Canal de denuncias

Se vostede ten información acerca da comisión dalgún tipo de irregularidade ou fraude na xestión dos fondos FEDER vinculados á execución da estratexia EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”, e desexa poñer en coñecemento do Servizo Nacional de Coordinación Antifraude feitos que poidan ser constitutivos de fraude ou irregularidade en relación con proxectos ou operacións financiados con cargo a fondos procedentes da Unión Europea, pode canalizar a súa denuncia utilizando a canle habilitada para o efecto polo citado Servizo, e ao que se pode acceder a través da seguinte ligazón: