Estratexia de comunicación

Guía metodolóxica de seguimento e avaliación das estratexias de comunicación dos Programas Operativos do FEDER e FSE 2014-2020.

Descargar PDF

Breve manual recopilatorio de cuestións de tipo práctico para os beneficiarios/as en materia de comunicación 2014-2020.

Descargar PDF

Estratexia de comunicación do Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020.

Descargar PDF

Manual de imaxe corporativa da Edusi

Descargar PDF