sede da asociación
8140019 Cesión en precario do uso (comodato) do 2º piso, parte esquerda, do edificio da Praza de España nº 2 Consellería de Pesca, Delegación de Ferrol.
8140020 Cesión en precario do uso (comodato) da pranta 2ª do edificio da Praza de España nº 2 Radio Galega, Delegación de Ferrol.
8140021 Cesión en precario do uso (comodato) dunha parcela de 100 metros cadrados sita en Coto de Balón Instalación dun centro emisor
8140022 Cesión en precario do uso (comodato) do local ubicado na pranta 2ª do Concello Corresponsalía de T.V.E, S.A en Ferrol
8140023 Datáfonos para implantación sistema de fidelización dos clientes dos comercios dos barrios da Magdalena, Canido e Ferrol Vello (zona Urban) establecementos comerciais asociados a ACOF-A Magdalena
8140024 Cesión de uso do local asignado á AVV San Xoán de Filgueira fins previstos ao servizo dos veciños das respectivas zonas como centros socioculturais
8140025 Mutación demañal da parcela de propiedade municipal situada na rúa Ramón y Cajal (parque de Educación Vial) construción dunha escola infantil
8140026 Autorización de uso (unha hora diaria) dos locais núms. 1, 5 e 6 do Centro Cívico de San Pablo de Catabois Desenvolvemento das actividades propias da asociación.
8140027 Autorización de uso do local núm. 2 do Centro Cívico de San Pablo de Catabois Desenvolvemento das actividades propias da asociación autorizada, no termo dos seus estatutos.
8140028 Autorización de uso do local núm. 3 do Centro Cívico San Pablo de Catabois Desenvolvemento das actividades propias da asociación no termo dos seus estatutos.
8140029 Autorización de uso do local núm. 4 do Centro Cívico San Pablo de Catabois Desenvolvemento das actividades propias da asociación autorizada, no termo dos seus estatutos
8150001 Cesión gratuíta modal do edificio do antigo Concello de Serantes e o terreo anexo(total superficie 1.116,44 metros cadrados) Construcción dun centro de saúde
8150002 Cesión gratuíta modal de 100 metros cadrados dunha parcela en Coto de Balón Instalación dun centro remisor de T.V.G
8150003 Cesión gratuíta modal dun terreo de 144 metros cadrados sito en Coto de Balón Instalación dun centro remisor
8150004 Cesión gratuíta modal dun terreo de 100 metros cadrados sito en Esmelle,Coidado Instalación dun centro da rede de difusión de Retevisión
8150005 Cesión gratuíta modal dun terreo de 890 metros cadrados na Graña Construcción dunha casa cuartel para a Garda Civil
8150006 Cesión gratuíta modal dunha parcela de 13.270 metros cadrados sita en Bravíos, Santa Cecilia Construcción dun centro de minusválidos físicos
8150007 Cesión gratuíta modal do edificio do antigo Concello de Serantes e o terreo anexo(total superficie 1.116,44 metros cadrados) Construcción dun centro de saúde
8150008 Cesión gratuíta modal dunha parcela de 2.508 metros cadrados sita en Catabois Construcción dunha gardería
8150009 Cesión gratuíta modal da parcela V-64-I,de 13.650 metros cadrados, sita en Caranza Construcción dun centro de formación profesional
8150010 Cesión gratuíta modal da parcela de 24.430 metros cadrados sita no polígono de Caranza Construcción dun centro Xerontolóxico
8150011 Cesión gratuíta modal de 882,45m do local de Exploradores Construcción dun Pazo de Xustiza
8160001 Utilización privativa dun ben de dominio público-o campo de futbol da Malata-mediante Convenio Entrenamento e celebración de eventos deportivos.
8160002 Ocupación de vía pública, mediante convenio, para a instalación de contenedores de obra . Instalación de contenedores de recollida de escombros.
8160003 Ocupación de vía pública, mediante convenio, para a instalación de contenedores de obra Instalación de contenedores de obra
8160004 Ocupación de vía pública, mediante convenio, para a instalación de contenedores de obra Instalación de contenedores de obra
8160005 Aproveitamento especial de só, subsó, e voo da vía pública para explotación do servicio de subministración de gas. Infraestructura para subministro de gas
8160006 Uso común especial do dominio público suxeito a autorización, en réxime de precario, da casa de pranta baixa no "Baluarte de San Xoan". Museo e Biblioteca
8160007 Estación de servicio da Praza de España. Estación de servicio
8160008 Estación de servicio da R/ Irmandiños. Estación de servicio
8160009 Contrato administrativo de prestación de servicios . Servicio de recadación. Servicio de recadación do Concello
8180001 Refuxo de animais (canceira) para a prestación de servizos á Mancomunidade de Concellos da Comarca de Ferrol en Mougá canceira. Prestación do servizo de lacería

Utilizamos cookies propias e de terceiros para mellorar a experiencia de navegación, e ofrecer contidos personalizados. Ao continuar coa navegación entendemos que se acepta a nosa política de cookies.

Pechar