Operacións seleccionadas

EP 12: Eixo Urbano

OT2: Mellorar o uso e a calidade das tecnoloxías da información e da comunicación e o acceso ás mesmas.

Nome da operación: “Plan rector interno de optimización e eficiencia dos recursos da e-administración do Concello de Ferrol”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Presupuesto base licitación (con IVA) Estado Perfil Contratante
Subministración de ordenadores portátiles para o Concello de Ferrol (Equipamento necesario para a implementación da operación FCL02GA0309) Suministros Aberto simplificado 130.000,00 € Formalizado link
Adquisición de módulos programa xestor de expedientes (CIVIDAS) Negociado sen publicidade Negociado sen publicidade 130.764,70 € Formalizado
Subministración e instalación dunha solución de virtualización de escritorios e actualización do CPD Aberto simplificado Aberto simplificado 369.650,00 € En licitación

Nome da operación: “Plan rector interno de optimización e eficiencia dos recursos da e-administración do Concello de Narón”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Desenvolvemento e implantación dun sistema informatizado para a xestión do inventario de vías e espazos públicos Servizos Aberto 48.331,39 € Formalizado link
Nome Tipo Procedemento Orzamento base licitación (con IVE) Estado Perfil Contratante
Contrato mixto de subministros e servizos para a dotación da infraestrutura de seguridade Subministros Aberto 245.583,33 € Formalizado link
Contrato de servizos para a implantación dun servizo de Directorio activo corporativo, monitorización e Esquema Nacional de Seguridade (ENS) Servizos Aberto 56.000,00 € Formalizado link

Nome da operación: “Instalación de caixeiros cidadáns para o acceso aos servizos electrónicos municipais (e-administración)”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Presupuesto base licitación (con IVA) Estado Perfil Contratante
Subministración de caixeiros cidadáns para o acceso aos servizos electrónicos municipais (e-administración) Suministros Aberto simplificado 115.000,00 € Formalizado link

Nome da operación: “Mellora do acceso da cidadanía á administración electrónica no Concello de Narón”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Orzamento base licitación (con IVA) Estado
Sistema de almacenamento para backups da administración electrónica Suministros Contrato menor 3.900,00 € Adxudicado
Ampliación de servizos á cidadanía en administración electrónica Suministros Contrato menor 10.666,67 € Adxudicado
Host de virtualización para a administración electrónica Suministros Contrato menor 15.000,00 € Adxudicado
Licenciamiento de S.O. en servidores de administración electrónica Suministros Contrato menor 10.000,00 € Adxudicado

OT4: Favorecer o paso a unha economía con baixo nivel de emisión de Carbono en todos os sectores.

Nome da operación: “Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública na rúa Magdalena e a súa continuación ata o ámbito da Praza de Armas, no conxunto histórico-artístico do Barrio da Magdalena”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Renovación e mellora da eficiencia enerxética da iluminación pública da rúa Magdalena entre a rúa San Diego e a rúa Rubalcava, e a súa continuación ata o ámbito da praza de Armas Obras Aberto simplificado 251.864,08 € Formalizado link

Nome da operación: “Mellora da eficiencia enerxética en vivendas de propiedade municipal. Barrio de Recimil”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Rehabilitacion da envolvente. Rúa Somozas 3-4 Recimil Obras Aberto simplificado 349.086,55 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de Rehabilitación de envolvente para a mellora da eficiencia enerxética. Somozas 3-4. Barrio de Recimil

Servizos

Aberto simplificado 8.465,16 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de Rehabilitación de envolvente para a mellora da eficiencia enerxética. Somozas 3-4. Barrio de Recimil Servizos Aberto simplificado 8.465,16 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de Rehabilitación de envolvente para a mellora da eficiencia enerxética. Somozas 3-4. Barrio de Recimil Servizos Aberto simplificado 2.758,79 € Formalizado link
Nome Tipo Procedemento Orzamento base licitación (con IVE) Estado Perfil Contratante
Rehabilitación da envolvente para mellora da eficiencia enerxética. Estrada de Castela 14. Barrio de Recimil. Ferrol. Obras Aberto simplificado 163.659,51 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de Rehabilitación da envolvente para mellora da eficiencia enerxética. Estrada de Castela,14. Barrio de Recimil Servizos Aberto simplificado 14.432,30 € Formalizado link

Nome da operación: “Plan e actuacións de Mobilidade Urbana Sostible no Concello de Narón”
• Expresión de interese:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de redacción do Plan de Mobilidade Urbana Sostible do Concello de Narón Servizos Aberto 66.066 € Formalizado link
Nome Tipo Procedemento Orzamento base licitación (con IVE) Estado Perfil Contratante
Execución de aparcamento en superficie de servizo á estrada AC-862 (Estrada Castela-Narón) Obras Aberto simplificado 599.805,39 € Formalizado link
Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde das obras de Execución de aparcamento en superficie de servizo á estrada AC-862 (Estrada de Castela – Narón) Servizos Aberto 25.201,92 € Formalizado link

Nome da operación: “Actuacións puntuais do PMUS do Concello de Narón”
• Expresión de interese:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de redacción da memoria valorada, DO e CSS da obra “Pacificación da contorna do CEIP Piñeiros” Servizos Contrato menor 3.509,00 € Formalizado
Servizo de redacción da memoria valorada, DO e CSS da obra “Senda peonil Camiño Edreiro” Servizos Contrato menor 2.214,30 € Formalizado
Obras  “Senda peonil Camiño Edreiro” Obras Contrato menor 40.123,60 € Formalizado
Obras “Pacificación da contorna do CEIP Piñeiros”  Obras Aberto simplificado 60.584,68 € Formalizado

OT 6: Conservar e Protexer o medio ambiente e promover a eficiencia dos recursos.

Nome da operación: “Cidade da Ilustración: Remodelación da Praza de Armas no conxunto histórico-artístico do Barrio de A Magdalena de Ferrol”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Remodelación da Praza de Armas Obras Aberto simplificado 1.347.940 € Formalizado link

Nome da operación: “Recuperación patrimonio marítimo, natural e cultural na Ría de Ferrol: Rehabilitación e musealización do Muíño de Xuvia”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 10.781,46€ Formalizado link
Rehabilitación do muíño de Xuvia Obras Aberto simplificado 1.253.566,93€ Formalizado link
Servizo de dirección de obra e dirección de execución das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 32.707,05 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra e dirección de execución das obras de rehabilitación do muíño de Xuvia Servizos Aberto 32.707,05 € Formalizado link
Elaboración de vídeo divulgativo e entrega de información gráfica durante a rehabilitación do Muíño de Xuvia Servizos Contrato menor 6.570,30 € Formalizado link
Contrato Mixto de subministros e servizos para o desenvolvemento executivo, produción, fabricación, subministro e montaxe dos contidos e elementos expositivos do Centro de Interpretación dos Muíños Industriais de Xuvia (CIMIX) Subministros Aberto 239.041,55 € Formalizado link
Accións publicitarias e de comunicación das obras de rehabilitación do Muíño de Xuvia Servicios Contrato menor  14.458,29 € Formalizado link

Nome da operación: “Reurbanización da rúa Espartero no conxunto histórico do Barrio de Ferrol Vello.”
• Expresión de interese:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Reurbanización da rúa Espartero. Ferrol Vello Obras Aberto simplificado 473.830,78 € Formalizado link

Nome da operación: “Senda peatonal-ciclista e área estancial verde: Recuperación de chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente. Apertura urbana e disfrute da contorna da Ría de Ferrol”
• Expresión de interese:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Recuperación do chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente: apertura urbana e disfrute na contorna da Ría Obras Aberto simplificado 577.635,46 € Formalizado link
Servizos de Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde das obras de “Recuperación do chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente: apertura urbana e disfrute da contorna da ría” Servizos Aberto 16.093 € Formalizado link
Servizos de Dirección de Obra e Coordinación de Seguridade e Saúde das obras de “Recuperación do chan urbano para usos públicos amables co medio ambiente: apertura urbana e disfrute da contorna da ría” Servizos Aberto 5.812,91 € Formalizado link
Accións publicitarias e de comunicación senda peatonal-ciclista e área estancial verde Servizos Contrato menor 9.226,59 € Formalizado link

Nome da operación: “Turismo activo na Ría: Restauración e rehabilitación da Presa do Muíño das Aceas e do Camiño do Peregrino”
• Expresión de interese:  ver documento
• Anexo:  ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de redacción do proxecto de “Restauración e rehabilitación da presa do Muíño das Aceas e do Camiño Peregrino” Servizos Contrato menor 8.705,88 € Formalizado link
Restauración e rehabilitación da presa do Muíño das Aceas e do Camiño Peregrino Obras Aberto simplificado 297.055,00 € Formalizado link
Servizo de DO e CSS das obras de “Restauración e rehabilitación da presa do Muíño das Aceas e do Camiño Peregrino” Servizos Contrato menor 11.607,84 € Formalizado

OT9: Promover a inclusión social e loitar contra a pobreza e calquera forma de discriminación.

Nome da operación: “Mercado A Magdalena: Revitalización e rexeneración urbana do espazo público para novos usos”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Orzamento base licitación (con IVE) Estado Perfil Contratante
Demolición da nave provisional do Mercado da Magdalena e mellora do espazo urbano, así como a rexeneración urbana dentro do ámbito do paseo do Túnel-Costa de Mella-Mercado de Ucha Obras Aberto simplificado 909.061,48 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde das obras de Demolición da nave provisional do Mercado da Magdalena e mellora do espazo urbano, así como a rexeneración urbana dentro do ámbito do paseo do Túnel-Costa de Mella-Mercado de Ucha Servizos Aberto simplificado 55.536,77 € Formalizado

Nome da operación: “Regeneración del barrio de Ferrol Vello: Reurbanización integral de la calle San Francisco”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Redacción do proxecto básico e de execución, e a dirección de obra para a Reurbanización da rúa San Francisco. Ferrol Vello. Servizos Aberto simplificado 32.186 € Formalizado link
Coordinación e Seguridade e Saúde da obra reurbanización da rúa San Francisco Servizos Contrato menor 5.082 € Formalizado link
Reurbanización da rúa San Francisco. Ferrol Vello. Obras Aberto simplificado 827.081,44 € Formalizado link

Nome da operación: “Rexeneración do barrio de Recimil: Rehabilitación de vivendas de propiedade municipal”
• Expresión de interese: ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Rehabilitación de edificios residenciais. Praza de España 23-25. Barrio de Recimil. Obras Aberto simplificado 1.304.473,50 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde para a obra municipal de Rehabilitación de edificios residenciais. Praza de España 23-25. Barrio de Recimil. Servizos Aberto simplificado 24.151,60 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde para a obra municipal de Rehabilitación de edificios residenciais. Praza de España 23-25. Barrio de Recimil. Servizos Aberto simplificado 24.151,60 € Formalizado link
Servizo de dirección de obra, dirección de execución e coordinación de seguridade e saúde para a obra municipal de Rehabilitación de edificios residenciais. Praza de España 23-25. Barrio de Recimil. Servizos Aberto simplificado 8.301,25 € Formalizado link

EP 13: Asistencia Técnica.

Nome da operación: Unidade de Xestión: persoal propio implicado na xestión da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”.
• Expresión de interese. ver documento
• Contratación: https://www.ferrol.gal/Shared/Contidos/65

Nome da operación: Comunicación, información e publicidade da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020”
• Expresión de interese. ver documento
• Contratación:

Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Servizo de deseño, producción e execución de accións de difusión, información e publicidade dentro da Estratexia de Desenvolvemento Urbano Sostible e Integrado (EDUSI) “Ría de Ferrol, Cidade 2020” Servizos Aberto simplificado 107.444,15 € Formalizado link
Nome Tipo Procedemento Adxud. con IVE Estado Perfil Contratante
Contratación da creación da imaxe corporativa da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” co seu correspondente manual de uso e o deseño e desenvolvemento da páxina web da citada Estratexia Servizos Contrato menor 1.966,25€ Formalizado link
Contratación do deseño, gravación, produción e edición dun vídeo divulgativo da EDUSI “Ría de Ferrol, Cidade 2020” Servizos Contrato menor 3.630 € Formalizado link
Contratación da creatividade, deseño e produción de materiais de comunicación para a difusión da actuación “Cidade da Ilustración: Remodelación da Praza de Armas no conxunto histórico-artístico do Barrio da Magdalena de Ferrol”. Servizos Contrato menor 3.614,27€ Formalizado link