Operacións seleccionadas

EP 12: Eixo Urbano

OT4: Favorecer o paso a unha economía con baixo nivel de emisión de Carbono en todos os sectores.

Nome da operación: “Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública na rúa Magdalena e a súa continuación ata o ámbito da Praza de Armas, no conxunto histórico-artístico do Barrio da Magdalena”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública da rúa Magdalena entre a rúa San Diego e a rúa Rubalcava, e a súa continuación ata o ámbito da praza de Armas Obras Aberto simplificado 251.864,08 € Formalizado link

Nome da operación:
• Expresión de interese:
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Redacción do documento refundido do Plan de Mobilidade de Ferrol 2020 Servizos Contrato menor 17.545 € Formalizado link

Nome da operación:
• Expresión de interese:
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Orzamento base licitación con IVE Estado Data fin de presentación de oferta Perfil Contratante
Servizo de redacción do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Narón Servizos Aberto 88.000 € En licitación 11/06/2021 link

OT 6: Conservar e Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Nome da operación: “Cidade da Ilustración: Remodelación da Praza de Armas no conxunto histórico-artístico do Barrio de A Magdalena de Ferrol”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Remodelación da Praza de Armas Obras Aberto simplificado 1.347.940 € Formalizado link

Nome da operación: “Recuperación patrimonio marítimo, natural e cultural na Ría de Ferrol: Rehabilitación e musealización do Muíño de Xuvia”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 10.781,46€ Formalizado link
Rehabilitación do muíño de Xuvia Obras Aberto simplificado 1.253.566,93€ Formalizado link
Servizo de dirección de obra e dirección de execución das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 32.737,05 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra e dirección de execución das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 32.707,05 € Formalizado link

Nome da operación: “Reurbanización da rúa Espartero no conxunto histórico do Barrio de Ferrol Vello.”
• Expresión de interese:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Reurbanización da rúa Espartero. Ferrol Vello Obras Aberto simplificado 473.830,78 € Formalizado link

Nome da operación: “Senda peatonal-ciclista e área estancial verde: Recuperación de chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente. Apertura urbana e disfrute da contorna da Ría de Ferrol”
• Expresión de interese:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Recuperación do chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente: apertura urbana e disfrute na contorna da Ría Obras Aberto simplificado 577.635,46 € Formalizado link
Servizos de Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde das obras de “Recuperación do chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente: apertura urbana e disfrute da contorna da ría” Servizos Aberto 16.093 € Formalizado link
Servizos de Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde das obras de “Recuperación do chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente: apertura urbana e disfrute da contorna da ría” Servizos Aberto 5.812,91 € Formalizado link

OT9: Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Nome da operación: “Regeneración del barrio de Ferrol Vello: Reurbanización integral de la calle San Francisco”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Redacción do proxecto básico e de execución, e a dirección de obra para a Reurbanización da rúa San Francisco. Ferrol Vello. Servizos Aberto simplificado 32.186 € Formalizado link

EP 13: Asistencia Técnica.

Nome da operación: Unidade de Xestión: persoal propio implicado na xestión da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”.
• Expresión de interese. ver documento
• Contratación: https://www.ferrol.gal/Shared/Contidos/65

Nome da operación: Comunicación, información e publicidade da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”
• Expresión de interese. ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de deseño, producción e execución de accións de difusión, información e publicidade dentro da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) “Ría de Ferrol, Cidade 2020” Servizos Aberto simplificado 107.444,15 € Formalizado link
Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Contratación da creación da imaxe corporativa da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” co seu correspondente manual de uso e o deseño e desenvolvemento da páxina web da citada Estratexia Servizos Contrato menor 1.966,25€ Formalizado link
Contratación do deseño, gravación, produción e edición dun vídeo divulgativo da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” Servizos Contrato menor 3.630 € Formalizado link
Contratación da creatividade, deseño e produción de materiais de comunicación para a difusión da actuación “Cidade da Ilustración: Remodelación da Praza de Armas no conxunto histórico-artístico do Barrio da Magdalena de Ferrol”. Servizos Contrato menor 3.614,27€ Formalizado link