Cidade

Intelixente
Sostible
Integradora

A Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) “Ría de Ferrol, Cidade 2020” presentada conxuntamente entre os Concellos de Ferrol e Narón, sitúase dentro das estratexias DUSI cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desarrollo Regional a través do Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014-2020, agora integrado no Programa Operativo Plurirregional de España FEDER 2014-2020.

Qué e a Edusi?
Liñas de actuación

NOVAS