O PROXECTO

Cóntame Ferrol é unha iniciativa municipal que recolle contidos xerados arredor do territorio para coidalos e compartilos nesta web que estás visitando. Un espazo dixital vivo, no que ir sumando novas achegas, pero que xa ofrece unha primeira selección de contidos que che permitirán coñecer Ferrol dende perspectivas diversas e dun xeito sinxelo.

Contidos impulsados dende a cidadanía e o tecido asociativo locais, pero tamén dende empresas e entidades públicas. Contidos en múltiples formatos que tecen un relato colectivo sobre o territorio e a identidade.

Condicións de uso e tratamento de datos.

O Concello de Ferrol infórmache sobre a súa Política de Privacidade ao respecto do tratamento e protección dos datos de carácter persoal dos usuarios e clientes. Neste sentido, o Titular garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos persoais, reflectida na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e de Garantía de Dereitos Dixitais (LOPD GDD). Cumpre tamén co Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 relativo á protección das persoas físicas (RGPD).


Concello de Ferrol
Praza de Armas, s/n
Ferrol, A Coruña 15402
Spain