Gelego Gelego Español Español
[[imaxe]]
[[galeria]]

Protocolo de acceso a espectáculos

Protocolo de acceso a espectáculos de espazos cerrados de artes escénicas e musicais

[[separador]]
15/09/2020 1076174,60051667 09:36 17:50
Auditorio
  • TP
Gratuito

Sinopse

[[contido]]
MEDIDAS DE PROTECCIÓN FRONTE Á COVID NOS ESPAZOS CULTURAIS DE FERROL

I. Porase a disposición do público dispensadores de xel hidroalcohólico con actividade viricida á entrada do espazo.

ACCESO

I. Disporán de itinerarios destinados a dirixir o acceso e a saída do espazo, debendo realizarse o acceso e saída atendendo a estes itinerarios. O público asistente deberá manter a distancia de seguridade tanto na entrada como na saída do espazo.

II. A apertura de portas realizarase coa antelación suficiente para permitir un acceso gradual e ordenado.

III. É obrigatorio manter a butaca asignada ao longo de todo o espectáculo .

IV. Antes do inicio do espectáculo, así como á súa finalización, informarase por megafonía das medidas de hixiene, distanciamento e saída do público.
[[tags]]