Gelego Gelego Español Español
[[imaxe]]
[[galeria]]

Protocolo de acceso a espectáculos

Protocolo de acceso a espectáculos de espacios cerrados de artes escénicas y musicales

[[separador]]
15/09/2020 1076175,23046458 09:36 17:51
Auditorio
  • TP
Gratuíto

Sinopsis

[[contido]]
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRONTE Á COVID NOS ESPAZOS CULTURAIS DE FERROL

I. Porase a disposición do público dispensadores de xel hidroalcohólico con actividade viricida á entrada do espazo.

ACCESO

I. Disporán de itinerarios destinados a dirixir o acceso e a saída do espazo, debendo realizarse o acceso e saída atendendo a estes itinerarios. O público asistente deberá manter a distancia de seguridade tanto na entrada como na saída do espazo.

II. A apertura de portas realizarase coa antelación suficiente para permitir un acceso gradual e ordenado.

III. É obrigatorio manter a butaca asignada ao longo de todo o espectáculo .

IV. Antes do inicio do espectáculo, así como á súa finalización, informarase por megafonía das medidas de hixiene, distanciamento e saída do público.
[[tags]]