Gelego Gelego Español Español

O mar de contos

Atlántica. Festival Internacional de Narración Oral.

Atlántica, Festival Internacional de Narración Oral, naceu no ano 2013 con sede en Santiago de

Compostela cunha clara vocación de ser un encontro de voces e historias de perfil atlanticista.

Trátase dun encontro artístico que xunta en Galicia a un amplo e