Operacións seleccionadas

EP 12: Eixo Urbano

OT4: Favorecer o paso a unha economía con baixo nivel de emisión de Carbono en todos os sectores.

Nome da operación: “Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública na rúa Magdalena e a súa continuación ata o ámbito da Praza de Armas, no conxunto histórico-artístico do Barrio da Magdalena”
• Expresión de interese: ver documento

Nome Tipo Procedemento Orzamento base licitación con IVE Estado Data fin de presentación de oferta Perfil Contratante
Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública da rúa Magdalena entre a rúa San Diego e a rúa Rubalcava, e a súa continuación ata o ámbito da praza de Armas Obras Aberto simplificado 315.817,02 € En licitación 07/04/2021 link

OT 6: Conservar e Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Nome da operación: “Cidade da Ilustración: Remodelación da Praza de Armas no conxunto histórico-artístico do Barrio de A Magdalena de Ferrol”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Remodelación da Praza de Armas Obras Aberto simplificado 1.347.940 € Formalizado link

Nome da operación: “Recuperación patrimonio marítimo, natural e cultural na Ría de Ferrol: Rehabilitación e musealización do Muíño de Xuvia”
• Expresión de interese: ver documento

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 10.781,46€ Formalizado link
Nome Tipo Procedemento Orzamento base
licitación con IVE
Estado Data fin de
presentación de oferta
Perfil Contratante
Rehabilitación do muíño de Xuvia Obras Aberto simplificado 1.307.842,39€ En licitación 07/07/2020 link
Servicio de dirección de obra y dirección de ejecución de las obras de rehabilitación del molino de Xuvia Servicios Abierto 70.337,74 € En licitación 17/03/2021 link

Nome da operación: “Reurbanización da rúa Espartero no conxunto histórico do Barrio de Ferrol Vello.”
• Expresión de interese: ver documento

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Reurbanización da rúa Espartero. Ferrol Vello Obras Aberto simplificado 473.830,78 € Formalizado link

Nome da operación: “Senda peatonal-ciclista e área estancial verde: Recuperación de chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente. Apertura urbana e disfrute da contorna da Ría de Ferrol”
• Expresión de interese: ver documento

EP 13: Asistencia Técnica.

Nome da operación: Unidade de Xestión: persoal propio implicado na xestión da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”.
• Expresión de interese. ver documento
• Contratación: https://www.ferrol.gal/Shared/Contidos/65

Nome da operación: Comunicación, información e publicidade da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”
• Expresión de interese. ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Contratación da creación da imaxe corporativa da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” co seu correspondente manual de uso e o deseño e desenvolvemento da páxina web da citada Estratexia Servizos Contrato menor 1.966,25€ Formalizado link
Contratación do deseño, gravación, produción e edición dun vídeo divulgativo da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” Servizos Contrato menor 3.630 € Formalizado link
Contratación da creatividade, deseño e produción de materiais de comunicación para a difusión da actuación “Cidade da Ilustración: Remodelación da Praza de Armas no conxunto histórico-artístico do Barrio da Magdalena de Ferrol”. Servizos Contrato menor 3.614,27€ Formalizado link