No outono de 2021 a Concellería de Cultura impulsou a celebración dun obradoiro de creación audiovisual e mapeo dixital arredor da memoria (industrial, veciñal e dos lugares) de Ferrol.

Tomando estas temáticas como fío conductor, as participantes aprenderon a realizar vídeos sinxelos (como medio para recoller a memoria) e a debuxar -neste caso a historia local- nun mapa dixital.

O taller respondeu á vontade do proxecto Cóntame Ferrol de facilitarlle a cidadanía o acceso a coñecementos e experiencias que incrementen as súas destrezas dixitais, neste caso orientadas á creación de contidos.

O resultado final deste obradoiro foi un mapa. Os itinerarios e puntos de interese que poderás ver nel foron aportados polas participantes tras un proceso de investigación persoal. Os contidos textuais, fotográficos e audiovisuais  foron creados no proceso de aprendizaxe e experimentación desenvolvido no taller.

Concellería de Cultura de Ferrol

cultura@ferrol.es