Actuacións de comunicación

Operación: “Cidade da Ilustración: Remodelación da Praza de Armas no conxunto histórico-artístico do Barrio de A Magdalena de Ferrol”

Operación: “Reurbanización da rúa Espartero no conxunto histórico do Barrio de Ferrol Vello”

Operación: “Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública na rúa Magdalena e a súa continuación ata o ámbito da Praza de Armas, no conxunto histórico-artístico do Barrio de A Magdalena”