Operacións seleccionadas

EP 12: Eixo Urbano

OT2: Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación e o acceso ás mesmas.

Nome da operación: “Plan rector interno de optimización e eficiencia dos recursos da e-administración do Concello de Ferrol”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome da operación: “Plan rector interno de optimización e eficiencia dos recursos da e-administración do Concello de Narón”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Orzamento base licitación (con IVE) Estado Data fin presentación ofertas Perfil Contratante
Desenvolvemento e implantación dun sistema informatizado para a xestión do inventario de vías e espazos públicos Servizos Aberto 58.000,00 € En licitación 19/09/2022 ás 15:00 h. link

Nome da operación: “Instalación de caixeiros cidadáns para o acceso aos servizos electrónicos municipais (e-administración)”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome da operación: “Mellora do acceso da cidadanía á administración electrónica no Concello de Narón”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

OT4: Favorecer o paso a unha economía con baixo nivel de emisión de Carbono en todos os sectores.

Nome da operación: “Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública na rúa Magdalena e a súa continuación ata o ámbito da Praza de Armas, no conxunto histórico-artístico do Barrio da Magdalena”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública da rúa Magdalena entre a rúa San Diego e a rúa Rubalcava, e a súa continuación ata o ámbito da praza de Armas Obras Aberto simplificado 251.864,08 € Formalizado link

Nome da operación: “Mellora da eficiencia enerxética en vivendas de propiedade municipal. Barrio de Recimil”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Rehabilitacion da envolvente. Rúa Somozas 3-4 Recimil Obras Aberto simplificado 349.086,55 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de Rehabilitación de envolvente para a mellora da eficiencia enerxética. Somozas 3-4. Barrio de Recimil

Servizos

Aberto simplificado 8.465,16 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de Rehabilitación de envolvente para a mellora da eficiencia enerxética. Somozas 3-4. Barrio de Recimil Servizos Aberto simplificado 8.465,16 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de Rehabilitación de envolvente para a mellora da eficiencia enerxética. Somozas 3-4. Barrio de Recimil Servizos Aberto simplificado 2.758,79 € Formalizado link

Nome da operación:
• Expresión de interese:
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de redacción do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Narón Servizos Aberto 66.066 € Formalizado link

OT 6: Conservar e Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Nome da operación: “Cidade da Ilustración: Remodelación da Praza de Armas no conxunto histórico-artístico do Barrio de A Magdalena de Ferrol”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Remodelación da Praza de Armas Obras Aberto simplificado 1.347.940 € Formalizado link

Nome da operación: “Recuperación patrimonio marítimo, natural e cultural na Ría de Ferrol: Rehabilitación e musealización do Muíño de Xuvia”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 10.781,46€ Formalizado link
Rehabilitación do muíño de Xuvia Obras Aberto simplificado 1.253.566,93€ Formalizado link
Servizo de dirección de obra e dirección de execución das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 32.737,05 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra e dirección de execución das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 32.707,05 € Formalizado link
Elaboración de vídeo divulgativo e entrega de información gráfica durante a rehabilitación do Muíño de Xuvia Servizos Contrato menor 6.570,30 € Formalizado link
Contrato Mixto de subministros e servizos para o desenvolvemento executivo, produción, fabricación, subministro e montaxe dos contidos e elementos expositivos do Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (CIMIX) Subministros Aberto 239.041,55 € Formalizado link

Nome da operación: “Reurbanización da rúa Espartero no conxunto histórico do Barrio de Ferrol Vello.”
• Expresión de interese:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Reurbanización da rúa Espartero. Ferrol Vello Obras Aberto simplificado 473.830,78 € Formalizado link

Nome da operación: “Senda peatonal-ciclista e área estancial verde: Recuperación de chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente. Apertura urbana e disfrute da contorna da Ría de Ferrol”
• Expresión de interese:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Recuperación do chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente: apertura urbana e disfrute na contorna da Ría Obras Aberto simplificado 577.635,46 € Formalizado link
Servizos de Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde das obras de “Recuperación do chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente: apertura urbana e disfrute da contorna da ría” Servizos Aberto 16.093 € Formalizado link
Servizos de Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde das obras de “Recuperación do chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente: apertura urbana e disfrute da contorna da ría” Servizos Aberto 5.812,91 € Formalizado link

Nome da operación: “Turismo activo na Ría: Restauración e rehabilitación da Presa do Muíño das Aceas e do Camiño do Peregrino”
• Expresión de interese:  ver documento
• Anexo:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de redacción do proxecto de “Restauración e rehabilitación da presa do Muíño das Aceas e do Camiño Peregrino” Servizos Contrato menor 8.705,88 € Formalizado link

OT9: Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Nome da operación: “Mercado A Magdalena: Revitalización e rexeneración urbana do espazo público para novos usos”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome da operación: “Regeneración del barrio de Ferrol Vello: Reurbanización integral de la calle San Francisco”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Redacción do proxecto básico e de execución, e a dirección de obra para a Reurbanización da rúa San Francisco. Ferrol Vello. Servizos Aberto simplificado 32.186 € Formalizado link
Nome Tipo Procedemento Orzamento base licitación (con IVE) Estado Data fin presentación ofertas Perfil Contratante
Reurbanización da rúa San Francisco. Ferrol Vello. Obras Aberto simplificado 887.600 € En licitación 27/07/2022 link

Nome da operación: “Rexeneración do barrio de Recimil: Rehabilitación de vivendas de propiedade municipal”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Rehabilitación de edificios residenciais. Praza de España 23-25. Barrio de Recimil. Obras Aberto simplificado 1.304.473,50 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde para a obra municipal de Rehabilitación de edificios residenciais. Praza de España 23-25. Barrio de Recimil. Servizos Aberto simplificado 24.151,60 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde para a obra municipal de Rehabilitación de edificios residenciais. Praza de España 23-25. Barrio de Recimil. Servizos Aberto simplificado 24.151,60 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde para a obra municipal de Rehabilitación de edificios residenciais. Praza de España 23-25. Barrio de Recimil. Servizos Aberto simplificado 8.301,25 € Formalizado link

EP 13: Asistencia Técnica.

Nome da operación: Unidade de Xestión: persoal propio implicado na xestión da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”.
• Expresión de interese. ver documento
• Contratación: https://www.ferrol.gal/Shared/Contidos/65

Nome da operación: Comunicación, información e publicidade da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”
• Expresión de interese. ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de deseño, producción e execución de accións de difusión, información e publicidade dentro da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) “Ría de Ferrol, Cidade 2020” Servizos Aberto simplificado 107.444,15 € Formalizado link
Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Contratación da creación da imaxe corporativa da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” co seu correspondente manual de uso e o deseño e desenvolvemento da páxina web da citada Estratexia Servizos Contrato menor 1.966,25€ Formalizado link
Contratación do deseño, gravación, produción e edición dun vídeo divulgativo da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” Servizos Contrato menor 3.630 € Formalizado link
Contratación da creatividade, deseño e produción de materiais de comunicación para a difusión da actuación “Cidade da Ilustración: Remodelación da Praza de Armas no conxunto histórico-artístico do Barrio da Magdalena de Ferrol”. Servizos Contrato menor 3.614,27€ Formalizado link