Gelego Gelego Español Español
[[imaxe]]
[[galeria]]

Rossini en la cocina

La Tartana Teatro

[[separador]]
18/04/2021 50 12:30 13:20
Teatro Jofre
  • 3
2,00http://www.ferrol.es/jofre/Paginas/SelEvento.aspx

Sinopse

[[contido]]
Este espectáculo de títeres e actor descóbrenos a Rossini a través das súas dúas grandes pasións: a música e a comida. O público infantil gozará nesta divertida e nutritiva historia. Na súa cociña veremos como o que lle vai sucedendo ao compositor inflúe nos seus estados emocionais e tamén nos seus platos e partituras. O espectáculo ten como un dos seus obxectivos o achegamento do público infantil á música clásica.
[[tags]]